Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

‘Als jij dichter bij God komt, komt hij dichter bij jou.’ — Jakobus 4:8, voetnoot

Luistert God naar onze gebeden?

Luistert God naar onze gebeden?

Hebt u zich ooit afgevraagd of God wel luistert als u tot hem bidt? Zo ja, dan bent u niet de enige. Veel mensen hebben tot God gebeden over een bepaald probleem, maar het probleem werd niet opgelost. Betekent dit dat God niet naar onze gebeden luistert? Nee. De Bijbel verzekert ons ervan dat God naar ons luistert als we op de juiste manier bidden. Kijk eens naar de volgende Bijbelteksten.

GOD LUISTERT.

‘Hoorder van gebeden, tot u zullen alle soorten mensen komen.’ — Psalm 65:2.

Sommige mensen bidden gewoon omdat ze zich daarna beter voelen, ook al geloven ze niet dat er iemand luistert. Maar bidden is meer dan een vorm van therapie om met problemen om te gaan. De Bijbel zegt dat ‘Jehovah * dicht bij iedereen is die hem aanroept, iedereen die hem aanroept in oprechtheid. (...) Hij hoort hun hulpgeroep’ (Psalm 145:18, 19).

We kunnen er dan ook zeker van zijn dat Jehovah God naar de gebeden van zijn aanbidders luistert. Hij verzekert ons ervan: ‘Jullie zullen me aanroepen, bij me komen en tot me bidden, en ik zal naar jullie luisteren’ (Jeremia 29:12).

 GOD WIL DAT U TOT HEM BIDT.

‘Volhard in gebed.’ — Romeinen 12:12.

De Bijbel spoort ons aan om ‘altijd’ en ‘bij elke gelegenheid’ te bidden (Lukas 18:1; Efeziërs 6:18). Het is dus duidelijk dat Jehovah God wil dat we tot hem bidden.

Waarom wil hij dat we tot hem bidden? Ter illustratie: Hoe vindt een vader het als zijn kind aan hem vraagt: ‘Papa, kun je me helpen?’ Waarschijnlijk weet een vader al lang wat zijn kind nodig heeft, maar als hij die woorden hoort, is dat voor hem een bevestiging dat zijn kind hem vertrouwt. Zo is het ook als we tot God bidden. Daarmee laten we zien dat we op hem vertrouwen en een band met hem willen (Spreuken 15:8; Jakobus 4:8).

GOD GEEFT OM U.

‘Leg al je zorgen bij hem neer, want hij geeft om je.’ — 1 Petrus 5:7.

God wil dat we tot hem bidden omdat hij van ons houdt en om ons geeft. Hij kent al onze zorgen en problemen, en hij wil ons graag helpen.

Koning David bad in zijn leven vaak tot God om hulp en vertelde hem zijn gedachten en gevoelens (Psalm 23:1-6). Hoe dacht God over David? God hield van hem en luisterde naar zijn vele gebeden (Handelingen 13:22). God zal ook naar onze gebeden luisteren omdat hij om ons geeft.

 ‘IK HOUD VAN JEHOVAH, WANT HIJ HOORT MIJN STEM’

Dat zijn de woorden van de schrijver van een van de psalmen in de Bijbel. Hij was er zeker van dat God naar zijn gebeden luisterde, en dat was een grote hulp voor hem. Hij voelde zich dicht bij God en kreeg van hem de kracht om met zorgen en moeilijkheden om te gaan (Psalm 116:1-9).

Als ook wij er zeker van zijn dat God naar onze gebeden luistert, zullen we het niet opgeven tot hem te bidden. Neem het voorbeeld van Pedro, die in Noord-Spanje woont. Hij verloor zijn 19-jarige zoon bij een verkeersongeluk. Pedro was er kapot van en stortte zijn hart uit bij God. Steeds opnieuw bad hij om steun en troost. Pedro vertelt: ‘Jehovah verhoorde mijn gebeden via geloofsgenoten, die mijn vrouw en mij steunden en troostten.’

God verhoort onze gebeden vaak via vrienden die ons steunen en troosten

Pedro kreeg door te bidden zijn zoon niet terug, maar hij en zijn gezin werden wel op andere manieren geholpen. Zijn vrouw, María Carmen, vertelt: ‘Bidden hielp me mijn verdriet aan te kunnen. Ik wist dat Jehovah me begreep, want als ik tot hem bad, voelde ik een rust en kalmte over me heen komen.’

Uit de Bijbel en uit persoonlijke ervaringen blijkt dat God echt naar gebeden luistert. Maar het is ook duidelijk dat God niet alle gebeden verhoort. Waarom verhoort God sommige gebeden wel en andere niet?

^ ¶5 Jehovah is Gods persoonlijke naam (Psalm 83:18).