Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Voor hen die van Jehovah houden „is er geen struikelblok”

Voor hen die van Jehovah houden „is er geen struikelblok”

„Overvloedige vrede behoort hun toe die uw wet liefhebben, en voor hen is er geen struikelblok.” — PSALM 119:165.

1. Hoe liet een hardloopster zien dat ze het wedstrijdlopen niet wilde opgeven?

AL HEEL jong was Mary Decker een atlete van wereldklasse. Bij de Olympische zomerspelen van 1984 was ze favoriet voor de gouden medaille op de 3000 meter. Helaas haalde ze de finish niet. Ze struikelde over de voeten van een andere hardloopster en viel. Geblesseerd en in tranen verliet ze de baan. Maar Mary gaf het niet op. Binnen een jaar was ze weer in vorm en in 1985 liep ze een nieuw wereldrecord op de mijl voor vrouwen.

2. Aan wat voor wedstrijd doen we mee, en waar moeten we op gefocust zijn?

2 Als christenen doen we mee aan een symbolische hardloopwedstrijd. We moeten erop gefocust zijn te winnen. Onze wedstrijd is geen sprint, waarbij snelheid het belangrijkste is. En het is zeker geen joggen, waarbij we misschien af en toe even stilstaan. Het is als een marathon, waarbij uithoudingsvermogen nodig is om te kunnen winnen. Paulus gebruikte de metafoor van een hardloper in zijn brief aan de christenen in Korinthe, een stad die bekendstond om atletiekwedstrijden. Hij schreef: „Weet gij niet dat de hardlopers in een wedloop allen hardlopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loopt zo dat gij hem moogt behalen” (1 Kor. 9:24).

3. Wie kunnen de prijs van eeuwig leven winnen?

3 De Bijbel zegt ons dat we aan die figuurlijke wedstrijd deel moeten nemen. (Lees 1 Korinthiërs 9:25-27.) De prijs is eeuwig leven, voor de gezalfden in de hemel en voor de andere deelnemers op aarde. Anders dan bij de meeste atletiekwedstrijden kan iedereen die meedoet en volhoudt tot de finish de prijs winnen (Matth. 24:13). Deelnemers  verliezen alleen als ze niet volgens de regels lopen of de finish niet halen. Het is ook de enige wedstrijd waarbij eeuwig leven gewonnen kan worden.

4. Waarom is het niet makkelijk onze wedstrijd te lopen?

4 De finish halen is niet makkelijk. Daar is zelfdiscipline en vastbeslotenheid voor nodig. Er is maar één persoon die zonder te struikelen de eindstreep heeft gehaald: Jezus Christus. Over de volgelingen van Christus schreef Jakobus: „Allen struikelen vele malen” (Jak. 3:2). We hebben allemaal te maken met onze eigen onvolmaaktheden en die van anderen. Dus af en toe kunnen we een misstap doen, uit ons evenwicht raken en snelheid verliezen. We kunnen zelfs vallen; maar we krabbelen weer op en gaan verder. Sommigen zijn zo hard gevallen dat ze hulp nodig hadden om weer overeind te komen en in de wedstrijd te blijven. Het kan dus gebeuren dat we een keer, of zelfs meerdere keren, struikelen of vallen (1 Kon. 8:46).

Als je valt, accepteer dan hulp en sta weer op!

GEEF HET NIET OP ALS JE STRUIKELT

5, 6. (a) In welk opzicht is er „geen struikelblok” voor een christen, en wat zal hem helpen weer ’op te staan’? (b) Waarom staan sommigen niet op als ze struikelen?

5 Misschien heb je de woorden ’struikelen’ en ’vallen’ door elkaar gebruikt om een geestelijke toestand te beschrijven. Deze Bijbelse uitdrukkingen kunnen inderdaad, hoewel dat niet altijd het geval is, hetzelfde betekenen. Spreuken 24:16 zegt bijvoorbeeld: „De rechtvaardige kan wel zevenmaal vallen, en hij zal stellig opstaan; maar de goddelozen zullen door rampspoed tot struikelen worden gebracht.”

6 Jehovah zal niet toelaten dat iemand die op hem vertrouwt, zo struikelt of valt dat hij niet meer verder kan. Als we problemen hebben of fouten maken zal hij ons zeker helpen om ’op te staan’, zodat we ons uiterste best voor hem kunnen blijven doen. Dat is echt een troost voor iedereen die van Jehovah houdt! De „goddelozen” willen niet eens opstaan. Zij zoeken niet de hulp van Gods heilige  geest en zijn volk, of ze weigeren hulp als die wordt aangeboden. Maar voor hen ’die Jehovah’s wet liefhebben’ is er geen struikelblok dat ze definitief kan uitschakelen. (Lees Psalm 119:165.)

7, 8. Hoe kan iemand „vallen” en toch Gods goedkeuring houden?

7 Sommigen begaan, zelfs meerdere keren, een minder ernstige zonde door een bepaalde zwakheid. Maar Jehovah blijft ze als rechtvaardig bezien als ze steeds weer „opstaan”, als ze echt berouw hebben en proberen hem weer trouw te gaan dienen. Dat blijkt uit hoe hij vroeger met Israël omging (Jes. 41:9, 10). Spreuken 24:16 benadrukt niet het negatieve, dat we „vallen”, maar het positieve, dat we met de hulp van onze vergevingsgezinde God „opstaan”. (Lees Jesaja 55:7.) Omdat Jehovah God en Jezus Christus vertrouwen in ons hebben, moedigen ze ons vriendelijk aan ’op te staan’ (Ps. 86:5; Joh. 5:19).

8 Zelfs als een marathonloper struikelt of valt, heeft hij nog tijd om zich te herstellen en de wedstrijd uit te lopen als hij snel opstaat. We weten niet wanneer onze wedstrijd eindigt (Matth. 24:36). Maar hoe minder we struikelen, hoe makkelijker het is het tempo erin te houden, in de wedstrijd te blijven en de finish te halen. Hoe kunnen we dus vermijden dat we struikelen?

DINGEN WAARDOOR WE KUNNEN STRUIKELEN

9. Welke struikelblokken gaan we bespreken?

9 Laten we eens vijf mogelijke struikelblokken bekijken: onze eigen zwakheden, vleselijke verlangens, onrecht in de gemeente, onderdrukking of vervolging, en onvolmaaktheden van anderen. Als je bent gestruikeld, vergeet dan niet dat Jehovah veel geduld heeft. Hij bestempelt ons niet meteen als ontrouw.

10, 11. Met welke zwakheid worstelde David?

10 Onze eigen zwakheden kunnen vergeleken worden met losse stenen op de baan. Als we naar het leven van koning David en de apostel Petrus kijken, kunnen ons twee zwakheden opvallen: gebrek aan zelfbeheersing en mensenvrees.

11 David had er moeite mee zich te beheersen, zoals blijkt uit zijn zonde met Bathseba. En toen Nabal hem beledigd had, deed hij hem bijna iets aan. Hoewel hij soms zijn zelfbeheersing verloor, bleef hij altijd proberen Jehovah’s wil te doen. Met de hulp van anderen kon hij zijn geestelijke evenwicht terugkrijgen (1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13).

12. Hoe kon Petrus toen hij struikelde in de wedstrijd blijven?

12 Petrus was bang voor wat anderen van hem dachten. Hij bleef trouw aan Jezus en Jehovah, maar maakte toch een paar flinke misstappen. Zo verloochende hij zijn Meester in het openbaar, en dat zelfs drie keer (Luk. 22:54-62). Later gedroeg Petrus zich onchristelijk toen hij niet-Joodse broeders en zusters behandelde alsof ze minder waren dan besneden Joodse christenen. Maar Paulus zag duidelijk dat er in de gemeente geen plaats is voor discriminatie. Petrus had een verkeerde houding. Voordat zijn gedrag een slechte invloed op de gemeente kon hebben, sprak Paulus hem er rechtstreeks op aan (Gal. 2:11-14). Was Petrus zo beledigd dat hij uit de wedstrijd stapte? Nee, hij dacht serieus over Paulus’ raad na, paste die toe en ging door.

13. Hoe kunnen gezondheidsproblemen een struikelblok worden?

13 Soms kan een gezondheidsprobleem onze zwakheid zijn en een struikelblok worden. Het kan ons geestelijke tempo vertragen en ons zelfs aan het wankelen brengen en helemaal uitputten. Een Japanse zuster bijvoorbeeld kreeg  zeventien jaar na haar doop te maken met een ernstig gezondheidsprobleem. Ze was zo bezig met haar gezondheid dat ze geestelijk verzwakte. Uiteindelijk werd ze inactief. Twee ouderlingen gingen bij haar langs. Hun vriendelijke woorden moedigden haar aan en ze begon de vergaderingen weer te bezoeken. Ze zegt: „De broeders en zusters begroetten me zo hartelijk dat ik tranen in mijn ogen kreeg.” Onze zuster is nu weer terug in de race.

14, 15. Wat moeten we doen als we verkeerde verlangens hebben? Geef een voorbeeld.

14 Velen zijn gestruikeld door vleselijke verlangens. Als we met zo’n verleiding te maken krijgen, moeten we alles doen wat we kunnen om ons denken, onze daden en onze aanbidding rein te houden. Denk aan Jezus’ raad om in figuurlijk opzicht alles ’weg te werpen’ wat ons kan laten struikelen, zelfs een oog of een hand. Omvat dat ook niet immorele gedachten en daden, waardoor sommigen met de wedstrijd zijn gestopt? (Lees Mattheüs 5:29, 30.)

15 Een broeder die in de waarheid was opgevoed, schreef dat hij zo lang hij zich kon herinneren al last had van homoseksuele gevoelens. Hij zei: „Ik voelde me anders, alsof ik nergens bij hoorde.” Op zijn twintigste pionierde hij en was hij dienaar in de bediening. Toen maakte hij een ernstige misstap; hij werd terechtgewezen en kreeg hulp van de ouderlingen. Door te bidden, de Bijbel te bestuderen en zich te concentreren op het helpen van anderen, herstelde hij zich en kon hij verder gaan. Jaren later geeft hij toe: „Soms heb ik die gevoelens nog, maar ik geef er niet aan toe. Ik heb geleerd dat Jehovah niet toelaat dat je beproefd wordt boven wat je kunt dragen. Dus ik ben er zeker van dat hij vindt dat ik het aankan.” Hij zegt ook: „Alle strijd die ik heb geleverd zal in de nieuwe wereld beloond worden. Daar kijk ik naar uit! Ik geef de strijd niet op.” Hij is vastbesloten de wedstrijd uit te lopen.

16, 17. (a) Wat heeft een broeder geholpen die vond dat hij onrechtvaardig behandeld was? (b) Waar moeten we ons op concentreren om struikelen te voorkomen?

16 Onrecht in de gemeente kan een struikelblok vormen. In Frankrijk vond een voormalige ouderling dat hij onrechtvaardig behandeld was en hij raakte verbitterd. Hij ging niet meer naar de vergaderingen en werd inactief. Twee ouderlingen gingen bij hem op bezoek en luisterden meelevend, zonder hem te onderbreken, naar zijn kant van het verhaal. Ze moedigden hem aan om op Jehovah te vertrouwen en benadrukten dat Jehovah’s wil doen het belangrijkste is. Hij reageerde hier goed op en was al snel weer actief.

17 Het is belangrijk ons te concentreren op het aangestelde Hoofd van de gemeente, Jezus Christus, niet op onvolmaakte mensen. Jezus heeft „ogen als een vuurvlam”: hij bekijkt alles in het juiste perspectief en ziet dus meer dan wij ooit zouden kunnen zien (Openb. 1:13-16). Wij kunnen bijvoorbeeld iets onrechtvaardig vinden, maar Jezus kan zien dat we de situatie misschien verkeerd inschatten. Hij zal problemen in de gemeente op een volmaakte manier en op het juiste moment aanpakken. Daarom moeten we nooit toelaten dat de daden of beslissingen van anderen in de gemeente ons tot struikelen brengen.

18. Hoe kunnen we trouw blijven als we onderdrukking of vervolging meemaken?

18 Twee andere struikelblokken zijn onderdrukking of vervolging en onvolmaaktheden van anderen in de gemeente. In de vergelijking van de zaaier zei Jezus dat sommigen tot struikelen zouden worden gebracht door ’verdrukking of vervolging  wegens het woord’. Van welke kant die vervolging ook komt, van de overheid, familieleden of anderen, het zal vooral zwaar zijn voor iemand die „geen wortel in zich” heeft, die geen geestelijke diepgang heeft (Matth. 13:21). Maar als we Jehovah vanuit ons hart blijven liefhebben, zal de Koninkrijksboodschap ons helpen diepe wortels te ontwikkelen waardoor ons geloof stabiliteit krijgt. Als je het moeilijk hebt, probeer dan te mediteren over „al wat lof verdient”. (Lees Filippenzen 4:6-9.) Met Jehovah’s hulp kunnen we beproevingen verduren en voorkomen dat moeilijkheden een struikelblok worden.

Laat je er door niets van weerhouden de wedstrijd uit te lopen!

19. Hoe kunnen we voorkomen dat we struikelen als iemand ons kwetst?

19 Jammer genoeg zijn onvolmaaktheden van anderen voor sommigen een reden geweest om te stoppen met het dienen van Jehovah. Of ze zijn gestruikeld omdat iemand in een gewetenskwestie een andere mening had (1 Kor. 8:12, 13). Als iemand ons kwetst, maken we daar dan een enorm punt van? De Bijbel geeft christenen de raad te stoppen met oordelen, niet op hun strepen te staan en anderen te vergeven (Luk. 6:37). Als je voor een potentieel struikelblok staat, vraag je dan af: Beoordeel ik anderen op basis van wat ik zelf zou doen? Wil ik de waarheid verlaten alleen maar omdat mijn broeders en zusters onvolmaakt zijn? Liefde voor Jehovah moet de motivatie zijn om nooit toe te laten dat we door iets wat anderen doen de finish niet halen.

BLIJF RENNEN, VOORKOM STRUIKELEN

20, 21. Wat heb je je vast voorgenomen te doen in de wedstrijd die we lopen?

20 Ben je vastbesloten de wedstrijd ’tot het einde te lopen’? (2 Tim. 4:7, 8) Dan kun je niet zonder persoonlijke studie. Bestudeer de Bijbel en onze publicaties, doe nazoekwerk, mediteer en leer mogelijke struikelblokken te herkennen. Vraag Jehovah om heilige geest, zodat je geestelijk uithoudingsvermogen zult hebben. Bedenk dat niemand de wedstrijd hoeft te verliezen omdat hij af en toe struikelt of valt. We kunnen opstaan en verder lopen. We kunnen zelfs potentiële struikelblokken als opstapjes gebruiken; beproevingen kunnen waardevolle lessen zijn.

21 De Bijbel geeft aan dat we actief aan de wedstrijd moeten deelnemen. Het is niet iets passiefs, alsof we in de bus stappen die ons naar de overwinning brengt. We moeten deze race zelf lopen. Als we dat doen, zullen we „overvloedige vrede” van Jehovah krijgen en als het ware de wind mee hebben (Ps. 119:165). We kunnen er zeker van zijn dat Jehovah ons nu zal blijven helpen en ons voor altijd zal zegenen als we de wedstrijd tot het einde lopen (Jak. 1:12).