Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Wat is bibliomantie, en welke kijk moeten christenen erop hebben?

Bij bibliomantie slaat iemand op goed geluk de Bijbel open in de overtuiging dat de eerste woorden die hij ziet, hem de leiding zullen geven die hij zoekt. Ware christenen zoeken niet naar voortekens; ze bestuderen de Bijbel om nauwkeurige kennis en leiding van God te vinden. — 15/12, blz. 3.

Wat is ’de wereld die voorbijgaat’?

’De wereld die voorbijgaat’ omvat alle mensen in de wereld die niet naar Gods wil leven (1 Joh. 2:17). De aarde en goede mensen zullen blijven bestaan. — 1/1, blz. 5-7.

Hoe ’spreekt’ Abel nog steeds tot ons, hoewel hij gestorven is? (Hebr. 11:4)

Hij spreekt door zijn geloof. We kunnen van zijn geloof leren en dat proberen na te volgen. Hij is nog steeds een krachtig voorbeeld voor ons. — 1/1, blz. 12.

Op welke terreinen moeten we geen afstand laten ontstaan tussen ons en Jehovah?

Dat zijn onder andere: werk en carrière, ontspanning en amusement, omgang met een uitgesloten familielid, de manier waarop we technologie gebruiken, gezondheidsproblemen, een verkeerde kijk op geld, en te veel waarde hechten aan onze eigen mening of positie. — 15/1, blz. 12-21.

Wat kunnen we leren van de nederigheid van Mozes?

Hij liet niet toe dat zijn autoriteit hem naar het hoofd steeg, maar vertrouwde op Jehovah en niet op zichzelf. Macht, autoriteit of natuurlijke bekwaamheid mag ons nooit naar het hoofd stijgen. In plaats daarvan moeten we op Jehovah vertrouwen (Spr. 3:5, 6). — 1/2, blz. 5.

Waar zullen mensen na hun opstanding leven?

Een beperkt aantal — 144.000 — zal leven in de hemel ontvangen. Maar de meesten zullen op aarde een opstanding krijgen, waar ze voor eeuwig in een paradijs zullen leven. — 1/3, blz. 6.

In welk opzicht waren veel Israëlieten „onbesneden van hart”? (Jer. 9:26)

Ze waren opstandig en moesten de dingen verwijderen die hun hart ongevoelig maakten: gedachten, verlangens en motieven die tegen Gods wil ingingen (Jer. 5:23, 24). — 15/3, blz. 9, 10.

Hoe liet Jezus zien wat een zinvol leven was?

Hij had een doel in het leven: Gods wil doen. Hij had diepe liefde voor zijn Vader, en hij hield van mensen. Daarom wist Jezus dat zijn Vader van hem hield en hem goedkeurde. Dat zijn ingrediënten voor een zinvol leven. — 1/4, blz. 4, 5.

Wat omvat het aardse deel van Gods organisatie?

Het omvat het Besturende Lichaam, bijkantoorcomités, reizende opzieners, lichamen van ouderlingen, gemeenten en afzonderlijke Getuigen. — 15/4, blz. 29.

Waarom kunnen we zeggen dat Gods oordelen niet wreed waren?

God geniet niet van het doden van slechte mensen (Ezech. 33:11). Zijn vroegere daden laten zien dat hij mensen liefdevol waarschuwt voordat hij een oordeel voltrekt. Dat geeft ons de hoop dat we toekomstige oordelen kunnen overleven. — 1/5, blz. 5, 6.

Stelden de Israëlieten misdadigers terecht door ze aan een paal te hangen?

Nee. Andere volken in de oudheid deden dat wel, maar de Israëlieten hadden die gewoonte niet. Misdadigers werden in ieder geval in de tijd van de Hebreeuwse Geschriften eerst ter dood gebracht, door bijvoorbeeld steniging (Lev. 20:2, 27). Daarna werd hun dode lichaam soms aan een paal gehangen als een waarschuwing voor anderen. — 15/5, blz. 13.

Waarom is wereldvrede zo moeilijk te bereiken?

Ook al hebben mensen schitterende dingen tot stand gebracht, ze zijn niet gemaakt om zelf hun weg te bepalen (Jer. 10:23). De wereld ligt in de macht van Satan, dus mensen zullen geen vrede kunnen brengen (1 Joh. 5:19). — 1/6, blz. 16.