Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Maak je huwelijk sterker door goede communicatie

Maak je huwelijk sterker door goede communicatie

„Als gouden appels in zilver beeldsnijwerk is een woord, gesproken op de juiste tijd ervoor.” — SPREUKEN 25:11.

1. Waaruit blijkt dat goede communicatie je huwelijk sterker maakt?

„IK BRENG het liefst tijd door met mijn vrouw”, zei een broeder in Canada. „Met haar is gedeelde smart halve smart en gedeelde vreugde dubbele vreugde.” Een man in Australië schreef: „Er is in de elf jaar dat we getrouwd zijn geen dag voorbij gegaan dat ik niet met mijn vrouw heb gesproken. We twijfelen er allebei niet aan of ons huwelijk wel sterk is. Dat komt vooral omdat we veel en goed met elkaar praten.” Een zuster in Costa Rica schreef dat goede communicatie haar en haar man geholpen heeft een gelukkig huwelijk te hebben. Ze zei: „Het heeft ons dichter bij Jehovah gebracht, ons beschermd tegen verleidingen, onze band hechter gemaakt en onze liefde doen groeien.”

2. Wat kan communicatie tussen man en vrouw moeilijk maken?

2 Kunnen jij en je partner goed met elkaar praten of hebben jullie daar moeite mee? Natuurlijk zullen er weleens moeilijke situaties zijn, want het huwelijk brengt twee onvolmaakte mensen met verschillende persoonlijkheden en achtergronden samen (Rom. 3:23). Ook hebben mannen en vrouwen vaak een verschillende stijl van communiceren. Daarom zeggen de huwelijksdeskundigen John Gottman en Nan Silver: „We weten allemaal dat er moed, doorzettingsvermogen en veerkracht voor nodig zijn om een langdurige relatie in stand te houden.”

3. Wat heeft echtparen geholpen hun huwelijk sterker te maken?

3 Man en vrouw moeten hard werken voor een succesvol huwelijk, maar het kan ze heel gelukkig maken. Als ze van elkaar houden, kunnen ze samen van het leven genieten (Pred. 9:9). Denk maar eens  aan het liefdevolle huwelijk van Isaäk en Rebekka (Gen. 24:67). Toen ze al een tijd getrouwd waren, was hun liefde nog net zo sterk als eerst. Veel echtparen ervaren precies hetzelfde. Wat is hun geheim? Ze hebben geleerd vriendelijk en eerlijk over hun gedachten en gevoelens te praten door inzicht, liefde, respect en nederigheid te ontwikkelen. We gaan nu bespreken hoe deze fundamentele eigenschappen een echtpaar zullen helpen open met elkaar te communiceren.

INZICHT

4, 5. Hoe helpt inzicht een echtpaar elkaar beter te begrijpen? Geef voorbeelden.

4 Spreuken 16:20 zegt: „Hij die blijk geeft van inzicht in een zaak, zal het goede vinden.” Dat gaat zeker op voor het huwelijk en het gezinsleven. (Lees Spreuken 24:3.) De beste bron van inzicht en wijsheid is Gods Woord. In Genesis 2:18 staat dat God de vrouw schiep als aanvulling op de man, niet als kopie. Daarom heeft ze bijvoorbeeld een andere manier van communiceren. Natuurlijk is niemand hetzelfde, maar over het algemeen vindt een vrouw het fijn om te praten over gevoelens, mensen en relaties. Liefdevolle, vertrouwelijke gesprekken geven haar de verzekering dat haar man van haar houdt. Een man is misschien minder geneigd over zijn gevoelens te praten, maar eerder over activiteiten, problemen en oplossingen. Hij heeft ook behoefte aan respect.

5 „Mijn man wil problemen graag snel oplossen in plaats van naar me te luisteren”, zegt een zuster in Groot-Brittannië. „Dat is heel frustrerend, want eigenlijk wil ik alleen maar een beetje troost en medeleven.” Een man schreef: „Toen we pas getrouwd waren, wilde ik snel met een oplossing komen als mijn vrouw ergens mee zat. Maar ik kwam er al gauw achter dat ze gewoon iemand nodig had die naar haar luisterde” (Spr. 18:13; Jak. 1:19). Een begripvolle echtgenoot heeft aandacht voor de gevoelens van zijn vrouw en houdt er rekening mee. Hij laat haar ook weten dat haar gedachten en gevoelens belangrijk voor hem zijn (1 Petr. 3:7). En de vrouw probeert zijn manier van denken te begrijpen. Als een man en een vrouw begrijpen en doen wat Jehovah van ze verlangt in een huwelijk, zullen ze gelukkig zijn. Ze kunnen dan samen tot verstandige en evenwichtige beslissingen komen.

6, 7. (a) Hoe kan het principe in Prediker 3:7 echtparen helpen inzicht te tonen? (b) Hoe kan een vrouw laten zien dat ze begrip heeft, en waar moet een man moeite voor doen?

6 Een echtpaar dat inzicht heeft, weet ook dat er „een tijd [is] om zich stil te houden en een tijd om te spreken” (Pred. 3:1, 7). „Ik snap nu dat het soms niet het juiste moment is om ergens over te beginnen”, merkte een zuster op die tien jaar getrouwd is. „Als mijn man het erg druk heeft met werk of andere verantwoordelijkheden, wacht ik voordat ik over een onderwerp begin. Daardoor verlopen onze gesprekken veel soepeler.” Als een vrouw dingen op een vriendelijke manier zegt en „op de juiste tijd ervoor”, zal haar man graag naar haar luisteren. (Lees Spreuken 25:11.)

Kleine dingen maken een groot verschil in een huwelijk

7 Behalve luisteren naar zijn vrouw moet een man ook over zijn eigen gevoelens proberen te praten. Een ouderling die 27 jaar getrouwd is, zei: „Ik moet er moeite voor doen mijn vrouw over mijn diepste gevoelens te vertellen.” Een broeder die 24 jaar getrouwd is, merkte op: „Ik kan iets wegstoppen en denken: als ik er niet over praat gaat het vanzelf weg. Maar ik begrijp nu dat het geen teken  van zwakte is om mijn gevoelens te uiten. Als ik het moeilijk vind om over mijn gevoelens te praten, bid ik of ik de juiste woorden en de goede toon mag vinden. Dan haal ik diep adem en begin te praten.” Probeer het juiste moment te vinden om te praten, misschien als jullie alleen zijn en samen de dagtekst bespreken of de Bijbel lezen.

8. Welke extra motivatie hebben christenen om hun huwelijk tot een succes te maken?

8 Het is belangrijk dat man en vrouw om Jehovah’s geest bidden en de wil hebben hun manier van communiceren te verbeteren. Natuurlijk zijn ingesleten gewoonten niet makkelijk te veranderen. Maar als beiden van Jehovah houden en hun relatie als heilig bezien, geeft dat ze een motivatie die veel echtparen missen. Een zuster die 26 jaar getrouwd is, schreef: „Mijn man en ik nemen Jehovah’s kijk op het huwelijk heel serieus, dus uit elkaar gaan is niet eens een optie. Daarom werken we nog harder om problemen op te lossen door ze samen te bespreken.” God is blij met een echtpaar dat trouw is en zijn wil doet, en hij zal ze zegenen (Ps. 127:1).

LIEFDE

9, 10. Op welke praktische manieren kan een echtpaar de liefde sterker maken?

9 Liefde, „een volmaakte band van eenheid”, is de belangrijkste eigenschap in een huwelijk (Kol. 3:14). Echte liefde groeit in de loop van de tijd terwijl man en vrouw samen ups en downs doormaken. Ze worden nog betere vrienden en brengen graag tijd met elkaar door. Zo’n band ontstaat niet zoals je vaak op tv ziet door een paar indrukwekkende daden, maar juist door veel kleine dingen: een knuffel, een lieve opmerking, een attent gebaar, een veelzeggende glimlach of een oprecht „hoe was je dag?” Kleine dingen maken een groot verschil in een huwelijk. Een echtpaar dat negentien jaar gelukkig getrouwd is, belt of sms’t elkaar overdag „gewoon om te kijken hoe het gaat”.

10 Liefde motiveert een echtpaar ook om elkaar steeds beter te leren kennen (Fil. 2:4). Daardoor gaan man en vrouw ondanks onvolmaaktheden nog meer van elkaar houden. In een goed huwelijk wordt de onderlinge band met de jaren alleen maar sterker. Dus, als je getrouwd bent, vraag je dan af: Hoe goed ken ik  mijn partner? Begrijp ik zijn of haar gevoelens en gedachten? Hoe vaak denk ik aan mijn partner, bijvoorbeeld aan de eigenschappen die me in het begin hebben aangetrokken?

RESPECT

11. Waarom is respect essentieel voor een goed huwelijk? Geef een voorbeeld.

11 Zelfs in de gelukkigste huwelijken is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Abraham en Sara waren het ook niet altijd met elkaar eens (Gen. 21:9-11). Hoe voorkwamen ze dat een verschil van mening een probleem werd? Ze gingen respectvol met elkaar om. Abraham zei bijvoorbeeld „alstublieft” tegen Sara (Gen. 12:11, 13). En zij gehoorzaamde hem en noemde hem in gedachten „mijn heer” (Gen. 18:12). Als partners geen respect voor elkaar hebben, blijkt dat meestal uit de manier en de toon waarop ze praten (Spr. 12:18). Hun huwelijk loopt gevaar als ze de oorzaak niet aanpakken. (Lees Jakobus 3:7-10, 17, 18.)

12. Waarom moet vooral een pasgetrouwd stel moeite doen respectvol met elkaar te praten?

12 Vooral een pasgetrouwd stel moet moeite doen om vriendelijk en respectvol met elkaar te praten en zo een sfeer te creëren waarbij open communicatie mogelijk is. „De eerste jaren na je trouwen zijn leuk, maar soms wel lastig”, zei een man. „Je moet wennen aan de gevoelens, gewoonten en behoeften van je vrouw — en zij aan die van jou — en dan kan het je gaan duizelen! Maar je zult al gauw je evenwicht vinden als je allebei redelijk bent, gevoel voor humor hebt en eigenschappen hebt als nederigheid, geduld en vertrouwen in Jehovah.” Dat is goede raad voor ons allemaal!

NEDERIGHEID

13. Waarom is nederigheid essentieel voor een gelukkig huwelijk?

13 Goede communicatie in het huwelijk is als een kabbelend beekje dat door een tuin stroomt. Om die stroom niet te belemmeren is het essentieel „nederig van geest” te zijn (1 Petr. 3:8). „Nederigheid is de snelste manier om problemen op te lossen omdat het je helpt ’het spijt me’ te zeggen”, merkte een broeder op die elf jaar getrouwd is. Een ouderling die twintig jaar gelukkig getrouwd is,  zei: „Soms is het belangrijker ’het spijt me’ te zeggen dan ’ik hou van je’.” Hij zei verder: „De kortste weg naar nederigheid is het gebed. Als mijn vrouw en ik samen bidden, worden we aan onze onvolmaaktheid en Gods onverdiende goedheid herinnerd. Dat helpt me de dingen in het juiste perspectief te zien.”

Zorg voor goede communicatie in je huwelijk

14. Welke invloed kan trots op een huwelijk hebben?

14 Trots belemmert de communicatie omdat het iemand de wens en de moed ontneemt sorry te zeggen. In plaats van nederig te zeggen „het spijt me, vergeef me”, zoekt een trots persoon naar excuses. Hij wil zijn fout niet toegeven en wijst op de fouten van de ander. Als hij beledigd is, probeert hij niet de vrede te herstellen, maar reageert hij misschien met kwetsende woorden of een ijzig stilzwijgen (Pred. 7:9). Trots kan dodelijk zijn voor een huwelijk. Bedenk: „God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen” (Jak. 4:6).

15. Leg uit hoe de raad in Efeziërs 4:26, 27 een echtpaar kan helpen bij problemen.

15 Het is onrealistisch te denken dat trots nooit de kop op zal steken. Maar als dat gebeurt moet er meteen iets aan gedaan worden. Paulus zei: „Laat de zon niet ondergaan terwijl gij in een geërgerde stemming verkeert, en staat ook de Duivel geen plaats toe” (Ef. 4:26, 27). Wat kan er gebeuren als je Gods raad in de wind slaat? Een zuster vertelde: „Het is een keer gebeurd dat mijn man en ik de raad in Efeziërs 4:26, 27 niet hebben toegepast. Ik heb nog nooit zo slecht geslapen als die nacht!” Het is beter iets meteen te bespreken en het weer goed te maken. Misschien moeten jullie elkaar eerst wat tijd geven om tot rust te komen. Vraag Jehovah in gebed om een nederige houding. Dat zal je helpen niet op jezelf gefocust te zijn, maar je te concentreren op de oplossing voor het probleem. (Lees Kolossenzen 3:12, 13.)

16. Hoe kan nederigheid een echtpaar helpen de juiste kijk te hebben op elkaars sterke punten?

16 Nederigheid en bescheidenheid helpen een echtpaar zich op elkaars sterke punten te concentreren. Een voorbeeld: Misschien heeft een vrouw bepaalde vaardigheden die het gezin ten goede komen. Een nederige en bescheiden echtgenoot zal zich daardoor niet bedreigd voelen, maar haar juist daarin stimuleren. Zo laat hij zien dat hij haar waardeert en van haar houdt (Spr. 31:10, 28; Ef. 5:28, 29). Een nederige en bescheiden vrouw loopt niet te koop met wat ze kan en kleineert haar man niet. Ze zijn tenslotte „één vlees”; ze zou zich alleen maar in de vingers snijden (Matth. 19:4, 5).

17. Wat kan bijdragen tot een gelukkig huwelijk dat Jehovah eert?

17 Abraham en Sara, en Isaäk en Rebekka hadden een lang en gelukkig huwelijk dat Jehovah eerde. Als je dat ook wilt, zorg er dan voor dat je Gods kijk op het huwelijk houdt. Zoek naar inzicht en wijsheid in zijn Woord. Ontwikkel echte liefde voor je partner door stil te staan bij zijn goede eigenschappen (Hoogl. 8:6). Doe je best nederig te zijn. Behandel je partner met respect. Dan zul je een gelukkig huwelijk hebben en je hemelse Vader blij maken (Spr. 27:11). Een broeder die 27 jaar getrouwd is, schreef: „Ik kan me geen leven voorstellen zonder mijn vrouw. Ons huwelijk wordt elke dag sterker. Dat is dankzij onze liefde voor Jehovah en een goede communicatie met elkaar.” Ook jij kunt zo’n sterk huwelijk hebben!