DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE december 2013

Deze uitgave bespreekt hoe we kunnen voorkomen dat ons geloof ondermijnd wordt. En wanneer moet het Avondmaal gevierd worden en wat betekent het voor ons?

Jehovah beschermde ze in de schaduwen van de bergen

Hoe kwamen Jehovah’s Getuigen in nazi-Duitsland aan lectuur? Met welke gevaren kregen ze te maken?

’Laat je denken niet vlug in de war brengen’!

Welke toepasselijke waarschuwingen gaf Paulus in zijn brieven aan de Thessalonicenzen? Hoe voorkomen we dat we misleid worden?

Ben je bereid offers te brengen voor het Koninkrijk?

Lees hoe we onze tijd, ons geld en onze energie en bekwaamheden kunnen gebruiken voor het Koninkrijk.

Kun je je dit herinneren?

Doe de test en kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren.

„Deze dag moet u dienen ter gedachtenis”

Wat zouden christenen moeten weten over het Pascha? Wat betekent het Avondmaal des Heren voor ons allemaal?

’Doe dit tot mijn gedachtenis’

Hoe weten we wanneer het Avondmaal des Heren gehouden moet worden? Wat wordt afgebeeld door het brood en de wijn?

Hoe ga je om met het verlies van je partner?

Het verlies van een partner veroorzaakt heftige pijn die lang aanhoudt. Lees welke troost de opstandingshoop uit de Bijbel geeft.

Onderwerpenindex De Wachttoren 2013

Gebruik de index op alle artikelen, gerangschikt naar onderwerp, uit De Wachttoren van 2013.