Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De waarheid over het Koninkrijk van God

De waarheid over het Koninkrijk van God

Jezus leerde zijn volgelingen bidden: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:9, 10). Wat is Gods Koninkrijk? Wat brengt het tot stand? En waarom moeten we erom bidden?

Jezus is de Koning van Gods Koninkrijk.

Lukas 1:31-33: ‘Je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor eeuwig als Koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn Koninkrijk zal geen eind komen.’

Het Koninkrijk was het hoofdthema van Jezus’ evangelisatiewerk.

Mattheüs 9:35: ‘Jezus reisde rond en ging naar alle steden en dorpen. Hij onderwees in hun synagogen, predikte het goede nieuws van het Koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal.’

Jezus gaf zijn volgelingen een teken zodat ze zouden weten wanneer ze de komst van het Koninkrijk konden verwachten.

Mattheüs 24:7: ‘Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.’

Jezus’ volgelingen evangeliseren wereldwijd en vertellen over het Koninkrijk.

Mattheüs 24:14: ‘En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.’