Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gedraag je als een mindere

Gedraag je als een mindere

„Wie zich als een mindere onder u allen gedraagt, die is groot.” — LUKAS 9:48.

1, 2. Welke vermaning gaf Jezus zijn apostelen, en waarom?

HET was het jaar 32. Jezus was in het district Galilea toen er een probleem rees. Een paar van zijn apostelen ruzieden over wie de grootste was. De evangelieschrijver Lukas zegt: „Toen kwam er een overlegging bij hen op, namelijk wie van hen wel de grootste zou zijn. Daar Jezus de overlegging van hun hart wist, nam hij een jong kind, zette het naast zich en zei tot hen: ’Al wie dit jonge kind ontvangt op basis van mijn naam, ontvangt ook mij, en al wie mij ontvangt, ontvangt ook hem die mij heeft uitgezonden. Want wie zich als een mindere onder u allen gedraagt, die is groot’” (Luk. 9:46-48). Geduldig maar vastberaden hielp Jezus ze in te zien dat het belangrijk is nederig te zijn.

2 Kwam Jezus’ raad om zich als een mindere te gedragen overeen met de opvattingen van de Joden in de eerste eeuw? Of ging het tegen de heersende mening in? Een woordenboek zegt over de samenleving in die tijd: „Op alle terreinen rees voortdurend de vraag wie de grootste was, en iedereen de eer geven die hem toekwam, was een belangrijke kwestie waarover men zich constant druk maakte” (Theological Dictionary of the New Testament). Jezus vermaande zijn apostelen dat ze anders moesten zijn.

3. (a) Wat betekent het je als een mindere te gedragen, en waarom kan dat moeilijk zijn? (b) Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken?

3 Het Griekse woord dat met „een mindere” is vertaald, heeft betrekking op iemand die bescheiden, nederig, gering of onbeduidend is, of op iemand die weinig achting geniet en weinig invloed heeft. Jezus gebruikte een jong kind om zijn apostelen duidelijk te maken dat ze nederig en bescheiden moesten  zijn. Die raad is nu nog net zo toepasselijk als in de eerste eeuw. Misschien vinden we het in sommige situaties moeilijk ons als een mindere te gedragen. De menselijke neiging tot trots kan ons ertoe brengen naar aanzien te streven. De concurrentiemaatschappij waarin we leven en de geest van de wereld kunnen ons beïnvloeden, zodat we egoïstisch of strijdlustig worden of anderen willen manipuleren. Wat kan een hulp zijn om ons als een mindere te gedragen? In welk opzicht is iemand die zich als een mindere gedraagt groot? Op welke terreinen van het leven moeten we ons best doen om nederig te zijn?

„O DE DIEPTE VAN GODS RIJKDOM EN WIJSHEID EN KENNIS!”

4, 5. Wat kan ons helpen nederiger te worden? Geef een voorbeeld.

4 Eén manier om nederigheid te ontwikkelen is door na te denken over de grootheid van Jehovah in vergelijking met ons. We kunnen zijn verstand niet doorgronden (Jes. 40:28). Paulus schreef over enkele aspecten van Jehovah’s grootheid: „O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!” (Rom. 11:33) De kennis van de mensen is op veel terreinen enorm toegenomen sinds Paulus die woorden zo’n tweeduizend jaar geleden opschreef. Maar wat hij schreef is nog steeds waar. Hoeveel we ook weten, de gedachte dat er altijd oneindig veel te leren blijft over Jehovah, zijn werken en zijn manier van handelen, moet ons nederig stemmen.

5 Het besef dat we Gods manier van handelen onmogelijk kunnen doorgronden, heeft bijvoorbeeld Leo * geholpen zichzelf als een mindere te zien. Als jonge man werd hij gefascineerd door de natuurwetenschappen. Hij wilde zo veel mogelijk van het heelal begrijpen en ging astrofysica studeren. Maar hij kwam tot een belangrijke conclusie: „Door mijn studie ging ik beseffen dat het niet waarschijnlijk is dat de huidige wetenschappelijke theorieën op zich de mens in staat zullen stellen het heelal volledig te begrijpen. Dus ging ik rechten studeren.” Na verloop van tijd werd hij officier van justitie en later rechter. Uiteindelijk gingen hij en zijn vrouw de Bijbel bestuderen met Jehovah’s Getuigen. Ze aanvaardden de waarheid en werden opgedragen dienstknechten van God. Wat heeft Leo ondanks zijn achtergrond geholpen om zich als een mindere te gedragen? Hij antwoordt zonder aarzelen: „Het is het besef dat hoeveel we ook leren over Jehovah en over het  heelal, er nog steeds heel veel te ontdekken is.”

Jehovah geeft ons waardigheid door ons het goede nieuws te laten prediken

6, 7. (a) Welk prachtige voorbeeld geeft Jehovah in nederigheid? (b) Hoe kan Gods nederigheid iemand groot maken?

6 Nog een factor die ons helpt nederig te zijn, is dat Jehovah zelf nederig is. Denk hier eens over na: „Wij zijn Gods medewerkers” (1 Kor. 3:9). Jehovah, de God die ongeëvenaard groot is, geeft ons waardigheid door ons met behulp van zijn Woord, de Bijbel, te laten prediken. Hoewel hij de zaadjes die wij planten en begieten, laat groeien, geeft hij ons de eer met hem samen te werken (1 Kor. 3:6, 7). Is dat niet een prachtig voorbeeld van Gods nederigheid? Zijn nederigheid moet ons aanmoedigen ons als een mindere te gedragen.

7 Gods voorbeeld van nederigheid had een enorme uitwerking op David. Hij zei tegen Jehovah: „Gij zult mij uw schild van redding geven, en het is uw deemoed [nederigheid] die mij groot maakt” (2 Sam. 22:36). David schreef de grootheid die hij in Israël had aan Jehovah’s nederigheid toe: aan het feit dat God het niet beneden zijn waardigheid achtte om aandacht aan hem te schenken (Ps. 113:5-7). Is het met ons niet hetzelfde? Is er ook maar iets dat we niet van Jehovah hebben ontvangen, als we aan onze kwaliteiten, talenten of voorrechten denken? (1 Kor. 4:7) Iemand die zich als een mindere gedraagt is groot in de zin dat hij waardevoller wordt als aanbidder van Jehovah (Luk. 9:48). Laten we eens zien waarom dat zo is.

’WIE ZICH ALS EEN MINDERE GEDRAAGT, IS GROOT’

8. Hoe is nederigheid van invloed op onze houding tegenover Jehovah’s organisatie?

8 Nederigheid is essentieel om je tevreden te voelen in Gods organisatie en met de gemeente samen te werken. Neem bijvoorbeeld Petra, een jonge vrouw die in de waarheid is opgevoed. Omdat ze de dingen op haar manier wilde doen, ging ze niet meer met de gemeente om. Jaren later kwam ze weer terug. Ze voelt zich nu gelukkig in de organisatie en ondersteunt graag de gemeenteregelingen. Wat maakte het verschil? Ze schrijft: „De twee belangrijkste eigenschappen die ik moest begrijpen en ontwikkelen om me thuis te voelen in Gods organisatie, waren nederigheid en bescheidenheid.”

9. Hoe denkt een nederig persoon over het geestelijke voedsel dat we krijgen, en waarom maakt dat hem waardevoller?

9 Een nederig persoon is oprecht dankbaar voor Jehovah’s voorzieningen, zoals het geestelijke voedsel. Zo iemand is dan ook een ijverige Bijbelstudent en een enthousiaste lezer van De Wachttoren en Ontwaakt! Net als veel andere trouwe aanbidders van Jehovah maakt hij er een gewoonte van elke nieuwe publicatie eerst te lezen voordat hij die in de boekenkast zet. Als we nederig waardering tonen door onze Bijbelse publicaties te lezen en te bestuderen, groeien we geestelijk en worden we bruikbaarder voor Jehovah (Hebr. 5:13, 14).

10. Hoe kunnen we ons in de gemeente als een mindere gedragen?

10 Iemand die zich als een mindere gedraagt, is in nog een opzicht groot. In elke gemeente zijn onder leiding van Jehovah’s heilige geest bekwame mannen aangesteld om als ouderling te dienen. Zij treffen regelingen voor bijvoorbeeld gemeentevergaderingen, velddienst en herderlijke bezoeken. Als we ons als een mindere gedragen door bereidwillig  deze regelingen te ondersteunen, dragen we bij tot de vreugde, vrede en eenheid van de gemeente. (Lees Hebreeën 13:7, 17.) Als je als ouderling of dienaar dient, ben je dan niet heel dankbaar dat Jehovah je dat voorrecht heeft toevertrouwd?

11, 12. Welke houding zal ons waardevoller maken voor Jehovah’s organisatie, en waarom is dat zo?

11 Degene die zich als een mindere gedraagt is groot, of waardevoller, in Jehovah’s organisatie omdat hij door zijn nederigheid een goede, bruikbare dienstknecht van God is. Jezus moest zijn discipelen de raad geven zich als een mindere te gedragen omdat sommigen van hen door de heersende opvattingen van die tijd waren beïnvloed. Lukas 9:46 zegt: „Er [kwam] een overlegging bij hen op, namelijk wie van hen wel de grootste zou zijn.” Beginnen wij misschien ook te denken dat we op een of andere manier beter zijn dan onze geloofsgenoten of dan de mensen in het algemeen? Velen in de wereld laten zich door trots en zelfzucht leiden. We moeten weigeren hen na te volgen en ons nederig gedragen. Als we dat doen en Jehovah’s wil op de eerste plaats stellen, zijn we voor onze broeders en zusters prettiger in de omgang.

12 Jezus’ raad om ons als een mindere te gedragen is echt motiverend. Daarom willen we ernaar streven in elk aspect van het leven nederig te zijn. Laten we eens drie terreinen bekijken.

DOE JE BEST JE ALS EEN MINDERE TE GEDRAGEN

13, 14. Hoe moeten huwelijkspartners zich als een mindere gedragen, en welke invloed kan dat op hun huwelijk hebben?

13 In je huwelijk. Tegenwoordig vinden veel mensen hun eigen rechten zo belangrijk dat ze die zelfs opeisen als dat ten koste van anderen gaat. Maar iemand die zich als een mindere gedraagt, heeft de houding die Paulus in zijn brief aan de Romeinen aanbeveelt: „Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen en de dingen die tot opbouw van elkaar dienen” (Rom. 14:19). Zo iemand streeft vrede na met iedereen en vooral met zijn of haar huwelijkspartner.

14 Neem bijvoorbeeld ontspanning. Een echtpaar kan verschillend denken over ontspanning. Misschien houdt de man ervan rustig thuis te zitten met een boek. Maar de vrouw gaat misschien liever uit eten of bij vrienden op bezoek. Het zal makkelijker voor haar zijn haar man te respecteren als ze ziet dat hij nederig is en oprecht rekening houdt met haar voorkeur, in plaats van alleen te denken aan wat hij zelf leuk vindt. En de man zal nog meer van zijn vrouw houden en haar nog meer waarderen als hij ziet dat ze niet haar eigen zin probeert door te drijven, maar rekening houdt met zijn wensen. De huwelijksband wordt sterker wanneer beiden zich als een mindere gedragen. (Lees Filippenzen 2:1-4.)

15, 16. Wat beval David in Psalm 131 aan, en hoe kunnen we dat in de gemeente toepassen?

15 In de gemeente. Veel mensen in de wereld leven voor de onmiddellijke bevrediging van hun verlangens. Ze hebben weinig geduld en wachten is een beproeving voor ze. Nederigheid helpt ons om op Jehovah te wachten. (Lees Psalm 131:1-3.) Als we op Jehovah wachten, zullen we gezegend worden en ons veilig, tevreden en gelukkig voelen. Geen wonder dat David de Israëlieten aanmoedigde geduldig op hun God te wachten!

 16 Jij kunt hetzelfde ervaren als je nederig op Jehovah wacht (Ps. 42:5). Misschien begeer je „een voortreffelijk werk” en streef je daarom naar „een opzienersambt” (1 Tim. 3:1-7). Natuurlijk moet je alles doen wat je redelijkerwijs kunt om met de hulp van de heilige geest de eigenschappen te ontwikkelen die een opziener nodig heeft. Maar als het nu eens wat langer lijkt te duren dan bij anderen? Iemand die zich als een mindere gedraagt en geduldig op een dienstvoorrecht wacht, blijft Jehovah met vreugde dienen en is blij met elke toewijzing.

17, 18. (a) Welke voordelen heeft het als we vergeving vragen en bereid zijn anderen te vergeven? (b) Wat wordt in Spreuken 6:1-5 aanbevolen?

17 In je omgang met anderen. De meeste mensen vinden het moeilijk om sorry te zeggen. Maar aanbidders van God kweken nederigheid aan door hun fouten toe te geven en om vergeving te vragen. Ze zijn ook bereid anderen te vergeven. Terwijl trots tot verdeeldheid en conflicten leidt, bevordert vergevingsgezindheid de vrede in de gemeente.

18 Misschien moeten we ons vernederen door onze excuses aan te bieden als we een afspraak niet kunnen nakomen door omstandigheden die we niet in de hand hebben. Hoewel de schuld misschien niet helemaal bij ons ligt, kijken we als we nederig zijn alleen naar onze eigen tekortkomingen en zijn we bereid ze toe te geven. (Lees Spreuken 6:1-5.)

Welke mogelijkheden heb jij om je als een mindere te gedragen?

19. Waarom moeten we allemaal dankbaar zijn voor de Bijbelse raad ons als een mindere te gedragen?

19 Wat zijn we dankbaar voor de Bijbelse aanmoediging ons als een mindere te gedragen! Misschien vinden we het af en toe moeilijk nederig te zijn. Maar als we een juiste kijk hebben op onze positie ten opzichte van onze Schepper en waardering hebben voor zijn nederigheid, kan dat ons motiveren die mooie eigenschap te ontwikkelen. Dan zullen we als Jehovah’s aanbidders inderdaad waardevoller zijn. Laten we ons daarom als een mindere gedragen.

^ ¶5 De namen zijn veranderd.