Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Beloften die zullen uitkomen

Beloften die zullen uitkomen

Het goede nieuws van Gods Koninkrijk wordt over de hele aarde gepredikt, precies zoals Jezus had voorspeld (Mattheüs 24:14). In het Bijbelboek Daniël staat dat dit Koninkrijk een regering van God is. In hoofdstuk 2 van dat boek staat een profetie over de opeenvolging van bepaalde wereldmachten, of koninkrijken — van het oude Babylon tot wereldmachten in onze tijd. Vers 44 zegt over wat er nog gaat gebeuren:

‘De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan.’

Door deze en andere Bijbelse profetieën weten we dat Gods Koninkrijk alle regeringen van mensen zal vervangen en stabiliteit en rust zal brengen voor mensen op aarde. Hoe zal het leven onder het Koninkrijk eruitzien? Kijk eens naar enkele geweldige beloften die binnenkort realiteit zullen zijn.

 • GEEN OORLOG MEER

  Psalm 46:9: ‘Hij [God] maakt overal op aarde een eind aan oorlogen. Hij breekt de boog en versplintert de speer, de strijdwagens verbrandt hij met vuur.’

  Stelt u zich eens voor hoe de wereld eruit zou zien als alle middelen en de kennis die nu naar de ontwikkeling van dodelijke wapens gaan, gebruikt zouden worden voor dingen waar mensen echt iets aan hebben! Die belofte zal onder Gods Koninkrijk in vervulling gaan.

 • GEEN ZIEKTE MEER

  Jesaja 33:24: ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek.”’

  Denk eens aan een wereld waarin niemand lijdt aan hartkwalen, kanker, malaria of wat voor ziekte maar ook. Er zullen geen ziekenhuizen of medicijnen nodig zijn. Een perfecte gezondheid — dat is de toekomst voor iedereen op aarde.

 • GEEN VOEDSELTEKORTEN MEER

  Psalm 72:16: ‘Er zal volop graan zijn op aarde, zelfs op de toppen van de bergen.’

  De aarde zal genoeg voedsel opbrengen voor iedereen, en het zal voor iedereen beschikbaar zijn. Er zal geen honger of ondervoeding meer zijn.

 • GEEN PIJN, VERDRIET EN DOOD MEER

  Openbaring 21:4: ‘Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’

  Dat betekent dat mensen eeuwig zullen leven in volmaaktheid in een paradijs op aarde! Dat is wat onze liefdevolle Schepper, Jehovah God, heeft beloofd.

‘HET ZAL ZEKER HET DOEL BEREIKEN’

Klinkt dat allemaal te mooi om waar te zijn? Hoewel het leven dat in de Bijbel wordt beloofd veel mensen enorm aanspreekt, vinden velen het idee van eeuwig leven om verschillende redenen lastig te vatten. Dat is ook logisch, want niemand heeft het ooit meegemaakt.

Mensen hebben al zo lang te maken met zonde, dood, pijn en ellende, dat velen vinden dat die dingen gewoon bij het leven horen. Maar dat is totaal niet wat onze Schepper, Jehovah, voor de mensheid in gedachten had.

Om ons ervan te doordringen dat alles wat hij beloofd heeft, zal uitkomen, zei God: ‘Zo zal het woord zijn dat uit mijn mond komt. Het zal niet zonder resultaat bij me terugkomen, maar het zal beslist mijn wil uitvoeren en het zal zeker het doel bereiken waarvoor ik het uitstuur’ (Jesaja 55:11).

Jehovah wordt in de Bijbel beschreven als de God ‘die niet kan liegen’ (Titus 1:2). Omdat hij allemaal geweldige dingen voor de toekomst heeft beloofd, is het goed als we nadenken over de vragen: Is het voor mensen echt mogelijk om voor altijd in het beloofde paradijs op aarde te leven? Wat moeten we doen om dat mee te maken? De volgende artikelen geven antwoord op deze vragen.