Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat de Bijbel leert: Tijdloze wijsheid

Wat de Bijbel leert: Tijdloze wijsheid

STEL dat u een rondleiding krijgt in een museum vol voorwerpen uit de oudheid. De meeste zijn beschadigd, verweerd en geërodeerd. Bij sommige ontbreken zelfs grote stukken. Maar één voorwerp is helemaal intact. Elk detail van het ingewikkelde ontwerp is duidelijk te zien. ‘Is dit voorwerp nieuwer dan de andere?’, vraagt u aan de gids. ‘Nee’, zegt hij, ‘het is een van de oudste, en het is nooit gerestaureerd.’ ‘Het heeft zeker nooit buiten gestaan?’, vraagt u. ‘Juist wel,’ zegt de gids, ‘dit voorwerp heeft de ergste wind en regen doorstaan. En veel vandalen hebben geprobeerd het te beschadigen.’ Misschien vraagt u zich verbaasd af: ‘Hoe komt het dat dit voorwerp zo anders is?’

De Bijbel is in een bepaald opzicht als dat opmerkelijke voorwerp. Het is een van de oudste boeken. Er zijn natuurlijk nog meer boeken die heel oud zijn. Maar net zoals verweerde oude voorwerpen zijn de meeste oude geschriften door de tijd ‘beschadigd’. Wat erin staat over wetenschap bijvoorbeeld, is nu weerlegd door nieuwe kennis, bewezen feiten. Hun medische adviezen lijken eerder gevaarlijk dan nuttig. En van veel oude geschriften zijn alleen nog maar fragmenten over. Grote delen ervan zijn verloren gegaan of zwaar beschadigd.

Maar de Bijbel is opvallend anders. Ruim 3500 jaar geleden werd met het schrijven ervan begonnen, en toch is het boek nog intact. Ook is het door de eeuwen heen steeds opnieuw aangevallen — veracht, verboden en verbrand — maar wat erin staat heeft al die aanvallen overleefd. En de informatie is absoluut niet achterhaald door nieuwe kennis. De Bijbel is in veel opzichten zijn tijd verbazend ver vooruit. (Zie het kader ‘Ouderwets of zijn tijd ver vooruit?’)

 NORMEN DIE WE NODIG HEBBEN

Misschien vraagt u zich af: Is wat de Bijbel leert echt praktisch voor deze moderne tijd? Denk dan hier eens over na: Wat zijn de ergste problemen waar mensen nu mee te maken hebben? Welke zijn het meest beangstigend? Misschien denkt u aan oorlog, vervuiling, misdaad of corruptie. Kijk nu eens naar principes die de Bijbel leert. Vraag u daarbij af: Als mensen naar deze normen zouden leven, zouden we dan een betere wereld hebben?

VAN VREDE HOUDEN

‘Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd’ (Mattheüs 5:9). ‘Leef zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen’ (Romeinen 12:18).

BARMHARTIG ZIJN, ELKAAR VERGEVEN

‘Gelukkig zijn degenen die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartig worden behandeld’ (Mattheüs 5:7). ‘Blijf elkaar verdragen en elkaar van harte vergeven, ook als iemand een reden heeft om over een ander te klagen. Zoals Jehovah * jullie van harte vergeven heeft, zó moeten jullie vergeven’ (Kolossenzen 3:13).

RASSEN ALS GELIJK BEHANDELEN

God ‘heeft uit één mens alle volken gemaakt om het hele aardoppervlak te bewonen’ (Handelingen 17:26). ‘God is niet partijdig, maar in elk volk is iedereen die ontzag voor hem heeft en het juiste doet, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

RESPECT VOOR DE AARDE HEBBEN

‘Jehovah God plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en ervoor te zorgen’ (Genesis 2:15). God zal ‘degenen vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn’ (Openbaring 11:18).

EEN AFKEER HEBBEN VAN HEBZUCHT EN IMMORALITEIT

‘Vermijd elke vorm van hebzucht, want ook al heeft iemand nog zo veel, hij dankt zijn leven niet aan zijn bezittingen’ (Lukas 12:15). ‘Laat seksuele immoraliteit en allerlei onreinheid of hebzucht onder jullie zelfs niet ter sprake komen, want dat past niet bij heiligen’ (Efeziërs 5:3).

EERLIJK ZIJN, HARD WERKEN

‘We willen ons in alle dingen eerlijk gedragen’ (Hebreeën 13:18). ‘Laat wie steelt, niet meer stelen maar hard werken’ (Efeziërs 4:28).

MENSEN IN NOOD HELPEN

‘We sporen jullie aan (...) de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en geduldig te zijn met iedereen’ (1 Thessalonicenzen 5:14). ‘Zorg voor wezen en weduwen in hun moeilijkheden’ (Jakobus 1:27).

De Bijbel geeft niet gewoon een opsomming van die normen, maar laat met praktijkvoorbeelden zien hoe waardevol zulke principes zijn en hoe we ze in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Als meer mensen zich echt aan die normen hielden, zouden er dan niet veel minder problemen in de wereld zijn? Bijbelse principes zijn dus heel relevant en actueel! Maar wat hebt u zelf aan wat de Bijbel leert?

 WAT U AAN DE BIJBEL KUNT HEBBEN

De meest wijze man ooit zei: ‘Wijsheid blijkt uit de resultaten’ (Mattheüs 11:19). Echte wijsheid is dus te herkennen aan de resultaten van het toepassen ervan. Misschien vraagt u zich af: Als de Bijbel echt een praktisch boek is, dan moet het toch een positief effect op mijn leven hebben? Hoe kan het mij helpen bij de problemen die ik nu heb? Kijk eens naar een voorbeeld.

Delphine * had een druk leven dat haar voldoening gaf. Maar plotseling maakte ze de ene tragedie na de andere mee. Haar 18-jarige dochter stierf. Haar huwelijk liep stuk. Ook kwam ze financieel in de problemen. Ze vertelt: ‘Ik had geen idee meer wie ik was — geen dochter, geen man, geen huis. Ik had het gevoel dat ik niets meer voorstelde — geen identiteit, geen kracht, geen hoop voor de toekomst.’

Nog nooit had Delphine zo duidelijk de waarheid ervaren van de woorden: ‘Onze levensduur is 70 jaar of 80 als we bijzonder sterk zijn. Maar die jaren zijn vol problemen en verdriet, ze gaan snel voorbij en we vliegen heen’ (Psalm 90:10).

Delphine zocht hulp in de Bijbel toen ze het zo moeilijk had. Dat bleek een enorme steun voor haar  te zijn. Zoals de volgende drie artikelen laten zien, hebben ook veel andere mensen gemerkt dat de adviezen in de Bijbel een geweldige hulp waren bij hun problemen. Ze hebben ervaren dat de Bijbel is als dat voorwerp dat in het begin werd genoemd, heel anders dan de vele boeken die oud en achterhaald zijn. Hoe komt het dat de Bijbel zo anders is? Zouden er misschien gedachten van God in staan en niet alleen maar van mensen? — 1 Thessalonicenzen 2:13.

Misschien hebt u ook ervaren dat het leven kort is en vol problemen. Als problemen u te veel lijken te worden, waar zoekt u dan troost, steun en betrouwbaar advies?

We zullen drie belangrijke manieren bespreken waarop de Bijbel praktisch kan zijn in uw leven. De Bijbel kan u helpen om

  1. problemen te voorkomen als dat kan.

  2. moeilijkheden die ontstaan op te lossen.

  3. goed om te gaan met situaties die u niet kunt veranderen.

In de volgende artikelen zullen die drie aspecten besproken worden.

^ ¶10 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God (Psalm 83:18).

^ ¶24 In dit en de volgende drie artikelen zijn sommige namen veranderd.