Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De Bijbel: Een betrouwbare bron van waarheid

De Bijbel: Een betrouwbare bron van waarheid

Door de hele geschiedenis heen hebben mensen met verschillende achtergronden de Bijbel beschouwd als een betrouwbare bron van waarheid. In deze tijd passen miljoenen mensen de adviezen uit de Bijbel in hun leven toe. Maar anderen zeggen dat je niets aan de Bijbel hebt of dat er allemaal verzonnen verhalen in staan. Wat denkt u? Is de Bijbel een boek waarin waarheid te vinden is?

WAAROM DE BIJBEL BETROUWBAAR IS

Hoe kun je bepalen of de Bijbel je vertrouwen verdient? Ter illustratie: als een vriend jarenlang altijd de waarheid heeft verteld, zult u hem waarschijnlijk betrouwbaar vinden. Is de Bijbel als een betrouwbare vriend die altijd de waarheid vertelt? Bekijk de volgende voorbeelden eens.

Eerlijke schrijvers

De Bijbelschrijvers waren heel eerlijk: vaak schreven ze over hun eigen fouten en mislukkingen. De profeet Jona bijvoorbeeld schreef over zijn eigen ongehoorzaamheid (Jona 1:1-3). Aan het eind van zijn Bijbelboek vertelde hij zelfs hoe God hem corrigeerde, maar hij vestigde niet de aandacht op zichzelf door te vermelden hoe hij zijn instelling verbeterde (Jona 4:1, 4, 10, 11). Uit de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers blijkt hoe belangrijk ze het vonden dat de informatie die ze opschreven ook echt waar was.

Praktische adviezen

In de Bijbel staan allerlei adviezen over alledaagse zaken. Maar werken die altijd? Absoluut. Merk eens op wat de Bijbel zegt over het onderhouden van goede relaties met anderen: ‘Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden’ (Mattheüs 7:12). En ook: ‘Een vriendelijk antwoord keert woede af, maar harde woorden wekken woede op’ (Spreuken 15:1). De adviezen die in de Bijbel staan werken nog steeds even goed als toen ze opgeschreven werden.

 Historisch nauwkeurig

Veel archeologische ontdekkingen die door de jaren heen zijn gedaan, bevestigen de nauwkeurigheid van de gebeurtenissen en het bestaan van verschillende volken en plaatsen die in de Bijbel worden genoemd. Neem bijvoorbeeld een klein detail dat in de Bijbel staat, namelijk dat in de tijd van Nehemia de Tyriërs (Feniciërs uit Tyrus) die in Jeruzalem woonden ‘vis en allerlei koopwaar aanvoerden’ (Nehemia 13:16).

Is hier bewijs voor? Ja, archeologen hebben in Israël Fenicische goederen ontdekt, wat erop duidt dat er tussen de twee oude volken handel plaatsvond. Verder zijn er in Jeruzalem overblijfselen opgegraven van vissen uit het Middellandse Zeegebied. Archeologen zijn van mening dat de vissen door handelaren waren meegebracht uit de verre kustgebieden. Een Bijbelgeleerde concludeerde na het bewijs geanalyseerd te hebben: ‘De opmerking in Neh[emia] 13:16 over de Tyriërs die vis verkochten in Jeruzalem is zeer geloofwaardig.’

Wetenschappelijk nauwkeurig

De Bijbel is voornamelijk een religieus en historisch boek. Maar ook op wetenschappelijk vlak is de Bijbel nauwkeurig. Een voorbeeld.

Ongeveer 3500 jaar geleden zei de Bijbel al dat de aarde ‘aan niets’ hangt (Job 26:7). Dat verschilt nogal van de mythen die beweerden dat de aarde op water dreef of door een enorme schildpad gedragen werd. Zo’n 1100 jaar nadat het boek Job was geschreven, geloofden mensen nog steeds niet dat de aarde in het heelal gewoon aan niets kon hangen. Ze dachten dat de aarde ergens op moest rusten. Pas driehonderd jaar geleden, in 1687, publiceerde Isaac Newton zijn werk over zwaartekracht en legde hij uit hoe de aarde door een onzichtbare kracht in haar baan om de zon wordt gehouden. Die wetenschappelijke mijlpaal bevestigde wat de Bijbel al meer dan 3000 jaar daarvoor had gezegd!

 Betrouwbare voorspellingen

In de Bijbel staan veel voorspellingen (vaak profetieën genoemd). Hoe nauwkeurig zijn die? Kijk eens naar het volgende voorbeeld: Jesaja’s voorspelling over de val van Babylon.

De voorspelling: In de achtste eeuw v.Chr. schreef de Bijbelschrijver Jesaja dat Babylon, dat pas later de hoofdstad van een machtig rijk zou worden, veroverd zou worden en uiteindelijk onbewoond zou worden (Jesaja 13:17-20). Jesaja noemde zelfs de naam van de man die Babylon zou veroveren: Cyrus. Ook beschreef hij wat Cyrus’ strategie zou zijn: de rivieren zouden ‘drooggelegd’ worden. Verder voorspelde hij dat de stadspoorten opengelaten zouden worden (Jesaja 44:27–45:1).

De vervulling: Zo’n 200 jaar na Jesaja’s voorspelling viel een Perzische koning Babylon aan. Zijn naam? Cyrus. Omdat Babylon zwaar versterkt was, besloot Cyrus gebruik te maken van de rivier de Eufraat, die door de stad en de grachten rondom de stadsmuren stroomde. Zijn mannen groeven stroomopwaarts een kanaal om het water van de rivier naar moerasland te leiden. Daardoor zakte het peil van de rivier en kon Cyrus’ leger door het ondiepe water lopen en zo de stadsmuren bereiken. Het is onvoorstelbaar, maar de Babyloniërs hadden de stadspoorten opengelaten! Cyrus’ leger ging door de open poorten Babylon binnen en veroverde de stad.

Maar werd Babylon ook onbewoond? Eeuwenlang woonden er nog mensen. Maar in deze tijd zijn de ruïnes van Babylon, dicht bij Bagdad (Irak), een bewijs van de volledige vervulling van de voorspelling. De Bijbel is dus betrouwbaar, ook als het over toekomstige gebeurtenissen gaat.