Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

We kunnen eerbaar blijven

We kunnen eerbaar blijven

‘Reinigt uw handen (...) en zuivert uw hart.’ — JAK. 4:8.

1. Hoe denken mensen in het algemeen over eerbaarheid?

WE LEVEN in een wereld waarin immoraliteit heel gewoon is geworden. Eerbaarheid — zuiverheid op seksueel gebied — zegt mensen niet zoveel meer. In veel landen worden homoseksualiteit en seks tussen mensen die niet getrouwd zijn, als normaal bezien. In reclame en amusement wordt zo’n manier van leven zelfs gepromoot (Ps. 12:8). Is het nog wel mogelijk om in zo’n wereld eerbaar te blijven? Ja. Met Jehovah’s hulp is dat zeker mogelijk. (Lees 1 Thessalonicenzen 4:3-5.)

2, 3. (a) Waarom moeten we tegen verkeerde verlangens vechten? (b) Wat zullen we in dit artikel bespreken?

2 Eerst moeten we erkennen dat we alleen eerbaar kunnen blijven als we immorele verlangens afwijzen. Net zoals een vis wordt gelokt door aas, zo zullen wij worden ‘meegetrokken en verlokt’ door immorele gedachten en ongepaste verlangens als we die niet onmiddellijk de kop indrukken. Omdat we onvolmaakt zijn, kunnen zulke verlangens zo’n sterke aantrekkingskracht op ons hebben dat ze ‘vruchtbaar worden’. Als dat punt eenmaal is bereikt, zou zelfs een aanbidder van Jehovah zich schuldig kunnen maken aan immoraliteit zodra zich  een kans voordoet. Dan ‘baart de begeerte (...) zonde’. (Lees Jakobus 1:14, 15.)

3 Het is ontnuchterend als we bedenken hoe een vluchtig verlangen uiteindelijk kan leiden tot een ernstige zonde. Toch kunnen we immoraliteit en de bittere gevolgen ervan vermijden — als we verkeerde verlangens in de kiem smoren (Gal. 5:16). We gaan nu drie voorzieningen bespreken die ons helpen om tegen verkeerde verlangens te vechten: onze band met Jehovah, de raad uit zijn Woord en de hulp van rijpe christenen.

‘NADERT TOT GOD’

4. Waarom is het belangrijk om dicht tot Jehovah te naderen?

4 De Bijbel geeft personen die ‘tot God willen naderen’ de raad: ‘Reinigt uw handen (...) en zuivert uw hart’ (Jak. 4:8). Als we onze vriendschap met Jehovah belangrijk vinden, willen we graag dat hij blij is met alles wat we denken en doen. We willen ‘rein van hart’ zijn door ons te concentreren op dingen die zuiver en eerbaar zijn (Ps. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8). Gelukkig houdt Jehovah er rekening mee dat we onvolmaakt zijn; hij weet dat er oneerbare gedachten in ons op kunnen komen. Maar we beseffen dat het hem verdriet doet als we zulke gedachten zouden voeden in plaats van ze te verwerpen (Gen. 6:5, 6). Daarom doen we alles wat we kunnen om onze gedachten rein te houden.

5, 6. Hoe kan gebed ons helpen om tegen immorele verlangens te vechten?

5 Het is belangrijk dat we ons gevecht tegen verkeerde gedachten blijven benoemen in onze gebeden. Zo laten we zien dat we echt op Jehovah vertrouwen. Jehovah zal zulke gebeden beantwoorden door ons royaal zijn heilige geest te geven, waardoor we immorele gedachten beter kunnen weerstaan en eerbaar kunnen blijven. Laat Jehovah dus weten hoe graag je hem blij wilt maken met de meditatie van je hart (Ps. 19:14). Vraag hem nederig of er binnenin je misschien een ‘smartelijke’ of schadelijke weg is — ongepaste verlangens of neigingen — die tot zonde kan leiden (Ps. 139:23, 24). Blijf hem vragen om hulp zodat je trouw kunt blijven als je met verleiding te maken krijgt (Matth. 6:13).

6 Door onze opvoeding of door dingen die we in het verleden hebben gedaan, hebben we misschien een zwak ontwikkeld voor dingen die Jehovah veroordeelt. Maar zelfs dan kan Jehovah ons helpen om de nodige veranderingen aan te brengen, zodat we hem op een aanvaardbare manier kunnen blijven dienen. Koning David begreep dat. Nadat hij overspel had gepleegd met Bathseba, smeekte hij Jehovah: ‘Schep in mij zelfs een zuiver hart (...) en leg in mij een nieuwe, standvastige geest’ (Ps. 51:10, 12). Het kan zijn dat zonde nog steeds een sterke aantrekkingskracht op ons heeft. Maar Jehovah kan ons helpen bij het ontwikkelen van ‘een gewillige geest’, dat wil zeggen, het verlangen hem te gehoorzamen. Zelfs als verkeerde verlangens diepgeworteld zijn en eerbare gedachten bijna overwoekeren, kan Jehovah ons helpen om naar zijn geboden te leven. Met zijn hulp hoeven schadelijke gedachten ons niet te beheersen (Ps. 119:133).

Als een verkeerd verlangen zich begint te ontwikkelen en sterker wordt, dan moeten we het met wortel en tak uitroeien (Zie alinea 6)

‘WORDT DADERS VAN HET WOORD’

7. Hoe kan Gods Woord ons tegen onreine gedachten beschermen?

7 Jehovah kan onze gebeden om hulp beantwoorden door middel van zijn Woord. De wijsheid daarin is ‘allereerst zuiver’ (Jak. 3:17). We kunnen ons dus tegen immorele gedachten beschermen door dagelijks de Bijbel te lezen en erover te mediteren — zo vullen we onze geest met zuivere gedachten (Ps. 19:7, 11;  119:9, 11). Bovendien staan in de Bijbel voorbeelden en specifieke adviezen die ons helpen om verkeerde verlangens te verwerpen.

8, 9. (a) Hoe raakte een jongeman verzeild in immoraliteit? (b) Hoe kunnen we de les uit Spreuken 7 toepassen op situaties in onze tijd?

8 In Spreuken 5:8 lezen we: ‘Houd uw weg ver van [de immorele vrouw] vandaan, en kom niet in de nabijheid van de ingang van haar huis.’ In Spreuken 7 wordt geïllustreerd wat er kan gebeuren als die raad wordt genegeerd. We lezen over een jongeman die een wandelingetje maakt en dicht bij het huis van een immorele vrouw komt. De avond valt. Op de hoek van de straat wordt hij door haar aangesproken; waarschijnlijk draagt ze uitdagende kleding. Ze trekt hem naar zich toe en kust hem. Haar verleidelijke woorden wakkeren een verlangen in hem aan dat hij niet lijkt te kunnen weerstaan. Hij gaat met haar mee en bedrijft immoraliteit. De jongeman is waarschijnlijk niet van plan geweest om te zondigen. Hij is gewoon onervaren en het ontbreekt hem aan onderscheidingsvermogen. Toch zal hij moeten leven met de rampzalige gevolgen van zijn daden. Was hij maar ver bij haar vandaan gebleven! — Spr. 7:6-27.

 9 Zonder onderscheidingsvermogen zouden ook wij in gevaarlijke situaties kunnen terechtkomen die verkeerde verlangens aanwakkeren. Een paar voorbeelden. Laat in de avond komen er vaak immorele programma’s op tv. Wat kan er gebeuren als we dan gedachteloos zitten te zappen? Of als we op internet doelloos op allerlei links klikken? Of regelmatig forums of sites bezoeken waarop reclame wordt getoond voor porno of andere seksuele diensten? Zouden we dingen te zien kunnen krijgen die ongepaste verlangens kunnen aanwakkeren, waardoor het moeilijk wordt om eerbaar te blijven?

10. Waarom is flirten gevaarlijk? (Zie beginplaatje.)

10 Behalve waarschuwende voorbeelden bevat de Bijbel ook praktische raad over hoe we moeten omgaan met het andere geslacht. Flirten hoort daar duidelijk niet bij. (Lees 1 Timotheüs 5:2.) Sommigen zeggen dat flirten door oogcontact, gebaren of lichaamstaal onschuldig is, omdat er geen lichamelijk contact bij betrokken is. Maar je hoort alleen romantische aandacht te geven aan je huwelijkspartner of aan iemand met wie je mogelijk zou willen trouwen. Flirten, en het reageren daarop, kan ongepaste gevoelens oproepen die tot ernstig kwaaddoen kunnen leiden. Onderschat dit gevaar niet. Het zal niet de eerste keer zijn dat het misgaat!

11. Hoe gaf Jozef een goed voorbeeld?

11 Jozef is een goed voorbeeld voor ons. Toen Potifars vrouw hem probeerde te verleiden, wees hij haar resoluut af. Maar ze gaf het niet op. Elke dag weer vroeg ze hem ‘om bij haar te blijven’ (Gen. 39:7, 8, 10). Een Bijbelgeleerde legt uit dat Potifars vrouw waarschijnlijk hoopte dat als ze maar alleen zouden zijn, Jozef wel het initiatief zou nemen om verder te gaan. Maar Jozef was vastbesloten om zelf geen verkeerde signalen af te geven en liet duidelijk merken dat hij ook niet gediend was van haar geflirt. Zo voorkwam hij dat er zich bij hem verkeerde verlangens zouden ontwikkelen. Toen ze hem probeerde te dwingen om seks te hebben, reageerde Jozef vastberaden. ‘Hij liet zijn kleed in haar hand en nam de vlucht en ging naar buiten’ (Gen. 39:12).

12. Hoe weten we dat we worden beïnvloed door waar we naar kijken?

12 De Bijbel waarschuwt ons voor nog een gevaar. Waar we naar kijken, heeft invloed op wat we denken en voelen. Dus als een man steeds naar andere vrouwen kijkt, kunnen er verkeerde verlangens in hem opkomen of versterkt worden. Jezus zei dat ‘een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd’ (Matth. 5:28). Dat gebeurde met koning David. ‘Vanaf het dakterras zag hij een vrouw die zich aan het baden was’ (2 Sam. 11:2). Hij liet na om weg te kijken en zijn gedachten op iets anders te richten. Dat leidde ertoe dat hij ging verlangen naar de vrouw van een ander en stappen nam om overspel met haar te plegen.

13. Waarom moeten we ‘een verbond met onze ogen sluiten’, en wat houdt dat in?

13 Om de strijd tegen immorele fantasieën te winnen, moeten we net als Job ‘een verbond met onze ogen sluiten’ (Job 31:1, 7, 9). We moeten serieus met onszelf afspreken om onze ogen onder controle te houden en nooit met immorele verlangens naar een ander te kijken. En wat als je seksueel getinte afbeeldingen tegenkomt, bijvoorbeeld op een beeldscherm, op een reclamebord of op de cover van een tijdschrift? Wend je blik dan af.

14. Wat moeten we doen om eerbaar te blijven?

14 Wat als je door deze studie merkt  dat je op bepaalde terreinen meer moet doen in je strijd tegen verkeerde verlangens? Onderneem dan onmiddellijk actie! Je kunt kwaaddoen vermijden en eerbaar blijven, als je de raad uit de Bijbel gehoorzaamt (Lees Jakobus 1:21-25.)

‘ROEP DE OUDERE MANNEN’

15. Waarom is het belangrijk om hulp te zoeken als we met verkeerde verlangens worstelen?

15 Een andere voorziening die ons kan helpen als we met verkeerde verlangens worstelen, is de hulp van onze broeders en zusters. Het is natuurlijk niet makkelijk om met anderen over zulke persoonlijke problemen te praten. Daar is moed voor nodig. Maar de vriendelijke hulp van een rijpe christen kan voorkomen dat we verkeerde verlangens voor onszelf gaan goedpraten (Spr. 18:1; Hebr. 3:12, 13). Als we met een rijpe, geestelijk ingestelde christen openhartig over onze zwakheden praten, kan die ons misschien bewust maken van zwakke plekken die we zelf niet hadden gezien. Dat is een hulp om de veranderingen aan te brengen die nodig zijn om een goede band met Jehovah te behouden.

16, 17. (a) Hoe kunnen ouderlingen degenen helpen die met verkeerde verlangens worstelen? Geef een voorbeeld. (b) Waarom moeten personen die de gewoonte hebben om naar porno te kijken, onmiddellijk hulp zoeken?

16 Vooral ouderlingen zijn goed in staat om ons te helpen. (Lees Jakobus 5:13-15.) Een jongeman in Brazilië worstelde jarenlang met verkeerde verlangens. Hij zegt: ‘Ik wist dat ik Jehovah kwetste met mijn gedachten, maar ik schaamde me te diep om anderen te vertellen wat ik voelde.’ Gelukkig werd hij benaderd door een bezorgde ouderling in zijn gemeente, die hem aanmoedigde om hulp te gaan zoeken. ‘Het verraste me hoe vriendelijk de ouderlingen voor me waren. Veel vriendelijker en begripvoller dan ik volgens mij verdiende. Ze luisterden aandachtig naar me. Ze lieten me aan de hand van de Bijbel zien dat Jehovah van me houdt, en ze gingen met me in gebed. Dat maakte het voor mij makkelijker om de Bijbelse raad te aanvaarden.’ Jaren later, na goede geestelijke vorderingen te hebben gemaakt, zegt hij: ‘Ik besef nu hoe belangrijk het is dat je hulp zoekt, en niet probeert de last helemaal alleen te dragen.’

17 En wat als je immorele verlangens hebt vanwege de gewoonte om naar porno te kijken? Dan moet je zeker hulp zoeken. Hoe langer je daarmee wacht, hoe groter het risico dat een onrein verlangen ‘vruchtbaar wordt en zonde baart’. Dat zou anderen pijn doen en smaad brengen op Gods naam. Veel aanbidders van Jehovah hebben liefdevolle hulp aanvaard, omdat ze Jehovah’s goedkeuring zochten en in de christelijke gemeente wilden blijven (Jak. 1:15; Ps. 141:5; Hebr. 12:5, 6).

WEES VASTBESLOTEN OM EERBAAR TE BLIJVEN!

18. Hoe kun je eerbaar blijven?

18 Terwijl Satans wereld op moreel gebied steeds verder achteruitgaat, ziet Jehovah dat zijn trouwe aanbidders veel moeite doen om hun gedachten rein te houden en te leven naar zijn maatstaven. Wat zal Jehovah trots zijn op iedereen die eerbaar wil blijven! Wees daarom vastbesloten om je band met hem hecht te houden en de leiding te volgen die hij geeft door zijn Woord en de christelijke gemeente. Als we eerbaar blijven, geeft dat ons nu al voldoening en innerlijke vrede (Ps. 119:5, 6). En in de toekomst, als Satan er niet meer is, zullen we het voorrecht hebben om voor eeuwig te leven in een wereld die gereinigd is van alle slechte invloeden.