Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Pionieren versterkt onze band met God

Pionieren versterkt onze band met God

„Het is goed onze God te bezingen met melodieën.” — PSALM 147:1.

1, 2. (a) Wat gebeurt er als we denken aan iemand van wie we houden en over hem praten? (Zie beginplaatje.) (b) Welke vragen gaan we bespreken?

ALS we denken aan iemand van wie we houden en over hem praten, kan onze band met hem sterker worden. Dat geldt ook voor onze band met Jehovah. Als herder keek David ’s nachts vaak naar de sterrenhemel en dan mediteerde hij over de onvergelijkelijke Schepper ervan. Hij schreef: „Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is dan de sterfelijke mens dat gij aan hem denkt, en de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt?” (Ps. 8:3, 4) En toen Paulus het over de geweldige manier had waarop Jehovah zijn voornemen met het geestelijke Israël uitvoerde, schreef hij: „O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis!” — Rom. 11:17-26, 33.

2 Als we in de velddienst gaan, denken we aan Jehovah en praten we over hem. Dat alleen al heeft een positieve uitwerking. Veel pioniers hebben gemerkt dat hun liefde voor God gegroeid is doordat ze meer tijd in de dienst doorbrengen. Voor degenen die pionieren of willen pionieren is het goed over de volgende vragen na te denken: Hoe kan de pioniersdienst mijn band met Jehovah versterken? Wat zal me als pionier helpen in deze lonende tak van dienst te blijven? Welke veranderingen kan ik aanbrengen om te gaan pionieren? Laten we een aantal manieren bekijken waarop de pioniersdienst onze band met God kan versterken.

DE PIONIERSDIENST EN ONZE BAND MET GOD

3. Welk effect heeft het op ons als we met anderen over het Koninkrijk praten?

3 Als we met anderen over de toekomstige zegeningen van het Koninkrijk praten, brengt dat ons dichter tot Jehovah. Welke Bijbeltekst gebruik jij graag als je van  huis tot huis gaat? Misschien wel Psalm 37:10, 11; Daniël 2:44; Johannes 5:28, 29 of Openbaring 21:3, 4. Elke keer dat we met anderen over die beloften spreken, worden we er zelf aan herinnerd dat „elke goede gave en elk volmaakt geschenk” van onze vrijgevige God komt. Dat brengt ons dichter tot hem (Jak. 1:17).

4. Waarom wordt onze waardering voor Gods goedheid nog groter als we prediken?

4 Als we zien hoe arm de meeste mensen in geestelijk opzicht zijn, krijgen we meer waardering voor de waarheid. Mensen in de wereld hebben geen betrouwbare leiding die hen helpt succesvol en gelukkig te worden. De meesten maken zich zorgen over de toekomst en hebben geen hoop. Ze zoeken naar de zin van het leven. Zelfs gelovigen hebben vaak weinig kennis van de Bijbel. Ze lijken veel op de mensen in Ninevé. (Lees Jona 4:11.) Als we meer in de velddienst staan, zien we duidelijker het contrast tussen de geestelijke toestand van degenen tot wie we prediken en die van Jehovah’s volk (Jes. 65:13). We worden eraan herinnerd dat Jehovah in zijn goedheid meer doet dan voor onze geestelijke behoeften zorgen; hij biedt iedereen geestelijke verkwikking en een echte hoop aan (Openb. 22:17).

5. Hoe bezien we onze eigen problemen als we anderen geestelijk helpen?

5 Als we anderen geestelijk helpen, voelen we ons minder snel overweldigd door onze eigen problemen. Dat is wat Trisha, een pionierster, merkte toen haar ouders gingen scheiden. Ze zegt: „Het was emotioneel een van de moeilijkste periodes in m’n leven.” Op een dag was ze erg verdrietig en wilde ze het liefst thuisblijven. Toch ging ze de deur uit om Bijbelstudie te geven aan drie kinderen die een erg moeilijke thuissituatie hadden. Hun vader had ze in de steek gelaten en hun oudere broer had ze mishandeld. Trisha vertelt: „M’n problemen en zorgen waren niks vergeleken bij die van hen. Tijdens de studie begonnen hun oogjes altijd te glinsteren en giechelden ze van opwinding en plezier. Die kinderen waren echt een cadeau van Jehovah, vooral die dag.”

6, 7. (a) Hoe wordt ons geloof versterkt als we Bijbelse waarheden onderwijzen? (b) Hoe voelen we ons als we zien dat Bijbelse beginselen iemand helpen zijn leven te verbeteren?

6 Als we Bijbelse waarheden onderwijzen, wordt ons geloof versterkt. Paulus schreef over sommige Joden in zijn tijd die zelf niet toepasten wat ze tot anderen predikten: „Gij (...) die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet?” (Rom. 2:21) Pioniers zijn heel anders. Over het algemeen hebben ze veel gelegenheden om anderen de waarheid te onderwijzen en Bijbelstudies te leiden. Om dat goed te kunnen doen moeten ze zich op elke studie voorbereiden en misschien nazoekwerk doen om vragen te beantwoorden. Een pionierster die Janeen heet, legt uit: „Elke keer dat ik de waarheid aan anderen kan onderwijzen, merk ik dat die waarheden een diepere indruk maken op mijn hart en geest. Daardoor staat mijn geloof niet stil maar blijft het groeien.”

7 Als we zien dat een Bijbelstudie een beter leven krijgt door Bijbelse beginselen toe te passen, vergroot dat onze waardering voor Gods wijsheid (Jes. 48:17, 18). Dat motiveert ons nog meer om die beginselen in ons eigen leven toe te blijven passen. Adrianna, ook een pionierster, zegt: „Het leven van mensen kan een puinhoop zijn als ze op hun eigen wijsheid vertrouwen. Maar als ze op Jehovah’s wijsheid beginnen  te vertrouwen, komen de voordelen meteen.” Phil zegt: „Je ziet hoe Jehovah mensen kan veranderen die daar niet in slaagden toen ze het in hun eentje probeerden.”

8. Welke invloed heeft het als we in de velddienst omgaan met onze broeders en zusters?

8 Als we in de velddienst omgang hebben met onze broeders en zusters, worden we geestelijk opgebouwd (Spr. 13:20). Pioniers brengen vaak heel wat tijd in de velddienst door met andere broeders en zusters. Dat biedt meer gelegenheden voor „een uitwisseling van aanmoediging” (Rom. 1:12; lees Spreuken 27:17). Een pionierster die Lisa heet, zegt: „Op het werk is er vaak rivaliteit en jaloezie. Elke dag krijg je te maken met geroddel en smerige taal. Mensen doen alles om zich omhoog te werken. Soms word je belachelijk gemaakt of bespot vanwege je christelijke gedrag. Maar in de velddienst samenwerken met broeders en zusters is echt opbouwend. Aan het eind van de dag kom ik altijd verfrist thuis, hoe moe ik ook ben.”

9. Welke uitwerking heeft het op een huwelijk als man en vrouw samen pionieren?

9 Pionieren met je huwelijkspartner versterkt het drievoudige snoer van het huwelijk (Pred. 4:12). Madeline, die samen met haar man pioniert, vertelt: „M’n man en ik kunnen met elkaar praten over onze dag in de dienst of over een puntje uit ons Bijbelleesprogramma dat we in de dienst kunnen gebruiken. Elk jaar dat we samen pionieren, wordt onze band hechter.” Trisha zegt: „We willen allebei schulden vermijden, dus we hebben geen ruzie over geld. Omdat we hetzelfde velddienstschema hebben, zijn we erg betrokken bij elkaars nabezoeken en  Bijbelstudies, en dat helpt ons emotioneel en geestelijk dicht bij elkaar te blijven.”

Als je pioniert, heb je een leven dat voldoening geeft (Zie paragraaf 9)

10. Wat gebeurt er als we het Koninkrijk op de eerste plaats stellen en Gods steun ervaren?

10 Ons vertrouwen in Jehovah groeit als we de Koninkrijksbelangen op de eerste plaats stellen, Jehovah’s steun ervaren en zien dat hij onze gebeden verhoort. Tot op zekere hoogte geldt dat voor alle trouwe christenen. Maar degenen die pionieren ervaren dat ze op Jehovah moeten vertrouwen om dat te kunnen blijven doen. (Lees Mattheüs 6:30-34.) Curt, die samen met zijn vrouw pioniert en vervangend kringopziener is, stemde erin toe een gemeente te bezoeken op tweeënhalf uur van zijn huis. Ze hadden net genoeg benzine voor de heenweg maar niet voor de terugweg, en zijn loon zou hij pas een week later krijgen. Curt zegt: „Ik begon eraan te twijfelen of ik wel de goede beslissing had genomen.” Nadat ze hadden gebeden, besloten ze om toch te gaan, in het vertrouwen dat God voor ze zou zorgen. Toen ze op het punt stonden te vertrekken, belde een zuster die zei dat ze iets wilde geven. Het was precies het bedrag dat ze nodig hadden om de hele reis te kunnen maken. Curt vertelt: „Als je dat soort dingen steeds weer meemaakt, is het niet moeilijk om Jehovah’s hand te zien.”

11. Welke zegeningen ervaren pioniers zoal?

11 Pioniers hebben vaak gemerkt dat als ze zich inzetten in Jehovah’s dienst en een hechte band met hem ontwikkelen, ze worden ’bereikt’ door een haast eindeloze stroom van zegeningen (Deut. 28:2). Toch is pionieren niet altijd makkelijk. We hebben allemaal te maken met problemen als gevolg van Adams opstand. Hoewel sommige pioniers hun dienst voor een tijd moeten opgeven, kunnen problemen vaak opgelost of zelfs vermeden worden. Wat kan pioniers helpen door te gaan in hun dienstvoorrecht?

IN DE PIONIERSDIENST BLIJVEN

12, 13. (a) Wat moet een pionier doen als hij het moeilijk vindt zijn uren te halen? (b) Waarom is het zo belangrijk om tijd in te plannen voor dagelijks Bijbellezen, persoonlijke studie en meditatie?

12 De meeste pioniers hebben een erg druk schema. Het kan moeilijk zijn alles gedaan te krijgen, dus is het belangrijk om ordelijk te zijn (1 Kor. 14:33, 40). Als een pionier het moeilijk vindt zijn uren te halen, moet hij misschien nagaan hoe hij zijn tijd gebruikt (Ef. 5:15, 16). Hij kan zich afvragen: Hoeveel tijd besteed ik eigenlijk aan ontspanning? Moet ik meer zelfdiscipline hebben? Kan ik mijn werktijden aanpassen? Je hebt vast weleens gemerkt dat het makkelijk is dingen aan je schema toe te voegen. Pioniers moeten dus regelmatig de balans opmaken en zo nodig veranderingen aanbrengen.

13 Dagelijks Bijbellezen, persoonlijke studie en meditatie moeten een vast onderdeel zijn van het schema van een pionier. Daarbij moet hij zelfdiscipline hebben zodat minder belangrijke activiteiten geen beslag leggen op de tijd die hij voor die noodzakelijke dingen gereserveerd heeft (Fil. 1:10). Stel je eens voor dat een pionier na een lange dag in de dienst thuiskomt. Hij wil de avond gebruiken om de volgende vergadering voor te bereiden. Maar eerst kijkt hij zijn post door. Daarna zet hij de computer aan en leest en beantwoordt hij zijn mail. Hij gaat meteen even naar een website om te zien of de prijs van iets wat hij wil kopen gezakt is. Zonder dat hij het in de gaten heeft, zijn er bijna twee uur voorbij en is hij nog steeds niet begonnen  aan zijn voorbereidingen. Waarom is dat erg? Professionele sporters moeten goed voor hun lichaam zorgen als ze een lange carrière willen. Zo hebben pioniers een goede routine van persoonlijke studie nodig als ze in de volletijddienst willen blijven (1 Tim. 4:16).

14, 15. (a) Waarom moeten pioniers hun leven eenvoudig houden? (b) Wat moet een pionier doen als hij met moeilijkheden te maken krijgt?

14 Succesvolle pioniers doen hun best hun leven eenvoudig te houden, zoals Jezus zijn discipelen aanmoedigde te doen (Matth. 6:22). Hij hield zijn eigen leven eenvoudig zodat hij al zijn aandacht aan de dienst kon geven. Hij zei: „De vossen hebben holen en de vogels des hemels roestplaatsen, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen” (Matth. 8:20). Een pionier die van Jezus’ voorbeeld leert, houdt in gedachte dat hoe meer spullen hij heeft, hoe meer hij moet onderhouden, repareren en vervangen.

15 Pioniers beseffen dat hun dienstvoorrecht geen eigen verdienste is. In plaats daarvan is elk voorrecht en elke gave te danken aan Gods onverdiende goedheid. Om te blijven pionieren, moet iemand dus op Jehovah vertrouwen (Fil. 4:13). Er zullen weleens problemen zijn (Ps. 34:19). Maar als dat gebeurt, moeten pioniers Jehovah om leiding vragen en hem de gelegenheid geven hen te helpen in plaats van hun voorrecht snel op te geven. (Lees Psalm 37:5.) Als ze Jehovah’s liefdevolle hulp ervaren, zal hun band met hun zorgzame hemelse Vader sterker worden (Jes. 41:10).

KUN JIJ PIONIEREN?

16. Wat moet je doen als je zou willen pionieren?

16 Als je net zulke zegeningen wilt ervaren als pioniers, bespreek dat dan in gebed met Jehovah (1 Joh. 5:14, 15). Praat met personen die nu al pionieren. Stel jezelf doelen om naar de pioniersdienst toe te werken. Dat deden Keith en Erika ook. Ze werkten fulltime en hadden zoals veel stellen van hun leeftijd kort na hun trouwen een huis en een nieuwe auto gekocht. Ze zeggen: „We dachten dat die dingen ons voldoening zouden geven, maar dat was niet zo.” Toen Keith zijn baan verloor, ging hij in de hulppioniersdienst. Hij vertelt: „Pionieren herinnerde me eraan hoeveel vreugde de dienst geeft.” Ze raakten bevriend met een pioniersechtpaar dat hen liet zien hoeveel vreugde het geeft om een eenvoudig leven te leiden en te pionieren. Wat deden ze? „We maakten een lijst met geestelijke doelen die we op onze koelkast hingen, en vinkten elk doel af dat we hadden bereikt.” Uiteindelijk konden ze pionieren.

17. Waarom zou het verstandig zijn om er goed over na te denken of je kunt pionieren?

17 Kun jij pionieren? Als dat op dit moment niet mogelijk lijkt, doe dan wat je kunt om je band met Jehovah te versterken door een volledig aandeel aan de dienst te hebben. Nadat je het onder gebed overdacht hebt, zie je misschien mogelijkheden om te pionieren door je schema of leefstijl aan te passen. Als je kunt pionieren, zal de vreugde die je krijgt veel groter zijn dan de offers die je brengt. Je zult meer voldoening ervaren doordat je de Koninkrijksbelangen vóór je eigen belangen zet (Matth. 6:33). Je zult gelukkiger zijn omdat je aan anderen geeft. Bovendien zul je meer gelegenheden hebben om aan Jehovah te denken en over hem te praten. Daardoor zal je liefde voor hem groeien en zul je hem blij maken.