Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Mediteer over Jehovah’s diepe liefde voor ons

Mediteer over Jehovah’s diepe liefde voor ons

‘Ik zal over al uw activiteit mediteren.’ — PS. 77:12.

LIEDEREN: 18, 61

1, 2. (a) Waarom ben jij ervan overtuigd dat Jehovah van zijn aanbidders houdt? (b) Welke behoefte heeft elk mens?

WAAROM ben jij ervan overtuigd dat Jehovah van zijn aanbidders houdt? Denk, voordat je die vraag beantwoordt, eerst eens na over de volgende voorbeelden. Taylene heeft veel gehad aan verschillende broeders en zusters. In een bepaalde periode moedigden ze haar regelmatig aan om evenwichtig te zijn en niet te veel van zichzelf te verwachten. Ze zegt over die jaren: ‘Als Jehovah niet van me zou houden, zou hij me niet steeds opnieuw raad hebben gegeven.’ Brigitte, die na de dood van haar man twee kinderen in haar eentje moest opvoeden, zegt: ‘Het opvoeden van kinderen in Satans wereld is een van de grootste uitdagingen die er zijn, zeker voor een alleenstaande ouder. Maar ik ben ervan overtuigd dat Jehovah van me houdt. Ik heb veel tranen gelaten, maar Jehovah heeft me overal doorheen geloodst en nooit toegelaten dat ik meer te verduren kreeg dan ik aankon’ (1 Kor. 10:13). Sandra worstelt met een ongeneeslijke ziekte. Op een congres toonde de vrouw van een bekende broeder persoonlijke belangstelling voor haar. ‘Hoewel we haar niet persoonlijk kenden,’ zegt Sandra’s man, ‘deed haar oprechte  bezorgdheid ons echt goed. Zelfs kleine uitingen van liefde van onze broeders en zusters laten me voelen hoeveel Jehovah van ons houdt.’

2 De mens is gemaakt met de behoefte om liefde te geven en te krijgen. Als er niet aan die behoefte wordt voldaan, kun je snel ontmoedigd raken. Dat zou vooral kunnen gebeuren bij onverwachte gebeurtenissen, teleurstellingen, ziekte, financiële tegenslagen of als je weinig resultaten boekt in de velddienst. Misschien krijg je dan het gevoel dat Jehovah niet langer van je houdt. Maar vergeet nooit dat we kostbaar voor hem zijn, dat hij er altijd voor ons is en ‘onze rechterhand vastgrijpt’ om ons te helpen. Als we hem loyaal blijven, zal hij ons nooit vergeten (Jes. 41:13; 49:15).

3. Wat kan onze overtuiging versterken dat Jehovah van ons houdt?

3 De personen in de genoemde voorbeelden waren er zeker van dat Jehovah ze in moeilijke tijden heeft gesteund. Ook wij kunnen de overtuiging hebben dat hij er altijd voor ons is (Ps. 118:6, 7). Dit artikel laat zien hoe Jehovah’s liefde duidelijk merkbaar is in verband met (1) zijn schepping, (2) zijn geïnspireerde Woord, (3) het gebed en (4) het loskoopoffer. Als we mediteren over de goede dingen die Jehovah heeft gedaan, versterkt dat ongetwijfeld onze dankbaarheid voor zijn diepe liefde voor ons. (Lees Psalm 77:11, 12.)

MEDITEER OVER JEHOVAH’S SCHEPPING

4. Wat zullen we beseffen als we mediteren over Jehovah’s schepping?

4 Kunnen we Jehovah’s diepe liefde voor ons in zijn schepping zien? Zeker, want alleen al het feit dat Jehovah alles heeft gemaakt, was een uiting van zijn liefde (Rom. 1:20). Hij ontwierp de aarde met een ecosysteem dat leven mogelijk maakt. Maar hij wil ook dat we van het leven genieten. We moeten bijvoorbeeld eten om in leven te blijven. Maar Jehovah heeft er ook voor gezorgd dat de aarde voedsel produceert in een haast oneindige verscheidenheid, waardoor eten een heerlijke bezigheid is! (Pred. 9:7) Catherine, een zuster in Canada, vindt het geweldig om van de natuur te genieten, vooral tijdens de lente. Ze zegt: ‘Het is zo prachtig om te zien hoe alles weer tot leven komt! Bloemen die geprogrammeerd zijn om op het juiste moment uit de grond te schieten. Vogels die terugkomen van hun trektocht. Zelfs de piepkleine kolibrie vindt zijn weg terug naar het vogelvoer vlak voor mijn keukenraam. Jehovah heeft ons zo veel dingen gegeven om van te genieten — hij moet wel van ons houden.’ Onze lieve hemelse Vader geniet van zijn schepping en hij wil dat wij dat ook doen (Hand. 14:16, 17).

5. Hoe is Jehovah’s liefde duidelijk merkbaar in de manier waarop de mens is gemaakt?

5 Jehovah heeft ons gemaakt met de mogelijkheid om productief en nuttig werk te doen dat ons veel voldoening geeft (Pred. 2:24). Hij heeft de mens de taak gegeven om de aarde te bevolken, te cultiveren, en de vissen, vogels en andere dieren in onderworpenheid te hebben (Gen. 1:26-28). En wat is het liefdevol dat Jehovah eigenschappen in ons heeft gelegd waardoor we hem kunnen navolgen! — Ef. 5:1.

WAARDEER GODS GEÏNSPIREERDE WOORD

6. Waarom moeten we diepe waardering voor Gods Woord hebben?

6 Een andere uiting van Jehovah’s grote liefde voor ons is zijn geïnspireerde Woord, de Bijbel. Hierin kunnen we alles vinden wat we moeten weten over hem en over hoe hij met de mensheid is omgegaan. De Bijbel vertelt bijvoorbeeld hoe hij omging met de  Israëlieten, die hem vaak ongehoorzaam waren. Psalm 78:38 zegt: ‘Hij was barmhartig; hij bedekte steeds weer de dwaling en verdierf niet. En menigmaal wendde hij zijn toorn af, en hij wekte dan niet heel zijn woede op.’ Als je over zo’n tekst nadenkt, kan dat je ervan doordringen hoeveel Jehovah van je houdt. Wees ervan overtuigd dat Jehovah om je geeft! (Lees 1 Petrus 5:6, 7.)

7. Waarom moeten we de Bijbel naar waarde schatten?

7 Het is belangrijk dat we de Bijbel naar waarde schatten, omdat Jehovah vooral via dat middel met ons communiceert. Open communicatie tussen ouders en kinderen is essentieel voor wederzijds vertrouwen en een band van liefde. Wat kunnen we in dit opzicht van Jehovah verwachten? Hoewel we hem nooit hebben gezien en zijn stem nooit hebben gehoord, praat hij als het ware met ons via de Bijbel. Het is aan ons om daarnaar te luisteren (Jes. 30:20, 21). Jehovah wil ons, als zijn opgedragen aanbidders, graag leiding geven en beschermen. Ook wil hij dat we hem goed kennen en op hem vertrouwen. (Lees Psalm 19:7-11; Spreuken 1:33.)

Hoewel Josafat moest worden terechtgewezen, vond Jehovah toch ‘goede dingen’ in hem (Zie alinea 8, 9)

8, 9. Wat wil Jehovah dat we van hem weten? Geef een Bijbels voorbeeld.

8 Jehovah wil dat we hem kennen als iemand die van ons houdt en die verder kijkt dan onze onvolmaaktheden. Hij zoekt naar het goede in ons (2 Kron. 16:9). Dat deed hij bijvoorbeeld ook bij Josafat, koning van Juda. Op een gegeven moment maakte Josafat de fout om samen te werken met Achab, de slechte koning van Israël. Ze  ondernamen een gewaagde militaire onderneming, namelijk om Ramoth-Gilead te heroveren op de Syriërs. Hoewel vierhonderd valse profeten Achab van succes verzekerd hadden, voorspelde Jehovah’s ware profeet Michaja dat ze de slag zouden verliezen. En zo is het ook gegaan. Achab kwam in de strijd om en Josafat kon nog maar net ontkomen. Toen Josafat weer thuis was, werd hij door Jehu, de zoon van de visionair Hanani, vanwege zijn fout terechtgewezen. Toch voegde Jehu eraan toe: ‘Er zijn goede dingen bij u gevonden’ (2 Kron. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3).

9 Jaren hiervoor had Josafat de vorsten, levieten en priesters het bevel gegeven om Jehovah’s Wet te onderwijzen in alle steden van Juda. De campagne was succesvol geweest: zelfs mensen van de omliggende landen waren begonnen Jehovah te vrezen (2 Kron. 17:3-10). Josafat had dan wel een fout begaan, maar Jehovah was niet blind voor de goede dingen die hij had gedaan. Dit Bijbelverslag herinnert ons eraan dat Jehovah ondanks onze onvolmaaktheden van ons zal blijven houden — als we oprecht zijn goedkeuring blijven zoeken.

ZIE HET GEBED ALS EEN VOORRECHT

10, 11. (a) Waarom kunnen we zeggen dat het gebed een speciale voorziening van Jehovah is? (b) Op welke manieren zou Jehovah onze gebeden kunnen verhoren? (Zie beginplaatje.)

10 Een vader die van zijn kinderen houdt, neemt de tijd om naar ze te luisteren als ze met hem willen praten. Hij wil weten wat hun angsten en zorgen zijn, want hij wil weten wat er in hun hart leeft. Onze hemelse Vader, Jehovah, luistert naar ons als wij tot hem praten. Wat is het gebed een kostbaar voorrecht!

11 We kunnen tot Jehovah bidden wanneer we maar willen. Hij is onze Vriend en is altijd bereid om naar ons te luisteren. Taylene, die al eerder genoemd is, zegt: ‘Je kunt echt alles tegen hem zeggen.’ Als we onze meest persoonlijke gevoelens met Jehovah delen, kan het zijn dat hij ons gebed beantwoordt via een gedeelte uit de Bijbel, een artikel in een van onze tijdschriften of een aanmoedigende opmerking van een broeder of zuster. Jehovah hoort onze smekingen en begrijpt ons, zelfs wanneer niemand anders dat doet. Zijn reactie op onze gebeden is nog een prachtige uiting van zijn diepe liefde voor ons.

12. Waarom is het goed om de gebeden die in de Bijbel staan te bestuderen? Geef een voorbeeld.

12 We kunnen veel leren van de gebeden die in de Bijbel zijn opgenomen. Daarom is het goed om zulke gebeden van tijd tot tijd bij de gezinsaanbidding te bestuderen. Denk erover na hoe Gods dienstknechten in het verleden hun diepste gedachten aan Jehovah bekendmaakten. Dat zal je helpen je eigen gebeden te verrijken. Neem bijvoorbeeld Jona’s berouwvolle gebed vanuit de buik van een enorme vis (Jona 1:17–2:10). Of Salomo’s oprechte gebed bij de inwijding van de tempel (1 Kon. 8:22-53). Mediteer over het modelgebed dat Jezus ons gaf (Matth. 6:9-13). Bid vooral regelmatig en laat je ‘smeekbeden bij God bekend worden’. Dan zal ‘de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat’, je hart en je geestelijke vermogens beschermen. Onze dankbaarheid voor Jehovah’s diepe liefde voor ons zal toenemen (Fil. 4:6, 7).

WEES DANKBAAR VOOR DE LOSPRIJS

13. Welke mogelijkheid staat voor ons open door de liefdevolle voorziening van de losprijs?

13 Jehovah heeft ons het geschenk van de losprijs gegeven, zodat we ‘leven zouden verwerven’ (1 Joh. 4:9). Paulus schreef over deze bijzondere uiting van Jehovah’s  liefde: ‘Christus is op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; ja, voor de goede heeft iemand misschien nog wel de moed te sterven. Maar God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:6-8). De losprijs is de grootste uiting van Jehovah’s liefde en opent voor de mensheid de mogelijkheid om een goede band met hem te hebben.

14, 15. Wat betekent de losprijs voor (a) gezalfde christenen? (b) degenen die de hoop hebben om op aarde te leven?

14 Sommigen ervaren Jehovah’s diepe liefde op een speciale manier (Joh. 1:12, 13; 3:5-7). Ze zijn gezalfd met heilige geest en zijn ‘Gods kinderen’ geworden (Rom. 8:15, 16). Paulus schreef over gezalfde christenen: ‘[God] heeft ons mede opgewekt en ons mede plaats doen nemen in de hemelse gewesten in eendracht met Christus Jezus’ (Ef. 2:6). Gezalfden hebben deze geestelijke positie omdat ze ‘met de beloofde heilige geest werden verzegeld die een van tevoren gegeven onderpand van hun erfenis is’, dat wil zeggen ‘de hoop die voor hen in de hemelen is weggelegd’ (Ef. 1:13, 14; Kol. 1:5).

15 Ook degenen die niet gezalfd zijn, kunnen voordeel hebben van het loskoopoffer. Als ze er geloof in stellen, kunnen ze vrienden van Jehovah worden. Ze krijgen het vooruitzicht om uiteindelijk als kinderen van God geadopteerd te worden en voor altijd in een paradijs op aarde te leven. We kunnen dan ook zeggen dat Jehovah door de losprijs liefde heeft getoond voor de hele mensheid (Joh. 3:16). Als wij de hoop hebben om voor altijd op aarde te leven en Jehovah trouw blijven dienen, kunnen we er zeker van zijn dat hij ons in de nieuwe wereld gelukkig zal maken. De losprijs is inderdaad het grootste bewijs van Gods diepe liefde voor ons!

BEANTWOORD JEHOVAH’S LIEFDE

16. Wat doet het met ons als we over Jehovah’s liefde mediteren?

16 De vele manieren waarop Jehovah zijn liefde voor ons toont, zijn niet te tellen. Koning David zong: ‘Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten! O God, hoeveel bedraagt de grootse som ervan wel niet! Zou ik trachten ze te tellen, het zijn er zelfs meer dan de korrels van het zand’ (Ps. 139:17, 18). Als we over Jehovah’s liefde voor ons nadenken, gaan we steeds meer van hem houden en worden we gemotiveerd om alles voor hem te doen wat we kunnen.

17, 18. Wat zijn enkele manieren waarop we kunnen laten zien dat we van Jehovah houden?

17 We kunnen op heel veel manieren laten zien dat we van Jehovah houden. Bijvoorbeeld door ijverig het Koninkrijk te prediken (Matth. 24:14; 28:19, 20). Maar ook door Jehovah trouw te blijven als ons geloof op de proef wordt gesteld. (Lees Psalm 84:11; Jakobus 1:2-5.) Zelfs als we te maken krijgen met zware beproevingen, kunnen we er zeker van zijn dat Jehovah ons ziet en ons wil helpen, want we zijn kostbaar in zijn ogen (Ps. 56:8).

18 Onze liefde voor Jehovah beweegt ons ertoe om over zijn prachtige schepping na te denken. Omdat we waardering hebben voor zijn Woord, zullen we ijverig de Bijbel bestuderen. Onze band met Jehovah wordt steeds sterker doordat we tot hem bidden. En we gaan steeds meer van hem houden als we nadenken over het loskoopoffer waarin hij heeft voorzien (1 Joh. 2:1, 2). We hebben ontelbaar veel redenen om van Jehovah te houden in reactie op zijn diepe liefde voor ons.