Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een bijzonder cadeau voor Japan

Een bijzonder cadeau voor Japan

OP 28 april 2013 werd er in Nagoya (Japan) een speciale vergadering gehouden. Het publiek was verrast toen Anthony Morris van het Besturende Lichaam de vrijgave bekendmaakte van een nieuwe Japanse publicatie getiteld De Bijbel: Het evangelie volgens Mattheüs. Ruim 210.000 toehoorders, persoonlijk aanwezig of verbonden via een internetverbinding, reageerden met een langdurig applaus.

Deze uitgave van het evangelie van Mattheüs telt 128 bladzijden en is echt uniek. Broeder Morris legde uit dat de publicatie, waarvan de tekst is genomen uit de Japanse Nieuwe-Wereldvertaling, gemaakt is ‘met het oog op de behoeften van het Japanse veld’. Vanwaar deze uitgave? Wat zijn enkele kenmerken ervan? En hoe is erop gereageerd?

KENMERKEN VAN DEZE UITGAVE

Het publiek was verrast door de lay-out van deze publicatie. Wat is er zo bijzonder aan? Japanse karakters kunnen zowel verticaal als horizontaal worden weergegeven. Veel gedrukt materiaal, inclusief onze recente publicaties, gebruikt het horizontale schrift. Maar in deze nieuwe publicatie is het verticale schrift gebruikt, een lay-out die populair is in Japanse kranten en literatuur, en die voor veel Japanners prettig leesbaar is. Verder zijn de paginatitels nu als onderkopjes in de tekst geplaatst, zodat de hoofdpunten makkelijker te herkennen zijn.

De broeders en zusters in Japan maakten meteen goed gebruik van de nieuwe vrijgave. ‘Ik had het boek Mattheüs al heel vaak gelezen,’ zei een zuster van in de tachtig, ‘maar dankzij het verticale schrift en de onderkopjes begrijp ik de Bergrede nu nog beter.’ Een jonge zuster schreef: ‘Ik heb Mattheüs in één adem uitgelezen. Zelf ben ik gewend aan het horizontale schrift, maar veel Japanners geven de voorkeur aan het verticale schrift.’

SPECIAAL VOOR HET JAPANSE VELD

Waarom zou het uitgeven van één afzonderlijk Bijbelboek aan de behoeften van het Japanse veld voldoen? Veel Japanners zijn onbekend met de Bijbel, maar ze zouden hem best wel willen lezen. Deze uitgave van het evangelie van Mattheüs zal personen die nog nooit een bijbel hebben gezien de kans geven om een gedeelte van dat heilige boek in hun handen te houden en te lezen.

Waarom is er voor het boek Mattheüs gekozen? De meeste Japanners denken bij het woord Bijbel aan Jezus Christus. Het boek Mattheüs vertelt veel over Jezus: zijn afstammingslijn en geboorte, zijn beroemde Bergrede en zijn opvallende profetie over de laatste dagen — onderwerpen die veel Japanners interessant zullen vinden.

 Koninkrijksverkondigers in Japan begonnen Mattheüs meteen ijverig van huis tot huis en bij nabezoeken te verspreiden. ‘Ik heb nu meer mogelijkheden om Gods Woord bij de mensen in het gebied achter te laten’, schreef een zuster. ‘Al op de dag van de speciale vergadering kon ik iemand een exemplaar van Mattheüs geven!’

HOE IS EROP GEREAGEERD?

Hoe bieden verkondigers het nieuwe boek aan? Veel Japanners zijn bekend met uitdrukkingen als ‘de nauwe poort’, ‘paarlen voor de zwijnen’ en ‘weest nooit bezorgd voor de volgende dag’ (Matth. 6:34; 7:6, 13). Ze zijn verbaasd als ze horen dat dit uitspraken zijn van Jezus Christus. Als ze deze uitdrukkingen in het evangelie van Mattheüs zien staan, zeggen veel mensen: ‘Ik heb de Bijbel altijd al een keer willen lezen.’

Als verkondigers mensen bezoeken bij wie ze eerder een exemplaar van Mattheüs hebben achtergelaten, vertellen die vaak dat ze er meteen in zijn gaan lezen, en soms hebben ze het boek al helemaal uit. Een man van in de zestig zei tegen een verkondiger: ‘Ik heb het meerdere keren gelezen en voelde me er echt door gesterkt. Ik hoop dat u me meer over de Bijbel wilt leren.’

Mattheüs wordt ook gebruikt bij openbaar getuigenis. Zo gaf een zuster het boek en haar e-mailadres aan een jonge vrouw. Een uur later mailde de vrouw om te vertellen dat ze een deel ervan had gelezen en meer wilde weten. Een week later begon ze met Bijbelstudie en al snel ging ze de vergaderingen bezoeken.

Er zijn meer dan 1,6 miljoen exemplaren van De Bijbel: Het evangelie volgens Mattheüs naar gemeenten in Japan verstuurd. Elke maand verspreiden de Getuigen tienduizenden exemplaren. Het voorwoord vertolkt de gevoelens van de uitgevers: ‘Wij hopen oprecht dat het lezen van dit boek uw belangstelling voor de Bijbel zal vergroten.’