Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 UIT ONS ARCHIEF

„Er is meer oogstwerk te doen”

„Er is meer oogstwerk te doen”

George Young arriveerde in maart 1923 in Rio de Janeiro

HET is 1923. De concertzaal van het conservatorium van São Paulo is afgeladen. Hoor je de kalme stem van George Young? Zin voor zin wordt zijn lezing in het Portugees vertaald. Alle 585 aanwezigen luisteren aandachtig. De Bijbelteksten worden in het Portugees op een scherm geprojecteerd. Als hoogtepunt worden er honderd exemplaren van de brochure Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven! uitgedeeld in het Portugees, en een aantal in het Engels, Duits en Italiaans. De lezing is een groot succes! Iedereen heeft het erover. Twee avonden later zit de zaal weer vol. Wat ging hieraan vooraf?

In 1867 emigreerde Sarah Bellona Ferguson met haar familie van de Verenigde Staten naar Brazilië. In 1899 wist ze dat ze de waarheid had gevonden nadat ze Bijbelse lectuur had gelezen die haar jongere broer uit de VS naar Brazilië had meegenomen. Omdat ze graag meer wilde lezen, abonneerde ze zich op de Watch Tower. Enthousiast over de boodschap van de Bijbel schreef ze een brief aan broeder Russell, waarin ze zichzelf omschreef als het „levende bewijs dat niemand zich te ver weg bevindt om bereikt te worden”.

„Kunnen de levenden met de doden spreken?” (Portugees)

Sarah deed haar best om de waarheid uit de Bijbel met anderen te delen, maar ze vroeg zich vaak af wie haar, haar familie en alle goede mensen in Brazilië zou helpen. In 1912 liet Bethel in Brooklyn haar weten dat er iemand naar São Paulo zou komen met duizenden Portugese traktaten getiteld „Waar zijn de doden?” In 1915 zei ze dat het haar altijd had verbaasd dat veel Bijbelonderzoekers verwachtten spoedig in de hemel te worden opgenomen. In een brief schreef ze: „Maar hoe moet dat dan met Brazilië en de rest van Zuid-Amerika? (...) Met het oog op de enorme afmetingen van Zuid-Amerika is het overduidelijk: er is meer oogstwerk te doen.” Er zou inderdaad nog heel veel oogstwerk gedaan worden!

 Rond 1920 bezochten acht jonge Braziliaanse zeelieden een aantal vergaderingen in de stad New York terwijl hun schip in reparatie was. Na hun terugkeer in Rio de Janeiro vertelden ze anderen over de dingen die ze onlangs uit de Bijbel hadden geleerd. Niet lang daarna, in maart 1923, arriveerde George Young in Rio de Janeiro, waar hij een aantal geïnteresseerden aantrof. Hij was een pelgrim (nu reizend opziener) en zorgde ervoor dat een aantal publicaties in het Portugees vertaald werden. Kort daarna reisde hij naar São Paulo, in die tijd een stad met zo’n 600.000 inwoners. Daar hield hij de lezing en deelde hij de Millioenen-brochures uit zoals in de inleiding staat. „Omdat ik alleen was,” schreef hij, „was ik volledig afhankelijk van advertenties in de krant.” Dit was „de eerste keer dat er in Brazilië aangekondigde openbare lezingen werden gehouden onder leiding van de I.B.S.A. *”, voegde hij eraan toe.

Tijdens de lezingen van broeder Young werden op een scherm Bijbelteksten geprojecteerd

In een verslag over Brazilië zegt The Watch Tower van 15 december 1923: „Als wij in ogenschouw nemen dat het werk aldaar op 1 juni een aanvang nam en er op dat moment geen lectuur voorhanden was, is het opmerkelijk hoezeer de Heer het werk gezegend heeft.” Het verslag zegt verder dat de twee openbare lezingen van broeder Young in São Paulo deel uitmaakten van een reeks van 21 lezingen die tussen 1 juni en 30 september gehouden werden. Er waren in totaal 3600 aanwezigen. In Rio de Janeiro breidde de Koninkrijksboodschap zich geleidelijk uit. En in slechts een paar maanden tijd werden er meer dan zevenduizend van onze publicaties in het Portugees uitgereikt! Bovendien werd met de editie van november/december 1923 een begin gemaakt met het uitgeven van The Watch Tower in het Portugees.

Sarah Bellona Ferguson, de eerste Watch Tower-abonnee in Brazilië

George Young ging op bezoek bij Sarah Ferguson. The Watch Tower zegt daarover: „De zuster kwam de salon binnen en was een tijdlang sprakeloos. Ze pakte de hand van broeder Young vast, keek hem ernstig aan en vroeg ten slotte: ’Bent u echt een pelgrim?’” Kort daarna werden Sarah en vier van haar kinderen gedoopt. In feite had ze 25 jaar gewacht om gedoopt te kunnen worden! In The Watch Tower van 1 augustus 1924 stond dat er in Brazilië vijftig personen waren gedoopt, voornamelijk in Rio de Janeiro.

Nu, zo’n negentig jaar later, hoeven we niet meer te vragen: „Hoe moet dat dan met Brazilië en de rest van Zuid-Amerika?” Meer dan 760.000 Getuigen van Jehovah prediken het goede nieuws in Brazilië. En in Zuid-Amerika wordt de Koninkrijksboodschap nu gehoord in het Portugees, Spaans en veel inheemse talen. Sarah Ferguson had gelijk toen ze in 1915 zei: „Er is meer oogstwerk te doen.” — Uit ons archief in Brazilië.

^ ¶6 I.B.S.A. staat voor International Bible Students Association (Internationale Bijbelonderzoekersvereniging).