Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waardeer Jehovah’s vergevingsgezindheid en loyaliteit

Waardeer Jehovah’s vergevingsgezindheid en loyaliteit

„Gij, o Jehovah, zijt goed en vergevensgezind; en de liefderijke goedheid jegens allen die u aanroepen, is overvloedig.” — PSALM 86:5.

1, 2. (a) Waarom hebben we graag vrienden die loyaal en vergevingsgezind zijn? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

HOE zou je een echte vriend beschrijven? „Voor mij is een echte vriend iemand die er altijd voor je is en die je fouten vergeeft,” zegt een zuster die Ashley heet. Iedereen heeft graag vrienden die trouw zijn en snel vergeven. We voelen ons veilig en geliefd bij ze (Spr. 17:17).

2 De meest loyale en vergevingsgezinde vriend die we kunnen hebben is Jehovah. De psalmist schreef: „Gij, o Jehovah, zijt goed en vergevensgezind; en de liefderijke goedheid [of loyale liefde] jegens allen die u aanroepen, is overvloedig” (Ps. 86:5). Wat houdt het in loyaal en vergevingsgezind te zijn? Hoe laat Jehovah die schitterende eigenschappen zien? En hoe kunnen we zijn voorbeeld volgen? De antwoorden op deze vragen zullen ons helpen onze liefde voor Jehovah te verdiepen. Ze zullen ons ook helpen een betere band met anderen te krijgen (1 Joh. 4:7, 8).

JEHOVAH IS LOYAAL

3. Wat betekent het loyaal te zijn?

3 Loyaliteit is een innemende eigenschap die toewijding, trouw en onwrikbare verbondenheid omvat. Een loyaal persoon is niet wispelturig. Hij hecht zich liefdevol aan iemand en blijft hem zelfs onder moeilijke omstandigheden trouw. Jehovah is het beste voorbeeld van loyaliteit. In de Bijbel wordt hij „de Loyale” genoemd (Openb. 16:5).

4, 5. (a) Hoe toont Jehovah dat hij loyaal is? (b) Hoe kan nadenken over Jehovah’s loyaliteit ons kracht geven?

4 Hoe toont Jehovah dat hij loyaal is? Hij laat zijn trouwe aanbidders nooit in de steek. Eén zo’n  aanbidder, koning David, was daarvan overtuigd. (Lees 2 Samuël 22:26.) Bij moeilijkheden leidde, beschermde en bevrijdde Jehovah hem (2 Sam. 22:1). David wist uit ervaring dat Jehovah’s loyaliteit meer betekent dan alleen woorden. Waarom was Jehovah loyaal aan David? Omdat David zelf loyaal was. Jehovah houdt van loyale aanbidders en is op zijn beurt ook loyaal aan hen (Spr. 2:6-8).

5 Als we nadenken over Jehovah’s loyaliteit kan dat ons kracht geven. „Het helpt me echt als ik lees wat Jehovah voor David deed toen hij problemen had”, zegt Reed, een trouwe broeder. „Zelfs toen David moest vluchten en in grotten woonde, zorgde Jehovah altijd voor hem. Dat vind ik heel aanmoedigend. Het herinnert me eraan dat wat de omstandigheden ook zijn, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, Jehovah er voor me zal zijn als ik maar trouw aan hem blijf.” Denk jij er ook zo over? — Rom. 8:38, 39.

6. Hoe laat Jehovah nog meer zien dat hij loyaal is, en welk voordeel heeft dat voor zijn aanbidders?

6 Op welke andere manieren laat Jehovah zien dat hij loyaal is? Hij blijft trouw aan zijn maatstaven. „Zelfs tot iemands ouderdom toe ben ik Dezelfde”, verzekert hij ons (Jes. 46:4). Hij baseert zijn beslissingen altijd op zijn onveranderlijke maatstaven van goed en fout (Mal. 3:6). Jehovah toont ook dat hij loyaal is door zich aan zijn beloften te houden (Jes. 55:11). Al zijn trouwe aanbidders hebben voordeel van zijn loyaliteit. Waarom kunnen we dat zeggen? Als we ons best doen zijn wetten te gehoorzamen, kunnen we er zeker van zijn dat hij zich houdt aan zijn belofte om ons te zegenen (Jes. 48:17, 18).

VOLG JEHOVAH’S LOYALITEIT NA

7. Hoe kunnen we net als Jehovah loyaal zijn?

 7 Hoe kunnen we net als Jehovah loyaal zijn? Je zou iets goeds kunnen doen voor personen die het moeilijk hebben (Spr. 3:27). Misschien ken je iemand die ontmoedigd is door gezondheidsproblemen, tegenstand van familie of zijn eigen tekortkomingen. Waarom probeer je hem niet aan te moedigen met „goede woorden, vertroostende woorden”? (Zach. 1:13) * Daarmee laat je zien dat je een trouwe vriend bent, „een vriend die aanhankelijker is dan een broeder” (Spr. 18:24).

8. Hoe kunnen we Jehovah’s loyaliteit navolgen, bijvoorbeeld in het huwelijk?

8 We kunnen Jehovah’s loyaliteit ook navolgen door trouw te zijn aan degenen van wie we houden. Als we getrouwd zijn, weten we dat we onze huwelijkspartner trouw moeten blijven (Spr. 5:15-18). Dus zullen we alles vermijden wat tot overspel zou kunnen leiden (Matth. 5:28). We zijn ook loyaal aan onze broeders en zusters door niet te roddelen of te lasteren; we weigeren negatieve praatjes over iemand te verspreiden of er zelfs maar naar te luisteren (Spr. 12:18).

9, 10. (a) Aan wie willen we vooral loyaal blijven? (b) Waarom is het niet altijd makkelijk Jehovah’s geboden te gehoorzamen?

9 We willen vooral loyaal blijven aan Jehovah. Dat kunnen we doen door zijn kijk op de dingen te hebben — door lief te hebben wat hij liefheeft en te haten wat hij haat — en ernaar te leven. (Lees Psalm 97:10.) Hoe meer we als Jehovah leren denken, hoe makkelijker het  wordt zijn geboden te gehoorzamen (Ps. 119:104).

10 Het is waar dat het niet altijd makkelijk is Jehovah’s geboden te gehoorzamen. Het kost ons misschien moeite om loyaal te blijven. Sommigen willen bijvoorbeeld best wel trouwen, maar hebben nog geen geschikte partner gevonden die een aanbidder van Jehovah is (1 Kor. 7:39). Het kan zijn dat de collega’s van een ongetrouwde zuster steeds proberen haar aan iemand te koppelen. Al voelt ze zich soms eenzaam, toch is ze vastbesloten Jehovah trouw te blijven. Zulke zusters geven een fantastisch voorbeeld in loyaliteit. Jehovah zal iedereen die hem ondanks moeilijkheden trouw blijft zeker belonen (Hebr. 11:6).

„Er bestaat een vriend die aanhankelijker is dan een broeder” (Spr. 18:24) (Zie paragraaf 7)

’Vergeef elkaar vrijelijk’ (Ef. 4:32) (Zie paragraaf 16)

JEHOVAH IS VERGEVINGSGEZIND

11. Wat is vergevingsgezindheid?

11 Een van de meest aantrekkelijke eigenschappen van Jehovah is zijn bereidheid te vergeven. Wat houdt die eigenschap in? Het betekent een overtreding kwijt te schelden als daar een geldige basis voor is. Dat wil niet zeggen dat een overtreding wordt goedgepraat of genegeerd. Iemand die vergeeft kiest ervoor niet boos te blijven. De Bijbel leert dat Jehovah bereid is personen die echt berouw hebben te vergeven (Ps. 86:5).

12. (a) Hoe laat Jehovah zien dat hij vergevingsgezind is? (b) Wat betekent het dat zonden „worden uitgewist”?

12 Hoe laat Jehovah zien dat hij vergevingsgezind is? Als Jehovah vergeeft doet hij dat „rijkelijk”; hij vergeeft volledig en voor altijd (Jes. 55:7). Hoe weten we dat hij volledig vergeeft? Denk eens aan de woorden in Handelingen 3:19. (Lees.) Petrus gaf zijn toehoorders de raad: „Hebt daarom berouw en keert u om.” Als een zondaar echt berouw heeft, voelt hij intens spijt over zijn verkeerde gedrag. Hij heeft zich ook vast voorgenomen het niet opnieuw te doen (2 Kor. 7:10, 11). Echt berouw spoort hem aan  zich ’om te keren’: het verkeerde gedrag achter zich te laten en Gods wil te doen. Wat is het resultaat van echt berouw? Dan zouden zijn zonden „worden uitgewist”. Die uitdrukking is afgeleid van een Grieks woord dat „wegwissen, schrappen” betekent. Als Jehovah onze zonden vergeeft, wist hij ze uit en kunnen we met een schone lei beginnen. Hij vergeeft volledig (Hebr. 10:22; 1 Joh. 1:7).

13. Wat leren de woorden „hun zonde zal ik niet meer gedenken” ons over Jehovah?

13 Hoe weten we dat Jehovah voor altijd vergeeft? Dat blijkt uit Jeremia’s profetie over het nieuwe verbond dat met de gezalfden werd gesloten. Het maakt ware vergeving mogelijk voor iedereen die geloof stelt in het loskoopoffer. (Lees Jeremia 31:34.) Jehovah zegt: „Ik zal hun dwaling vergeven, en hun zonde zal ik niet meer gedenken.” Hij verzekert ons dat als hij onze zonden vergeeft, hij er in de toekomst niet op terugkomt om ons steeds weer te beschuldigen of te straffen. Hij vergeeft onze zonden voor altijd (Rom. 4:7, 8).

14. Hoe kan mediteren over Jehovah’s vergevingsgezindheid troost geven? Geef een voorbeeld.

14 Als je mediteert over Jehovah’s vergevingsgezindheid kan dat troost geven. Jaren geleden bijvoorbeeld werd een zuster die we Elaine zullen noemen uitgesloten. Een aantal jaren daarna werd ze hersteld. Ze vertelt: „Ik zei tegen mezelf en anderen dat Jehovah me vergeven had. Maar ik had altijd het gevoel dat er een afstand was, dat anderen dichter bij hem stonden en hij reëler voor ze was.” Elaine voelde zich getroost toen ze mediteerde over de manier waarop Jehovah’s vergevingsgezindheid in de Bijbel wordt beschreven. „Ik voelde Jehovah’s liefde en tederheid als nooit tevoren,” zegt ze. Ze werd vooral geraakt door de volgende opmerking: „Wanneer Jehovah onze zonden vergeeft, hoeven we niet het gevoel te hebben dat we de rest van ons leven de vlek van die zonden met ons meedragen.” * Elaine zegt: „Ik realiseerde me dat ik niet echt geloofde dat Jehovah me volledig kon vergeven en ik dacht dat ik die last mijn hele leven met me mee zou dragen. Ik weet dat er tijd voor nodig is, maar ik begin te geloven dat ik echt een hechtere band met Jehovah kan krijgen en het is alsof er een last van m’n schouders is gevallen.” Jehovah is echt liefdevol en bereid te vergeven! — Ps. 103:9.

VOLG JEHOVAH’S VERGEVINGSGEZINDHEID NA

15. Hoe kunnen we Jehovah’s vergevingsgezindheid navolgen?

15 We kunnen Jehovah’s vergevingsgezindheid navolgen door ervoor te kiezen elkaar te vergeven als daar een basis voor is. (Lees Lukas 17:3, 4.) Bedenk dat als Jehovah vergeeft, hij onze zonden vergeet in de zin dat hij ze ons later niet meer aanrekent. Wanneer wij anderen vergeven, kunnen we ook vergeten in de zin dat we de kwestie in de toekomst niet meer oprakelen.

16. (a) Betekent vergeven dat we een overtreding goedpraten of toelaten dat anderen misbruik van ons maken? Leg uit. (b) Wat moeten we doen als we willen dat God ons vergeeft?

 16 Vergevingsgezindheid betekent niet dat we een overtreding goedpraten of toelaten dat anderen misbruik van ons maken. Het houdt in dat we niet boos blijven of wrok koesteren. Het is belangrijk in gedachte te houden dat God ons alleen vergeeft als wij anderen vergeven (Matth. 6:14, 15). Hij heeft medegevoel en houdt er rekening mee dat „wij  stof zijn”, dat we onvolmaakt zijn (Ps. 103:14). Medegevoel moet ook ons motiveren om de fouten van anderen door de vingers te zien en van harte te vergeven (Ef. 4:32; Kol. 3:13).

Bid oprecht voor iemand die je gekwetst heeft (Zie paragraaf 17)

17. Wat kan ons helpen als iemand ons heeft gekwetst?

 17 Toch is het niet altijd makkelijk om te vergeven. Blijkbaar vonden zelfs sommige gezalfden in de eerste eeuw het moeilijk om onderlinge problemen op te lossen (Fil. 4:2). Wat kan ons helpen als een broeder of zuster ons gekwetst heeft? Neem het voorbeeld van Job. Hij werd diep gekwetst toen zijn ’vrienden’, Elifaz, Bildad en Zofar, hem ongegronde beschuldigingen naar het hoofd slingerden (Job 10:1; 19:2). Uiteindelijk wees Jehovah die valse beschuldigers terecht. Hij zei dat ze naar Job moesten gaan en een offer voor hun zonden moesten aanbieden (Job 42:7-9). Maar ook Job moest iets doen. Jehovah verlangde van hem dat hij bad voor de mannen die hem eerst beschuldigd hadden. Job deed wat Jehovah vroeg en werd voor zijn vergevingsgezinde houding gezegend. (Lees Job 42:10, 12, 16, 17.) Wat leren wij hiervan? Een oprecht gebed voor iemand die ons heeft gekwetst, kan ons helpen niet boos te blijven.

BLIJF JEHOVAH’S EIGENSCHAPPEN WAARDEREN

18, 19. Hoe krijgen we steeds meer waardering voor Jehovah’s aantrekkelijke eigenschappen?

18 Het is heel aanmoedigend stil te staan bij verschillende aspecten van Jehovah’s liefdevolle persoonlijkheid. We hebben gezien dat hij benaderbaar, onpartijdig, vrijgevig, redelijk, loyaal en vergevingsgezind is. Maar dit is nog maar een begin. We kunnen eeuwig over hem blijven leren (Pred. 3:11). Paulus schreef terecht: „O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis!” Hetzelfde kunnen we zeggen over Gods liefde en de zes eigenschappen die we in deze artikelen hebben besproken (Rom. 11:33).

19 Laten we onze waardering voor Jehovah’s aantrekkelijke eigenschappen steeds blijven vergroten. Dat kunnen we doen door ermee vertrouwd te raken, erover na te denken, en die dan in ons eigen leven na te volgen (Ef. 5:1). Dan krijgen de volgende woorden van de psalmist steeds meer betekenis: „Wat mij betreft, het naderen tot God is goed voor mij” (Ps. 73:28).

^ par. 7 Zie voor praktische tips de artikelen „Hebt u onlangs nog iemand aangemoedigd?” in De Wachttoren van 15 januari 1995 en „Tot liefde en voortreffelijke werken aansporen — Hoe?” in de uitgave van 1 april 1995.