Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je de gezinsaanbidding leuker maken?

Kun je de gezinsaanbidding leuker maken?

„Op onze avond voor gezinsaanbidding zitten we zo lekker met elkaar te praten dat het vaak heel laat wordt als ik niet ingrijp”, zegt een vader in Brazilië. Een gezinshoofd in Japan vertelt dat zijn zoon van tien vaak de tijd lijkt te vergeten en door wil gaan. Hoe komt dat? „Hij is gemotiveerd, en daarom vindt hij het leuk.”

Natuurlijk zijn niet alle kinderen zo gemotiveerd, en eerlijk gezegd vinden sommige de gezinsaanbidding niet leuk. Maar waarom niet? Een vader in Togo merkte op: „De aanbidding van Jehovah zou niet saai moeten zijn.” Als dat toch zo is, zou dat dan kunnen liggen aan de manier waarop de gezinsaanbidding geleid wordt? Veel gezinnen hebben gemerkt dat de gezinsaanbidding „een heerlijke verrukking” kan zijn (Jes. 58:13, 14).

Christelijke vaders beseffen dat hun gezin de gezinsaanbidding alleen leuk kan vinden als de sfeer ontspannen is. Ralf, die drie dochters en een zoon heeft, zegt dat hun gezinsaanbidding meer op een informeel gesprek lijkt dan op een studie; iedereen doet mee. Het is waar dat het soms moeilijk kan zijn om het voor iedereen boeiend te houden. Een moeder erkent: „Ik heb niet altijd de puf om de gezinsaanbidding zo leuk te maken als ik graag zou willen.” Wat kun je doen?

FLEXIBILITEIT EN AFWISSELING

„We moeten flexibel zijn”, zegt een vader van twee kinderen in Duitsland. „Het belangrijkste voor ons gezin”, zegt Natalia, die twee dochters heeft, „is afwisseling, afwisseling en afwisseling.” Bij veel gezinnen bestaat de gezinsaanbidding uit verschillende onderdelen.  „Daardoor wordt de studie levendiger en wordt iedereen erbij betrokken”, zegt Cleiton in Brazilië, vader van twee tieners. Door de studieperiode op te delen, kunnen ouders aandacht geven aan de behoeften van alle kinderen, ongeacht hun leeftijd. Ook kunnen ze flexibel zijn als het gaat om de keuze van het materiaal en de vorm waarin ze het gieten.

Wat kun je doen om meer variatie te krijgen? Sommige gezinnen beginnen hun gezinsaanbidding met het zingen van liederen voor Jehovah. „Je krijgt daardoor een goede sfeer en het bereidt je mentaal voor op het materiaal”, zegt Juan in Mexico. Zijn gezin kiest liederen uit die te maken hebben met de stof voor die avond.

Sri Lanka

Sommige gezinnen lezen samen een stuk uit de Bijbel. Om het afwisselend te maken, worden de rollen van personen die in een Bijbelgedeelte voorkomen door verschillende gezinsleden voorgelezen. Een vader in Japan geeft toe dat hij „die manier van lezen in het begin een beetje apart vond”. Maar zijn twee zoontjes vonden het geweldig om te zien dat hun ouders ervan genoten iets samen met ze te doen. Er zijn zelfs gezinnen die Bijbelverhalen naspelen. Kinderen „zien vaak details in Bijbelverslagen die wij als ouders niet hebben opgemerkt”, zegt Roger in Zuid-Afrika, die twee zoons heeft.

Zuid-Afrika

Nog een manier om voor afwisseling te zorgen, is door samen aan een project te werken, zoals een schaalmodel maken van Noachs ark of Salomo’s tempel. Het nazoekwerk dat voor zo’n project gedaan moet worden, kan boeiend zijn. Zo was er een vijfjarig meisje in Azië dat samen met haar ouders en oma in de woonkamer een bordspel maakte dat gebaseerd was op Paulus’ zendingsreizen. Andere gezinnen hebben een bordspel gemaakt aan de hand van verslagen in het boek Exodus. Afwisseling „heeft onze gezinsaanbidding en ons gezinsleven een nieuwe impuls gegeven”, zegt Donald (19) in Togo. Kun jij een project verzinnen dat jullie gezinsaanbidding nog leuker zal maken?

Verenigde Staten

GOEDE VOORBEREIDING

Afwisseling en flexibiliteit zijn dus belangrijk. Maar om de gezinsaanbidding echt nuttig te maken, moet iedereen zich voorbereiden. Omdat kleine kinderen soms moe worden, moet een vader van tevoren over het materiaal nadenken en de tijd nemen om zich goed voor te bereiden. Eén vader zegt: „Als ik voorbereid ben, heeft iedereen meer aan de studie.” Een vader in Duitsland laat zijn gezin altijd weten wat ze de weken daarna zullen bespreken. Een vader van zes jonge kinderen in Benin zorgt van tevoren voor vragen als ze als onderdeel van de gezinsaanbidding een Bijbelse dvd gaan bekijken. Voorbereiding draagt inderdaad veel bij aan de kwaliteit van onze gezinsaanbidding.

Als gezinsleden van tevoren weten wat er besproken zal worden, kunnen ze er in de loop van de week over praten en er enthousiast over worden. En als iedereen een taak heeft, zal elk gezinslid het gevoel hebben dat het zijn of haar gezinsaanbidding is.

REGELMAAT

Heel wat gezinnen vinden het moeilijk om hun gezinsaanbidding elke week door te laten gaan.

Veel vaders moeten lange dagen werken om rond te kunnen komen. Dat is bijvoorbeeld het geval met een vader in Mexico. Hij gaat om zes uur ’s ochtends de deur uit en komt pas om acht uur ’s avonds weer thuis. En soms kan het nodig zijn het tijdstip voor de gezinsaanbidding aan te passen vanwege een andere geestelijke activiteit.

Toch moeten we alles op alles zetten om onze gezinsaanbidding regelmatig door te laten gaan. Loïs (11) in Togo zegt over de vastberadenheid van haar ouders: „Het kan zijn dat we iets later moeten beginnen met onze gezinsaanbidding omdat er die dag iets gebeurd is. Maar het gaat altijd door.” Je kunt je voorstellen waarom velen hun gezinsaanbidding vroeg in de week plannen. Als er dan iets onverwachts gebeurt, kunnen ze de gezinsaanbidding verplaatsen naar later in de week.

Zoals het woord al aangeeft, is de gezinsaanbidding een deel van je aanbidding van Jehovah. Laten we als gezin elke week „de jonge stieren van onze lippen offeren” (Hos. 14:2). Zorg er dus voor dat de gezinsaanbidding voor iedereen in het gezin een vreugdevol moment is, „want de vreugde van Jehovah is uw vesting” (Neh. 8:9, 10).