DE WACHTTOREN Nr. 3 2016 | Als een dierbare sterft

Niemand is immuun voor de verschrikkelijke pijn die je voelt als iemand sterft. Wat kunnen we doen als een familielid of een goede vriend sterft?

COVERONDERWERP

Als een dierbare sterft

Hoe kan iemand met het verlies van een dierbare omgaan? Is er hoop voor onze dierbaren die gestorven zijn?

COVERONDERWERP

Is het verkeerd om te rouwen?

Wat moet je doen als anderen vinden dat je reactie op het verlies van een dierbare te extreem is?

COVERONDERWERP

Omgaan met je verdriet

De Bijbel geeft praktische tips die echt werken.

COVERONDERWERP

Nabestaanden troosten

Zelfs een goede vriend ziet soms niet hoe hij een nabestaande echt kan helpen.

COVERONDERWERP

De doden zullen weer leven!

Is de Bijbelse hoop realistisch?

Wist u dit?

Wie was de vader van Jozef? Welke soorten textiel en verf waren in Bijbelse tijden verkrijgbaar?

DE BIJBEL VERANDERT LEVENS

Ik kreeg respect voor vrouwen en voor mezelf

Joseph Ehrenbogen las iets in de Bijbel wat hem hielp te stoppen met drugs, roken en zijn gewelddadige gedrag.

VOLG HUN GELOOF NA

‘Ik ben bereid te gaan’

Rebekka had niet alleen geloof maar ook andere prachtige eigenschappen.

Wat zegt de Bijbel?

Is het verkeerd om Gods naam uit te spreken?

Meer actuele items

Waarom sterven mensen?

Het antwoord uit de Bijbel geeft troost en hoop.