Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Effen de baan voor uw voet” om vorderingen te maken

„Effen de baan voor uw voet” om vorderingen te maken

TOEN Gods volk in 537 v.Chr. uit Babylon vertrok, had Jehovah oog voor hun route naar Jeruzalem. Hij zei tegen ze: „Baant de weg van het volk. Hoogt op, hoogt de hoofdweg op. Ruimt de stenen weg” (Jes. 62:10). Stel je eens voor hoe sommige Joden dat misschien aangepakt hebben. Het kan zijn dat mannen die vooruitgestuurd waren, de weg hebben hersteld door bijvoorbeeld kuilen te vullen en oneffen plaatsen te egaliseren. Door dat te doen zouden ze een hulp zijn voor hun mede-Israëlieten die over dezelfde weg naar hun land terugkeerden.

Je zou die route kunnen vergelijken met een weg naar geestelijke doelen. Jehovah wil dat al zijn aanbidders zonder onnodige hindernissen verdergaan op die weg. Zijn Woord moedigt ons aan: „Effen de baan voor uw voet, en mogen al uw eigen wegen stevig bevestigd zijn” (Spr. 4:26). We kunnen allemaal voordeel trekken van die wijze raad van God.

BEREID DE WEG DOOR GOEDE BESLISSINGEN TE NEMEN

Misschien heb je mensen weleens over een tiener horen zeggen: ’Ze heeft veel mogelijkheden’ of ’Hij zal het nog ver schoppen.’ Jongeren hebben in het algemeen een goede gezondheid, zijn vaak snel van begrip en willen graag succesvol worden. De Bijbel zegt dan ook: „De luister der jongelingen is hun kracht” (Spr. 20:29). Een jongere die zijn of haar talenten en energie gebruikt om Jehovah te dienen, kan geestelijke doelen bereiken en echt gelukkig worden.

Maar de wereld hecht ook veel waarde aan de talenten van onze jongeren. Als een jonge Getuige het goed doet op school, kan het zijn dat een decaan, een leraar of een medeleerling hem onder druk zet om hoger onderwijs te volgen om succesvol te worden in deze wereld. Of misschien wordt een jonge broeder die goed is in sport door een talentscout  benaderd die hem een carrière in de sportwereld voorhoudt. Heb je zoiets weleens meegemaakt of ken je iemand die onder druk gezet wordt? Wat zal een christen helpen een goede keus te maken?

Onderwijs uit de Bijbel kan iemand helpen zich voor te bereiden op de beste weg in het leven. Prediker 12:1 zegt: „Gedenk nu uw Grootse Schepper in uw jongelingsdagen.” Wat is de beste manier om dat te doen?

Sta eens stil bij wat Eric * in West-Afrika meemaakte. Hij hield van voetballen. Toen hij vijftien was, werd hij geselecteerd voor een nationaal team. Dat betekende dat hij kon verwachten dat hij al gauw een geweldige sportopleiding zou krijgen in Europa, waardoor hij misschien profvoetballer kon worden. Maar wat zou hij doen met de raad „gedenk nu uw Grootse Schepper”? En welke les zit daarin voor jou of een jongere in je omgeving?

Tijdens zijn middelbareschooltijd begon Eric de Bijbel te bestuderen met Jehovah’s Getuigen. Vanaf dat moment leerde hij dat zijn Schepper de problemen van de mensheid voor altijd zou oplossen. Hij ging beseffen dat het wijs was zijn tijd en energie te gebruiken om Gods wil te doen. Toen hij zich realiseerde hoe belangrijk dat was, besloot hij niet voor een carrière in de sportwereld te gaan. In plaats daarvan liet hij zich dopen en deed hij zijn best om geestelijk te groeien. Na verloop van tijd werd hij dienaar in de bediening en later kreeg hij een uitnodiging voor de Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders.

Als Eric voor een sportcarrière had gekozen, was hij misschien rijk en beroemd geworden. Maar hij zag de waarheid in van dit Bijbelse principe: „De waardevolle dingen van de rijke zijn zijn sterke stad, en in zijn verbeelding zijn ze als een beschermende muur” (Spr. 18:11). De zekerheid die iemand lijkt te krijgen door rijkdom is in werkelijkheid een illusie. Bovendien zegt de Bijbel over personen die begerig rijkdommen hebben nagejaagd: „[Zij] hebben zich overal met vele pijnen doorboord” (1 Tim. 6:9, 10).

Gelukkig hebben veel jongeren vreugde en blijvende zekerheid gevonden door in de volletijddienst te gaan. Eric zegt: „Ik zit nu bij een groot ’team’ van volletijddienaren van Jehovah. Dat is het beste team waar je bij kunt horen, en ik ben Jehovah dankbaar dat hij me de enige weg naar echt geluk en succes in het leven heeft laten zien.”

Hoe zit het met jou? Waarom zou je er niet voor zorgen dat je „eigen wegen stevig bevestigd zijn” voor Jehovah door in de pioniersdienst te gaan, in plaats van je op wereldse doelen te richten? — Zie het kader  „Voordelen die de universiteit niet kan bieden”.

RUIM HINDERNISSEN UIT DE WEG

Tijdens een bezoek aan het bijkantoor in de Verenigde Staten merkte een echtpaar dat de Bethelieten die Jehovah daar dienden geluk uitstraalden. De zuster schreef later: „We waren te veel gewend geraakt aan ons leventje.” Ze besloten veranderingen aan te brengen in hun leven zodat ze meer tijd en energie konden besteden aan de dienst.

Op een bepaald moment leken die veranderingen te moeilijk. Maar toen lazen ze Johannes 8:31, de dagtekst van die dag. Daar zegt Jezus: „Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen.” Met dat in gedachten redeneerden ze: „Ons leven vereenvoudigen is elk offer waard.” Ze verkochten hun grote huis, deden andere dingen weg en verhuisden naar een gemeente die hulp nodig had. Nu pionieren ze, helpen ze bij de bouw van Koninkrijkszalen en werken ze als vrijwilliger op congressen. Hoe gaat het met ze? „We staan ervan te kijken hoeveel vreugde het geeft een eenvoudiger leven te leiden, terwijl we gewoon doen waar Jehovah’s organisatie ons toe aanmoedigt.”

BLIJF OP DE WEG NAAR GEESTELIJKE VORDERINGEN

Salomo schreef: „Wat uw ogen betreft, recht vooruit dienen ze te kijken, ja, uw eigen stralende ogen dienen met gespannen aandacht recht voor u uit te zien” (Spr. 4:25). Zoals een bestuurder zich focust op de weg vóór hem, zo moeten wij afleidingen vermijden die ons ervan kunnen weerhouden onszelf geestelijke doelen te stellen en die te bereiken.

Welke doelen zou jij jezelf kunnen stellen? De volletijddienst is een goede keuze. Een ander doel  kan zijn om in een gemeente in de buurt te helpen waar behoefte is aan ervaren predikers die het grote gebied kunnen bewerken. Of misschien is er een gemeente die veel bekwame verkondigers heeft, maar niet genoeg ouderlingen en dienaren. Zou je daar hulp kunnen bieden? Waarom zou je de kringopziener niet eens vragen of je zou kunnen helpen? Als je bereid bent een gemeente te ondersteunen die verder weg ligt, kun je informatie opvragen bij het bijkantoor. *

Laten we teruggaan naar het tafereel in Jesaja 62:10. Sommige Joden hebben misschien hard gewerkt om de weg naar hun land vrij te maken en te egaliseren, zodat Gods volk op zijn bestemming kon aankomen. Als jij je best doet om doelen te bereiken in je heilige dienst, geef het dan niet op. Met Gods hulp zal het jou misschien ook lukken. Blijf om Jehovah’s wijsheid vragen terwijl je de hindernissen vóór je uit de weg probeert te ruimen. Na verloop van tijd zul je waarschijnlijk zien hoe hij je kan helpen de baan voor je voet te effenen (Spr. 4:26).

^ ¶8 De naam is veranderd.

^ ¶18 Zie Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, blz. 111, 112.