Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Haal zo veel mogelijk uit het lezen van de Bijbel

Haal zo veel mogelijk uit het lezen van de Bijbel

’Ik schep werkelijk behagen in de wet van God.’ — ROMEINEN 7:22.

1-3. Welke voordelen heeft het de Bijbel te lezen en toe te passen wat je leert?

„IK DANK Jehovah elke dag dat hij me helpt de Bijbel te begrijpen.” De oudere zuster die dat zei heeft de Bijbel meer dan veertig keer gelezen en gaat daar nog steeds mee door. Een jongere zuster schreef dat Bijbellezen haar geholpen heeft Jehovah als persoon te zien. Daardoor heeft ze een hechtere band met haar hemelse Vader gekregen. Ze zei: „Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest!”

2 Petrus gaf ons allemaal de aansporing om ’een verlangen te vormen naar de onvervalste melk die tot het woord behoort’ (1 Petr. 2:2). Als we de Bijbel graag bestuderen en het Bijbelse onderwijs toepassen, hebben we een goed geweten en een doel in het leven. Het kan ons helpen blijvende vriendschappen te ontwikkelen met personen die ook de ware God dienen en van hem houden. Dat zijn allemaal goede redenen om ’behagen te scheppen in de wet van God’ (Rom. 7:22). Maar er zijn nog meer voordelen.

3 Hoe meer je over Jehovah en zijn Zoon leert, hoe meer liefde je krijgt voor hen en voor je medemensen. Nauwkeurige kennis uit de Bijbel helpt je te begrijpen hoe God binnenkort gehoorzame mensen gaat redden uit deze slechte wereld. In de velddienst kun je mensen goed nieuws vertellen. En Jehovah zal je zegenen als je anderen de dingen onderwijst die je door het lezen van zijn Woord te weten bent gekomen.

LEES EN DENK EROVER NA

4. Wat betekent het de Bijbel „met gedempte stem” te lezen?

4 Jehovah wil niet dat we zijn Woord haastig lezen. Hij zei tegen Jozua: „Dit wetboek dient niet uit uw mond te wijken, en gij moet er dag en nacht met  gedempte stem in lezen” (Joz. 1:8; Ps. 1:2). Hiermee wordt niet bedoeld dat je alle woorden van Genesis tot Openbaring ook echt hardop of fluisterend moet uitspreken. Het betekent dat je langzaam genoeg leest om erover na te kunnen denken. Als je de Bijbel „met gedempte stem” leest, zullen je eerder gedeelten opvallen die op dat moment erg nuttig en aanmoedigend voor je zijn. Wanneer je zulke verzen of verslagen tegenkomt, lees die dan langzaam. Je kunt de woorden misschien voor jezelf uitspreken. Een Bijbels punt kan je dan op een heel persoonlijke manier raken. Waarom is dat belangrijk? Als je begrijpt waarom God bepaalde raad geeft, is dat een sterke motivatie om die raad toe te passen.

5-7. Leg uit hoe Bijbellezen je kan helpen om (a) moreel rein te blijven; (b) geduldig en vriendelijk te zijn; (c) ook in moeilijke tijden op Jehovah te vertrouwen.

5 Die aanpak is nuttig als je Bijbelboeken leest die je nog niet zo goed kent. Stel je eens drie situaties voor. Een jonge broeder bijvoorbeeld is het Bijbelboek Hosea aan het lezen. In hoofdstuk 4 stopt hij even nadat hij vers 11 tot 13 „met gedempte stem” heeft gelezen. (Lees Hosea 4:11-13.) Die verzen vallen hem op omdat hij op school te maken heeft met seksuele verleidingen. Hij denkt over de verzen na en zegt bij zichzelf: ’Jehovah ziet de slechte dingen die mensen doen, ook al ziet niemand anders het. Ik wil hem niet teleurstellen.’ Hij neemt zich voor om moreel rein te blijven.

6 Denk ook eens aan een zuster die de profetie van Joël leest en bij hoofdstuk 2 vers 13 komt. (Lees Joël 2:13.) Terwijl ze dat vers „met gedempte stem” leest, denkt ze erover na hoe ze Jehovah kan navolgen, die „goedgunstig en barmhartig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid” is. Ze besluit veranderingen aan te brengen, omdat ze soms sarcastisch en onvriendelijk is tegen haar man en anderen.

7 Stel je als derde situatie eens een vader voor die zijn baan is kwijtgeraakt en erover inzit hoe hij nu voor zijn vrouw en kinderen moet zorgen. Hij leest Nahum 1:7 „met gedempte stem”. Daar staat over Jehovah: „Hij kent degenen die bij hem hun toevlucht zoeken” en hij beschermt ze als „een vesting op de dag der benauwdheid”. Die gedachte stelt hem gerust. Hij voelt dat Jehovah van hem houdt en maakt zich niet zo veel zorgen meer. Daarna leest hij vers 15. (Lees Nahum 1:15.) Hij begrijpt dat hij kan bewijzen dat hij Jehovah als zijn vesting ziet door in moeilijke tijden het goede nieuws te prediken. Terwijl hij naar werk blijft zoeken, is hij nu ook van plan doordeweeks meer in de velddienst te gaan.

8. Vertel kort iets over een ’diamant’ die je bij het Bijbellezen hebt gevonden.

8 De leerzame punten die we net besproken hebben, komen uit Bijbelboeken die sommigen misschien moeilijk vinden. Als je de boeken Hosea, Joël en Nahum leest met het doel ervan te leren, wil je daar vast mee doorgaan. Stel je eens voor hoeveel wijsheid en troost je kunt halen uit wat die profeten geschreven hebben! En dat geldt voor alle Bijbelboeken. Gods Woord is als een rijke diamantmijn. Probeer er zo veel mogelijk uit te halen. Blijf zoeken naar ’diamanten’ die je leiding en aanmoediging geven.

DOE MOEITE OM TE BEGRIJPEN WAT JE LEEST

9. Hoe kun je meer begrip krijgen van Gods wil?

9 Het is belangrijk om elke dag de Bijbel te lezen. Maar je wilt ook graag meer begrip en inzicht krijgen. Maak daarom  een goed gebruik van onze publicaties om achtergrondinformatie op te zoeken over mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Of misschien vraag je je af hoe je bepaalde Bijbelse raad moet toepassen. Vraag dan een ouderling of een andere ervaren broeder of zuster om hulp. Een christen in de eerste eeuw, Apollos, had ook hulp nodig om meer begrip te krijgen. Laten we zijn voorbeeld eens bekijken.

10, 11. (a) Welke hulp kreeg Apollos om een betere prediker te worden? (b) Wat kunnen we leren van Apollos’ voorbeeld? (Zie het kader „Is je onderwijs up-to-date?”)

10 Apollos was een Joodse christen die „goed onderlegd in de Schriften” en „vurig van geest” was. Het boek Handelingen zegt over hem: „Hij [ging] spreken en met juistheid onderwijs geven over de dingen die op Jezus betrekking hadden, hoewel hij alleen met de doop van Johannes bekend was.” Zonder het te beseffen, gaf Apollos achterhaald onderwijs over de doop. Nadat Priskilla en Aquila, een christelijk echtpaar, hem onderwijs hadden horen geven in Efeze, „legden [zij] hem de weg van God juister uit” (Hand. 18:24-26). Hoe had hij daar voordeel van?

11 Na in Efeze gepredikt te hebben, ging Apollos naar Achaje. „Daar aangekomen, was hij voor hen die op grond van Gods onverdiende goedheid gelovigen waren geworden, dan ook een grote hulp, want intensief en grondig bewees hij de joden in het openbaar dat zij ongelijk hadden en toonde aan de hand van de Schriften aan dat Jezus de Christus was” (Hand. 18:27, 28). Nu hij begreep wat de christelijke doop inhield, kon hij voor nieuwelingen „een grote hulp” zijn om vorderingen te maken in de waarheid. Wat kunnen we hiervan leren? Net  als Apollos doen we moeite om te begrijpen wat we in de Bijbel lezen. Maar als ervaren geloofsgenoten ons raad geven over ons onderwijs, zijn we daar blij mee en accepteren we die raad nederig. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze dienst.

GEBRUIK DE BIJBEL OM ANDEREN TE HELPEN

12, 13. Laat zien hoe een tactvol gebruik van de Bijbel een geïnteresseerde kan helpen vorderingen te maken.

12 Net als Priskilla, Aquila en Apollos kunnen we veel voor anderen betekenen. Hoe voel je je als je een geïnteresseerde kunt helpen een probleem te overwinnen, zodat hij vorderingen kan maken? Of hoe zal een ouderling zich voelen als een broeder of zuster hem bedankt voor Bijbelse raad die hem of haar in een moeilijke periode geholpen heeft? Het geeft veel vreugde om anderen te helpen een beter leven te krijgen. * Hoe kun je dat doen?

13 Veel Israëlieten in de tijd van Elia konden maar niet kiezen tussen ware en valse aanbidding. De raad die Elia ze gaf kan een hulp zijn voor een Bijbelstudent die nog geen vorderingen maakt. (Lees 1 Koningen 18:21.) Of als een geïnteresseerde bang is voor de reactie van vrienden of familie, kun je hem helpen voor Jehovah te kiezen door Jesaja 51:12, 13 te bespreken. (Lees.)

14. Wat kan je helpen om Bijbelteksten paraat te hebben?

14 Er staan veel gedachten in de Bijbel die ons kunnen aanmoedigen, corrigeren of kracht kunnen geven. Maar hoe kun je Bijbelteksten paraat hebben als je ze nodig hebt? Lees de Bijbel elke dag en denk na over wat je leest. Dan zul je een voorraad teksten opbouwen die met de hulp van Jehovah’s geest weer in je herinnering komen als je ze nodig hebt (Mark. 13:11; lees Johannes 14:26). *

15. Wat zal je helpen Gods Woord beter te begrijpen?

15 Vraag Jehovah om wijsheid bij je theocratische verantwoordelijkheden, net zoals koning Salomo dat deed (2 Kron. 1:7-10). Volg het voorbeeld van de profeten en doe „nauwkeurig onderzoek” om de waarheid over Jehovah en zijn wil te leren kennen (1 Petr. 1:10-12). Paulus gaf Timotheüs de aansporing „de woorden van het geloof en van de voortreffelijke leer” te bestuderen (1 Tim. 4:6). Zo leg je een goede basis om anderen te kunnen helpen. En je eigen geloof zal er ook sterker door worden.

BESCHERMING DANKZIJ GODS WOORD

16. (a) Hoe hadden de Bereeërs er voordeel van dat ze ’dagelijks zorgvuldig de Schriften onderzochten’? (b) Waarom is het heel belangrijk elke dag de Bijbel te lezen?

16 De Joden in de Macedonische stad Berea „onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften”. Toen Paulus ze over het goede nieuws vertelde, vergeleken ze zijn woorden met wat ze van de Schriften wisten. Velen van hen raakten ervan overtuigd dat hij de waarheid onderwees en „werden dan ook gelovigen” (Hand. 17:10-12). Dit laat zien dat dagelijks Bijbellezen ons kan helpen een sterk geloof in Jehovah te krijgen. Zo’n geloof, „de verzekerde verwachting van dingen  waarop wordt gehoopt”, is onmisbaar om in Gods nieuwe wereld te komen (Hebr. 11:1).

17, 18. (a) Waarom kunnen we zeggen dat geloof en liefde ons figuurlijke hart beschermen? (b) Hoe beschermt hoop ons?

17 Paulus schreef: „Wat ons aangaat die tot de dag behoren, laten wij onze zinnen bij elkaar houden en het borstharnas van geloof en liefde aan hebben en als helm de hoop der redding” (1 Thess. 5:8). Een soldaat droeg een borstharnas om zijn hart te beschermen tegen de vijand. Zo moet ons figuurlijke hart tegen zonde beschermd worden. Als we een sterk geloof in Gods beloften combineren met liefde voor hem en onze medemens, dragen we een figuurlijk borstharnas van de beste kwaliteit. De kans is dan klein dat we iets doen waardoor we Gods goedkeuring verliezen.

18 Paulus had het ook over een helm, „de hoop der redding”. Als een soldaat in Bijbelse tijden zijn hoofd niet beschermde, kon hij makkelijk zijn leven verliezen in de strijd. Maar met een goede helm kon hij een flinke klap opvangen zonder ernstig gewond te raken. Als we de Bijbel bestuderen krijgen we meer hoop en vertrouwen dat Jehovah ons kan redden. Door een sterke hoop kunnen we weerstand bieden aan afvalligen en hun „holle klanken”, die zich als een ziekte in de gemeente kunnen verspreiden (2 Tim. 2:16-19). Onze hoop zal ons ook kracht geven om nee te zeggen tegen mensen die ons proberen te verleiden tot slecht gedrag.

ONMISBAAR VOOR OVERLEVING

19, 20. Waarom is Gods Woord heel belangrijk voor ons, en hoe laten we zien dat we er waardering voor hebben? (Zie het kader „Jehovah geeft me precies wat ik nodig heb”.)

19 Hoe dichter we bij het einde komen, hoe meer we op Jehovah’s Woord moeten vertrouwen. De raad uit de Bijbel helpt ons om slechte gewoonten aan te pakken en zondige neigingen te beheersen. We vinden er de aanmoediging en troost in die ons helpen de beproevingen van Satan en zijn wereld aan te kunnen. Dankzij de leiding die Jehovah ons via zijn Woord geeft, kunnen we op de weg naar het leven blijven.

20 Het is Gods wil dat „alle soorten van mensen worden gered”. Daar horen Jehovah’s aanbidders bij, en ook de mensen die we via ons predikings- en onderwijzingswerk helpen. Maar iedereen die gered wil worden moet „nauwkeurige kennis van de waarheid” hebben (1 Tim. 2:4). Om de laatste dagen te kunnen overleven moeten we dus de Bijbel lezen en de instructies die erin staan opvolgen. Als we elke dag de Bijbel lezen, laten we zien dat Jehovah’s kostbare Woord van waarheid heel belangrijk voor ons is (Joh. 17:17).

^ par. 12 We gebruiken de Bijbel natuurlijk niet om mensen ergens toe te dwingen of ze te veroordelen. We moeten net zo geduldig en vriendelijk zijn tegenover een Bijbelstudent als Jehovah tegenover ons is (Ps. 103:8).

^ par. 14 Wat kun je doen als je wel een paar woorden uit een tekst weet maar niet het boek, hoofdstuk of vers? Dan kun je de tekst vinden door die woorden op te zoeken in de index achter in de Bijbel, in de Watchtower Library of in de Concordantie op de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift.