Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

’Word het niet moe’

’Word het niet moe’

’Laten wij het niet opgeven te doen wat voortreffelijk is.’ — GALATEN 6:9.

1, 2. Welk effect hebben de visioenen van Jehovah’s universele organisatie op ons?

HET is geweldig te bedenken dat we deel uitmaken van een grote universele organisatie! De visioenen in Ezechiël 1 en Daniël 7 beschrijven levendig hoe Jehovah de dingen stuurt om zijn voornemen te realiseren. Jezus leidt het aardse deel van Jehovah’s organisatie en zorgt ervoor dat het zich op de prediking concentreert, de predikers onderwijst en aanmoedigt, en de ware aanbidding bevordert. Dat geeft ons vertrouwen in Jehovah’s organisatie (Matth. 24:45).

2 Blijf jij die schitterende organisatie volgen? Neemt je enthousiasme voor de waarheid nog steeds toe of wordt het juist minder? Misschien merk je dat je wat moe bent geworden of wat minder ijverig bent. Dat kan gebeuren. In de eerste eeuw moest Paulus zijn broeders en zusters aanmoedigen om over Jezus’ ijverige voorbeeld na te denken. Hij zei dat dit ze zou helpen ’niet moe te worden en te bezwijken’ (Hebr. 12:3). Zo zal ook het vorige artikel, waarin besproken werd wat Jehovah’s organisatie allemaal doet, ons geholpen hebben enthousiast te blijven en te volharden.

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we „het niet moe worden”, en wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Maar Paulus zei dat er meer nodig is om ervoor te zorgen dat we „het niet moe worden”. Hij zei dat we moeten „doen wat voortreffelijk is” (Gal. 6:9). We gaan vijf dingen bespreken die ons kunnen helpen om ijverig te blijven en de leiding van Jehovah’s organisatie te volgen. Dan kunnen we persoonlijk bekijken of er punten zijn waar wij of ons gezin nog aan moeten werken.

KOM BIJEEN VOOR AANMOEDIGING EN AANBIDDING

4. Waarom kunnen we zeggen dat vergaderen een onmisbaar onderdeel van de ware aanbidding is?

4 Vergaderen is altijd heel belangrijk geweest voor  Jehovah’s dienstknechten. In de hemel worden engelen op gezette tijden uitgenodigd om voor Jehovah te verschijnen (1 Kon. 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:10). Het volk Israël moest bijeenkomen om te luisteren en te leren (Deut. 31:10-12). De Joden in de eerste eeuw hadden de gewoonte naar de synagoge te gaan om uit de Schriften te lezen (Luk. 4:16; Hand. 15:21). Vergaderen was nog steeds belangrijk toen de christelijke gemeente gevormd werd en is ook nu nog een belangrijk onderdeel van onze aanbidding. Ware christenen ’letten op elkaar ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen’. We moeten ermee doorgaan ’elkaar aan te moedigen, en dat te meer naarmate wij Jehovah’s dag zien naderen’ (Hebr. 10:24, 25).

5. Hoe kunnen we elkaar op de vergaderingen aanmoedigen?

5 Eén belangrijke manier waarop we elkaar op de vergaderingen aanmoedigen is door onze commentaren. We kunnen bijvoorbeeld antwoord geven op de vragen die gesteld worden, een Bijbeltekst uitleggen of een korte ervaring vertellen die laat zien hoe nuttig het is Bijbelse beginselen toe te passen (Ps. 22:22; 40:9). Hoe lang we ook al vergaderingen bezoeken, het blijft heel aanmoedigend te luisteren naar de oprechte commentaren van onze broeders en zusters.

6. Hoe helpen de vergaderingen ons actief te blijven?

6 Er zijn nog meer redenen waarom God het belangrijk vindt dat we geregeld bij elkaar komen. Onze gemeentevergaderingen en grotere bijeenkomsten geven ons moed om te prediken ondanks tegenstand of onverschilligheid (Hand. 4:23, 31). Bijbelse besprekingen geven ons kracht en een sterk geloof (Hand. 15:32; Rom. 1:11, 12). Het onderwijs en de aanmoedigende omgang met onze broeders en zusters maken ons gelukkig en kunnen ons ’rust geven van dagen van rampspoed’ (Ps. 94:12, 13). Het Onderwijscomité van het Besturende Lichaam draagt zorg voor alle onderwijsprogramma’s voor Jehovah’s aanbidders wereldwijd. Wat kunnen we blij zijn dat we elke week weer opbouwend onderwijs krijgen op onze vergaderingen!

7, 8. (a) Wat is het belangrijkste doel van de vergaderingen? (b) Hoe helpen de vergaderingen je bij je aanbidding?

7 Maar we gaan niet alleen naar de vergaderingen omdat we er persoonlijk voordeel van hebben. Het belangrijkste doel is Jehovah te aanbidden. (Lees Psalm 95:6.) Het is een voorrecht Jehovah te loven door het zingen van liederen (Kol. 3:16). Hij is het waard dat we hem aanbidden door op de vergaderingen te zijn en eraan mee te doen (Openb. 4:11). We krijgen dan ook de raad ’het onderling vergaderen niet na te laten, zoals voor sommigen gebruikelijk is’ (Hebr. 10:25).

8 Bezien we onze vergaderingen als een voorziening van Jehovah om te kunnen volharden totdat hij in actie komt tegen deze slechte wereld? Dan zullen de vergaderingen een van „de belangrijker dingen” zijn waar we plaats voor maken in ons drukke schema (Fil. 1:10). Er moet wel iets heel bijzonders aan de hand zijn willen we een gelegenheid voorbij laten gaan om Jehovah samen met onze broeders en zusters te aanbidden.

ZOEK NAAR OPRECHTE MENSEN

9. Hoe weten we dat het predikingswerk belangrijk is?

9 Nog een hulp om bij te blijven met  Jehovah’s organisatie is ons helemaal in te zetten in de prediking. Jezus heeft een begin gemaakt met dit werk toen hij op aarde was (Matth. 28:19, 20). Na die tijd is het predikings- en onderwijzingswerk voor Jehovah’s hele organisatie een van de belangrijkste activiteiten geweest. Veel ervaringen bewijzen dat de engelen ons werk ondersteunen en ons naar mensen leiden die „de juiste gezindheid voor het eeuwige leven” hebben (Hand. 13:48; Openb. 14:6, 7). Het aardse deel van Jehovah’s organisatie is er helemaal op gericht dit belangrijke werk te organiseren en te ondersteunen. Draait het in jouw leven ook om de prediking?

10. (a) Hoe kunnen we enthousiast blijven voor de waarheid? Geef een voorbeeld. (b) Hoe is de dienst voor jou een hulp geweest om enthousiast te blijven?

10 Als we ijverig zijn in de dienst blijven we enthousiast voor de waarheid. Kijk eens wat Mitchel, een ervaren ouderling en pionier, zegt: „Ik vertel mensen heel graag over de waarheid. Ik denk na over een nieuw artikel in De Wachttoren of Ontwaakt! en word helemaal enthousiast over de wijsheid, het inzicht en het volmaakte evenwicht van de tijdschriften. Dan wil ik de velddienst in om te zien hoe mensen erop reageren en hoe ik ze voor de waarheid kan interesseren. De dienst houdt me in balans.  Ik plan alle andere dingen voor of na de periode die ik voor de dienst heb gereserveerd.” Druk bezig blijven in de dienst voor God kan ook voor ons een hulp zijn om te volharden in deze laatste dagen. (Lees 1 Korinthiërs 15:58.)

MAAK GEBRUIK VAN JEHOVAH’S VOORZIENINGEN

11. Waarom moeten we een goed gebruik maken van het geestelijke voedsel dat Jehovah ons geeft?

11 Jehovah voorziet in een overvloed aan geestelijk voedsel om ons kracht te geven. Je hebt vast weleens iets gelezen en gedacht: ’Dat is precies wat ik nodig heb! Het lijkt wel of het speciaal voor mij is geschreven!’ Dat is geen toeval, want via de publicaties geeft Jehovah ons onderwijs en leiding. Hij heeft gezegd: „Ik zal u inzicht schenken en u onderrichten in de weg die gij dient te gaan” (Ps. 32:8). Doen we er moeite voor om al het geestelijke voedsel dat we krijgen te lezen en er diep over na te denken? Dan zullen we vrucht blijven dragen en niet ’verwelken’ in deze moeilijke laatste dagen. (Lees Psalm 1:1-3; 35:28; 119:97.)

12. Wat kan ons helpen Jehovah’s voorzieningen te waarderen?

12 Het is goed om na te denken over al het werk dat wordt verzet om ons die regelmatige aanvoer van gezond geestelijk voedsel te geven. Het Schrijverscomité van het Besturende Lichaam heeft het toezicht over alles wat er voor onze gedrukte en online publicaties gedaan wordt, zoals nazoekwerk, schrijven, proeflezen, illustreren en vertalen. Op bijkantoren met een drukkerij wordt hard gewerkt om lectuur naar de gemeenten te verzenden. Waarom wordt al dit werk gedaan? Om Jehovah’s volk geestelijk goed gevoed te houden (Jes. 65:13). Laten we dankbaar gebruikmaken van alles wat we via Jehovah’s organisatie krijgen (Ps. 119:27).

ONDERSTEUN JEHOVAH’S REGELINGEN

13, 14. Wie ondersteunen Jehovah’s regelingen in de hemel, en hoe kunnen wij dat op aarde doen?

13 Johannes zag in een visioen Jezus op een wit paard rijden om de tegenstanders van Jehovah te verslaan (Openb. 19:11-15). Het versterkt ons geloof te weten dat de trouwe engelen en ook de gezalfde overwinnaars die hun hemelse beloning al ontvangen hebben vlak achter Jezus rijden (Openb. 2:26, 27). Wat een schitterend voorbeeld van het ondersteunen van Jehovah’s regelingen!

14 Op dezelfde manier geeft de grote schare alle steun aan het werk van Christus’ gezalfde broeders die nog op aarde zijn en de leiding nemen in de organisatie. (Lees Zacharia 8:23.) Hoe kunnen wij laten zien dat we Jehovah’s regelingen ondersteunen? Eén manier is door onderworpen te zijn aan degenen die de leiding nemen (Hebr. 13:7, 17). Dat begint in onze eigen gemeente. Blijkt uit onze opmerkingen over de ouderlingen dat we respect voor hen en hun positie hebben? Helpen we onze kinderen deze trouwe mannen te respecteren en naar hun Bijbelse raad te luisteren? En bespreken we hoe we als gezin het wereldwijde werk ook financieel kunnen ondersteunen? (Spr. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12) Bezien we het onderhouden en schoonmaken van de Koninkrijkszaal als een voorrecht? Als Jehovah ziet dat er respect en eenheid in de gemeente is, zal hij ons zijn geest geven. Daardoor krijgen we de  kracht om het niet moe te worden (Jes. 40:29-31).

LEEF ZOALS GOD HET WIL

15. Waarom moeten we constant vechten om naar Gods wil te leven?

15 Om te kunnen volharden en Jehovah’s organisatie te blijven volgen, moeten we leven zoals Jehovah het wil (Ef. 5:10, 11). We moeten constant vechten tegen de negatieve invloed van onze onvolmaaktheid en de aanvallen van Satan en zijn wereld. Sommigen van ons moeten elke dag strijd leveren om een goede band met Jehovah te houden. Jehovah is heel blij met alle moeite die je doet. Geef het niet op! Als we leven zoals God het wil, hebben we echt voldoening en weten we zeker dat onze aanbidding zin heeft (1 Kor. 9:24-27).

Doe ijverig moeite om anderen te helpen ook een deel van Jehovah’s organisatie te worden

16, 17. (a) Wat moeten we doen als we een ernstige zonde hebben begaan? (b) Wat kunnen we leren van het voorbeeld van Anne?

16 Maar wat moet je doen als je een ernstige zonde hebt begaan? Vraag zo snel mogelijk hulp. Als je de zonde verbergt, wordt het alleen maar erger. Denk eraan hoe David zich voelde toen hij zijn zonden geheimhield. Hij zei dat ’zijn beenderen wegteerden door zijn gekerm de gehele dag’ (Ps. 32:3). Als we ernstige zonden verbergen, raken we emotioneel en geestelijk uitgeput, maar „wie ze belijdt en laat, zal barmhartigheid worden betoond” (Spr. 28:13).

17 Neem het voorbeeld van Anne *. Toen ze een jaar of achttien was, pionierde ze. Maar ze ging een dubbelleven leiden, wat een grote invloed op haar had. Ze vertelt: „Wat er nog over was van mijn geweten gaf me een schuldig gevoel. Ik was doodongelukkig.” Op een dag werd Jakobus 5:14, 15 op de vergadering besproken. Anne realiseerde zich dat ze hulp nodig had en ging naar de ouderlingen. Ze zegt over die tijd: „Die verzen zijn als een recept dat Jehovah voorschrijft om geestelijk weer gezond te worden. Het is een bittere pil, maar wel een die geneest. Ik heb die Bijbelse raad opgevolgd en het werkte.” Dat is nu een paar jaar geleden en Anne dient Jehovah weer enthousiast en met een goed geweten.

18. Waar moeten we ons best voor doen?

18 Het is een groot voorrecht in de laatste dagen te leven en deel uit te maken van Jehovah’s geweldige organisatie. Dat moeten we altijd waarderen. Laten we daarom als gezin ons best doen altijd op de vergaderingen te zijn, ijverig naar oprechte mensen te zoeken en gebruik te maken van het geestelijke voedsel dat we krijgen. Ook willen we de broeders die de leiding nemen ondersteunen, en leven zoals God het wil. Dan zullen we bijblijven met Jehovah’s organisatie en het nooit moe worden „te doen wat voortreffelijk is”!

^ par. 17 De naam is veranderd.