Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hij wist „de weg”

Hij wist „de weg”

OP DINSDAG 18 maart 2014 is Guy Hollis Pierce, een lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, op 79-jarige leeftijd overleden. Als een van Christus’ broeders heeft hij een opstanding gekregen tot leven in de hemel (Hebr. 2:10-12; 1 Petr. 3:18).

Broeder Pierce werd op 6 november 1934 geboren in Auburn (Californië) en werd in 1955 gedoopt. In 1977 trouwde hij met Penny en samen brachten ze een gezin groot. Zijn ervaring als gezinshoofd droeg ertoe bij dat hij een vaderfiguur voor anderen was. Tegen 1982 stonden hij en Penny in de pioniersdienst en vanaf 1986 diende hij elf jaar als kringopziener in de Verenigde Staten.

In 1997 werden broeder en zuster Pierce lid van de Bethelfamilie in de VS. Broeder Pierce ging op de Dienstafdeling werken. In 1998 werd hij aangesteld als helper bij het Personeelscomité van het Besturende Lichaam. Op 2 oktober 1999 werd tijdens de jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania de mededeling gedaan dat broeder Pierce was aangesteld als lid van het Besturende Lichaam. De laatste jaren diende hij in het Personeels-, Schrijvers-, Uitgevers- en Coördinatorscomité.

Door zijn vriendelijke glimlach en gevoel voor humor voelden mensen van allerlei achtergronden en culturen zich meteen bij broeder Pierce op hun gemak. Maar hij was vooral geliefd om zijn nederigheid, zijn liefde, zijn respect voor rechtvaardige wetten en principes en zijn onvoorwaardelijke vertrouwen in Jehovah. Hij vond het waarschijnlijker dat de zon niet zou opkomen dan dat Jehovah’s beloften niet vervuld zouden worden, en die waarheid wilde hij met de hele wereld delen.

Broeder Pierce was onvermoeibaar in zijn dienst voor Jehovah; hij stond ’s ochtends vroeg op en werkte vaak tot ’s avonds laat. Hij reisde de hele wereld rond om broeders en zusters aan te moedigen en had het nooit te druk voor individuele Bethelieten en anderen die behoefte hadden aan zijn gezelschap, goede raad of hulp. Zelfs na vele jaren herinneren medegelovigen zich zijn gastvrijheid, vriendschap, en de Bijbelse aanmoediging die ze van hem kregen.

Naast zijn vrouw en zes kinderen liet onze broeder en dierbare vriend kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Ook had hij veel geestelijke kinderen. Op zaterdag 22 maart 2014 hield Mark Sanderson — ook een lid van het Besturende Lichaam — een herdenkingslezing op Bethel in Brooklyn. Hij sprak onder andere over de hemelse hoop van broeder Pierce en las Jezus’ woorden voor: „In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. (...) Wanneer ik heenga en een plaats voor u bereid, kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waarheen ik ga, daarheen weet gij de weg” (Joh. 14:2-4).

Natuurlijk zullen we broeder Pierce echt missen. Maar we zijn blij dat hij „de weg” wist naar zijn permanente woning.