Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gedraag je als burgers van het Koninkrijk!

Gedraag je als burgers van het Koninkrijk!

 Gedraag je als burgers van het Koninkrijk!

„Gaat voort u te gedragen als burgers.” — FILIPPENZEN 1:27, vtn.

WAT ZOU JE ANTWOORDEN?

Wie kunnen burgers van het Koninkrijk zijn?

Wat betekent het de taal, de geschiedenis en de wetten van het Koninkrijk te kennen?

Hoe laten burgers van het Koninkrijk zien dat ze van Gods wetten houden?

1, 2. Waarom had Paulus’ raad een speciale betekenis voor de gemeente in Filippi?

DE APOSTEL Paulus moedigde de gemeente in Filippi aan: „Gedraagt u op een wijze die het goede nieuws (...) waardig is.” (Lees Filippenzen 1:27.) De Griekse uitdrukking die Paulus gebruikte voor „gedraagt u” kan ook vertaald worden met „gaat voort u te gedragen als burgers”. Die zin had een speciale betekenis voor de gemeente in Filippi. Het schijnt dat Filippi tot de selecte groep steden behoorde waarvan de inwoners een vorm van Romeins burgerschap hadden gekregen. De Filippenzen waren trots op deze status en genoten speciale bescherming onder de Romeinse wet.

2 De broeders en zusters in Filippi hadden een betere reden om trots te zijn. Paulus schreef aan die gezalfde christenen: „Wat ons betreft, ons burgerschap bestaat in de hemelen” (Fil. 3:20). Ze waren burgers van Gods Koninkrijk, dat veel machtiger is dan enige menselijke regering. Daardoor genoten ze ongekende bescherming en voordelen (Ef. 2:19-22).

3. (a) Wie kunnen burgers van het Koninkrijk zijn? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Paulus’ raad „gaat voort u te gedragen als burgers” is in de eerste plaats van toepassing op degenen die met Christus in de hemel zullen regeren (Fil. 3:20). Maar in ruimere zin kan het ook toegepast worden op degenen die de aardse onderdanen van Gods Koninkrijk zullen zijn. Waarom? Omdat alle opgedragen christenen dezelfde Koning, Jehovah, dienen en zich aan dezelfde wetten moeten houden (Ef. 4:4-6). Tegenwoordig doen mensen heel erg hun best om burgers van een welvarend land te mogen worden. Maar de mogelijkheid om burgers van het Koninkrijk  te worden, is veel meer waard! Om beter te begrijpen wat een geweldig voorrecht dat is, gaan we enkele overeenkomsten bekijken tussen de vereisten voor het burgerschap van een land en van Gods Koninkrijk. Daarna zullen we drie dingen bespreken die we moeten doen om een burger van het Koninkrijk te mogen blijven.

VEREISTEN VOOR BURGERS

4. Wat is de zuivere taal, en wat betekent het die te ’spreken’?

4 Leer de taal. Sommige regeringen verlangen van mensen die een burger van hun land willen worden dat ze de landstaal spreken. Soms zijn mensen nadat ze zijn toegelaten nog jaren bezig de nieuwe taal goed onder de knie te krijgen. De grammaticaregels zijn misschien snel geleerd, maar het kan heel wat tijd kosten om de woorden goed te leren uitspreken. Ook Gods Koninkrijk verlangt van zijn burgers dat ze een nieuwe taal leren. Die wordt in de Bijbel de „zuivere taal” genoemd. (Lees Zefanja 3:9.) Wat is dat voor taal? Het is de waarheid over God en zijn voornemens, zoals die in de Bijbel staat. We ’spreken’ de zuivere taal als we ons gedragen volgens Gods wetten en beginselen. Burgers van Gods Koninkrijk weten misschien al snel wat de Bijbel in grote lijnen leert. Maar ook na hun doop moeten ze hun best doen om de zuivere taal steeds beter te ’spreken’. Hoe dan? We moeten moeite blijven doen om onze kennis van de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen.

5. Waarom moeten we zo veel mogelijk willen weten over de geschiedenis van Jehovah’s organisatie?

5 Bestudeer de geschiedenis. Iemand die een burger van een bepaald land wil worden, zal waarschijnlijk iets over de geschiedenis van dat land moeten leren. Zo zullen ook degenen die burgers van Gods Koninkrijk willen worden, er zo veel mogelijk over moeten leren. Denk eens aan het voorbeeld van de zonen van Korach, die in het oude Israël dienden. Ze hielden van Jeruzalem en van de plaats van aanbidding en vertelden graag over de geschiedenis van de stad, niet omdat het gewoon een mooie stad was maar omdat het „de stad van de grote Koning”, Jehovah, was. Jeruzalem was het centrum van de ware aanbidding. Daar werd Jehovah’s Wet onderwezen. Jehovah, de Koning van Jeruzalem, betoonde liefderijke goedheid aan zijn onderdanen. (Lees Psalm 48:1, 2, 9, 12, 13.) Wil jij net zo graag de geschiedenis van het aardse deel van Jehovah’s organisatie bestuderen en erover vertellen? Hoe meer je leert over Gods organisatie en de manier  waarop God zijn volk ondersteunt, hoe reëler zijn Koninkrijk voor je zal worden. Je verlangen om het goede nieuws van het Koninkrijk te prediken zal er alleen maar door toenemen (Jer. 9:24; Luk. 4:43).

6. Waarom is het logisch dat Jehovah van ons verwacht dat we zijn wetten en beginselen kennen en gehoorzamen?

6 Ken de wetten. Menselijke regeringen verwachten van hun onderdanen dat ze de wetten van het land kennen en gehoorzamen. Het lijkt dus alleen maar logisch dat Jehovah verwacht dat alle burgers van het Koninkrijk zijn wetten en beginselen kennen en gehoorzamen (Jes. 2:3; Joh. 15:10; 1 Joh. 5:3). Menselijke wetten zijn onvolmaakt en niet altijd rechtvaardig. Maar „de wet van Jehovah is volmaakt” (Ps. 19:7). Houd jij van Gods wet en lees je zijn Woord elke dag? (Ps. 1:1, 2) De enige manier om Gods wet te kennen is die zelf te bestuderen. Niemand anders kan dat voor je doen.

BURGERS VAN HET KONINKRIJK HOUDEN VAN GODS WETTEN

7. Waarom gehoorzamen burgers van het Koninkrijk Gods wetten?

7 Om burgers van het Koninkrijk te mogen blijven, moeten we Gods wetten niet alleen kennen maar ook liefhebben. Veel onderdanen van menselijke regeringen zeggen dat ze het met de wetten en richtlijnen van hun land eens zijn. Maar als ze een bepaalde wet lastig vinden of denken dat niemand ze ziet, overtreden ze die. Zulke personen zijn vaak „mensenbehagers” (Kol. 3:22). Burgers van het Koninkrijk hebben een andere reden om Gods wetten te gehoorzamen: liefde voor Jehovah. We houden ons graag aan zijn wetten, zelfs als mensen ons niet zien (Jes. 33:22; lees Lukas 10:27).

8, 9. Hoe weet je of je echt van Gods wetten houdt?

8 Hoe weet je of je echt van Gods wetten houdt? Denk eens aan de manier waarop je reageert als je raad krijgt over iets wat je een kwestie van smaak vindt, zoals je kleding. Voordat je een burger van het Koninkrijk werd, droeg je misschien graag slordige of uitdagende kleding. Toen je liefde voor God groeide, ging je je kleden op een manier die hem eert (1 Tim. 2:9, 10; 1 Petr. 3:3, 4). Misschien denk je nu dat je bescheiden gekleed gaat. Maar wat als een ouderling je vertelt dat verschillende verkondigers in de gemeente aanstoot nemen aan de manier waarop je je kleedt? Hoe zou je reageren? Ga je in de verdediging, ben je beledigd of ga je ertegenin? Een fundamentele wet van Gods Koninkrijk is dat alle burgers Christus navolgen (1 Petr. 2:21). Paulus schreef: „Laat een ieder van ons zijn naaste behagen in datgene wat zijn opbouw ten goede komt. Want ook de Christus heeft zichzelf niet behaagd” (Rom. 15:2, 3). Om de vrede in de gemeente te bewaren, zal een rijpe christen het vermijden dingen te doen die het geweten van anderen kwetsen (Rom. 14:19-21).

9 Denk nu eens aan je kijk op seks en op het huwelijk. Mensen die nog geen burgers van Gods Koninkrijk zijn, vinden misschien dat er niets mis is met homoseksualiteit, dat porno iets onschuldigs is of dat overspel en echtscheiding een persoonlijke zaak zijn. Burgers van het Koninkrijk hebben die kortzichtige, zelfzuchtige opvattingen achter zich gelaten. Hoewel heel wat christenen vroeger een immoreel leven hebben geleid, bezien ze seks en het huwelijk nu als gaven van God. Ze houden van Jehovah’s hoge maatstaven en zijn het er helemaal  mee eens dat mensen die zich daar niet aan houden, geen burgers van het Koninkrijk kunnen zijn (1 Kor. 6:9-11). Maar ze beseffen ook dat het hart verraderlijk is (Jer. 17:9). Daarom zijn ze blij met specifieke waarschuwingen die hen helpen Gods wetten te gehoorzamen.

BURGERS VAN HET KONINKRIJK ZIJN BLIJ MET WAARSCHUWINGEN

10, 11. Welke actuele waarschuwingen geeft Gods Koninkrijk, en hoe denk je over die waarschuwingen?

10 Menselijke regeringen geven soms gezondheidswaarschuwingen op het gebied van voedsel of medicijnen. Natuurlijk zijn niet alle producten slecht. Maar als een specifiek product een gevaar vormt, kan de regering een waarschuwing geven om haar burgers te beschermen. Als dat niet zou gebeuren, zou de regering zich schuldig maken aan nalatigheid. Zo geeft ook Gods Koninkrijk actuele waarschuwingen over specifieke morele en geestelijke gevaren. Internet bijvoorbeeld is uitgegroeid tot een handig middel voor communicatie, onderwijs en ontspanning. Ook Gods organisatie maakt gebruik van internet en doet er veel nuttige dingen mee. Maar heel wat internetsites zijn in moreel en geestelijk opzicht gevaarlijk. Websites die porno promoten, vormen een duidelijk gevaar voor de geestelijke gezondheid van burgers van het Koninkrijk. Al jaren waarschuwt de getrouwe slaafklasse ons voor zulke sites. We zijn heel blij met die geestelijke gezondheidswaarschuwingen!

11 Onlangs is een ander soort site heel populair geworden: sociale netwerksites. Ze kunnen nuttig zijn, maar ook schadelijk. We moeten er dus heel voorzichtig mee omgaan. We zouden met mensen in contact kunnen komen die slechte omgang zijn (1 Kor. 15:33). Daarom heeft Gods organisatie waarschuwingen gegeven over het gebruik van zulke sites. Heb je alle recente artikelen van de getrouwe slaaf over het gebruik van sociale media gelezen? Het is gevaarlijk die sites te gebruiken zonder die artikelen doorgenomen te hebben! * Dat is zoiets als zware medicijnen innemen zonder de bijsluiter te lezen.

12. Waarom is het niet verstandig waarschuwingen te negeren?

12 Iemand die de waarschuwingen van de getrouwe slaaf negeert, brengt zichzelf en zijn geliefden onvermijdelijk schade toe. Sommigen zijn verslaafd geraakt aan porno of hebben immoraliteit bedreven en zichzelf wijsgemaakt dat Jehovah niet ziet wat ze doen. Het is heel dom te denken dat we voor Jehovah kunnen verbergen wat we doen! (Spr. 15:3; lees Hebreeën 4:13) God wil zulke personen helpen, en daar gebruikt hij de ouderlingen voor (Gal. 6:1). Maar net zoals een menselijke regering iemand het burgerschap kan afnemen als hij bepaalde wetten overtreedt, kan ook Jehovah iemand die zijn wetten overtreedt en geen berouw heeft, het burgerschap afnemen (1 Kor. 5:11-13). * Maar Jehovah is barmhartig:  personen die berouw hebben en hun gedrag veranderen, kunnen weer een goede band met hem krijgen en burgers van het Koninkrijk blijven (2 Kor. 2:5-8). Wat is het een eer om onderdanen van zo’n liefdevolle Koning te zijn!

BURGERS VAN HET KONINKRIJK WAARDEREN ONDERWIJS

13. Hoe tonen burgers van het Koninkrijk dat ze onderwijs waarderen?

13 Veel regeringen doen moeite om hun burgers onderwijs te geven. Ze zorgen voor scholen waar mensen een basisopleiding kunnen krijgen. Burgers van het Koninkrijk zijn blij met deze scholen en doen hun best om lezen, schrijven en praktische vaardigheden te leren, zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Maar ze hebben nog meer waardering voor het onderwijs dat ze als burgers van Gods Koninkrijk krijgen. Via de gemeente moedigt Jehovah ons aan veel te lezen. Ouders worden aangemoedigd hun kinderen voor te lezen. Elke maand publiceert de getrouwe slaaf heel wat bladzijden met Bijbels materiaal in De Wachttoren en Ontwaakt! Als je elke dag een paar bladzijden leest, blijf je bij met dit belangrijke Koninkrijksonderwijs.

14. (a) Welke opleiding krijgen we? (b) Welke suggesties voor de avond voor gezinsaanbidding heb je al toegepast?

14 Elke week worden burgers van het Koninkrijk onderwezen op de gemeentevergaderingen. De theocratische bedieningsschool bijvoorbeeld helpt de leerlingen al meer dan zestig jaar om goede onderwijzers van Gods Woord te worden. Sta je ingeschreven op deze school? De afgelopen jaren heeft de getrouwe slaaf aangemoedigd een vaste avond voor gezinsaanbidding te hebben. Deze regeling versterkt de gezinsband. Heb je de suggesties in onze lectuur al kunnen gebruiken? *

15. Wat is een van onze grootste voorrechten?

15 Veel burgers voeren campagne voor een politieke partij en gaan daarbij soms zelfs van deur tot deur. Wij prediken Gods Koninkrijk over de hele wereld, zowel op straat als van deur tot deur. Zoals in het vorige studieartikel stond, is De Wachttoren als aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk het meest verspreide tijdschrift ter wereld! Een van onze grootste voorrechten is anderen over Gods Koninkrijk te vertellen. Neem je ijverig deel aan de prediking? — Matth. 28:19, 20.

16. Hoe kun je bewijzen dat je een goede burger van Gods Koninkrijk bent?

16 Binnenkort is Gods Koninkrijk de enige regering over de aarde. De wetten van het Koninkrijk zullen de enige wetten zijn. Zul je dan een goede burger van Gods Koninkrijk zijn? Het is nu de tijd om dat te bewijzen. Zorg ervoor dat al je beslissingen tot eer van Jehovah zijn en bewijs zo dat je een goede burger van Gods Koninkrijk bent (1 Kor. 10:31).

[Voetnoten]

^ ¶11 Zie bijvoorbeeld de Ontwaakt! van juli 2011 (blz. 24-27), augustus 2011 (blz. 10-13) en februari 2012 (blz. 3-9).

^ ¶14 Zie De Wachttoren van 15 augustus 2011 (blz. 6, 7) en Onze Koninkrijksdienst van januari 2011 (blz. 3-6).

[Studievragen]

[Inzet op blz. 14]

Luister je naar de waarschuwingen van de getrouwe slaaf over internet?

[Illustratie op blz. 12]

Houd je, net als de zonen van Korach, van de ware aanbidding en de geschiedenis ervan?

[Illustratie op blz. 15]

De avond voor gezinsaanbidding kan jou en je gezin helpen goede burgers van het Koninkrijk te worden