Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Voorspellingen die zijn uitgekomen

Voorspellingen die zijn uitgekomen

Eerder hebben we het verhaal genoemd van Croesus, die misleid zou zijn door een voorspelling van het orakel van Delphi en als gevolg daarvan verslagen werd door de koning van Perzië. In de Bijbel staat een opmerkelijke voorspelling (in de Bijbel worden voorspellingen vaak profetieën genoemd) over de koning van Perzië die wél tot in de kleinste details is uitgekomen.

De Hebreeuwse profeet Jesaja beschreef ongeveer 200 jaar van tevoren hoe de machtige stad Babylon veroverd zou worden. Hij noemde de veroveraar, de Perzische koning Cyrus, zelfs bij naam, lang voordat die geboren werd.

Jesaja 44:24, 27, 28: ‘Dit zegt Jehovah (...): “Ik ben degene die tegen het diepe water zegt: ‘Verdamp! Ik zal al je rivieren droogleggen.’ Ik ben degene die over Cyrus zegt: ‘Hij is mijn herder en mijn wil zal hij volledig uitvoeren’, degene die over Jeruzalem zegt: ‘Ze zal herbouwd worden’ en over de tempel: ‘Je fundament zal gelegd worden.’”’

Volgens de Griekse historicus Herodotus leidde het leger van Cyrus het water om van de Eufraat, die door Babylon stroomde. Daardoor konden zijn troepen door de rivierbedding de stad binnenkomen. Na de stad te hebben ingenomen, bevrijdde Cyrus de Joden die in Babylon in gevangenschap waren. Hij liet ze teruggaan naar Jeruzalem om de stad te herbouwen die 70 jaar daarvoor was vernietigd.

Jesaja 45:1: ‘Dit zegt Jehovah tegen zijn gezalfde, tegen Cyrus, die ik bij de rechterhand heb gepakt om voor hem uit volken te onderwerpen, om koningen te ontwapenen, om voor hem uit de dubbele deuren te openen, zodat de poorten niet gesloten zullen zijn.’

De Perzen gingen de stad binnen door de gigantische dubbele deuren, die nonchalant waren opengelaten. Als de Babyloniërs hadden geweten wat Cyrus van plan was, hadden ze alle poorten die op de rivier uitkwamen kunnen sluiten. Maar nu was de stad makkelijk in te nemen.

Deze opmerkelijke profetie is maar een van de vele profetieën in de Bijbel die tot in detail zijn uitgekomen. a In tegenstelling tot de voorspellingen van mensen, die vaak aan hun valse goden worden toegeschreven, zijn Bijbelse voorspellingen afkomstig van degene die heeft gezegd: ‘Vanaf het begin vertel ik de afloop en van oudsher de dingen die nog niet zijn gedaan’ (Jesaja 46:10).

Alleen de ware God, Jehovah, kan zoiets zeggen. Volgens een aantal geleerden betekent zijn naam dan ook ‘Hij veroorzaakt te worden’. Dat duidt op zijn vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorzien en die te beïnvloeden in overeenstemming met zijn wil. Dat verzekert ons ervan dat hij alles wat hij heeft beloofd, zal waarmaken.

VOORSPELLINGEN DIE IN DEZE TIJD UITKOMEN

Zou u willen weten wat de Bijbel over deze tijd voorspelt? Zo’n 2000 jaar geleden voorspelde de Bijbel dat er ‘in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken die moeilijk te doorstaan zouden zijn’. De laatste dagen waarvan? Niet van de aarde of van de mensheid, maar van de conflicten, onderdrukking en ellende waar de mensheid al duizenden jaren onder te lijden heeft. Laten we eens enkele van de profetieën bekijken waaraan ‘de laatste dagen’ te herkennen zouden zijn.

2 Timotheüs 3:1-5: ‘In de laatste dagen (...) zullen de mensen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.’

Vindt u ook niet dat zulk gedrag tegenwoordig steeds meer voorkomt? Merkt u ook dat veel mensen trots zijn en vooral om zichzelf geven en om geld? Ziet u ook dat mensen steeds veeleisender worden en niet bereid zijn om vrede te sluiten met anderen? Waarschijnlijk merkt u ook dat veel kinderen ongehoorzaam zijn aan hun ouders en dat mensen over het algemeen meer voor pleziertjes leven dan voor God. En het wordt elke dag alleen maar erger.

Mattheüs 24:6, 7: ‘Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. (...) Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere.’

Volgens sommige schattingen komt het aantal sterfgevallen vanwege oorlogen en gewapende conflicten sinds 1914 neer op ruim 100 miljoen, wat meer is dan het totale aantal inwoners van veel landen. Stelt u zich eens voor hoeveel pijn, verdriet en lijden er achter die cijfers zit. Helaas hebben mensen niet van hun fouten geleerd en wordt er nog steeds oorlog gevoerd.

Mattheüs 24:7: ‘In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten (...) zijn.’

Het Wereldvoedselprogramma stelt vast: ‘In een wereld waar we genoeg voedsel produceren om iedereen te voeden, gaan nog steeds 815 miljoen mensen — een op de negen — elke avond met een lege maag naar bed. En zelfs nog meer mensen — een op de drie — lijden aan een vorm van ondervoeding.’ Volgens schattingen sterven elk jaar zo’n drie miljoen kinderen van de honger.

Lukas 21:11: ‘Er zullen grote aardbevingen zijn.’

Elk jaar vinden er zo’n 50.000 aardbevingen plaats die zwaar genoeg zijn om door mensen gevoeld te worden. Ongeveer 100 daarvan brengen veel schade toe aan gebouwen en jaarlijks vindt er één zeer grote aardbeving plaats. Naar schatting hebben aardbevingen tussen 1975 en 2000 zo’n 471.000 mensenlevens gekost.

Mattheüs 24:14: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.’

Wereldwijd zijn er ruim acht miljoen Getuigen van Jehovah, die het goede nieuws van Gods Koninkrijk in zo’n 240 landen bekendmaken. Ze vertellen het goede nieuws in grote steden en afgelegen dorpen, in jungles en in de bergen. De profetie vertelt wat er gebeurt wanneer God vindt dat het werk klaar is: ‘Dan zal het einde komen.’ Wat zal dat betekenen? Het einde van menselijke regeringen en het begin van de regering van Gods Koninkrijk over de aarde. Welke beloften zullen onder Gods Koninkrijk uitkomen? Lees verder om daarachter te komen.