Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Waarom moest Jezus lijden en sterven?

Waarom moest Jezus lijden en sterven?

‘Door één mens [Adam] is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood’ (Romeinen 5:12)

Wat zou u antwoorden op de vraag: ‘Zou u voor altijd willen leven?’ De meeste mensen zouden waarschijnlijk zeggen dat ze dat wel willen, maar dat het onrealistisch is. Volgens hen hoort doodgaan er gewoon bij; het is onvermijdelijk.

Stel nu dat het tegenovergestelde werd gevraagd: ‘Bent u klaar om te sterven?’ In de meeste gevallen zou het antwoord nee zijn. Ondanks de moeilijkheden die we meemaken, willen we leven. De Bijbel laat zien dat God de mens heeft gemaakt met het verlangen om te leven. Hij heeft zelfs eeuwigheid in ons hart gelegd (Prediker 3:11).

Maar helaas leven mensen momenteel niet eeuwig. Wat is er misgegaan? En heeft God iets gedaan om de situatie te veranderen? De Bijbel geeft bemoedigende antwoorden, die rechtstreeks verband houden met de reden waarom Jezus moest lijden en sterven.

WAT ER MISGING

In de eerste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis staat dat de eerste mensen, Adam en Eva, het vooruitzicht hadden voor altijd te leven en dat God ze vertelde wat ze daarvoor moesten doen. Vervolgens zien we dat ze God ongehoorzaam werden en die mooie toekomst kwijtraakten. Het verhaal wordt op een eenvoudige manier verteld — zo eenvoudig dat sommigen denken dat het een sprookje is. Maar uit alles blijkt dat Genesis, net als de evangeliën, een op feiten gebaseerd historisch verslag is. *

Wat was het gevolg van Adams ongehoorzaamheid? De Bijbel zegt: ‘Door één mens [Adam] is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden’ (Romeinen 5:12). Door God ongehoorzaam te zijn, zondigde Adam. Zo verloor hij het vooruitzicht op eeuwig leven en ging hij uiteindelijk dood. Wij, als zijn nakomelingen, hebben die zondige toestand geërfd. Daardoor worden we ziek, oud en sterven we. Deze uitleg wordt ondersteund door wat we nu over erfelijkheid weten. Maar heeft God iets gedaan om de situatie te veranderen?

 WAT GOD HEEFT GEDAAN

God heeft een regeling getroffen om terug te kopen wat Adam voor zijn nakomelingen had verspeeld: het vooruitzicht op eeuwig leven. Hoe heeft God dat gedaan?

De Bijbel zegt: ‘Het loon dat de zonde betaalt, is de dood’ (Romeinen 6:23). Dit betekent dat de dood het gevolg is van zonde. Adam zondigde, dus stierf hij. Ook wij zondigen en sterven daarom. Maar dat is niet onze schuld; we zijn in die zondige toestand geboren. Omdat God veel van ons houdt, heeft hij zijn Zoon Jezus gestuurd om dat ‘loon’ voor ons te betalen. Waarom was Jezus de juiste persoon daarvoor?

Jezus’ dood maakt eeuwig leven mogelijk

Eén man, de volmaakte Adam, was er door zijn ongehoorzaamheid de oorzaak van dat wij zondigen en sterven. Daarom was er ook één volmaakte man nodig — die tot de dood gehoorzaam zou blijven — om ons weer van zonde en dood te bevrijden. De Bijbel zegt hierover: ‘Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen tot zondaars werden gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene persoon velen tot rechtvaardigen worden gesteld’ (Romeinen 5:19). Jezus was die ‘ene persoon’. Hij verliet de hemel, werd een volmaakt mens * en stierf voor ons. Als gevolg daarvan is het voor ons mogelijk een goede band met God te ontwikkelen en uit te kijken naar eeuwig leven.

WAAROM JEZUS MOEST LIJDEN EN STERVEN

Maar waarom moest Jezus daarvoor sterven? Had God niet gewoon kunnen besluiten dat de nakomelingen van Adam voor eeuwig zouden mogen leven? Hij had dat recht. Maar dan zou hij zijn eigen wet — die zegt dat het loon dat de zonde betaalt, de dood is — hebben genegeerd. Het is geen onbelangrijke regel die zomaar aan de kant geschoven of gewijzigd kan worden. Die wet is essentieel voor ware gerechtigheid (Psalm 37:28).

Als God in dit geval zijn eigen wet had genegeerd, hadden mensen zich kunnen afvragen of hij dat wel vaker doet. Zou hij bijvoorbeeld eerlijk zijn bij het uitkiezen van personen die voor eeuwig  leven in aanmerking komen? Zouden we er wel op kunnen vertrouwen dat hij zijn beloften nakomt? Dat God zich aan zijn eigen wetten heeft gehouden bij het opstellen van een reddingsplan voor ons, verzekert ons ervan dat hij altijd het juiste zal doen.

Door middel van Jezus’ offerdood heeft God het voor mensen mogelijk gemaakt om eeuwig te leven in een paradijs op aarde. Jezus zei: ‘God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16). De dood van Jezus is dus niet alleen een bewijs van Gods gerechtigheid, maar meer nog, van zijn liefde voor mensen.

Maar waarom moest Jezus op zo’n pijnlijke manier lijden en sterven? Door die zware test te doorstaan, weerlegde Jezus eens en voor altijd de bewering van de Duivel dat geen enkel mens God onder beproeving trouw zou blijven (Job 2:4, 5). Het leek erop dat Satan gelijk had nadat hij Adam tot zonde had verleid. Maar Jezus, die net als Adam volmaakt was, bleef gehoorzaam ondanks ernstig lijden (1 Korinthiërs 15:45). Zo bewees hij dat Adam ook trouw aan God had kunnen blijven als hij dat had gewild. Door onder beproeving trouw te blijven, heeft Jezus ons een voorbeeld gegeven dat we kunnen volgen (1 Petrus 2:21). God beloonde de volmaakte gehoorzaamheid van Jezus door hem onsterfelijk leven in de hemel te geven.

HET VOORDEEL VOOR ONS

Jezus is echt gestorven. Het is dus weer mogelijk om eeuwig leven te krijgen. Wilt u voor altijd leven? Jezus zei wat we moeten doen: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).

De uitgevers van dit tijdschrift moedigen u aan Jehovah, de ware God, en zijn Zoon Jezus Christus te leren kennen. Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt willen u daar graag bij helpen. U kunt ook veel nuttige informatie vinden op onze website, www.jw.org/nl.

^ ¶8 Zie ‘Het historische karakter van Genesis’ op blz. 787 van Inzicht in de Schrift, Deel 1, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶13 Toen God het leven van zijn Zoon vanuit de hemel overbracht naar de baarmoeder van Maria, werd ze zwanger. Gods heilige geest voorkwam dat Jezus onvolmaaktheid erfde van Maria (Lukas 1:31, 35).