Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Maak verstandige keuzes als je jong bent

Maak verstandige keuzes als je jong bent

„Gij jongelingen en ook gij maagden (...) Dat zij de naam van Jehovah loven.” — PS. 148:12, 13.

1. Welke geweldige ervaringen maken veel jongeren mee?

WE LEVEN in een bijzondere tijd. Miljoenen mensen uit alle landen keren zich tot de ware aanbidding, en dat is nog nooit eerder gebeurd (Openb. 7:9, 10). Veel jonge mensen maken geweldige ervaringen mee door anderen te helpen levensreddende Bijbelse waarheden te begrijpen (Openb. 22:17). Sommige jongeren leiden Bijbelstudies en helpen mensen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Anderen prediken ijverig het goede nieuws tot mensen die een andere taal spreken (Ps. 110:3; Jes. 52:7). Wat kun je doen om een zinvoller aandeel te hebben aan dit voldoeninggevende werk?

2. Hoe laat het voorbeeld van Timotheüs zien dat Jehovah bereid is jonge mensen verantwoordelijkheden te geven? (Zie beginplaatje.)

2 Als jongere kun je nu keuzes maken waardoor je later mooie mogelijkheden in Gods dienst krijgt. Timotheüs bijvoorbeeld maakte kennelijk verstandige keuzes waardoor hij toen hij misschien rond de twintig was een toewijzing als zendeling kreeg (Hand. 16:1-3). Het lijkt erop dat hij een paar maanden later al van Paulus de opdracht kreeg naar Thessalonika te gaan om de broeders te versterken. Gewelddadige tegenstand had Paulus eerder gedwongen de nieuwe gemeente in Thessalonika te verlaten (Hand. 17:5-15; 1 Thess. 3:1, 2, 6).  Kun je je voorstellen hoe Timotheüs zich gevoeld moet hebben toen hij die toewijzing kreeg?

JE BELANGRIJKSTE KEUS

3. Wat is de belangrijkste keus die je in het leven kunt maken, en wanneer zou je dat moeten doen?

3 Als je jong bent moet je belangrijke keuzes maken. Maar één keus is belangrijker dan alle andere: de beslissing om Jehovah te dienen. Wat is het beste moment om die beslissing te nemen? Jehovah zegt: „Gedenk (...) uw Grootse Schepper in uw jongelingsdagen” (Pred. 12:1). De enige goede manier om Jehovah te ’gedenken’ is door hem met heel je hart te dienen (Deut. 10:12). De beslissing om God met heel je hart te dienen is de belangrijkste keus die je ooit zult maken. Het is bepalend voor de rest van je leven (Ps. 71:5).

4. Welke belangrijke keuzes hebben invloed op je dienst voor Jehovah?

4 Natuurlijk heeft niet alleen de keus om Jehovah te dienen invloed op je toekomst. Je moet er bijvoorbeeld ook over nadenken of je wilt trouwen en met wie, en wat voor werk je gaat doen. Dit zijn belangrijke beslissingen. Maar het is verstandig om eerst te beslissen of je Jehovah met heel je hart wilt dienen (Deut. 30:19, 20). Waarom? Omdat die keuzes met elkaar samenhangen. Wat je beslist in verband met trouwen en werk heeft invloed op je dienst voor God. (Vergelijk Lukas 14:16-20.) En andersom heeft je wens om God te dienen invloed op je keuzes als het gaat om trouwen en werk. Neem daarom eerst een beslissing over dingen die het belangrijkst zijn (Fil. 1:10).

WAT ZUL JE DOEN NU JE JONG BENT?

5, 6. Laat zien hoe goede keuzes later tot mooie ervaringen kunnen leiden. (Zie ook het artikel „Waar ik als kind voor koos” in deze uitgave.)

5 Als je besloten hebt God te dienen, kun je erover nadenken wat hij van je vraagt en kun je beslissen hoe je hem wilt dienen. Een Japanse broeder schrijft: „Toen ik veertien was, werkte ik met een ouderling die opmerkte dat ik de velddienst niet zo leuk vond. Vriendelijk zei hij: ’Yuichiro, ga thuis maar eens rustig aan je bureau zitten om na te denken over wat Jehovah allemaal voor je gedaan heeft.’ Dat deed ik. Ik dacht er zelfs een paar dagen gebedsvol over na. Geleidelijk veranderde mijn houding. Al gauw kwam ik erachter dat het leuk was om Jehovah te dienen. Ik las graag over zendelingen en begon erover na te denken meer te doen voor God.”

6 Yuichiro vertelt verder: „Ik besloot keuzes te maken die me zouden helpen Jehovah in het buitenland te dienen. Zo volgde ik een cursus Engels. Toen ik van school kwam, ging ik parttime Engelse les geven zodat ik kon pionieren. Op mijn twintigste ging ik Mongools leren en kreeg ik de kans naar een Mongoolse groep te gaan. Twee jaar later, in 2007, bezocht ik Mongolië. Toen ik met een aantal pioniers meeging in de velddienst en merkte dat veel mensen op zoek waren naar de waarheid, wilde ik ernaartoe verhuizen om te helpen. Ik ging terug naar Japan om plannen te maken. Sinds april 2008 pionier ik in Mongolië. Het leven hier is niet makkelijk. Maar de mensen reageren positief op het goede nieuws, en ik kan ze helpen een band met Jehovah te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik de beste manier van leven gekozen heb.”

7. Welke keuzes moet je zelf maken, en welk voorbeeld heeft Mozes gegeven?

7 Iedereen moet zelf bepalen hoe hij invulling geeft aan zijn leven als een van Jehovah’s Getuigen (Joz. 24:15). We kunnen je niet zeggen of je moet trouwen, met wie je moet trouwen of wat voor  werk je moet zoeken. Zal dat bijvoorbeeld werk zijn waar je weinig opleiding voor hoeft te volgen? Sommigen van jullie wonen in een arm dorp; anderen in een welvarende stad. Wereldwijd verschillen jullie sterk in persoonlijkheid, talenten, ervaring, interesses en geloof. Waarschijnlijk zijn die verschillen net zo groot als die tussen de Hebreeuwse jongeren in Egypte en de jonge Mozes. Hij had alle mogelijkheden aan het koninklijke hof terwijl andere Hebreeën slaven waren (Ex. 1:13, 14; Hand. 7:21, 22). Ze leefden net als jullie in een bijzondere tijd (Ex. 19:4-6). Iedereen had de keus wat hij met zijn leven zou doen. Mozes maakte de juiste keus. (Lees Hebreeën 11:24-27.)

8. Waar kun je hulp vinden om verstandige keuzes te maken?

8 Jehovah helpt je om verstandige keuzes te maken als je jong bent. Hij geeft advies in de vorm van principes die je in jouw specifieke situatie kunt gebruiken (Ps. 32:8). Daarnaast kunnen je ouders en de ouderlingen je helpen om die principes toe te passen (Spr. 1:8, 9). Laten we eens drie Bijbelse principes bespreken die je kunnen helpen verstandige keuzes te maken.

DRIE BIJBELSE PRINCIPES OM JE TE HELPEN

9. (a) Hoe verleent Jehovah ons waardigheid? (b) Welke mogelijkheden krijg je als je eerst het Koninkrijk zoekt?

9 Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. (Lees Mattheüs 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehovah verleent ons waardigheid door ons keuzevrijheid te geven. Hij zegt niet hoeveel tijd je aan de prediking van het Koninkrijk moet besteden. Maar Jezus heeft ons wel het nuttige principe gegeven eerst het Koninkrijk te zoeken. Als je dat doet, zul je veel gelegenheden krijgen je liefde voor God en je naaste te tonen en te laten zien dat je dankbaar bent voor de hoop op eeuwig leven. Als je een huwelijk of een baan overweegt, vraag je dan af: leiden mijn keuzes ertoe dat ik me druk ga maken over materiële behoeften of laten ze zien dat ik eerst Gods Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zoek?

10. Wat maakte Jezus gelukkig, en welke keuzes zullen jou gelukkig maken?

10 Anderen dienen maakt gelukkig. (Lees Handelingen 20:20, 21, 24, 35.) Dit fundamentele levensprincipe heeft Jezus ons geleerd. Hij was heel gelukkig omdat hij de wil van zijn Vader deed in plaats van zijn eigen wil. Jezus genoot ervan als nederige mensen positief op het goede nieuws reageerden (Luk. 10:21; Joh. 4:34). Misschien heb je weleens meegemaakt hoeveel vreugde het geeft anderen te helpen. Als je de belangrijke keuzes in je leven op Jezus’ principes baseert, zul je jezelf en Jehovah gelukkig maken (Spr. 27:11).

11. Waarom verloor Baruch zijn vreugde, en welke raad gaf Jehovah hem?

11 Het gelukkigst worden we door Jehovah te dienen (Spr. 16:20). Baruch, de secretaris van Jeremia, was dat blijkbaar vergeten. Op een gegeven moment had hij geen vreugde meer in Jehovah’s dienst. Jehovah zei tegen hem: „Gij blijft grote dingen voor u zoeken. Blijf ze niet zoeken. Want zie, ik breng een rampspoed over alle vlees (...) en ik wil u uw ziel ten buit geven in alle plaatsen waarheen gij mocht gaan” (Jer. 45:3, 5). Wat denk je? Wat zou Baruch gelukkig hebben gemaakt: grote dingen zoeken of als trouwe aanbidder van God de vernietiging van Jeruzalem overleven? — Jak. 1:12.

12. Door welke keus heeft Ramiro een gelukkig leven?

12 Eén broeder die gelukkig werd door  anderen te dienen is Ramiro. Hij vertelt: „Ik kom uit een arm gezin uit een dorp in de Andes. Dus toen mijn oudere broer aanbood een universitaire opleiding voor me te betalen, was dat een buitenkans. Maar ik was net gedoopt als een van Jehovah’s Getuigen, en ik had een ander aanbod gekregen: een pionier had me gevraagd om met hem te gaan prediken in een kleine stad. Ik ging ernaartoe, leerde het kappersvak en begon een kapsalon om mezelf te onderhouden. We boden mensen aan de Bijbel met ze te bestuderen en velen reageerden positief. Later ging ik naar een pas opgerichte gemeente in een inheemse taal. Ik sta nu tien jaar in de volletijddienst. Geen enkel werk zou me de vreugde kunnen geven die ik ervaar als ik mensen help het goede nieuws in hun moedertaal te leren kennen.”

Het heeft Ramiro gelukkig gemaakt dat hij Jehovah al jong is gaan dienen (Zie alinea 12)

13. Waarom is het goed om Jehovah met heel je hart te dienen als je jong bent?

13 Geniet ervan Jehovah te dienen als je jong bent. (Lees Prediker 12:1.) Denk niet dat je eerst een goede baan moet hebben voordat je Jehovah kunt dienen. De beste tijd om Jehovah met heel je hart te gaan dienen, is als je jong bent. Veel jongeren hebben relatief weinig gezinsverantwoordelijkheden en hebben de gezondheid en energie om veeleisende toewijzingen aan te kunnen. Wat zou jij voor Jehovah willen doen? Misschien is het je doel om te pionieren of om in een anderstalig veld te dienen. Of misschien zie je mogelijkheden om je dienst uit te breiden in je eigen gemeente. Wat je doel ook is in Jehovah’s dienst, je moet jezelf kunnen onderhouden. Hoeveel opleiding heb je daarvoor nodig? Welke keus zul je maken?

 GEBRUIK BIJBELSE PRINCIPES OM VERSTANDIGE KEUZES TE MAKEN

14. Waar moet je voor oppassen als je plannen maakt voor de toekomst?

14 De drie principes die we besproken hebben, kunnen je helpen in te schatten wat je opties voor werk zijn. Ongetwijfeld weten schooldecanen iets over de arbeidsmarkt. Of misschien kan een overheidsinstantie je vertellen in welke sector veel werk is in je omgeving of in de plaats waar je wilt dienen. Informatie uit wereldse bronnen kan nuttig zijn. Maar pas op! Mensen die Jehovah niet liefhebben, kunnen liefde voor de wereld in je hart planten (1 Joh. 2:15-17). Als je kijkt naar wat de wereld biedt, kan je hart je makkelijk voor de gek houden (lees Spreuken 14:15; Jer. 17:9).

15, 16. Wie kunnen je de beste adviezen geven over werk?

15 Als je eenmaal weet wat je opties zijn voor werk, heb je goed advies nodig (Spr. 1:5). Wie kan je helpen om die opties aan de hand van Bijbelse principes af te wegen? Luister naar mensen die van jou en van Jehovah houden, en die jou en je situatie goed kennen. Ze zullen je helpen eerlijk te kijken naar je talenten en je motieven. Misschien zul je door wat ze zeggen je doelen bijstellen. Als je ouders hebt die van Jehovah houden, kunnen ze echt een hulp voor je zijn. En ook de ouderlingen in de gemeente kunnen je goede adviezen geven. Praat ook met pioniers en reizende opzieners. Waarom hebben ze gekozen voor de volletijddienst? Hoe zijn ze begonnen met pionieren en hoe voorzien ze in hun onderhoud? Wat vinden ze leuk aan hun dienst? — Spr. 15:22.

16 Mensen die je goed kennen, kunnen je verstandige adviezen geven. Stel dat je met de middelbare school wilt stoppen om te pionieren omdat je er niet van houdt hard te werken op school. Iemand die om je geeft, ziet misschien wat je motieven zijn en kan je helpen inzien dat je op school doorzettingsvermogen kunt leren. Dat is een belangrijke eigenschap als je Jehovah zo goed mogelijk wilt dienen (Ps. 141:5; Spr. 6:6-10).

17. Welke beslissingen moeten we vermijden?

17 Iedereen die Jehovah dient, krijgt te maken met gevaarlijke invloeden die je band met Jehovah kunnen aantasten (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8). Maar sommige banen kunnen gevaarlijker zijn voor je geloof dan andere. Hebben sommigen in je omgeving „schipbreuk geleden betreffende hun geloof” nadat ze voor een bepaalde baan hadden gekozen? (1 Tim. 1:19) Het is verstandig geen beslissingen te nemen die je band met Jehovah in gevaar brengen (Spr. 22:3).

GENIET ERVAN EEN JONGE CHRISTEN TE ZIJN

18, 19. Wat moet je doen als je nog niet geneigd bent Jehovah te dienen?

18 Als je in je hart de wens hebt ontwikkeld om Jehovah te dienen, gebruik dan de mogelijkheden die hij je geeft als je jong bent. Maak keuzes waardoor je Jehovah met plezier kunt dienen in deze spannende tijd (Ps. 148:12, 13).

19 Maar wat als je nog niet geneigd bent Jehovah te dienen? Blijf proberen je geloof sterker te maken. Nadat Paulus had verteld wat hij allemaal deed om Jehovah’s zegen te krijgen, schreef hij: „Indien gij in enig opzicht geestelijk anders geneigd zijt, zal God de bovengenoemde geestesgesteldheid aan u openbaren. Laten wij in ieder geval in de mate waarin wij vorderingen hebben gemaakt, voortgaan in deze zelfde routine ordelijk te wandelen” (Fil. 3:15, 16). Blijf nadenken over Gods liefde en zijn wijze raad. Jehovah kan je beter dan wie maar ook helpen verstandige keuzes te maken als je jong bent.