Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Is crematie gepast voor christenen?

Iemand moet zelf beslissen of hij na zijn dood gecremeerd wordt of niet. Hoewel de Bijbel niet direct iets over dit gebruik zegt, is het opmerkenswaardig dat de dode lichamen van koning Saul en zijn zoon Jonathan verbrand en vervolgens begraven werden (1 Sam. 31:2, 8-13). — 15/6, blz. 7.

Hoe kunnen we zeker weten dat God geen ellende veroorzaakt?

God is rechtvaardig in al zijn wegen. Hij is getrouw en oprecht. Hij is ook teder in genegenheid en barmhartig (Deut. 32:4; Ps. 145:17; Jak. 5:11). — 1/7, blz. 4.

Met welke uitdagingen kun je te maken krijgen als je naar een land verhuist waar de behoefte groter is?

Drie uitdagingen zijn: (1) wennen aan een andere leefstijl; (2) omgaan met heimwee; en (3) je aanpassen aan plaatselijke gebruiken en omstandigheden. Velen die dat soort uitdagingen hebben overwonnen, zijn rijk gezegend. — 15/7, blz. 4, 5.

Waarom werden Jozefs broers boos op hem?

Eén reden was dat Jakob Jozef een voorkeursbehandeling gaf door hem een mooi gewaad te geven. Jozefs broers werden jaloers op hem en verkochten hem als slaaf. — 1/8, blz. 11-13.

Waarom zijn de nieuwe traktaten zo doeltreffend en makkelijk te gebruiken?

Ze hebben allemaal dezelfde opzet. In elk traktaat staat een Bijbeltekst die je kunt voorlezen en een vraag die je aan de huisbewoner kunt stellen. Wat hij ook antwoordt, je kunt het traktaat openslaan en laten zien wat de Bijbel zegt. Je kunt ook op een vraag wijzen die gebruikt kan worden voor een nabezoek. — 15/8, blz. 13, 14.

Wat is de Syrische Pesjitta?

Het Syrisch, een Aramees dialect, werd vanaf de tweede of derde eeuw veel gebruikt. Het lijkt erop dat het Syrisch de eerste taal is waarin delen van de christelijke Griekse Geschriften werden vertaald. De Bijbel in het Syrisch kwam bekend te staan als de Pesjitta. — 1/9, blz. 13, 14.

Wat kunnen christelijke ouders doen om herders te zijn voor hun kinderen?

Om je kinderen echt te kennen, moet je naar ze luisteren. Doe je best om ze geestelijk te voeden. Help ze liefdevol, bijvoorbeeld als ze iets proberen te doen aan hun twijfels over de waarheid. — 15/9, blz. 18-21.

Welke dingen zullen er niet meer zijn als Gods Koninkrijk regeert?

Er zullen geen gezondheidsproblemen, dood, werkloosheid, oorlog, voedseltekorten en armoede meer zijn. — 1/10, blz. 6, 7.

Welk verbond maakt het mogelijk dat anderen samen met Christus zullen regeren?

Na het laatste paschamaal met zijn apostelen sloot Jezus met zijn trouwe discipelen een verbond dat ook wel het Koninkrijksverbond wordt genoemd (Luk. 22:28-30). Het gaf ze de verzekering dat ze samen met hem in de hemel zouden regeren. — 15/10, blz. 16, 17.

Geef twee Bijbelse voorbeelden die aantonen dat Satan echt bestaat.

Satan sprak met Jezus in een poging hem te verleiden. En in Jobs tijd sprak Satan met God. Deze verslagen laten zien dat Satan een echte persoon is. — 1/11, blz. 4, 5.

Wie waren het „volk voor [Gods] naam” waar Jakobus het in Handelingen 15:14 over had?

Het waren de Joodse en niet-Joodse gelovigen die Jehovah tot zijn „uitverkoren geslacht” had gemaakt, zodat ze overal zijn „voortreffelijkheden” konden bekendmaken” (1 Petr. 2:9, 10). — 15/11, blz. 24, 25.

Waar lag Timgad, en welke houding hadden sommigen daar?

Timgad was een grote Romeinse stad in Noord-Afrika, in het huidige Algerije. Een opgegraven inscriptie laat zien wat sommigen daar geloofden: „Jagen, baden, spelen, lachen — dat is het echte leven!” Dat lijkt op de houding die wordt beschreven in 1 Korinthiërs 15:32. — 1/12, blz. 8-10.