Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De waarheid over God en Christus

De waarheid over God en Christus

Hoewel mensen veel goden aanbidden, is er maar één ware God (Johannes 17:3). Hij is ‘het Opperwezen’, de Maker van alles en de Bron van al het leven. Alleen hij is onze aanbidding waard (Daniël 7:18; Openbaring 4:11).

Wie is God?

Aantal keer dat Gods naam in de oorspronkelijke tekst voorkomt: ZO’N 7000 KEER

JEHOVAH: De naam van God

HEER, GOD, VADER: Enkele titels van Jehovah

Wat is Gods naam? God zelf zegt: ‘Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam’ (Jesaja 42:8). De persoonlijke naam van God komt zo’n 7000 keer in de Bijbel voor. Maar veel Bijbelvertalingen vervangen deze naam onterecht door een titel, zoals ‘Heer’. God wil dat u een vriend van hem bent, en daarom spoort hij u aan om ‘zijn naam aan te roepen’ (Psalm 105:1).

Jehovah’s titels. In de Bijbel worden verschillende titels gebruikt voor Jehovah, zoals God, Almachtige, Schepper, Vader, Heer en Soeverein. In veel gebeden in de Bijbel wordt Jehovah aangesproken met zowel een respectvolle titel als zijn persoonlijke naam, Jehovah (Daniël 9:4).

 Gods gedaante. God is een onzichtbare geest (Johannes 4:24). De Bijbel bevestigt dat ‘geen enkel mens ooit God heeft gezien’ (Johannes 1:18). De Bijbel spreekt ook over Gods gevoelens. Mensen kunnen hem verdriet doen, maar ze kunnen hem ook blij maken (Spreuken 11:20; Psalm 78:40, 41).

Gods prachtige eigenschappen. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Het maakt hem niets uit wat iemands achtergrond is of uit welk land iemand komt (Handelingen 10:34, 35). Ook is hij ‘barmhartig en meelevend’. Hij is iemand ‘die niet snel kwaad wordt en die vol loyale liefde en waarheid is’ (Exodus 34:6, 7). Maar er zijn vier eigenschappen van God die er echt uitspringen.

Macht. Hij is ‘de Almachtige’ en heeft dus onbeperkte macht. Hij kan alles wat hij belooft waarmaken (Genesis 17:1).

Wijsheid. God is wijzer dan wie maar ook. De Bijbel noemt hem dan ook ‘de alwijze God’ (Romeinen 16:27).

Gerechtigheid. God doet altijd wat juist is. ‘Alles wat hij doet is volmaakt’ en hij is ‘zonder onrecht’ (Deuteronomium 32:4).

Liefde. De Bijbel zegt: ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). Dat wil zeggen dat God niet alleen liefde toont, maar dat hij de personificatie is van liefde. Zijn allesovertreffende liefde beïnvloedt alles wat hij doet, en we hebben enorm veel aan die liefde te danken.

Gods vriendschap met mensen. God is onze liefdevolle, hemelse Vader (Mattheüs 6:9). Als we op hem vertrouwen, kunnen we zijn vrienden zijn (Psalm 25:14). God nodigt u uit tot hem te bidden en een hechte band met hem te krijgen (Jakobus 4:8). In de Bijbel staat: ‘Leg al je zorgen bij hem neer, want hij geeft om je’ (1 Petrus 5:7).

Wat is het verschil tussen God en Christus?

Jezus en God zijn niet dezelfde persoon. Jezus is uniek: hij is de enige persoon die rechtstreeks door God gemaakt is. Daarom noemt de Bijbel hem Gods Zoon (Johannes 1:14). Na Jezus te hebben gemaakt, gebruikte Jehovah zijn eerstgeboren Zoon als ‘een meesterwerker’ om alle andere dingen te maken (Spreuken 8:30, 31; Kolossenzen 1:15, 16).

 Jezus Christus heeft nooit beweerd dat hij God was. Hij legde uit: ‘Ik ben een vertegenwoordiger van hem [God], en hij heeft mij gestuurd’ (Johannes 7:29). Toen hij tegen een van zijn volgelingen sprak, noemde Jezus Jehovah ‘mijn Vader en jullie Vader’ en ‘mijn God en jullie God’ (Johannes 20:17). Na Jezus’ dood bracht Jehovah hem weer tot leven in de hemel en gaf hem veel autoriteit aan Zijn rechterhand (Mattheüs 28:18; Handelingen 2:32, 33).

Jezus Christus kan u helpen een hechte band met God te krijgen

Jezus kwam naar de aarde om ons meer over zijn Vader te leren. Jehovah zelf zei over Jezus: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem’ (Markus 9:7). Niemand kent God beter dan Jezus. Hij zei: ‘Niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon en degenen aan wie de Zoon bereid is hem te onthullen’ (Lukas 10:22).

Jezus volgde Gods eigenschappen perfect na. Jezus volgde zijn Vaders eigenschappen zo perfect na dat hij kon zeggen: ‘Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien’ (Johannes 14:9). Doordat Jezus Gods liefde weerspiegelde in wat hij zei en deed, voelden mensen zich tot God aangetrokken. Jezus zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen via mij kun je bij de Vader komen’ (Johannes 14:6). Ook zei hij: ‘Ware aanbidders zullen de Vader met geest en waarheid aanbidden, want de Vader zoekt mensen die hem zo willen aanbidden’ (Johannes 4:23). Jehovah is dus op zoek naar mensen zoals u, mensen die de waarheid over hem willen weten!