Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe kunt u zo bidden dat God naar u luistert?

Hoe kunt u zo bidden dat God naar u luistert?

Jehovah God is de ‘Hoorder van gebeden’ (Psalm 65:2). We kunnen overal en op elk moment tot hem bidden, hardop of in onszelf. Jehovah wil dat we hem ‘Vader’ noemen. Hij is de beste Vader die je kunt hebben (Mattheüs 6:9). Jehovah leert ons graag hoe we op zo’n manier kunnen bidden dat hij naar ons zal luisteren.

BID TOT JEHOVAH GOD IN DE NAAM VAN JEZUS

‘Als je de Vader om iets vraagt, zal hij het je in mijn naam geven.’ — Johannes 16:23.

Uit Jezus’ woorden blijkt duidelijk dat Jehovah wil dat we tot hem bidden in de naam van Jezus Christus en niet via beelden, heiligen, engelen of overleden voorouders. Als we tot God bidden in Jezus’ naam, laten we zien dat we de belangrijke rol van Jezus erkennen. ‘Alleen via mij kun je bij de Vader komen’, zei Jezus (Johannes 14:6).

BID VANUIT JE HART

‘Stort je hart voor hem uit.’ — Psalm 62:8.

Als we tot Jehovah bidden, wil hij dat we tegen hem praten als tegen een lieve vader. In plaats van iets op te lezen of iets te herhalen wat we uit ons hoofd hebben geleerd, moeten we met respect en vanuit ons hart tot hem spreken.

BID IN OVEREENSTEMMING MET GODS WIL

‘Als we iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil, hoort hij ons.’ — 1 Johannes 5:14.

In de Bijbel vertelt Jehovah ons wat hij voor ons zal doen en wat hij wil dat wij voor hem doen. Als we willen dat onze gebeden aanvaardbaar zijn voor God, moeten we ‘in overeenstemming met zijn wil’ bidden. Het is dan ook nodig om de Bijbel te bestuderen zodat we hem goed kunnen leren kennen. Als we dat doen, zal hij graag naar onze gebeden luisteren.

 WAAR KUNNEN WE OM BIDDEN?

Bid om wat u nodig hebt. We kunnen bidden om onze dagelijkse behoeften: voedsel, kleding en onderdak. We kunnen ook vragen om de wijsheid om goede beslissingen te nemen en de kracht om met moeilijkheden om te gaan. We kunnen bidden om geloof, vergeving en Gods hulp (Lukas 11:3, 4, 13; Jakobus 1:5, 17).

Bid voor anderen. Ouders zijn blij als hun kinderen van elkaar houden. Ook Jehovah wil graag dat zijn kinderen op aarde om elkaar geven. Het is goed om te bidden voor je huwelijkspartner, je kinderen, je familie of je vrienden. ‘Bid voor elkaar’, schreef de discipel Jakobus (Jakobus 5:16).

Bedank God. God is onze Schepper, en de Bijbel zegt over hem: ‘Hij heeft duidelijk getuigenis van zichzelf gegeven door goed te doen: hij heeft jullie regen uit de hemel en vruchtbare seizoenen gegeven, hij heeft jullie voedsel in overvloed gegeven en een hart vol vrolijkheid’ (Handelingen 14:17). Als we nadenken over alles wat God voor ons heeft gedaan, zullen we hem graag willen bedanken in gebed. Natuurlijk moet onze dankbaarheid ook blijken uit de manier waarop we leven (Kolossenzen 3:15).

 WEES GEDULDIG EN BLIJF BIDDEN

Soms voelen we ons misschien ontmoedigd omdat we niet meteen antwoord krijgen op onze oprechte gebeden. Betekent dit dat God niet in ons geïnteresseerd is? Zeker niet! Kijk eens naar de volgende voorbeelden waaruit blijkt dat we misschien gewoon moeten blijven bidden.

Steve, die in het eerste artikel werd genoemd, vertelt: ‘Als ik het gebed niet had gehad, zou ik jaren geleden alle hoop hebben opgegeven om ooit nog gelukkig te worden.’ Waardoor ging hij anders in het leven staan? Hij begon de Bijbel te bestuderen en leerde hoe belangrijk het is om te bidden en dat te blijven doen. ‘Ik bedank God in gebed voor alle steun die ik heb gekregen van mijn lieve vrienden’, zegt Steve. ‘Ik ben nu gelukkiger dan ooit.’

Hoe zit het met Jenny, die dacht dat ze het niet verdiende dat God naar haar luisterde? Ze vertelt: ‘Toen ik het dieptepunt had bereikt, smeekte ik God me te helpen begrijpen waarom ik zulke sterke gevoelens van waardeloosheid had.’ Hoe hielp dat haar? ‘Praten tot God heeft me geholpen dingen vanuit het juiste perspectief te bezien en te beseffen dat zelfs als mijn hart me veroordeelt, God dat niet doet. Het heeft me ook geholpen het niet op te geven.’ Het resultaat? ‘Bidden heeft me geholpen Jehovah te zien als een echt persoon, als een lieve en zorgzame God, Vader en Vriend, die er altijd voor me is en me helpt zolang ik probeer te doen wat hij wil.’

‘Ik besef dat Jehovah me het beste antwoord op mijn gebeden heeft gegeven’, vertelt Isabel als ze ziet hoe haar zoon Gerard ondanks zijn beperkingen van het leven geniet

Neem ook het voorbeeld van Isabel. Toen ze in verwachting was, kreeg ze van haar artsen te horen dat haar kind zwaar gehandicapt zou zijn. Ze was er kapot van. Ze kreeg van sommigen zelfs het advies om haar zwangerschap te beëindigen. ‘De pijn in mijn hart was zo intens dat ik er bijna aan onderdoor ging.’ Wat deed ze? ‘Ik bad steeds weer tot God om hulp’, vertelt ze. Uiteindelijk werd haar zoon, Gerard, geboren. Hij was inderdaad gehandicapt. Heeft Isabel het gevoel dat God haar gebeden heeft verhoord? Absoluut! Ze vertelt: ‘Mijn zoon is nu 14, en ondanks zijn beperkingen geniet hij van het leven. Hij is voor mij de grootste zegen. Als ik naar hem kijk, besef ik dat Jehovah me het beste antwoord op mijn gebeden heeft gegeven.’

Zulke uitspraken doen denken aan de woorden van de psalmdichter: ‘Naar het verzoek van de zachtmoedigen luistert u, Jehovah. U maakt hun hart standvastig en let goed op hen’ (Psalm 10:17). Dat zijn echt goede redenen om tot God te blijven bidden!

In de Bijbel staan veel gebeden van Jezus. Het bekendste is het gebed dat hij zijn volgelingen leerde. Wat kunnen we van dat gebed leren?