Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat geen afstand ontstaan tussen jou en Jehovah

Laat geen afstand ontstaan tussen jou en Jehovah

„Kiest dan heden zelf wie gij zult dienen.” — JOZUA 24:15.

1-3. (a) Waarom is Jozua een goed voorbeeld van iemand die de juiste keuze maakte? (b) Wat moeten we in gedachte houden als we voor een belangrijke keuze komen te staan?

DE KEUZES die we maken zijn belangrijk. Als we meerdere mogelijkheden hebben, kunnen we min of meer bepalen in welke richting ons leven gaat. Stel dat iemand op een weg loopt en plotseling voor een tweesprong komt te staan. Welke kant kiest hij? Waarschijnlijk zal de ene weg hem dichter bij zijn doel brengen en de andere juist niet.

2 In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die een belangrijke keuze moesten maken. Zo moest Kaïn kiezen of hij zijn woede zou beheersen of eraan toe zou geven (Gen. 4:6, 7). Jozua moest kiezen of hij de ware God zou aanbidden of valse goden (Joz. 24:15). Hij wilde dicht bij Jehovah blijven, dus maakte hij een keuze die hem daarbij zou helpen. Maar Kaïn koos een weg die hem verder van Jehovah verwijderde.

3 Soms staan ook wij op een tweesprong in ons leven. Houd dan je doel in gedachte: je wilt Jehovah verheerlijken in alles wat je doet en dingen vermijden die een verwijdering tussen jou en hem veroorzaken. (Lees Hebreeën 3:12.) In dit artikel en het volgende gaan we zeven terreinen bespreken waarop we geen afstand tussen ons en Jehovah moeten laten ontstaan.

WERK EN CARRIÈRE

4. Waarom is werk belangrijk?

4 Christenen zijn verplicht zichzelf en hun gezin te onderhouden. De Bijbel maakt duidelijk dat iemand die niet voor zijn gezin wil zorgen erger is dan een ongelovige (2 Thess. 3:10; 1 Tim. 5:8). Werk is dus belangrijk. Maar als je niet oppast, kan je  werk er de oorzaak van worden dat er afstand tussen jou en Jehovah ontstaat. Hoe zou dat kunnen gebeuren?

5. Waar moet je over nadenken voordat je een baan aanneemt?

5 Stel dat je op zoek bent naar een baan. Als je in een land woont waar weinig werk is, zou je geneigd kunnen zijn elke baan te accepteren die je aangeboden wordt. Maar als dat werk nu in strijd is met Bijbelse beginselen? Of als je zo veel tijd aan je werk kwijt zult zijn dat je minder aandacht kunt besteden aan christelijke activiteiten of aan je gezin? Moet je zo’n baan dan toch aannemen, met het idee dat het beter is dan helemaal geen baan? Bedenk dat een verkeerde keuze je van Jehovah zou kunnen verwijderen (Hebr. 2:1). Wat kan je helpen een verstandige beslissing te nemen als je werk zoekt of overweegt van baan te veranderen?

6, 7. (a) Welke doelen kan iemand met zijn baan willen bereiken? (b) Welk doel zal je dichter bij Jehovah brengen, en waarom?

6 Houd je doel in gedachte. Vraag je af: wat wil ik bereiken met mijn baan of carrière? Als je werelds werk beziet als een middel tot een doel — jezelf en je gezin onderhouden zodat je Jehovah kunt blijven dienen — zal hij je zegenen (Matth. 6:33). Jehovah’s hand is niet te kort als je je baan verliest of als de economie plotseling verslechtert (Jes. 59:1). Hij ’weet mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving te bevrijden’ (2 Petr. 2:9).

7 En als je doel nu vooral is rijk te worden? Misschien lukt je dat. Maar zelfs dan hangt er een prijskaartje aan, en die prijs kun je je niet veroorloven. (Lees 1 Timotheüs 6:9, 10.) Als je te veel bezig bent met rijk worden en carrière maken, zal er afstand ontstaan tussen jou en Jehovah.

8, 9. Wat moeten ouders zich afvragen als het gaat om hun houding tegenover werelds werk? Waarom?

8 Als je kinderen hebt, bedenk dan welke uitwerking je voorbeeld op hen heeft. Wat is volgens hen het belangrijkste voor jou? Je carrière of je vriendschap met Jehovah? Als je kinderen zien dat status, aanzien en rijkdom op de eerste plaats in je leven komen, zullen ze dan later net zulke verkeerde keuzes maken? Zouden ze minder respect voor je kunnen krijgen? Een jonge zuster zegt: „Zolang ik me kan herinneren, wordt mijn vader helemaal door zijn werk in beslag genomen. Eerst leek het dat hij zo hard werkte omdat hij zijn gezin het allerbeste wilde geven. Hij wilde goed voor ons zorgen. Maar de laatste jaren is er iets veranderd. Hij doet niks anders dan werken, en dan komt hij thuis met luxe dingen, die we eigenlijk niet nodig hebben. Daarom staan we nu vooral bekend als een gezin met veel geld en niet als een gezin dat anderen aanmoedigt in geestelijke dingen. Ik zou mijn vaders geld onmiddellijk willen ruilen voor een beetje geestelijke steun.”

9 Ouders, laat niet toe dat er afstand tussen jou en Jehovah ontstaat doordat je te veel nadruk legt op je carrière. Wees een voorbeeld voor je kinderen. Laat zien dat je echt gelooft dat de grootste rijkdom die we kunnen hebben niet materieel maar geestelijk is (Matth. 5:3).

10. Waar kan een jongere over nadenken als hij een beroep moet kiezen?

10 Als je jong bent en erover nadenkt welk beroep je moet kiezen, hoe kun je dan een goede beslissing nemen? Zoals al eerder is besproken, moet je weten wat je met je leven wilt doen. Zul je met de opleiding en de baan die je  in gedachten hebt de Koninkrijksbelangen beter kunnen dienen of zal er afstand door ontstaan tussen jou en Jehovah? (2 Tim. 4:10) Wil je op mensen in de wereld lijken van wie het geluksgevoel stijgt en daalt met de hoogte van hun bankrekening of de stand van hun aandelen? Of heb je hetzelfde vertrouwen als David, die schreef: „Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, en toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood”? (Ps. 37:25) Bedenk dat de ene weg je van Jehovah zal verwijderen, terwijl de andere je naar het beste leven leidt dat je maar kunt hebben. (Lees Spreuken 10:22; Maleachi 3:10.) Welke weg kies jij? *

ONTSPANNING EN AMUSEMENT

11. Wat zegt de Bijbel over ontspanning en amusement, maar wat moeten we niet vergeten?

11 De Bijbel is niet tegen plezier en zegt ook niet dat ontspanning en amusement zonde van je tijd zijn. Paulus schreef aan Timotheüs dat lichaamsbeweging nuttig is (1 Tim. 4:8). De Bijbel zegt zelfs dat er „een tijd [is] om te lachen” en „rond te huppelen” en geeft de raad genoeg rust te nemen (Pred. 3:4; 4:6). Maar als je niet oppast, kunnen ontspanning en amusement afstand veroorzaken tussen jou en Jehovah. Hoe dan? Dat hangt af van de soort die je kiest en de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt.

De juiste soort en de juiste hoeveelheid ontspanning doet goed

12. Waar moet je aan denken als je ontspanning en amusement kiest?

12 Laten we eerst eens kijken naar de soort die we kiezen. Natuurlijk zijn er goede vormen van ontspanning en amusement. Maar in veel soorten komen dingen voor die God haat, zoals geweld, spiritisme en immorele seks. Dus moet je voorzichtig zijn met wat je kiest. Welke invloed heeft het op je? Maakt het je agressief, fanatiek of nationalistisch? (Spr. 3:31) Is het een aanslag op je financiën? Kunnen anderen erdoor tot struikelen worden gebracht? (Rom. 14:21) Met wat voor mensen kom je erdoor in aanraking? (Spr. 13:20) Zet  het je tot verkeerde dingen aan? — Jak. 1:14, 15.

13, 14. Waarom moet je de hoeveelheid tijd die je aan ontspanning besteedt in de gaten houden?

13 Ook de hoeveelheid tijd die je aan ontspanning en amusement besteedt is belangrijk. Vraag je af: besteed ik er zo veel tijd aan dat geestelijke activiteiten erbij inschieten? Als je extreem veel tijd in ontspanning en amusement steekt, zul je merken dat je er niet zo van ontspant als de bedoeling is. Iemand die ontspanning op de juiste plaats houdt, geniet er meer van. Waarom? Hij weet dat hij „de belangrijker dingen” eerst heeft gedaan, en dus kan hij zonder schuldgevoel van zijn vrije tijd genieten. (Lees Filippenzen 1:10, 11.)

14 Ook al lijkt het leuk om veel aan ontspanning te doen, het kan afstand tussen jou en Jehovah veroorzaken. Kim, een zuster van twintig, heeft dat ondervonden. „Ik was op alle party’s te vinden”, zegt ze. „Ieder weekend was er op vrijdag, zaterdag en zondag wel iets te doen. Maar nu snap ik dat er belangrijker dingen zijn. Als pionier sta ik bijvoorbeeld om zes uur op voor de velddienst, dus kan ik niet tot een of twee uur ’s nachts uitgaan. Ik weet dat niet alle feestjes slecht zijn, maar ze kunnen wel een enorme afleiding zijn. Net als alle andere dingen moeten ze de juiste plaats krijgen.”

15. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen goede ontspanning te kiezen?

15 Ouders hebben de verantwoordelijkheid om in materieel, geestelijk en emotioneel opzicht voor hun gezin te zorgen. Dat betekent ook dat ze tijd moeten maken voor ontspanning. Wees geen spelbreker die alle vormen van ontspanning afkeurt. Maar pas op voor ongezonde invloeden (1 Kor. 5:6). Door er van tevoren goed over na te denken, kun je gezonde ontspanning vinden voor je gezin. * Dan kiezen jij en je gezin een weg die jullie dichter bij Jehovah brengt.

FAMILIEBANDEN

16, 17. Met welke droevige situatie hebben veel ouders te maken, en hoe weten we dat Jehovah hun verdriet begrijpt?

16 De band tussen ouders en kinderen is zo sterk dat Jehovah die gebruikte om zijn liefde voor zijn volk te illustreren (Jes. 49:15). Het is dus heel normaal diepbedroefd te zijn als iemand in het gezin Jehovah verlaat. „Ik was gebroken”, zegt een zuster van wie de dochter werd uitgesloten. „Ik vroeg me af waarom ze Jehovah in de steek had gelaten. Ik voelde me schuldig en maakte me verwijten.”

17 Jehovah begrijpt je verdriet. Hij voelde zich ’gekrenkt in zijn hart’ door de opstand van de eerste mens en later van bijna alle mensen die voor de vloed leefden (Gen. 6:5, 6). Het is voor iemand die nog nooit zoiets heeft meegemaakt misschien moeilijk voor te stellen hoeveel pijn dat kan doen. Toch zou het onverstandig zijn toe te laten dat het verkeerde gedrag van een gezinslid afstand veroorzaakt tussen jou en Jehovah. Hoe kun je dan omgaan met het intense verdriet als iemand in je gezin Jehovah verlaat?

18. Waarom moeten ouders zichzelf niet de schuld geven als een kind Jehovah verlaat?

18 Geef jezelf niet de schuld. Jehovah geeft elk mens de kans om te kiezen, en elke opgedragen en gedoopte christen moet „zijn eigen vracht” van  verantwoordelijkheid dragen (Gal. 6:5). Uiteindelijk stelt Jehovah de zondaar, en niet jou, verantwoordelijk voor zijn of haar keuze (Ezech. 18:20). Geef ook anderen niet de schuld. Respecteer Jehovah’s regeling voor streng onderricht. Neem je standpunt in tegen de Duivel, niet tegen herders die de taak hebben de gemeente te beschermen (1 Petr. 5:8, 9).

Het is niet verkeerd te hopen dat iemand van wie je houdt weer naar Jehovah terugkeert

19, 20. (a) Wat kunnen ouders die een uitgesloten kind hebben, doen om met hun verdriet om te gaan? (b) Welke hoop kunnen die ouders hebben?

19 Als je Jehovah de schuld geeft van wat er gebeurd is, ontstaat er afstand tussen jou en hem. De uitgeslotene moet inzien dat Jehovah het belangrijkst voor je is, zelfs belangrijker dan familiebanden. Dus wil je met de situatie om kunnen gaan, dan moet je je band met Jehovah sterk houden. Zonder je niet af van je broeders en zusters (Spr. 18:1). Bid tot Jehovah en vertel hem hoe je je voelt (Ps. 62:7, 8). Zoek niet naar excuses om omgang te hebben met een uitgesloten familielid, bijvoorbeeld via e-mail (1 Kor. 5:11). Blijf druk bezig met geestelijke dingen (1 Kor. 15:58). De eerder genoemde zuster zegt: „Ik weet dat ik actief moet blijven in Jehovah’s dienst en mezelf geestelijk in goede conditie moet houden, zodat ik mijn dochter kan helpen als ze terugkomt.”

20 Liefde „hoopt alle dingen”, zegt de Bijbel (1 Kor. 13:4, 7). Het is niet verkeerd te hopen dat iemand van wie je houdt weer terugkomt. Ieder jaar zijn er veel uitgeslotenen die berouw hebben en naar Jehovah’s organisatie terugkeren. Jehovah blijft niet boos op iemand die berouw toont. Hij vergeeft graag (Ps. 86:5).

MAAK VERSTANDIGE KEUZES

21, 22. Wat is je vaste voornemen?

21 Jehovah heeft mensen een vrije wil gegeven. (Lees Deuteronomium 30:19, 20.) Maar die vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Elke christen moet zich afvragen: Welke kant ga ik op? Heb ik toegelaten dat werk en carrière, ontspanning en amusement, of familiebanden afstand tussen mij en Jehovah veroorzaken?

22 Jehovah blijft altijd van zijn volk houden. Alleen als wij de verkeerde weg kiezen ontstaat er afstand tussen ons en hem (Rom. 8:38, 39). Maar dat hoeft niet te gebeuren! Neem je vast voor niet toe te laten dat er afstand tussen jou en Jehovah ontstaat. Het volgende artikel bespreekt nog vier terreinen waarop we verstandige keuzes moeten maken.