Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Heb waardering voor het voorrecht met Jehovah samen te werken!

Heb waardering voor het voorrecht met Jehovah samen te werken!

„Wij zijn Gods medewerkers.” — 1 KOR. 3:9.

1. Hoe denkt Jehovah over werk, en wat doet hij daarom?

JEHOVAH is een werker die plezier heeft in wat hij doet (Ps. 135:6; Joh. 5:17). Hij gunt ook engelen en mensen het gevoel iets tot stand gebracht te hebben en geeft ze daarom leuk en voldoening gevend werk. Hij liet zijn eerstgeboren Zoon bijvoorbeeld meehelpen bij de schepping. (Lees Kolossenzen 1:15, 16.) De Bijbel vertelt ons dat Jezus voordat hij naar de aarde kwam, in de hemel „als een meesterwerker” naast God was (Spr. 8:30).

2. Hoe weten we dat de engelen altijd belangrijk en voldoening gevend werk hebben gehad?

2 Van Genesis tot Openbaring laat de Bijbel zien dat Jehovah de engelen altijd werk te doen heeft gegeven. Toen Adam en Eva hadden gezondigd en uit het paradijs waren gezet, „plaatste [God] aan de oostzijde van de tuin van Eden de cherubs en het vlammende lemmer van een zich voortdurend wentelend zwaard, om de weg naar de boom des levens te bewaken” (Gen. 3:24). En in Openbaring 22:6 lezen we dat Jehovah „zijn engel [uitzond] om aan zijn slaven de dingen te tonen die binnenkort gebeuren moeten”.

WERK VOOR DE MENSEN

3. Hoe volgde Jezus op aarde het voorbeeld van zijn Vader?

3 Toen Jezus als volmaakt mens op aarde was, deed hij het  werk dat Jehovah hem had opgedragen met plezier. Hij volgde het voorbeeld van zijn Vader door zijn discipelen ook belangrijk werk te geven. Hij maakte ze enthousiast voor wat ze zouden gaan doen en verzekerde ze: „Ik zeg u: Wie geloof oefent in mij, zal ook zelf de werken doen die ik doe; en hij zal grotere werken dan deze doen, omdat ik heenga naar de Vader” (Joh. 14:12). Om te benadrukken hoe belangrijk dat werk was, legde Jezus uit: „Wij moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, waarin niemand kan werken” (Joh. 9:4).

4-6. (a) Waarom kunnen we dankbaar zijn dat Noach en Mozes hun taak goed hebben uitgevoerd? (b) Wat hebben alle werktoewijzingen die Jehovah mensen geeft met elkaar gemeen?

4 Ook voordat Jezus naar de aarde kwam, kregen mensen voldoening gevend werk te doen. Hoewel Adam en Eva hun taak niet goed uitvoerden, waren er anderen die God wel gehoorzaamden (Gen. 1:28). Noach bijvoorbeeld kreeg specifieke instructies om een ark te bouwen zodat mensen en dieren de zondvloed konden overleven. Hij deed precies wat Jehovah van hem vroeg. Aan zijn gehoorzaamheid hebben wij ons bestaan te danken (Gen. 6:14-16, 22; 2 Petr. 2:5).

5 Mozes kreeg specifieke instructies voor het bouwen van de tabernakel en het organiseren van de priesterschap, en die volgde hij nauwkeurig op (Ex. 39:32; 40:12-16). Tot op de dag van vandaag hebben we er voordeel van dat hij die taak plichtsgetrouw heeft uitgevoerd. Waarom? Paulus legde uit dat die aspecten van de Wet een illustratie waren van „toekomstige goede dingen” (Hebr. 9:1-5, 9; 10:1).

6 God geeft zijn aanbidders niet altijd hetzelfde te doen, maar hij geeft ze werk dat op dat moment in zijn voornemen past. Maar wat ze ook te doen krijgen, het is altijd tot eer van Jehovah en tot voordeel van mensen die in hem geloven. Dat geldt zeker voor de dingen die Jezus heeft gedaan, zowel voordat hij naar de aarde kwam als toen hij op aarde was (Joh. 4:34; 17:4). Ook het werk dat wij mogen doen, is tot eer van Jehovah (Matth. 5:16; lees 1 Korinthiërs 15:58). Waarom kunnen we dat zeggen?

HOUD EEN POSITIEVE KIJK OP WERKTOEWIJZINGEN

7, 8. (a) Wat voor werk mogen christenen in deze tijd zoal doen? (b) Hoe moeten we op Jehovah’s leiding reageren?

7 Vind je het ook niet een hele eer dat wij als onvolmaakte mensen Jehovah’s medewerkers mogen zijn? (1 Kor. 3:9) Degenen die helpen bij het bouwen van congreshallen, Koninkrijkszalen en bijkantoren, zijn net als Noach en Mozes bezig met een letterlijk bouwprogramma. Of je nu werkt aan de renovatie van een plaatselijke Koninkrijkszaal of aan de bouw van ons internationale hoofdkantoor in Warwick (zie tekening aan het begin), zie het als een voorrecht om op deze manier te dienen, want het is een vorm van heilige dienst. Maar alle christenen hebben het voorrecht mee te werken aan een geestelijk bouwprogramma. Ook dat werk is tot eer van Jehovah en tot voordeel van gehoorzame mensen (Hand. 13:47-49). Via Gods organisatie krijgen we instructies over hoe dit werk het beste gedaan kan worden. Soms houden die instructies in dat we een nieuwe werktoewijzing krijgen.

8 Trouwe aanbidders van Jehovah onderwerpen zich graag aan die theocratische leiding. (Lees Hebreeën 13:7, 17.) Misschien begrijpen we eerst niet helemaal waarom ons wordt gevraagd iets op een bepaalde manier te doen. Maar we zijn ervan overtuigd dat het altijd het beste is om met Jehovah samen te werken bij elke wijziging die hij nodig vindt.

9. Welk goede voorbeeld geven de ouderlingen aan de gemeente?

 9 De ouderlingen willen graag Jehovah’s wil doen, en dat merken we aan de manier waarop ze in de gemeente de leiding nemen (2 Kor. 1:24; 1 Thess. 5:12, 13). Ze zijn bereid om hard te werken en bij te blijven als dingen veranderen. Ze passen nieuwe methoden om te prediken graag toe. Sommige aarzelden in het begin misschien om telefoongetuigenis, havengetuigenis of openbaar getuigenis te organiseren, maar al gauw zagen ze de goede resultaten ervan. Vier pioniers in Duitsland bijvoorbeeld gingen in zakengebied prediken dat lang niet was bewerkt. Michael vertelt: „We hadden een paar jaar geen zakengebied gedaan, dus we kregen al buikpijn bij het idee. Jehovah wist dat natuurlijk, en hij gaf ons een prachtige ochtend in de velddienst. Wat waren we achteraf blij dat we de instructies uit de Koninkrijksdienst hadden toegepast en op Jehovah hadden vertrouwd!” Als er in jullie gebied nieuwe methoden voor getuigenis worden opgestart, probeer jij die dan enthousiast uit?

10. Welke organisatorische veranderingen zijn er de laatste tijd geweest?

10 Soms zijn er organisatorische veranderingen nodig. In recente jaren zijn een aantal bijkantoren samengevoegd. Dat betekende ook grote veranderingen voor broeders en zusters die op deze bijkantoren dienden, maar de voordelen werden al gauw voor iedereen duidelijk (Pred. 7:8). Het is voor zulke bereidwillige werkers heel bijzonder om persoonlijk betrokken te zijn bij gebeurtenissen in de hedendaagse geschiedenis van Jehovah’s volk.

11-13. Met welke uitdagingen hebben sommigen door organisatorische veranderingen te maken gekregen?

11 We kunnen veel leren van broeders en zusters die direct betrokken waren bij fusies van bijkantoren. Sommigen van hen hadden tientallen jaren in hetzelfde Bethelhuis gewerkt. Een echtpaar dat op een klein Bethelhuis in Midden-Amerika diende, werd gevraagd om te verhuizen naar het Mexicaanse bijkantoor, waar de Bethelfamilie bijna dertig keer zo groot is. Rogelio zegt: „Het was zwaar om onze familie en vrienden achter te laten.” Juan, die ook werd gevraagd om naar Mexico te verhuizen, vertelt: „Het is bijna alsof je opnieuw geboren wordt. Je moet nieuwe vrienden maken en je aanpassen aan nieuwe gewoonten en een andere manier van denken.”

12 Bethelieten in een aantal Europese landen die werden gevraagd om naar het bijkantoor in Duitsland te verhuizen, hadden het ook niet makkelijk. Iedereen die van berglandschappen houdt, zal begrijpen dat het voor broeders en zusters uit Zwitserland moeilijk was om de schitterende Alpen achter te laten. En Bethelieten die eerst in Oostenrijk dienden, misten in het begin de rust van een kleiner Bethelhuis.

13 Bethelieten die naar een ander land verhuisden, moesten wennen aan nieuwe woonomstandigheden, samenwerken met broeders en zusters die ze eerst niet kenden en misschien ander werk leren. Ook moesten ze zich aanpassen aan een nieuwe gemeente en in een ander gebied prediken, misschien zelfs in een andere taal. Zulke veranderingen kunnen best moeilijk zijn. Maar veel Bethelieten zijn de uitdaging aangegaan. Waarom?

14, 15. (a) Hoe hebben veel broeders en zusters laten zien dat ze het voorrecht waarderen om met Jehovah samen te werken? (b) Waarom zijn ze een goed voorbeeld voor ons?

14 Grethel vertelt: „Ik heb de uitnodiging aangenomen omdat ik Jehovah zo kon laten zien dat mijn liefde voor hem belangrijker voor me is dan een land,  een gebouw of een voorrecht.” Dayska zegt: „Toen ik bedacht dat de uitnodiging van Jehovah afkomstig was, heb ik die met plezier aanvaard.” André en Gabriela denken er ook zo over: „We zagen dit als een nieuwe gelegenheid om Jehovah te dienen door onze persoonlijke wensen naar de achtergrond te schuiven. We zeiden tegen onszelf: ’Als Jehovah’s wind van verandering waait, is het beter de zeilen te hijsen dan muren te bouwen.’”

Ons grootste voorrecht: met Jehovah samenwerken!

15 Als gevolg van het samenvoegen van bijkantoren hebben sommige Bethelieten de toewijzing gekregen om te gaan pionieren. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de bijkantoren in Denemarken, Noorwegen en Zweden werden samengevoegd tot het Scandinavische bijkantoor. Florian en Anja vertellen: „We zien onze nieuwe toewijzing als een mooie uitdaging. We vinden het geweldig om door Jehovah gebruikt te worden, waar we ook dienen. We kunnen eerlijk zeggen dat we ons rijk gezegend voelen!” De meesten van ons zullen zulke veranderingen waarschijnlijk nooit hoeven aanbrengen. Maar zouden we de bereidwillige instelling van deze broeders en zusters niet kunnen navolgen door het Koninkrijk op de eerste plaats te laten komen? (Jes. 6:8) Iedereen die het voorrecht waardeert om waar dan ook met Jehovah samen te werken, zal door hem gezegend worden.

OOK JIJ HEBT HET VOORRECHT MET JEHOVAH SAMEN TE WERKEN!

16. (a) Wat moeten we volgens Galaten 6:4 doen? (b) Wat is het grootste voorrecht dat elk mens kan hebben?

16 Onvolmaakte mensen zijn geneigd om zich met anderen te vergelijken. Maar Gods Woord geeft de raad om ons te concentreren op wat we zelf kunnen doen. (Lees Galaten 6:4.) De meesten van ons hebben geen positie van autoriteit in de organisatie. En we kunnen ook niet allemaal pionier, zendeling of Betheliet zijn. Hoewel dat prachtige voorrechten zijn, mogen we nooit vergeten wat het grootste voorrecht is dat een mens kan hebben: een medewerker van Jehovah zijn door te prediken. Dat voorrecht hebben we allemaal.  Laten we het altijd blijven waarderen!

17. Wat is de realiteit zolang Satans wereld bestaat, maar waarom moet dat ons niet al te veel ontmoedigen?

17 Zolang Satans wereld nog bestaat, kunnen onze mogelijkheden om Jehovah te dienen beperkt zijn. Er zijn misschien omstandigheden waar we geen invloed op hebben, bijvoorbeeld gezinsverantwoordelijkheden of onze gezondheid. Maar dat is geen reden om al te veel ontmoedigd te zijn. Onderschat nooit de waarde van wat je wel kunt doen: je kunt met Jehovah samenwerken door zijn naam en zijn Koninkrijk bij elke gelegenheid bekend te maken. Het belangrijkste is dat je naar je beste vermogen met hem samenwerkt en dat je bidt om zijn zegen voor je broeders en zusters die meer kunnen doen dan jij. Vergeet nooit dat iedereen die Jehovah’s naam looft, waardevol is in zijn ogen!

18. Waarom zouden we bereid moeten zijn bepaalde dingen uit te stellen?

18 Ondanks onze zwakheden en onvolmaaktheden wil Jehovah ons graag als zijn medewerkers gebruiken. Het is echt een groot voorrecht om in deze laatste dagen met hem samen te werken! Daarom zouden we bereid moeten zijn veel van onze persoonlijke wensen uit te stellen, in de wetenschap dat Jehovah ons in de nieuwe wereld volop zal laten genieten van „het werkelijke leven”: eeuwig leven in gelukkige, vredige omstandigheden (1 Tim. 6:18, 19).

Heb je waardering voor het werk dat je mag doen? (Zie alinea 16-18)

19. Wat belooft Jehovah ons voor de toekomst?

19 Nu we op de drempel van de nieuwe wereld staan, is het goed om na te denken over wat Mozes tegen de Israëlieten zei vlak voordat ze het beloofde land binnengingen: „Uw God zal u rijke voorspoed schenken in alles wat u onderneemt” (Deut. 30:9, Willibrordvertaling). Na Armageddon zullen degenen die nu ijverig met Jehovah samenwerken het land in bezit nemen dat hij ze heeft beloofd. Dan zullen we ons concentreren op een nieuwe werktoewijzing: de aarde in een paradijs veranderen!