Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat volgt nu je „God hebt leren kennen”?

Wat volgt nu je „God hebt leren kennen”?

’Gij hebt God leren kennen.’ — GALATEN 4:9.

1. Waarom moet een piloot voor vertrek een checklist afwerken?

PILOTEN van een van de meest verkochte vliegtuigen hebben een checklist met meer dan dertig punten die ze vóór elke vlucht moeten doorlopen. Als ze dat niet elke keer zorgvuldig doen, vergroten ze het risico op een tragisch ongeluk. Weet je welke piloten vooral wordt aangeraden die lijst af te werken? Ervaren piloten! Een geroutineerde piloot kan makkelijk nonchalant worden en bepaalde punten overslaan.

2. Wat moeten we controleren?

2 Net als een piloot die veiligheid belangrijk vindt, kun je een checklist gebruiken om er zeker van te zijn dat je geloof je op moeilijke momenten niet in de steek zal laten. Of je nu pas gedoopt bent of God al jaren dient, het is belangrijk je geloof en je toewijding aan Jehovah God geregeld en zorgvuldig te controleren. Als dat niet gebeurt, kan dat tot een geestelijke crash leiden. De Bijbel waarschuwt ons: „Wie daarom denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt” (1 Kor. 10:12).

3. Wat moesten de christenen in Galatië doen?

3 De christenen in Galatië moesten controleren hoe sterk hun geloof was en moesten hun geestelijke vrijheid waarderen. Door het loskoopoffer had Jezus het voor mensen die in hem geloofden mogelijk gemaakt God op een heel bijzondere manier te leren kennen: ze konden zonen van God worden! (Gal. 4:9) Om die speciale relatie te houden, moesten de Galaten de leringen afwijzen van de judaïsanten, die vonden dat christenen zich aan de Wet van Mozes hoorden te houden. En dat terwijl onbesneden niet-Joden in de gemeenten nooit onder  die Wet hadden gestaan! Zowel Joden als niet-Joden moesten geestelijke vorderingen maken. Ze moesten inzien dat ze niet rechtvaardig konden worden door zich aan de Wet te houden.

DE EERSTE STAPPEN OM GOD TE LEREN KENNEN

4, 5. Welke raad gaf Paulus aan de Galaten, en wat hebben wij eraan?

4 Paulus’ raad aan de Galaten werd met een speciaal doel opgeschreven: om alle christenen te helpen de schitterende waarheid uit de Bijbel niet de rug toe te keren en niet terug te gaan naar vroegere dingen. Jehovah wilde dat de woorden van de apostel niet alleen de gemeenten in Galatië, maar al Zijn aanbidders zouden aanmoedigen om trouw te blijven.

5 Het is voor ons allemaal goed om eraan terug te denken hoe we uit geestelijke slavernij werden bevrijd en een van Jehovah’s Getuigen werden. Denk daarom eens over deze vragen na: Kun je je de stappen herinneren die je deed om voor de doop in aanmerking te komen? Weet je nog hoe je God hebt leren kennen en hoe je het vond om door hem gekend te worden en zo echte geestelijke vrijheid te krijgen?

6. Welke checklist gaan we bespreken?

6 We hebben in principe allemaal negen stappen gedaan. Die staan in het kader  „Stappen die naar de doop leiden en helpen verder te groeien”. Als we geregeld denken aan die stappen zal dat ons de kracht geven om niet terug te gaan naar de dingen van de wereld. Net zoals een ervaren, maar voorzichtige piloot veilig kan vliegen door eerst de checklist door te nemen, zal een geestelijke checklist jou helpen Jehovah trouw te blijven dienen.

ZIJ DIE DOOR GOD GEKEND WORDEN, BLIJVEN GEESTELIJK GROEIEN

7. Welk patroon moeten we volgen, en waarom?

7 De checklist van een piloot herinnert hem eraan dat hij zich vóór elke vlucht aan een vaste routine moet houden. Ook wij kunnen onszelf en de routine waar we ons sinds onze doop aan houden, geregeld controleren of onderzoeken. Paulus schreef aan Timotheüs: „Blijf vasthouden aan het patroon van gezonde woorden die gij van mij hebt gehoord, met het geloof en de liefde die in verband met Christus Jezus zijn” (2 Tim. 1:13). Die „gezonde woorden” vinden we in Gods Woord (1 Tim. 6:3). Net zoals een schets de contouren van iets aangeeft, krijgen we door het ’patroon van de waarheid’ een globaal beeld dat ons helpt te begrijpen en te doen wat Jehovah van ons vraagt. Laten we daarom de stappen die voorafgingen aan onze doop eens bekijken om erachter te komen hoe goed we het patroon van de waarheid volgen.

8, 9. (a) Waarom moeten we blijven groeien in kennis en geloof? (b) Illustreer waarom geestelijke groei belangrijk is en een proces is dat blijft doorgaan.

8 Het eerste punt op onze checklist is kennis in ons opnemen. Daarna kunnen we geloof ontwikkelen. Maar we moeten in beide opzichten blijven groeien (2 Thess. 1:3). Voor groei is een reeks veranderingen nodig. Groeien betekent toenemen, meer worden. Dus moeten we na de doop aan onze geestelijke instelling blijven werken, zodat we niet blijven stilstaan.

Een boom blijft groeien. Dat moeten christenen ook

9 We kunnen onze geestelijke groei vergelijken met de groei van een boom. Bomen kunnen enorm groot worden, vooral als het wortelstelsel heel diep en uitgestrekt is. De indrukwekkende ceders van de Libanon bijvoorbeeld hebben sterke, diepgaande wortels en kunnen  net zo hoog worden als een gebouw van twaalf verdiepingen en een omtrek van wel twaalf meter hebben (Hoogl. 5:15). Na de eerste groeispurt blijft een boom groeien, maar minder zichtbaar. Elk jaar wordt de stam dikker en breiden de wortels zich uit, zodat de boom steviger wordt. Hetzelfde geldt voor de geestelijke groei van een christen. Als we met Bijbelstudie beginnen, groeien we misschien snel. Dan worden we gedoopt. Anderen in de gemeente kunnen onze groei duidelijk zien. We kunnen zelfs pionier worden of andere voorrechten krijgen. In de jaren erna kan het zijn dat onze geestelijke groei niet zo zichtbaar is. Toch moeten we blijven groeien in geloof en kennis „tot een volwassen man, tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort” (Ef. 4:13). We groeien dus als het ware van een jong plantje naar een stevige, volwassen boom, een evenwichtige christen.

10. Waarom moeten zelfs rijpe christenen groeien?

10 Maar onze groei moet dan niet stoppen. We moeten onze kennis verbreden en ons geloof verdiepen. Dan zullen we steeds meer geworteld raken in Gods Woord (Spr. 12:3). Heel wat broeders en zusters hebben dat gedaan. Een broeder die al meer dan dertig jaar ouderling is, vertelt bijvoorbeeld dat hij nog steeds vorderingen maakt: „Mijn waardering voor de Bijbel is enorm gegroeid. Ik zie telkens nieuwe mogelijkheden om Bijbelse principes en wetten toe te passen. Ik geniet ook steeds meer van de velddienst.”

VERSTERK JE VRIENDSCHAP MET GOD

11. Hoe kunnen we Jehovah beter leren kennen?

11 Groei houdt ook in dat onze vriendschap met Jehovah, onze Vader, steeds hechter wordt. Hij wil dat we ons veilig en geliefd voelen, zoals een kind zich in de armen van zijn lieve vader of moeder voelt, of zoals we ons bij een goede vriend voelen. Maar het is logisch dat je zo’n band met Jehovah niet van de ene op de andere dag krijgt. Er is tijd nodig om hem te leren kennen en van hem te gaan houden. Neem je daarom voor elke dag tijd te reserveren om in zijn Woord te lezen. En lees ook elke uitgave van De Wachttoren en Ontwaakt! en andere publicaties die we van Jehovah krijgen.

12. Wat moeten we doen om door Jehovah gekend te worden?

12 Vrienden van God kunnen geestelijk groeien door oprechte gebeden en  goede omgang. (Lees Maleachi 3:16.) Jehovah hoort „hun smeking” (1 Petr. 3:12). Hij is een lieve vader, die luistert als we hem om hulp vragen. We moeten dus ’aanhouden in gebed’ (Rom. 12:12). Zonder Gods hulp kunnen we geen evenwichtige christen blijven. De druk van deze wereld is zo groot dat we die niet op eigen kracht kunnen weerstaan. Als we ophouden met bidden, sluiten we ons af voor de constante stroom van kracht die God ons wil geven. Ben je tevreden met de kwaliteit van je gebeden of is er ruimte voor verbetering? — Jer. 16:19.

13. Waarom is omgang met andere christenen belangrijk voor geestelijke groei?

13 Jehovah is blij met iedereen die ’bij hem zijn toevlucht zoekt’; daarom zullen we ook nadat we God hebben leren kennen, regelmatig blijven omgaan met andere vrienden van hem (Nah. 1:7). Omdat er zo veel negatieve dingen in de wereld zijn, doen we er goed aan de positieve omgang van onze broeders en zusters te zoeken. Welke voordelen heeft dat? In de gemeente vind je personen die je „tot liefde en voortreffelijke werken” aanmoedigen (Hebr. 10:24, 25). De onderlinge liefde waar Paulus over schreef, kan alleen bestaan als er een groep aanbidders is die geestverwanten zijn, een gemeente. Om die liefde te kunnen tonen, moeten we met andere christenen omgaan. Ga je regelmatig naar de vergaderingen en doe je ook mee?

14. Waarom kunnen we zeggen dat berouw hebben en ons omkeren voortdurende processen zijn?

14 Om een christen te worden, moesten we berouw hebben en ons omkeren, onze zonde de rug toekeren. Maar berouw is een voortdurend proces. Omdat we onvolmaakt zijn, ligt zonde nog altijd binnen in ons op de loer, als een slang die elk moment kan aanvallen (Rom. 3:9, 10; 6:12-14). Laten we scherp blijven en onze fouten niet negeren. Gelukkig is Jehovah geduldig met ons als we oprecht ons best doen om onze zwakheden te overwinnen en te veranderen wat nodig is (Fil. 2:12; 2 Petr. 3:9). Let er daarom goed op hoe je je tijd en energie gebruikt en leef niet voor je eigen verlangens. Een zuster schrijft: „Ik ben in de waarheid opgevoed, maar ik had een ander beeld van Jehovah dan de meesten. Hij was iemand om bang voor te zijn, en ik wist zeker dat hij nooit blij met me zou zijn.” Na een tijdje merkte ze dat ze door fouten die ze had gemaakt „geestelijk maar wat aan het aanmodderen was”. „Het kwam niet omdat ik niet van Jehovah hield,” zegt ze verder, „maar omdat ik hem niet echt kende. Na vaak en intens gebeden te hebben, begon ik te veranderen. Ik merkte dat Jehovah mij als een kind bij de hand nam, me heel geduldig over elk obstakel heen hielp en me liet zien wat ik moest doen.”

15. Waar hebben Jezus en Jehovah oog voor?

15 Gods engel zei tegen Petrus en de andere apostelen die net door een wonder uit de gevangenis waren bevrijd, dat ze over het goede nieuws moesten ’blijven spreken’ (Hand. 5:19-21). Elke week in de velddienst gaan staat dus ook op onze checklist. Jezus en zijn Vader zien ons geloof en wat we in de dienst doen (Openb. 2:19). De eerder aangehaalde ouderling zegt: „De velddienst is waar het bij ons om draait!”

16. Waarom is het goed na te denken over je opdracht aan Jehovah?

16 Denk na over je opdracht. Onze relatie met Jehovah is het belangrijkste wat we hebben. Hij kent degenen die  van hem zijn. (Lees Jesaja 44:5.) Onderzoek je band met Jehovah en vraag zijn hulp om die sterk te houden. Denk ook terug aan je doop en vergeet die belangrijke datum niet. Je doop is een symbool van je opdracht, de belangrijkste beslissing van je leven.

VOLHARD EN BLIJF DICHT BIJ JEHOVAH

17. Waarom hebben we volharding nodig om dicht bij Jehovah te blijven?

17 In zijn brief aan de Galaten zei Paulus dat het belangrijk was te volharden (Gal. 6:9). Ook nu moeten christenen dat doen. Je zult met problemen te maken krijgen, maar Jehovah zal je helpen. Blijf om zijn heilige geest vragen. Hij zal verdriet door vreugde vervangen, en bezorgdheid door vrede (Matth. 7:7-11). En bedenk dit: als Jehovah voor de vogels zorgt, zal hij zeker zorgen voor degenen die van hem houden en zich aan hem hebben opgedragen (Matth. 10:29-31). Met wat voor druk je ook te maken krijgt, geef het niet op. Ga nooit terug naar wat je hebt achtergelaten. Je hebt zo veel zegeningen omdat je door Jehovah gekend wordt!

18. Wat wil je doen, nu je „God hebt leren kennen”?

18 Dus wat volgt er als je God onlangs hebt leren kennen en pas bent gedoopt? Leer Jehovah steeds beter kennen en blijf geestelijk groeien. En als je al jaren gedoopt bent, wat volgt er dan? Blijf dan ook je kennis van Jehovah verbreden en verdiepen. Laten we nooit nonchalant worden en denken dat we niet aan onze band met hem hoeven te werken. Het is belangrijk om geregeld onze geestelijke checklist na te lopen. Zo blijven we werken aan een hechte band met Jehovah, onze lieve Vader, God en Vriend. (Lees 2 Korinthiërs 13:5, 6.)