Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kies nu voor Gods Koninkrijk!

Kies nu voor Gods Koninkrijk!

Stel dat er een grote ramp in uw omgeving staat te gebeuren. De overheid waarschuwt: ‘GA DIRECT NAAR BINNEN! SLUIT RAMEN EN DEUREN!’ Natuurlijk wacht u geen moment en brengt u zichzelf in veiligheid.

Eigenlijk staat ons allemaal een ramp te wachten. Jezus beschrijft deze ramp als de ‘grote verdrukking’ (Mattheüs 24:21). Die ramp kunnen we niet zomaar ontwijken. Maar we kunnen onszelf wel in veiligheid brengen. Hoe?

In de Bergrede gaf Jezus de aansporing: ‘Blijf eerst het Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken’ (Mattheüs 6:33). Maar hoe doe je dat?

Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat betekent dat Gods Koninkrijk de eerste plaats in ons leven moet innemen (Mattheüs 6:25, 32, 33). Waarom is dat belangrijk? Omdat mensen niet in staat zijn om de problemen in de wereld op te lossen. Alleen Gods Koninkrijk kan dat.

Zoek Gods rechtvaardigheid. Probeer naar Gods rechtvaardige wetten en principes te leven. Het heeft namelijk nadelige gevolgen als iedereen zelf bepaalt wat goed is en fout (Spreuken 16:25). Maar mensen die naar Gods normen leven, hebben niet alleen zijn goedkeuring maar ook een beter leven (Jesaja 48:17, 18).

Blijf eerst het Koninkrijk en Gods rechtvaardigheid zoeken. Jezus waarschuwde dat sommigen afgeleid zouden kunnen worden; ze proberen misschien zo veel mogelijk geld te verdienen omdat dat hun een gevoel van zekerheid geeft. Anderen laten zich helemaal in beslag nemen door de zorgen van  het leven, waardoor ze geen tijd hebben om Gods Koninkrijk te zoeken (Mattheüs 6:19-21, 25-32).

Jezus beloofde dat degenen die voor het Koninkrijk van God kiezen altijd zouden krijgen wat ze nodig hebben en dat ze in de toekomst onder het Koninkrijk geweldige dingen zouden meemaken (Mattheüs 6:33).

Hoewel Jezus’ volgelingen in de eerste eeuw ‘eerst Gods Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zochten’, maakten ze niet mee dat er een eind kwam aan pijn en lijden. Toch konden ze bescherming vinden. Hoe?

Ze leefden naar Gods rechtvaardige normen, en dat beschermde ze tegen veel moeilijkheden waar personen die Gods wetten negeerden mee te maken kregen. Ze waren ervan overtuigd dat het Koninkrijk zou komen, wat ze hielp om moeilijkheden te doorstaan. En God gaf ze ‘de kracht die wat normaal is te boven gaat’ om goed met die moeilijkheden om te gaan (2 Korinthiërs 4:7-9).

ZULT U EERST HET KONINKRIJK ZOEKEN?

Christenen in de eerste eeuw gehoorzaamden Jezus’ gebod om eerst het Koninkrijk te zoeken. Ze predikten overal het goede nieuws over het Koninkrijk (Kolossenzen 1:23). Wordt dat werk ook in deze tijd gedaan?

Ja! Jehovah’s Getuigen beseffen dat deze wereld binnenkort aan haar eind komt. Daarom doen ze alles wat ze kunnen om te leven naar Jezus’ woorden: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Hoe zult u op het goede nieuws reageren? Wees net als de eerste-eeuwse inwoners van de Macedonische stad Berea. Toen ze van de apostel Paulus het goede nieuws over het Koninkrijk hoorden, aanvaardden ze de boodschap ‘heel bereidwillig’. Vervolgens ‘bestudeerden ze dagelijks de Schrift’ om na te gaan of het echt waar was wat Paulus zei, en ze pasten toe wat ze hadden geleerd (Handelingen 17:11, 12).

U kunt hetzelfde doen. Door eerst Gods Koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid te zoeken, kunt u nu bescherming vinden en in de toekomst genieten van blijvende vrede en veiligheid.