Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bouw aan een sterk en gelukkig huwelijk

Bouw aan een sterk en gelukkig huwelijk

‘Als Jehovah zelf het huis niet bouwt, is het tevergeefs dat de bouwers ervan er hard aan hebben gewerkt.’ — PS. 127:1a.

1-3. Met welke moeilijkheden hebben echtparen te maken? (Zie beginplaatje.)

‘ALS je echt je best doet en laat zien dat je een goed huwelijk wilt hebben, zal Jehovah je zegenen’, zegt een echtgenoot die al 38 jaar gelukkig getrouwd is. Man en vrouw kunnen samen heel gelukkig zijn, en in moeilijke tijden kunnen ze elkaar steunen (Spr. 18:22).

2 Het is normaal dat echtparen af en toe met wat moeilijkheden te maken krijgen. Volgens de Bijbel zouden degenen die trouwen ‘verdrukking hebben in hun vlees’ (1 Kor. 7:28). Hoe komt dat? Alleen al de dagelijkse zorgen kunnen het huwelijk onder druk zetten. Door onze onvolmaaktheid kwetsen we elkaar soms, begrijpen we elkaar weleens verkeerd en communiceren we niet altijd duidelijk. Dat gebeurt in de beste huwelijken (Jak. 3:2, 5, 8). Veel echtparen vinden het ook niet makkelijk om een veeleisende baan te combineren met de zorg voor kinderen. Door stress en vermoeidheid vinden veel stellen het moeilijk om voldoende tijd voor elkaar vrij te maken en zo hun huwelijk te versterken. Geldzorgen, gezondheidsproblemen of andere moeilijkheden kunnen de liefde tussen man en vrouw laten verkoelen en hun respect voor elkaar doen verdwijnen. En de basis van een schijnbaar goed huwelijk kan worden ondermijnd door ‘de  werken van het vlees’, zoals seksuele immoraliteit, schaamteloos gedrag, vijandigheid, jaloezie, woede-uitbarstingen en ruzies (Gal. 5:19-21).

3 Daarbij komt nog de algemene houding van de mensen in deze ‘laatste dagen’: egoïsme en gebrek aan respect kunnen een relatie echt vergiftigen (2 Tim. 3:1-4). Echtparen hebben ook te maken met de aanvallen van een gevaarlijke vijand die eropuit is huwelijken kapot te maken. De apostel Petrus waarschuwt ons: ‘Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden’ (1 Petr. 5:8; Openb. 12:12).

4. Hoe kun je een sterk en gelukkig huwelijk krijgen?

4 Een echtgenoot in Japan geeft toe: ‘Onze financiële situatie gaf me veel stress. Ook communiceerde ik niet goed met mijn vrouw, en dat veroorzaakte bij haar veel spanning. Kort geleden kreeg ze ook nog eens ernstige gezondheidsproblemen. Door al die stress botste het weleens tussen ons.’ Sommige problemen kun je niet voorkomen, maar wel overwinnen. Met Jehovah’s hulp kunnen echtparen genieten van een sterke en gelukkige relatie. (Lees Psalm 127:1.) Laten we vijf bouwstenen voor een sterk huwelijk bespreken. Daarna gaan we bekijken hoe liefde, als cement, die bouwstenen stevig bij elkaar kan houden.

BETREK JEHOVAH IN JULLIE HUWELIJK

5, 6. Wat kunnen man en vrouw doen om Jehovah in hun huwelijk te betrekken?

5 De hoeksteen van een sterk huwelijk is loyaliteit en onderworpenheid aan Jehovah, degene die het huwelijk heeft ingesteld. (Lees Prediker 4:12.) Echtparen kunnen Jehovah in hun huwelijk betrekken door zijn liefdevolle leiding te volgen. De Bijbel zegt: ‘Uw eigen oren zullen een woord achter u horen, dat luidt: “Dit is de weg. Wandelt daarop”, ingeval gijlieden rechts of ingeval gij links zoudt gaan’ (Jes. 30:20, 21). Echtparen kunnen Jehovah’s woord ‘horen’ door samen de Bijbel te lezen (Ps. 1:1-3). Ze kunnen hun huwelijk verder versterken door een geregelde gezinsaanbidding te hebben die leuk en geestelijk verfrissend is. Verder is het essentieel om dagelijks samen te bidden. Dan kan een huwelijk de slechte invloeden van Satans wereld weerstaan.

Als echtparen samen met de waarheid bezig zijn, krijgen ze een hechte band met Jehovah en met elkaar (Zie alinea 5, 6)

6 ‘Op momenten dat ons geluk wordt overschaduwd door problemen en misverstanden,’ zegt Gerhard uit Duitsland, ‘helpt de raad uit Gods Woord ons om geduld te ontwikkelen en vergevingsgezind te zijn. Deze eigenschappen zijn noodzakelijk voor een goed huwelijk.’ Als echtparen hun best doen om Jehovah in hun huwelijk te betrekken door samen met de waarheid bezig te zijn, krijgen ze een hechte band met Jehovah en met elkaar. En dat maakt ze gelukkig.

MANNEN NEEM LIEFDEVOL DE LEIDING

7. Hoe moet een man zijn gezag als hoofd uitoefenen?

7 Het geluk in een huwelijk wordt in grote mate bepaald door de manier waarop de man de leiding neemt. In de Bijbel staat: ‘Het hoofd van iedere man is de Christus; de man is op zijn beurt het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus’ (1 Kor. 11:3). De context van die uitspraak laat zien hoe mannen hun gezag als hoofd moeten uitoefenen: net zoals Christus zijn gezag als hoofd uitoefent. Jezus gedroeg zich nooit als een tiran. Hij was nooit hard, maar juist zorgzaam, vriendelijk, redelijk, zachtaardig en nederig (Matth. 11:28-30).

8. Hoe kan een man de liefde en het respect van zijn vrouw winnen?

 8 Een christelijke man moet het respect van zijn vrouw niet eisen. Hij moet juist ‘bij haar blijven wonen overeenkomstig kennis’, door rekening met haar te houden en begrip voor haar te hebben. Hij ‘kent haar eer toe als aan een zwakker vat, het vrouwelijke’ (1 Petr. 3:7). Door respectvol met zijn vrouw te praten en medegevoel te tonen, zowel in het openbaar als thuis, bewijst een man dat hij zijn vrouw kostbaar vindt (Spr. 31:28). Als een man op die manier de leiding neemt, zal hij de liefde en het respect van zijn vrouw winnen. Zo’n huwelijk wordt door Jehovah gezegend.

VROUWEN WEES ONDERWORPEN

9. Hoe kan een vrouw laten zien dat ze zich aan haar man onderwerpt?

9 Onzelfzuchtige liefde voor Jehovah, gebaseerd op zijn principes, zal ons allemaal helpen ‘ons onder zijn machtige hand te vernederen’ (1 Petr. 5:6). Hoe laat een vrouw zien dat ze respect heeft voor Jehovah’s autoriteit? Onder andere door haar man te steunen en met hem samen te werken. De Bijbel zegt: ‘Gij vrouwen, weest aan uw man onderworpen, zoals het betaamt in de Heer’ (Kol. 3:18). Het kan natuurlijk gebeuren dat een man een beslissing neemt waar zijn vrouw minder blij mee is. Maar als zijn beslissingen niet in strijd zijn met Gods wetten, zal een onderworpen vrouw meegaand zijn (1 Petr. 3:1).

10. Waarom is het belangrijk om uit liefde onderworpen te zijn?

10 Een vrouw heeft een eervolle positie gekregen als de partner van haar man (Mal. 2:14). Hoewel ze onderworpen blijft, is haar inbreng bij het nemen van beslissingen heel waardevol. Haar ideeën en gevoelens deelt ze op een respectvolle manier met haar man. En een verstandige man zal goed naar zijn vrouw luisteren (Spr. 31:10-31). Als een vrouw uit liefde onderworpen is, bevordert dat de vreugde, vrede en eenheid in het gezin. Zo kunnen man en vrouw de voldoening ervaren te weten dat ze Gods wil doen (Ef. 5:22).

 BLIJF ELKAAR VERGEVEN

11. Waarom is het belangrijk vergevingsgezind te zijn?

11 Een van de belangrijkste bouwstenen voor een sterk huwelijk is vergevingsgezindheid. De huwelijksband wordt versterkt als man en vrouw ‘elkaar blijven verdragen en elkaar vrijelijk blijven vergeven’ (Kol. 3:13). Maar als man en vrouw alle fouten van de ander gaan onthouden om die te gebruiken als munitie voor nieuwe aanvallen, dan ondermijnen ze hun relatie. Net zoals scheuren een gebouw kunnen verzwakken, maken gekwetste gevoelens en wrok het steeds moeilijker om vergevingsgezind te zijn. Maar als man en vrouw elkaar vergeven — net zoals Jehovah hen vergeeft — wordt een huwelijk juist sterk (Micha 7:18, 19).

12. Hoe ‘bedekt liefde een menigte van zonden’?

12 Ware liefde ‘rekent het kwade niet aan’, maar ‘bedekt een menigte van zonden’ (1 Kor. 13:4, 5; lees 1 Petrus 4:8). Met andere woorden, als we van anderen houden, is er geen limiet aan het aantal keren dat we ze kunnen vergeven. Toen Petrus vroeg hoe vaak hij iemand moest vergeven, antwoordde Jezus: ‘Tot zevenenzeventig maal toe’ (Matth. 18:21, 22). Jezus liet zien dat er eigenlijk geen grens is aan het aantal keren dat een christen anderen moet vergeven (Spr. 10:12). *

13. Hoe kunnen we vechten tegen de neiging om niet te willen vergeven?

13 ‘Als man en vrouw niet bereid zijn om elkaar te vergeven,’ zegt Annette, ‘ontstaan wrok en wantrouwen, en die zijn als vergif voor een huwelijk. Ben je wel bereid elkaar te vergeven, dan wordt de huwelijksband sterker en kom je dichter tot elkaar.’ Maar wat als je niet makkelijk vergeeft? Hoe kun je dan tegen die neiging vechten? Werk aan een dankbare houding en laat merken dat je de ander waardeert. Maak er een gewoonte van je huwelijkspartner oprechte complimenten te geven (Kol. 3:15). Als je vergevingsgezind bent, zul je innerlijke rust, eenheid en Gods zegen ervaren (Rom. 14:19).

PAS DE GULDEN REGEL TOE

14, 15. Wat is de Gulden Regel, en hoe kun je die in je huwelijk toepassen?

14 Natuurlijk wil je graag met waardigheid en respect behandeld worden. Je waardeert het als anderen rekening houden met je gevoelens en als je mening wordt gerespecteerd. Maar ken je de uitdrukking ‘iemand met gelijke munt terugbetalen’? Soms is het heel begrijpelijk dat iemand dat zou willen doen, maar de Bijbel raadt ons aan: ‘Zeg niet: “Net als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen”’ (Spr. 24:29). Jezus leert ons een positievere manier om met moeilijke situaties om te gaan: een gedragsregel die zo bekend is, dat die vaak de Gulden Regel wordt genoemd. Hij zei: ‘Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun evenzo’ (Luk. 6:31). Jezus bedoelde dat we mensen moeten behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden, en dat we onvriendelijkheid niet moeten beantwoorden met onvriendelijkheid. Hetzelfde principe geldt in een huwelijk: wat je uit je huwelijk wilt halen, moet je er eerst zelf in stoppen.

15 Getrouwde stellen versterken hun band als ze het echt belangrijk vinden hoe  de ander zich voelt. ‘We proberen steeds de Gulden Regel toe te passen’, zegt een echtgenoot in Zuid-Afrika. ‘Natuurlijk raken we weleens geïrriteerd, maar we doen ons best om elkaar net zo te behandelen als we zelf behandeld zouden willen worden — met waardigheid en respect.’

16. Wat mogen huwelijkspartners nooit doen?

16 Het is niet goed om anderen over de zwakheden van je huwelijkspartner te vertellen of steeds te klagen over zijn eigenaardigheden — ook niet als grapje. Het huwelijk is geen wedstrijd om uit te maken wie het sterkst is, het hardst kan schreeuwen of de meest kwetsende opmerking kan bedenken. Natuurlijk hebben we allemaal onze zwakke punten, en soms zeggen of doen we iets waardoor anderen van streek raken. Maar sarcastische of vernederende opmerkingen, of erger, duwen of slaan, zijn nooit te rechtvaardigen. Dat geldt voor zowel de man als de vrouw. (Lees Spreuken 17:27; 31:26.)

17. Hoe kunnen mannen de Gulden Regel toepassen?

17 Hoewel het in sommige culturen als teken van mannelijkheid wordt gezien om je vrouw te intimideren of te slaan, zegt de Bijbel: ‘Hij die langzaam tot toorn is, is beter dan een sterke man, en hij die zijn geest beheerst dan wie een stad inneemt’ (Spr. 16:32). Zelfbeheersing vraagt om grote innerlijke kracht. Als je die kracht hebt, lijk je op Jezus Christus, de belangrijkste man die ooit heeft geleefd. Maar een man die zijn vrouw verbaal of fysiek mishandelt, is allesbehalve mannelijk, en het zal hem zijn band met Jehovah kosten. David, die zelf een sterke en moedige man was, zei: ‘Raakt in beroering, maar zondigt niet. Zegt wat gij te zeggen hebt, in uw hart, op uw bed, en zwijgt’ (Ps. 4:4).

BEKLEEDT U MET LIEFDE

18. Waarom is het belangrijk liefde te blijven ontwikkelen?

18 Lees 1 Korinthiërs 13:4-7. Liefde is de belangrijkste eigenschap in een huwelijk. ‘Bekleedt u dan (...) met de tedere genegenheden van mededogen, goedheid, ootmoedigheid des geestes, zachtaardigheid en lankmoedigheid. Bekleedt u bij al deze dingen echter met liefde, want ze is een volmaakte band van eenheid’ (Kol. 3:12, 14). Jezus toonde zijn liefde door zichzelf op te offeren voor anderen. Zelfopofferende liefde is het cement dat de bouwstenen van een sterk huwelijk bindt. Zo’n huwelijk zal niet stukgaan ondanks irritante tekortkomingen, ernstige gezondheidsproblemen, geldzorgen of wrijvingen met de schoonfamilie.

19, 20. (a) Hoe kunnen echtparen met succes bouwen aan een sterk en gelukkig huwelijk? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

19 Om een goed huwelijk te hebben, moet je veel van elkaar houden, elkaar trouw blijven en je echt inzetten voor je huwelijk. In plaats van uit elkaar te gaan als er problemen ontstaan, moeten huwelijkspartners vastbesloten zijn om er iets moois van te maken. Je moet elkaar niet gewoon verdragen, maar juist behagen. Als christelijke echtparen van Jehovah en van elkaar houden, zal dat ze motiveren om hun problemen op te lossen, want ‘de liefde faalt nimmer’ (1 Kor. 13:8; Matth. 19:5, 6; Hebr. 13:4).

20 In de ‘kritieke tijden’ waarin we nu leven is het moeilijker dan ooit om een sterk en gelukkig huwelijk op te bouwen (2 Tim. 3:1). Toch is het met Jehovah’s hulp mogelijk. Maar echtparen moeten ook weerstand bieden tegen het morele verval in de wereld. Het volgende artikel legt uit wat mannen en vrouwen kunnen doen om hun huwelijk daartegen te beschermen.

^ ¶12 Echtparen moeten proberen elkaar te vergeven en hun problemen op te lossen. Maar in het geval van overspel zegt de Bijbel dat de onschuldige partner het recht heeft om te beslissen de overspelige partner te vergeven of echtscheiding aan te vragen (Matth. 19:9). Zie het artikel ‘De zienswijze van de bijbel: Overspel — Vergeven of niet vergeven?’ in de Ontwaakt! van 8 augustus 1995.