Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wanneer volgens Jezus het einde komt

Wanneer volgens Jezus het einde komt

Als in de Bijbel over het einde van de wereld wordt gesproken, slaat dat niet op het einde van de aarde of de mensheid. Het slaat op het einde van de huidige corrupte samenleving van slechte mensen. Maar zegt de Bijbel ook wanneer dat zal gebeuren?

TWEE DINGEN DIE JEZUS OVER HET EINDE ZEI

‘Blijf dus waakzaam, want jullie weten de dag en het uur niet.’ — MATTHEÜS 25:13.

‘Let op en blijf wakker, want jullie weten niet wanneer de vastgestelde tijd is.’— MARKUS 13:33.

Niemand op aarde weet dus precies wanneer het einde komt. Maar God heeft er wel een ‘vastgestelde tijd’ voor: ‘dag en uur’ liggen al vast (Mattheüs 24:36). Is er geen enkele manier om erachter te komen of het einde dichtbij is? Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze aan bepaalde gebeurtenissen zouden kunnen zien dat het einde naderde.

HET TEKEN

Meerdere gebeurtenissen zouden bij elkaar een teken vormen van ‘het einde van het tijdperk’. Jezus zei: ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn’ (Mattheüs 24:3, 7). Hij had het ook over ‘epidemieën’ — wijdverbreide besmettelijke ziekten (Lukas 21:11). Dat zijn toch dingen die je nu ziet gebeuren?

De aarde wordt in deze tijd echt geteisterd door oorlog, honger, aardbevingen en de ene ziekte na de andere. In 2004 veroorzaakte een zware aardbeving in de Indische Oceaan een tsunami die zo’n 225.000 mensen het leven kostte. In ruim een jaar tijd maakte de COVID-19-pandemie wereldwijd zo’n 2,6 miljoen slachtoffers. Jezus zei dat zulke gebeurtenissen zouden aantonen dat het einde dichtbij is.

 ‘DE LAATSTE DAGEN’

In de Bijbel wordt de periode vlak voor het einde ‘de laatste dagen’ genoemd (2 Petrus 3:3, 4). Volgens 2 Timotheüs 3:1-5 zouden in de laatste dagen de normen en waarden hard achteruitgaan. (Zie het kader ‘ Vlak voor het einde van de wereld’.) Ziet u mensen die egoïstisch, hebberig, agressief en onvriendelijk zijn? Ook dat is een bewijs dat we echt dicht bij het einde van de wereld zijn.

Hoelang zullen de laatste dagen duren? Volgens de Bijbel is er ‘nog maar weinig tijd’ voordat God degenen gaat vernietigen ‘die de aarde aan het vernietigen zijn’ (Openbaring 11:15-18; 12:12).

 BINNENKORT EEN PARADIJS!

God heeft al bepaald op welke dag en op welk uur hij een eind gaat maken aan deze slechte wereld (Mattheüs 24:36). Maar er is nog meer goed nieuws: God ‘wil niet dat er iemand vernietigd wordt’ (2 Petrus 3:9). Daarom geeft hij mensen de kans naar zijn normen te gaan leven. Hij wil dat we het einde van deze wereld overleven en in zijn nieuwe wereld komen. Dan zal de aarde een paradijs zijn.

God heeft een onderwijsprogramma op touw gezet om mensen overal ter wereld te leren hoe ze deel kunnen uitmaken van de nieuwe wereld onder zijn Koninkrijk. Jezus zei dat het goede nieuws over Gods Koninkrijk zou worden verkondigd ‘op de hele bewoonde aarde’ (Mattheüs 24:14). Wereldwijd hebben Jehovah’s Getuigen er in 2019 meer dan twee miljard uur aan besteed mensen te vertellen over de Bijbelse boodschap van hoop. Jezus zei dat die wereldwijde predikingscampagne vóór het einde zou plaatsvinden.

De tijd voor menselijk bestuur is bijna voorbij. Maar het goede nieuws is dat u het einde van de wereld kunt overleven en een paradijs op aarde kunt meemaken, zoals God heeft beloofd. Het volgende artikel laat zien hoe dat kan.

Jezus’ profetie over ‘de laatste dagen’ geeft hoop