Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Christus: De kracht van God

Christus: De kracht van God

‘Christus [is] de kracht Gods.’ — 1 KOR. 1:24.

1. Waarom kon Paulus zeggen dat Christus ‘de kracht Gods’ is?

JEHOVAH heeft zijn kracht op uitzonderlijke manieren laten zien door middel van zijn Zoon. Jezus heeft op aarde veel wonderen gedaan, en in de vier evangeliën staan geloofversterkende details over sommige daarvan (Matth. 9:35; Luk. 9:11). Gods kracht was in Jezus overduidelijk zichtbaar. Paulus noemde Jezus dan ook terecht ‘de kracht Gods’ (1 Kor. 1:24). Maar wat voor invloed kunnen Jezus’ wonderen hebben op ons leven?

2. Wat kunnen we van Jezus’ wonderen leren?

2 Ook Petrus zei dat Jezus wonderen deed (Hand. 2:22). Die indrukwekkende daden waren een voorproefje van nog veel grotere dingen. Ze zijn een voorafschaduwing van de wonderen die Jezus tijdens zijn duizendjarige regering op wereldomvattende schaal zal doen. Zijn wonderen vertellen ook veel over zijn persoonlijkheid en die van zijn Vader. Laten we eens een paar van Jezus’ wonderen bespreken en zien hoe die ons leven nu en in de toekomst beïnvloeden.

 EEN WONDER DAT ONS VRIJGEVIGHEID LEERT

3. (a) Welke omstandigheden leidden tot Jezus’ eerste wonder? (b) Hoe liet Jezus in Kana zien dat hij vrijgevig is?

3 Zijn eerste wonder deed Jezus op een bruiloftsfeest in de Galilese stad Kana. Op dat feest waren misschien meer gasten gekomen dan verwacht. Hoe het ook zij, de wijn raakte op. Dit kon weleens een heel pijnlijke situatie voor het bruidspaar worden, omdat gastvrijheid als een belangrijke plicht werd gezien. Jezus’ moeder Maria, die ook aanwezig was, vroeg Jezus om te helpen. Geloofde ze dat hij krachten had die hij nog niet had laten zien? Ze had ongetwijfeld jarenlang nagedacht over alle profetieën die over haar zoon gingen, en ze wist dat hij ‘de Zoon van de Allerhoogste’ zou worden genoemd (Luk. 1:30-32; 2:52). Eén ding is duidelijk: Maria en Jezus leefden met het bruidspaar mee. Daarom veranderde Jezus zo’n 380 liter water in ‘voortreffelijke wijn’. (Lees Johannes 2:3, 6-11.) Was hij verplicht om dit wonder te doen? Nee. Maar hij gaf om mensen en volgde de vrijgevigheid van zijn Vader na.

4, 5. (a) Wat leren we van Jezus’ eerste wonder? (b) Wat leert het wonder in Kana ons over de toekomst?

4 Met zijn wonder zorgde Jezus voor een aanzienlijke hoeveelheid goede wijn, genoeg voor een grote groep mensen. Zie je wat dit wonder ons leert? Het laat zien dat Jezus en zijn Vader beslist niet gierig zijn. Ook is duidelijk dat ze de gevoelens van mensen belangrijk vinden. Stel je nu eens voor hoe Jehovah zijn kracht in de nieuwe wereld zal gebruiken om ‘alle volken’ gul van een feestmaal te voorzien. (Lees Jesaja 25:6.)

5 Denk hier eens over na. Er komt een tijd dat iedereen op aarde alles zal krijgen wat hij nodig heeft. Iedereen zal lekker en gezond kunnen eten en in een mooi huis kunnen wonen. Wat zien we uit naar al het goeds dat Jehovah ons in het paradijs royaal zal geven!

Als we vrijgevig zijn met onze tijd, volgen we Jezus’ vrijgevigheid na (Zie alinea 6)

6. Voor wie gebruikte Jezus zijn bijzondere kracht, en hoe kunnen we hem hierin navolgen?

6 Jezus gebruikte zijn kracht nooit om er zelf beter van te worden. Denk bijvoorbeeld eens aan Jezus’ reactie toen de Duivel hem uitdaagde om stenen in brood te veranderen. Jezus weigerde dat te doen (Matth. 4:2-4). Hij gebruikte zijn kracht juist om in de behoeften van anderen te voorzien. Hoe kunnen we zijn onzelfzuchtige houding navolgen? Jezus zei: ‘Beoefent het geven’ (Luk. 6:38). Hoe kunnen we dit doen? Je zou anderen bij je thuis kunnen uitnodigen voor een maaltijd en opbouwende omgang. Of misschien kun je vrijgevig zijn met je tijd door na de vergadering iemand te helpen, bijvoorbeeld door naar een broeder te luisteren terwijl hij een aandeel  oefent. Zou je iemand kunnen helpen bij het predikingswerk? We volgen Jezus’ vrijgevigheid na als we anderen helpen wanneer het maar kan.

‘ALLEN ATEN EN WERDEN VERZADIGD’

7. Welke situatie zal er altijd zijn zolang Satans wereld nog bestaat?

7 Armoede is niet nieuw. Jehovah zei tegen het volk Israël uit de oudheid dat er altijd armen in het land zouden zijn (Deut. 15:11). Eeuwen later erkende Jezus: ‘De armen hebt gij altijd bij u’ (Matth. 26:11). Bedoelde hij dat er altijd arme mensen op aarde zouden zijn? Nee, hij bedoelde dat er arme mensen zouden zijn zolang Satans corrupte wereld bestaat. Hoeveel beter zal het straks zijn onder Gods Koninkrijk, als iedereen genoeg te eten zal hebben! Jezus’ wonderen waren een voorproefje van die tijd.

8, 9. (a) Wat was de aanleiding voor het wonder waarbij Jezus duizenden mensen te eten gaf? (b) Wat vind jij mooi aan dat wonder?

8 De psalmendichter zei over Jehovah: ‘Gij opent uw hand en verzadigt de begeerte van al wat leeft’ (Ps. 145:16). In navolging van zijn Vader opende Jezus, ‘de kracht Gods’, vaak zijn hand om anderen te geven wat ze nodig hadden. Dat deed hij niet alleen maar om zijn kracht te tonen. Hij deed het omdat hij oprecht met anderen begaan was. Kijk eens wat er staat in Mattheüs 14:14-21. (Lees.) Jezus’ discipelen kwamen bij hem om te vragen hoe het moest met het avondeten. Waarschijnlijk hadden ze zelf honger gekregen, maar ze waren ook bezorgd om de hongerige en vermoeide menigte die Jezus vanuit de steden te voet was gevolgd (Matth. 14:13). Wat zou Jezus gaan doen?

9 Met vijf broden en twee vissen voedde Jezus zo’n vijfduizend man — vrouwen en kinderen niet eens meegerekend! Is het niet ontroerend te bedenken hoe Jezus zijn kracht gebruikte? Hij zorgde ervoor dat hele gezinnen te eten hadden, inclusief de kleintjes. De menigte ‘at en werd verzadigd’. Er was dus een overvloed aan voedsel. Jezus gaf ze niet gewoon een klein stukje brood, maar een maaltijd die genoeg energie gaf voor de lange reis terug naar huis (Luk. 9:10-17). En er bleef nog genoeg over om twaalf manden te vullen!

10. Wat zal er straks met armoede gebeuren?

10 Tegenwoordig leven honderden miljoenen mensen in armoede. Vanwege onrechtvaardig menselijk bestuur wordt er niet eens in hun basisbehoeften voorzien. Ook sommige broeders en zusters lijden onder die situatie. Hoewel ze genoeg hebben om in leven te blijven, zijn ze verre van ‘verzadigd’. Maar heel binnenkort zal de gehoorzame mensheid leven in een wereld vrij van corruptie en armoede. Als jij de macht had om in de behoeften van de mensen te voorzien, zou je dat dan niet doen? De almachtige God heeft zowel de macht als de wens om te helpen — en wel heel binnenkort. De oplossing is in zicht! (Lees Psalm 72:16.)

11. Wat overtuigt jou ervan dat Jezus zijn kracht binnenkort ten behoeve van de hele wereld zal gebruiken? Waartoe motiveert dat je?

11 Toen Jezus op aarde was, werkte hij in een relatief klein gebied, en dat maar drieënhalf jaar (Matth. 15:24). Maar als Koning in de hemel zal hij duizend jaar over de hele aarde regeren (Ps. 72:8). Jezus’ wonderen geven ons het vertrouwen dat hij het vermogen en de wens heeft om zijn autoriteit binnenkort tot ons voordeel te gebruiken. Hoewel wij geen wonderen kunnen doen, kunnen  we mensen wel enthousiast wijzen op wat er in Gods geïnspireerde Woord staat. Bijbelse profetieën garanderen dat er betere tijden komen. Zijn wij als opgedragen Getuigen van Jehovah die kostbare kennis niet aan anderen verschuldigd? (Rom. 1:14, 15) Als we mediteren over wat Jezus straks allemaal zal doen, zullen we er graag met anderen over praten (Ps. 45:1; 49:3).

CONTROLE OVER DE NATUURKRACHTEN

12. Waarom weten we zeker dat Jezus de ecologie van de aarde volledig begrijpt?

12 Toen God de aarde en alles erop schiep, diende Jezus als zijn ‘meesterwerker’ (Spr. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17). Daarom begrijpt Jezus het ecosysteem van de aarde volledig. Hij weet hoe de natuurlijke rijkdommen ervan juist en eerlijk moeten worden gebruikt, beheerd en verdeeld.

Wat vind jij indrukwekkend aan de manier waarop Jezus zijn kracht gebruikte? (Zie alinea 13, 14)

13, 14. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat Jezus controle over de natuurkrachten heeft.

13 Toen Jezus op aarde was, had hij controle over de natuurkrachten. Ook daaruit bleek dat Gods kracht in hem werkzaam was. Denk eens aan wat Jezus deed toen een storm het leven van zijn discipelen leek te bedreigen. (Lees Markus 4:37-39.) Een Bijbelgeleerde merkt op: ‘Het Griekse woord [voor ‘storm’ in Markus 4:37] wordt gebruikt voor een zware storm of orkaan. Het verwijst nooit naar een enkele windvlaag (...) maar naar een storm die losbarst vanuit zwarte donderwolken, met zware windstoten en stortregens, en die alles ondersteboven keert.’ Volgens Mattheüs begon de zee ‘enorm te kolken’ (Matth. 8:24, De Nieuwe Bijbelvertaling).

14 Stel je het tafereel eens voor. Uitgeput door zijn intensieve bediening ligt Jezus te slapen. Intussen beuken de golven tegen de boot en gutst het water naar binnen. De storm loeit en de boot wordt heen en weer geslingerd. Toch wordt Jezus niet wakker; zijn lichaam heeft rust nodig. Maar de discipelen staan doodsangsten uit. Ze maken Jezus wakker en roepen: ‘Wij vergaan haast!’ (Matth. 8:25) Dan staat Jezus op. Hij commandeert de wind en de zee om rustig te worden: ‘Zwijg! Wees stil!’ (Mark. 4:39) Het resultaat? ‘Er ontstond een grote kalmte.’ Wat een kracht!

15. Hoe heeft Jehovah laten zien dat hij de natuurkrachten onder controle heeft?

15 Jehovah is de bron van Jezus’ kracht. Daarom weten we dat Jehovah, de almachtige God, de natuurkrachten volledig kan beheersen. Een paar voorbeelden. Vóór de vloed in Noachs tijd zei Jehovah: ‘Over nog slechts zeven dagen laat ik het veertig dagen en veertig nachten regenen op de aarde’ (Gen. 7:4). In Exodus 14:21 lezen we: ‘Jehovah deed de zee door een sterke oostenwind (...) teruggaan.’ En in Jona 1:4 staat: ‘Jehovah zelf slingerde een hevige wind op de zee, en er ontstond een zware storm op zee; en wat het schip betreft, het dreigde schipbreuk te lijden.’ Wat stelt het ons gerust dat Jehovah de elementen onder controle heeft! De toekomst van de aarde is duidelijk in goede handen.

16. Waarom is het geruststellend te weten dat onze Schepper en zijn eerstgeboren Zoon de macht over de natuurkrachten hebben?

16 Wat worden we getroost als we nadenken over de enorme kracht van onze Schepper en zijn ‘meesterwerker’! Straks, tijdens Jezus’ duizendjarige regering, zullen alle mensen zich veilig kunnen voelen. Verschrikkelijke natuurrampen zullen tot het verleden behoren. We zullen niet meer in angst hoeven te leven voor tyfoons, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen  of aardbevingen. Stel je eens voor: geen doden of verminkten door natuurgeweld meer, omdat ‘de tent van God bij de mensen is’ (Openb. 21:3, 4). We kunnen zeker zijn dat Gods kracht, via Jezus, de natuurelementen tijdens het Millennium zal beheersen.

VOLG JEHOVAH EN JEZUS NA

17. Wat is één manier om God en Christus na te volgen?

17 Wij hebben natuurlijk niet de kracht om natuurrampen te voorkomen. Maar we hebben wel een mate van kracht. Hoe kunnen we die gebruiken? Onder andere door te doen wat in Spreuken 3:27 staat. (Lees.) Als onze broeders en zusters het moeilijk hebben, kunnen we ze troosten en praktische, emotionele en geestelijke hulp bieden (Spr. 17:17). Bijvoorbeeld na een natuurramp. Een weduwe van wie het huis zwaar beschadigd raakte door een orkaan, zei: ‘Ik ben zo dankbaar dat ik een deel van Jehovah’s organisatie mag zijn. Niet alleen vanwege de praktische hulp, maar ook vanwege de geestelijke hulp.’ Een alleenstaande zuster was verbijsterd toen ze zag hoe een storm haar huis had beschadigd, maar toen de broeders en zusters haar kwamen helpen, zei ze: ‘Het is met geen pen te beschrijven! Ik kan nauwelijks onder woorden brengen hoe ik me voel. (...) Dank u wel, Jehovah!’ Het is een groot voorrecht dat we deel mogen uitmaken van een broederschap die echt om anderen geeft. En we zijn vooral dankbaar dat Jehovah en Jezus om ons geven.

18. Wat is indrukwekkend aan Jezus’ motief om wonderen te doen?

18 Tijdens zijn bediening heeft Jezus bewezen dat hij ‘de kracht Gods’ is. Maar waarom deed hij zulke wonderen? Niet om indruk te maken of er zelf beter van te worden, maar uit oprechte liefde voor mensen. Daarover meer in het volgende artikel.