DE WACHTTOREN Nr. 2 2020 | Wat is Gods Koninkrijk?

Mensen zitten al eeuwen met die vraag. Het antwoord staat in de Bijbel.

‘Uw Koninkrijk kome’: Iets waar miljoenen mensen om bidden

Wat moeten we over Gods Koninkrijk weten om de betekenis van het Onzevader te begrijpen?

Waarom hebben we Gods Koninkrijk nodig?

Als onvolmaakte mensen over andere mensen regeren, heeft dat altijd schadelijke gevolgen.

Wie is de Koning van Gods Koninkrijk?

Verschillende Bijbelschrijvers hebben opgeschreven waar de Koning van Gods Koninkrijk aan te herkennen zou zijn. Er is in de hele geschiedenis van de mens maar één persoon geweest die aan al die kenmerken voldoet.

Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

Enkele volgelingen van Jezus wilden dat ook weten. Hoe beantwoordde Jezus die vraag?

Wat zal Gods Koninkrijk voor ons doen?

Jezus wist dat Gods Koninkrijk de enige regering is die de wereldproblemen kan oplossen. Wat heeft het Koninkrijk al gedaan om ons vertrouwen te versterken?

Kies nu voor Gods Koninkrijk!

Jezus spoorde zijn volgelingen aan om eerst het Koninkrijk te zoeken. Maar hoe doe je dat?

Gods Koninkrijk: Wat is het?

Veel mensen bidden om de komst van Gods Koninkrijk, maar hebt u zich ooit afgevraagd wat Gods Koninkrijk is en wat het zal doen?