Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe laten we zien dat we van Jehovah houden?

Hoe laten we zien dat we van Jehovah houden?

‘Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad.’ — 1 JOH. 4:19.

LIEDEREN: 56, 138

1, 2. Hoe leert Jehovah ons om van hem te houden?

DE BESTE manier waarop een vader zijn kinderen kan onderwijzen, is door zelf het goede voorbeeld te geven. Als hij zijn kinderen laat merken dat hij van ze houdt, dan leert hij ze wat liefde is. Niemand houdt meer van zijn kinderen dan onze Vader, Jehovah. We leren dus wat liefde is ‘omdat hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:19).

2 Hoe heeft Jehovah ‘ons eerst liefgehad’? Paulus schreef: ‘God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8). Onze liefdevolle Vader, Jehovah, gaf zijn Zoon als losprijs om ons te bevrijden van zonde en dood. Dat kostbare geschenk heeft het voor ons mogelijk gemaakt om een hechte band met Jehovah te hebben en om zijn liefde te beantwoorden. Door dat grote offer te brengen, heeft Jehovah laten zien wat echte liefde inhoudt. Hij heeft ons geleerd dat we echte liefde kunnen tonen door onzelfzuchtig en gul te zijn (1 Joh. 4:10).

3, 4. Hoe laten we zien dat we van Jehovah houden?

3 Liefde is Jehovah’s overheersende eigenschap. We kunnen dan ook begrijpen wat volgens Jezus het eerste gebod is: ‘Gij  moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht’ (Mark. 12:30). Uit deze woorden blijkt dat onze liefde voor Jehovah vooral vanuit ons hart moet komen. We moeten Jehovah ‘met geheel ons hart’ liefhebben, dus onverdeeld. Maar onze liefde voor hem moet meer zijn dan alleen maar een gevoel. We moeten hem ook liefhebben met ‘geheel ons verstand en geheel onze kracht’ — ons denkvermogen en alles wat we doen. (Lees Micha 6:8.)

4 We moeten dus van Jehovah houden met alles wat we zijn en alles wat we hebben. Door hem op de eerste plaats in ons leven te stellen, laten we zien dat we echt van hem houden. In het vorige artikel hebben we vier manieren besproken waarop Jehovah zijn liefde voor ons toont. We gaan nu bekijken hoe wij kunnen laten zien dat we van hem houden en hoe die liefde kan groeien.

DANKBAAR OMDAT JEHOVAH VOOR ONS ZORGT

5. Wat zou een logische reactie zijn op alles wat Jehovah voor ons doet?

5 Wat doe jij als je een cadeau krijgt? Waarschijnlijk laat je op de een of andere manier zien dat je het waardeert. Ook zul je goed gebruik willen maken van het geschenk en laten merken dat je het niet als iets vanzelfsprekends beschouwt. ‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven,’ schreef Jakobus, ‘want het daalt neer van de Vader der hemelse lichten, en bij hem is geen verandering van het keren van de schaduw’ (Jak. 1:17). Jehovah geeft altijd alles wat we nodig hebben om te leven en om gelukkig te zijn. Als we daarover nadenken, gaan we dan niet steeds meer van hem houden?

6. Wat moesten de Israëlieten doen om Jehovah’s zegen te blijven ontvangen?

6 Honderden jaren lang werden de Israëlieten zowel in materieel als in geestelijk opzicht door Jehovah gezegend (Deut. 4:7, 8). Maar als ze wilden dat Jehovah ze bleef zegenen, moesten ze Gods Wet gehoorzamen, onder andere door regelmatig ‘het beste van de eerste rijpe vruchten’ van het land aan Jehovah te offeren (Ex. 23:19). Zo konden ze laten zien dat ze Jehovah’s liefde en zegen niet als iets vanzelfsprekends beschouwden. (Lees Deuteronomium 8:7-11.)

7. Hoe kunnen wij onze liefde voor Jehovah tonen met onze ‘waardevolle dingen’?

7 Hoe zit het met ons? Hoewel wij geen letterlijke slachtoffers hoeven te brengen, is het wel gepast dat we laten zien dat we van Jehovah houden door hem te eren met onze ‘waardevolle dingen’ (Spr. 3:9). Hoe? Natuurlijk door het lokale en wereldwijde Koninkrijkswerk te ondersteunen met onze materiële bijdragen — of we nu veel hebben of weinig (2 Kor. 8:12). Maar er zijn nog meer manieren om Jehovah te laten zien dat we van hem houden.

8, 9. Wat is het verband tussen onze liefde voor Jehovah en ons vertrouwen op zijn belofte? Geef een voorbeeld.

8 Denk nog eens aan Jezus’ raad om eerst Gods Koninkrijk te zoeken en niet bezorgd te zijn over voedsel of kleding. Hij zei dat de Vader weet wat we echt nodig hebben (Matth. 6:31-33). In hoeverre vertrouwen we op die belofte? Het antwoord op die vraag zegt iets over hoeveel we van Jehovah houden, want liefde en vertrouwen gaan hand in hand. Je kunt niet echt van iemand houden als je die persoon niet vertrouwt (Ps. 143:8). Daarom is het goed om onszelf af te vragen: Laten mijn doelen in het leven en mijn manier van leven zien dat ik echt van Jehovah  houd? Blijkt uit mijn gedrag, dag in dag uit, dat ik vertrouw op Jehovah’s vermogen om voor mij te zorgen?

9 Een broeder, Mike, gaf een goed voorbeeld in dit opzicht. Toen hij nog jong was, ontwikkelde hij een sterk verlangen om Jehovah te dienen in het buitenland. Later trouwde hij en kreeg hij twee kinderen, maar het verlangen bleef. Door de vele artikelen en verslagen over dienen waar de behoefte groter is, besloten hij en zijn gezin om hun leven te vereenvoudigen. Ze verkochten hun huis en verhuisden naar een appartement. Mike bracht de grootte van zijn schoonmaakbedrijf terug en leerde hoe hij het bedrijf vanuit het buitenland via internet kon runnen. Het gezin verhuisde, en na twee jaar zei Mike: ‘We hebben ervaren dat Jezus’ woorden in Mattheüs 6:33 echt waar zijn.’

DANKBAAR VOOR WAT JEHOVAH ONS LEERT

10. Wat is het resultaat als we, net als koning David, over Jehovah mediteren?

10 Zo’n drieduizend jaar geleden dacht koning David vol waardering na over Jehovah’s schepping. Hij schreef: ‘De hemelen maken de heerlijkheid van God bekend; en het uitspansel vertelt van het werk van zijn handen.’ Ook werd hij geraakt door de wijsheid van Gods Wet: ‘De wet van Jehovah is volmaakt, de ziel wederbrengend. De vermaning van Jehovah is betrouwbaar, de onervarene wijs makend.’ Wat was het resultaat van die meditatie? ‘Laten de woorden van mijn mond en de meditatie van mijn hart welgevallig worden voor uw aangezicht, o Jehovah, mijn Rots en mijn Verlosser.’ Het is duidelijk dat er een warme, hechte band tussen David en zijn God ontstond (Ps. 19:1, 7, 14).

11. Wat zullen we uit liefde voor Jehovah doen met alle kennis die we van hem hebben gekregen? (Zie beginplaatje.)

11 In deze tijd zijn we gezegend met veel kennis over Jehovah, zijn voornemen en zijn schepping. Maar kennis alleen is niet genoeg. De wereld moedigt mensen aan om steeds verder te leren, maar hoger onderwijs heeft tot gevolg gehad dat velen zowel hun geloof als hun liefde voor God zijn verloren. De Bijbel maakt duidelijk dat we naast kennis ook wijsheid en begrip moeten verkrijgen: dat we moeten leren hoe we kennis tot ons eigen voordeel en dat van anderen kunnen gebruiken (Spr. 4:5-7). Het is Gods wil ‘dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2:4). We laten zien dat we van Jehovah houden door het goede nieuws aan zo veel mogelijk mensen te vertellen en ze te helpen begrijpen wat Gods voornemen met de mensheid is. (Lees Psalm 66:16, 17.)

12. Wat zei een jonge zuster over een geschenk van Jehovah?

12 Ook jonge mensen kunnen waardering tonen voor wat Jehovah ze geeft en leert. Shannon vertelt dat ze op haar elfde het ‘Godvruchtige toewijding’-districtscongres bezocht, samen met haar ouders en haar zusje van tien. Op een gegeven moment werden de jongeren gevraagd om in een speciaal voor hen gereserveerd vak te gaan zitten. Shannon was een beetje zenuwachtig, maar ging er toch zitten. Ze wist niet wat haar overkwam toen ze allemaal het prachtige boek Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden kregen. Had dat geschenk invloed op hoe ze over Jehovah dacht? Ze vertelt: ‘Op dat moment besefte ik eindelijk dat Jehovah een echt persoon is en dat hij heel, heel veel van mij  houdt.’ Ze voegt er nog aan toe: ‘We kunnen ontzettend blij zijn dat onze grote God, Jehovah, elke keer weer royaal zulke prachtige cadeaus geeft!’

STA OPEN VOOR GODS RAAD EN STRENGE ONDERRICHT

13, 14. Hoe zullen we raad en streng onderricht bezien als we van Jehovah houden?

13 De Bijbel zegt: ‘Want die Jehovah liefheeft, wordt door hem terechtgewezen, evenals een vader dit doet met een zoon aan wie hij een welgevallen heeft’ (Spr. 3:12). Maar hoe moeten we daarop reageren? Paulus was realistisch toen hij schreef: ‘Nu schijnt elk streng onderricht weliswaar op het ogenblik zelf niet vreugdevol te zijn, maar bedroevend.’ Maar hij zwakte de waarde van streng onderricht niet af, want hij zei verder: ‘Toch werpt het later voor hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht af, namelijk rechtvaardigheid’ (Hebr. 12:11). Als we van Jehovah houden, zullen we niet nonchalant willen omgaan met raad die we krijgen, en ook niet beledigd raken. Misschien vinden we dat moeilijk, maar liefde voor God zal ons helpen goed te reageren.

14 In de tijd van Maleachi hadden veel Joden geen waardering voor Gods raad. Ze kenden de wetten over het brengen van offers wel, maar werden zo nalatig in het gehoorzamen van die wetten dat Jehovah ze krachtige raad moest geven. (Lees Maleachi 1:12, 13.) Hoe ernstig was hun situatie? Jehovah zei: ‘Ik zal stellig de vloek over u zenden, en ik wil uw zegeningen vervloeken. Ja, zelfs de zegen heb ik vervloekt, omdat gij [mijn gebod] niet ter harte neemt’ (Mal. 2:1, 2). Het is duidelijk dat het ernstige gevolgen kan hebben als we Gods liefdevolle raad uit gewoonte of met opzet negeren.

Luister naar Jehovah’s raad en volg niet de trends en normen van de wereld (Zie alinea 15)

15. Welke houding moeten we vermijden?

15 Veel mensen zijn tegenwoordig alleen maar op zichzelf gericht. Ze zitten niet op raad en streng onderricht te wachten, laat staan dat ze die aanvaarden. En áls ze raad aanvaarden, doen ze dat vaak met tegenzin. Maar christenen krijgen de  raad om ‘niet langer naar dit samenstel van dingen te worden gevormd’. We moeten erachter komen wat de ‘volmaakte wil van God’ is en daarnaar leven (Rom. 12:2). Via zijn organisatie geeft Jehovah ons op de juiste tijd raad over veel aspecten van het leven, zoals onze omgang, ontspanning of hoe we ons moeten gedragen tegenover het andere geslacht. Door zulke raad bereidwillig te aanvaarden en toe te passen, laten we zien dat we dankbaar zijn en dat we echt van Jehovah houden (Joh. 14:31; Rom. 6:17).

VERTROUW OP JEHOVAH VOOR BESCHERMING EN REDDING

16, 17. (a) Waarom moeten we Jehovah’s wil bij onze beslissingen betrekken? (b) Hoe lieten de Israëlieten zien dat ze te weinig vertrouwen in Jehovah hadden?

16 Als kinderen zich bedreigd voelen, rennen ze instinctief naar hun ouders. Maar naarmate ze ouder worden, worden ze steeds zekerder van zichzelf en leren ze zelf beslissingen te nemen. Dat hoort bij het volwassen worden. Maar degenen die een goede band met hun ouders hebben, zullen bij het nemen van beslissingen de mening en het advies van hun ouders belangrijk blijven vinden. In geestelijk opzicht geldt hetzelfde. Onze Vader, Jehovah, staat ons toe om onze eigen beslissingen te nemen. Maar als we echt van hem houden, zullen we ons bij elke beslissing afvragen hoe hij erover denkt. Hij zal ons vertrouwen belonen door ons met zijn heilige geest te helpen om het juiste te doen (Fil. 2:13).

17 In de tijd van Samuël leed Israël een enorme nederlaag in de strijd tegen de Filistijnen. Ze hadden dringend hulp en bescherming nodig. Wat deden ze? ‘Laten wij de ark van Jehovah’s verbond uit Silo bij ons halen, opdat die in ons midden moge komen en ons uit de handpalm van onze vijanden moge redden,’ zeiden ze. Het resultaat? ‘De slachting werd zeer groot, zodat er van Israël dertigduizend man voetvolk vielen’ (1 Sam. 4:2-4, 10, 11). Doordat de Israëlieten de ark van het verbond meebrachten, leek het misschien alsof ze voor hulp op Jehovah vertrouwden. Maar in werkelijkheid hadden ze Jehovah’s leiding niet gezocht. Ze deden wat ze zelf dachten dat goed was. Dat had rampzalige gevolgen. (Lees Spreuken 14:12.)

18. Wat leert de Bijbel ons over vertrouwen in Jehovah?

18 Een psalmdichter liet zien dat hij de juiste instelling had toen hij schreef: ‘Wacht op God, want ik zal hem alsnog prijzen als de grootse redding van mijn persoon. O mijn God, mijn eigen ziel is wanhopig in mij. Daarom denk ik aan u’ (Ps. 42:5, 6). Het is duidelijk dat hij heel veel van Jehovah hield. Houd jij ook zo veel van Jehovah en is je vertrouwen in hem ook zo sterk? Misschien zeg je meteen ja. Maar zou je je vertrouwen nog sterker kunnen maken? De Bijbel zegt namelijk: ‘Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand. Sla in al uw wegen acht op hem, en híȷ́ zal uw paden recht maken’ (Spr. 3:5, 6).

19. Hoe wil jij laten zien dat je van Jehovah houdt?

19 Jehovah ‘heeft ons eerst liefgehad’. Door zijn voorbeeld weten we hoe we onze liefde voor hem kunnen tonen. Houd altijd zijn geweldige voorbeeld in gedachte. We willen graag laten zien dat we ‘met geheel ons hart en met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en met geheel onze kracht’ van Jehovah houden (Mark. 12:30).