Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

U kunt zich nu al voorbereiden op de betere wereld die binnenkort komt

Binnenkort een nieuwe wereld!

Binnenkort een nieuwe wereld!

God schiep de aarde zodat rechtvaardige mensen er eeuwig op konden leven (Psalm 37:29). Hij gaf het eerste mensenpaar, Adam en Eva, de prachtige tuin van Eden om in te wonen. En hij gaf aan hen en hun nakomelingen de verantwoordelijkheid de aarde te bewerken en ervoor te zorgen (Genesis 1:28; 2:15).

De wereld is nu bij lange na niet het paradijs dat God in gedachten had. Maar God is niet van gedachten veranderd. Hoe zal hij zijn oorspronkelijke doel bereiken? Zoals de vorige artikelen lieten zien, zal hij niet de aarde zelf vernietigen. Hij laat die juist bestaan zodat mensen die hem trouw zijn erop kunnen leven. Maar wat zullen de omstandigheden op aarde zijn wanneer God zijn beloften nakomt?

Wereldregering

Gods nieuwe regering in de hemel zal binnenkort over de hele mensheid gaan regeren. De aarde zal een gelukkige plaats worden waar mensen in harmonie kunnen samenleven en goed werk kunnen doen dat voldoening geeft. God heeft Jezus Christus aangesteld om de aarde te besturen. Hij is anders dan veel machthebbers van nu, want hij zal altijd doen wat het beste is voor de mensen. Zijn bestuur zal gebaseerd zijn op liefde. Hij zal een goede, barmhartige en eerlijke Koning zijn (Jesaja 11:4).

Internationale eenheid

De nieuwe samenleving op aarde zal niet worden verdeeld door nationaliteit en afkomst. Alle mensen zullen één verenigd volk zijn (Openbaring 7:9, 10). En alle mensen zullen van God houden en van hun medemensen. Ze zullen vredig samenwerken om voor hun woonplaats, de aarde, zorg te dragen zoals God oorspronkelijk bedoeld had (Psalm 115:16).

In harmonie met de natuur

Als Gods Koninkrijk het bestuur op aarde overneemt, zal de Schepper het klimaat en het weer volledig onder controle houden, zodat alles perfect in balans is (Psalm 24:1, 2). Toen Jezus op aarde was, gaf hij een voorproefje van de macht die hij van God had gekregen toen hij moeiteloos een beangstigende storm tot bedaren bracht (Markus 4:39, 41). Tijdens zijn bestuur zal niemand bang hoeven te zijn voor natuurrampen. Gods Koninkrijk zal de oorspronkelijke harmonie tussen mens en natuur herstellen (Hosea 2:18).

Perfecte gezondheid en genoeg voedsel

Iedereen zal een volmaakte gezondheid hebben. Niemand zal nog ziek of oud worden of sterven (Jesaja 35:5, 6). Mensen zullen genieten van de prachtige natuur en een schoon milieu, net als het eerste mensenpaar in de tuin van Eden. In de nieuwe wereld zal net als in Eden het land heel veel voedsel opbrengen zodat iedereen op aarde genoeg zal hebben (Genesis 2:9). Net als Gods volk in het verleden, Israël, zal iedereen in het paradijs ‘volop brood eten’ (Leviticus 26:4, 5).

Echte vrede en veiligheid

Onder Gods wereldregering zal er overal vrede zijn. Alle mensen zullen elkaar vriendelijk en eerlijk behandelen. Geen oorlog en geen machtsmisbruik meer. Iedereen zal hebben wat hij nodig heeft. De Bijbel belooft: ‘Iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, voor niemand bang’ (Micha 4:3, 4).

Goede huisvesting en leuk werk

Elk gezin zal ergens kunnen wonen zonder de angst te worden uitgezet. We zullen alleen maar dankbaar werk doen. In de Bijbel staat dat de mensen in Gods nieuwe wereld ‘niet voor niets zullen zwoegen’ (Jesaja 65:21-23).

Het beste onderwijs

De Bijbel belooft: ‘De aarde zal beslist vervuld zijn van de kennis van Jehovah’ (Jesaja 11:9). De leden van de nieuwe samenleving zullen putten uit de oneindige wijsheid van hun Schepper, Jehovah. Ze zullen leren over de prachtige dingen die hij heeft gemaakt. En ze zullen hun kennis niet gebruiken om wapens te maken of anderen pijn te doen (Jesaja 2:4). Ze zullen juist leren hoe ze in vrede met elkaar kunnen leven en hoe ze zorg moeten dragen voor de aarde (Psalm 37:11).

Leven zonder eind

God heeft de aarde met veel zorg voorbereid zodat wij elke dag volop van het leven kunnen genieten. Het is zijn bedoeling dat mensen er eeuwig op leven (Psalm 37:29; Jesaja 45:18). Om zijn doel te bereiken ‘zal hij de dood voor altijd verslinden’ (Jesaja 25:8). De Bijbel belooft: ‘De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn’ (Openbaring 21:4). God zal alle mensen, zowel degenen die hij redt wanneer hij deze slechte wereld vernietigt als de talloze doden die hij in de nieuwe wereld weer tot leven brengt, de kans geven voor altijd te leven (Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15).

Nu al bereiden miljoenen mensen zich voor op het nieuwe begin van de mensheid, dat zo dichtbij is. Hoewel ze onvolmaakt zijn, proberen ze al het soort mensen te zijn dat God in zijn nieuwe wereld wil hebben. Hoe? Door Jehovah God en degene die hij heeft gestuurd, Jezus Christus, steeds beter te leren kennen (Johannes 17:3).

U kunt te weten komen wat u moet doen om het einde van deze wereld te overleven en binnenkort in de nieuwe wereld te komen. Volg een gratis interactieve Bijbelcursus met een van Jehovah’s Getuigen aan de hand van het boek Voor eeuwig gelukkig!