Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah onthult wat ’binnenkort gebeuren moet’

Jehovah onthult wat ’binnenkort gebeuren moet’

 Jehovah onthult wat ’binnenkort gebeuren moet’

„Een openbaring door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven de dingen te tonen die binnenkort gebeuren moeten.” — OPENBARING 1:1.

WAT ZOU JE ANTWOORDEN?

Welk deel van het reusachtige beeld symboliseert de Engels-Amerikaanse wereldmacht?

Hoe laat Johannes de relatie zien tussen de Engels-Amerikaanse wereldmacht en de Verenigde Naties?

Hoe beschrijven Daniël en Johannes het einde van menselijk bestuur?

1, 2. (a) Wat kunnen we begrijpen als we de profetieën van Daniël en Johannes vergelijken? (b) Wat beelden de eerste zes koppen van het wilde beest af?

ALS we de profetieën van Daniël en Johannes vergelijken, begrijpen we veel van wat er nu in de wereld gebeurt en van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat kunnen we leren van Johannes’ visioen van het wilde beest met zeven koppen, Daniëls verslag over het vreeswekkende beest met tien hoorns en Daniëls uitleg van het reusachtige beeld? En waar moeten die profetieën ons toe bewegen?

2 Laten we eens naar Johannes’ visioen van het wilde beest kijken (Openb. 13). Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, beelden de eerste zes koppen van het beest Egypte, Assyrië, Babylon, Medië-Perzië, Griekenland en Rome af. Al die wereldmachten toonden haat tegenover het zaad van de vrouw (Gen. 3:15). Rome, de zesde kop, bleef nog eeuwen nadat Johannes zijn visioen had opgeschreven, een dominerende politieke macht. Uiteindelijk zou de zevende kop de plaats van Rome innemen. Welke wereldmacht was dat, en hoe zou die het zaad van de vrouw behandelen?

DE OPKOMST VAN GROOT-BRITTANNIË EN DE VERENIGDE STATEN

3. Wat stelt het angstaanjagende beest met tien hoorns voor? Wat beelden de tien hoorns af?

3 We kunnen te weten komen wat de zevende kop van het wilde beest uit Openbaring 13 is door Johannes’ visioen te vergelijken met Daniëls visioen van het angstaanjagende beest met tien * hoorns. (Lees Daniël 7:7, 8, 23, 24.) Het beest dat Daniël zag, stelde de Romeinse wereldmacht voor. (Zie blz. 12, 13.) In de vijfde  eeuw begon die wereldmacht uit elkaar te vallen in kleinere koninkrijken. De tien hoorns beelden de koninkrijken af die uit het Romeinse Rijk voortkwamen.

4, 5. (a) Wat deed de kleine hoorn? (b) Wat stelt de zevende kop van het wilde beest voor?

4 In Daniëls profetie van het beest met de tien hoorns rijst er een andere hoorn op, een kleine, die drie van de tien hoorns uitrukt. Dit ging in vervulling toen Groot-Brittannië, een vroegere buitenprovincie van het Romeinse Rijk, steeds meer invloed begon te krijgen. Tot de zeventiende eeuw was Groot-Brittannië een relatief onbelangrijke macht. Drie andere gebieden van het oude Romeinse Rijk, Spanje, Nederland en Frankrijk, hadden veel meer invloed. Groot-Brittannië rukte die machten een voor een uit door ze uit hun machtspositie te verwijderen. Tegen het midden van de achttiende eeuw was Groot-Brittannië op weg om de dominerende macht op het wereldtoneel te worden. Maar het was nog niet de zevende kop van het wilde beest.

5 Hoewel Groot-Brittannië een machtig koninkrijk was geworden, vochten koloniën in Noord-Amerika zich vrij. Groot-Brittannië liet toe dat deze Verenigde Staten een machtig land werden en beschermde ze zelfs met zijn vloot. Toen in 1914 de dag des Heren begon, was Groot-Brittannië het grootste rijk in de geschiedenis en de VS de grootste industriële macht op aarde. * Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormden de Britten en de Amerikanen een speciaal bondgenootschap. Op dat moment ontstond de Engels-Amerikaanse wereldmacht, de zevende kop van het beest. Hoe behandelde deze kop het zaad van de vrouw?

6. Hoe heeft de zevende kop Gods volk behandeld?

6 Kort na het begin van de dag des Heren deed de zevende kop een aanval op Gods volk, de overgeblevenen van Christus’ broeders op aarde (Matth. 25:40). Jezus had duidelijk gemaakt dat er tijdens zijn tegenwoordigheid een overblijfsel van het zaad actief zou zijn op aarde (Matth. 24:45-47; Gal. 3:26-29). De Engels-Amerikaanse wereldmacht voerde oorlog tegen die heiligen (Openb. 13:3, 7). Tijdens de Eerste Wereldoorlog onderdrukte ze Gods volk, verbood een aantal van hun publicaties en zette vertegenwoordigers van de getrouwe slaafklasse in de gevangenis. De zevende kop van het wilde beest legde het predikingswerk zogoed als plat. Jehovah had Johannes in een visioen verteld dat dit zou gebeuren. Hij zei ook tegen Johannes dat het secundaire deel van het zaad het predikingswerk weer op gang zou brengen (Openb. 11:3, 7-11). Uit de moderne geschiedenis van Jehovah’s aanbidders blijkt dat het inderdaad zo is gegaan.

DE ENGELS-AMERIKAANSE WERELDMACHT EN DE VOETEN VAN IJZER EN LEEM

7. Wat is de relatie tussen de zevende kop van het wilde beest en het reusachtige beeld?

7 Wat is de relatie tussen de zevende kop van het wilde beest en het reusachtige beeld? Groot-Brittannië kwam voort uit het Romeinse Rijk, en indirect de VS dus ook. Maar hoe zit het met de voeten van het beeld? Ze worden beschreven als een mengsel van ijzer en leem. (Lees Daniël 2:41-43.) Die beschrijving is van toepassing op de tijd waarin de zevende kop, de Engels-Amerikaanse wereldmacht, op de voorgrond zou komen. Net zoals een constructie van ijzer vermengd  met leem zwakker is dan massief ijzer, zo is Engeland-Amerika zwakker dan de macht waaruit ze voortkomt. In welk opzicht?

8, 9. (a) Hoe heeft de zevende wereldmacht ijzeren macht getoond? (b) Wat stelt het leem in de voeten van het beeld voor?

8 Af en toe heeft de zevende kop van het beest de kenmerken van ijzer getoond. Hij bewees zijn macht bijvoorbeeld door de Eerste Wereldoorlog te winnen. Ook in de Tweede Wereldoorlog was zijn ijzeren macht duidelijk merkbaar. * Na die oorlog heeft hij nog steeds regelmatig de kenmerken van ijzer getoond. Maar dat ijzer was al vroeg met leem vermengd.

9 Jehovah’s aanbidders doen al lang moeite om de symbolische betekenis van de voeten van het beeld te begrijpen. Daniël 2:41 beschrijft het mengsel van ijzer en leem niet als meerdere koninkrijken maar als één „koninkrijk”. Het leem symboliseert daarom elementen binnen de invloedssfeer van de Engels-Amerikaanse wereldmacht die haar zwakker maken dan het massieve ijzer van het Romeinse Rijk. Volgens de profetie is het leem „het nageslacht der mensen” oftewel het gewone volk (Dan. 2:43). Binnen de Engels-Amerikaanse wereldmacht zijn mensen opgestaan om hun rechten op te eisen door middel van vakbonden, onafhankelijkheidsbewegingen en campagnes voor burgerrechten. Het gewone volk ondermijnt het vermogen van de Engels-Amerikaanse wereldmacht om met ijzeren vuist te regeren. Ook hebben tegengestelde ideologieën en krappe verkiezingszeges zelfs de machtsbasis van populaire leiders verzwakt, zodat ze geen duidelijk mandaat hebben om hun politiek door te voeren. Daniël voorzei: „Het koninkrijk zal deels sterk blijken te zijn en zal deels broos blijken te zijn” (Dan. 2:42; 2 Tim. 3:1-3).

10, 11. (a) Wat gaat er met de „voeten” gebeuren? (b) Wat begrijpen we in verband met de tenen?

10 In de 21ste eeuw zijn Groot-Brittannië en de VS nog steeds speciale bondgenoten. Bij belangrijke gebeurtenissen werken ze vaak samen. De profetieën over het reusachtige beeld en het wilde beest bevestigen dat de Engels-Amerikaanse wereldmacht niet vervangen zal worden door een toekomstige wereldmacht. Deze laatste wereldmacht is misschien zwakker dan Rome, de benen van ijzer, maar ze zal niet vanzelf uiteenvallen.

11 Heeft het aantal tenen van het beeld een speciale betekenis? In andere visioenen noemt Daniël specifieke aantallen, zoals het aantal hoorns op de koppen van verschillende beesten. Die aantallen zijn belangrijk. Maar als Daniël het beeld beschrijft, noemt hij niet het aantal tenen. Dat aantal schijnt dus niet belangrijk te zijn, net zoals het aantal armen, handen, vingers, benen en voeten niet belangrijk is. Daniël zegt wel specifiek dat de tenen van ijzer en leem zijn. Daaruit kunnen we opmaken dat de Engels-Amerikaanse wereldmacht de dominerende macht zal zijn als de „steen”, Gods Koninkrijk, de voeten van het beeld treft (Dan. 2:45).

ENGELAND-AMERIKA EN HET TWEEHOORNIGE WILDE BEEST

12, 13. Wat stelt het tweehoornige wilde beest voor? Wat doet het?

12 Hoewel de Engels-Amerikaanse wereldmacht een mengsel van ijzer en leem is, blijkt uit de visioenen die Jezus aan Johannes gaf dat deze macht in de laatste dagen nog steeds een belangrijke rol zou spelen. Johannes zag een visioen van een  tweehoornig wild beest dat sprak als een draak. Wat stelt dit vreemde beest voor? Het heeft twee hoorns, dus het is een tweeledige macht. Johannes ziet opnieuw de Engels-Amerikaanse wereldmacht, maar nu in een speciale rol. (Lees Openbaring 13:11-15.)

13 Het beest met de twee hoorns „zegt” de mensen dat ze een beeld moeten maken van het wilde beest met zeven koppen. Johannes schreef dat het beeld van het beest zou verschijnen, verdwijnen en weer terug zou komen. Dat is precies wat er gebeurde met een organisatie die door Groot-Brittannië en de VS was gepromoot. Die organisatie moest de koninkrijken van de wereld verenigen en vertegenwoordigen. * Ze verscheen na de Eerste Wereldoorlog en werd de Volkenbond genoemd. Ze verdween bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog zeiden Gods aanbidders dat het beeld van het wilde beest volgens de profetie in Openbaring zou terugkomen. Het kwam inderdaad terug, nu als de Verenigde Naties (Openb. 17:8).

14. Waarom wordt het beeld van het wilde beest „een achtste koning” genoemd?

14 Johannes beschreef het beeld van het beest als „een achtste koning”. Waarom? Het wordt niet afgebeeld als een achtste kop op het oorspronkelijke wilde beest. Het is maar een beeld van dat beest. De macht die het heeft komt van zijn lidstaten, vooral van de Engels-Amerikaanse wereldmacht (Openb. 17:10, 11). Johannes noemt het een koning omdat het autoriteit krijgt om een specifieke taak uit te voeren waardoor een reeks gebeurtenissen op gang komt die van invloed zullen zijn op de hele wereld.

HET BEELD VAN HET BEEST VERSLINDT DE HOER

15, 16. Wat symboliseert de hoer? Wat gebeurt er tegenwoordig met religie?

15 Johannes beschreef ook een hoer die een scharlakengekleurd wild beest berijdt. Dit beest is hetzelfde als het beeld van het wilde beest. De hoer wordt „Babylon de Grote” genoemd (Openb. 17:1-6). Ze symboliseert alle valse religies, waarvan de ’christelijke’ kerken de voornaamste zijn. Religieuze organisaties hebben hun zegen gegeven aan het beeld van het beest en hebben geprobeerd er invloed op uit te oefenen.

16 In de dag des Heren heeft Babylon de Grote de wateren, de mensen die haar steunen, behoorlijk zien opdrogen (Openb. 16:12; 17:15). Toen het beeld van het beest bijvoorbeeld voor het eerst verscheen, werd de westerse wereld gedomineerd door de kerken van de christenheid, een invloedrijk deel van Babylon de Grote. Tegenwoordig hebben de kerken en hun  voorgangers het respect en de steun van de grote massa verloren. Veel mensen denken zelfs dat religie aan conflicten bijdraagt of ze veroorzaakt. Een groep westerse intellectuelen die zich steeds meer laat horen en steeds strijdbaarder wordt, roept dat er een eind moet komen aan de invloed van religie op de maatschappij.

17. Wat zal er binnenkort met de valse religie gebeuren, en waarom?

17 Maar de valse religie zal niet geleidelijk verdwijnen. De hoer zal een invloedrijke kracht blijven. Ze zal koningen haar wil proberen op te leggen totdat God een gedachte in het hart van de machthebbers plant. (Lees Openbaring 17:16, 17.) Binnenkort zal Jehovah de politieke elementen van Satans samenstel, die worden vertegenwoordigd door de VN, ertoe brengen de valse religie aan te vallen. Ze zullen een eind maken aan haar invloed en haar rijkdom verwoesten. Zoiets leek nog niet zo lang geleden misschien onwaarschijnlijk. Maar nu zit de hoer niet meer zo stevig op het scharlakengekleurde beest. Toch zal ze er niet langzaam van afglijden. Haar val zal plotseling en heftig zijn (Openb. 18:7, 8, 15-19).

DE BEESTEN KOMEN AAN HUN EIND

18. (a) Wat zal het wilde beest doen, en wat zal de afloop zijn? (b) Welke koninkrijken zal Gods Koninkrijk volgens Daniël 2:44 vernietigen? (Zie het kader op blz. 17.)

18 Nadat de valse religie is vernietigd, zal het wilde beest, Satans aardse politieke organisatie, ertoe gebracht worden een aanval te doen op Gods Koninkrijk. Omdat de koningen van de aarde niet in de hemel kunnen komen, zullen ze hun woede koelen op de aardse ondersteuners van Gods Koninkrijk. Het gevolg is onvermijdelijk: oorlog met God (Openb. 16:13-16; 17:12-14). Daniël beschrijft één aspect van die beslissende strijd. (Lees Daniël 2:44.) Het wilde beest uit Openbaring 13:1, zijn beeld en het tweehoornige wilde beest zullen vernietigd worden.

19. Waar kunnen we van overtuigd zijn, en waarvoor is het nu de tijd?

19 We leven in de tijd van de zevende kop van het wilde beest. Er zullen geen koppen meer verschijnen voordat het vernietigd wordt. De Engels-Amerikaanse wereldmacht zal de dominerende macht zijn als de valse religie wordt uitgeroeid. De profetieën van Daniël en Johannes zijn tot in de kleinste details in vervulling gegaan. We kunnen ervan overtuigd zijn dat binnenkort de valse religie wordt vernietigd en de oorlog van Armageddon komt. Jehovah heeft die details van tevoren onthuld. Schenken we aandacht aan die profetische waarschuwingen? (2 Petr. 1:19) Het is nu de tijd om voor Jehovah te kiezen en zijn Koninkrijk te steunen (Openb. 14:6, 7).

[Voetnoten]

^ ¶3 In de Bijbel symboliseert het getal tien vaak een volledige groep, in dit geval alle koninkrijken die uit het Romeinse Rijk voortkwamen.

^ ¶5 Zowel het Britse Rijk als de VS bestaan al sinds de achttiende eeuw, maar het visioen van Johannes laat zien dat ze aan het begin van de dag des Heren één wereldmacht zouden vormen. De vervulling van de visioenen in Openbaring vindt plaats in „de dag des Heren” (Openb. 1:10). Pas in de Eerste Wereldoorlog begon de zevende kop als een verenigde wereldmacht op te treden.

^ ¶8 Daniël voorzag de vreselijke verwoesting die deze koning tijdens die oorlog zou aanrichten: „Op verwonderlijke [ontstellende] wijze zal hij verderf stichten” (Dan. 8:24). De VS heeft bijvoorbeeld op ongekende schaal verderf gesticht door twee atoombommen op een vijand van de Engels-Amerikaanse wereldmacht te werpen.

^ ¶13 Zie De Openbaring — Haar grootse climax is nabij!, blz. 240, 241, 253.

[Studievragen]

[Kader op blz. 17]

WAT ZIJN „AL DEZE KONINKRIJKEN”?

Volgens de profetie in Daniël 2:44 zal Gods Koninkrijk „al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken”. Die profetie gaat alleen over de koninkrijken die door de verschillende delen van het beeld worden gesymboliseerd.

Hoe zit het met alle andere menselijke regeringen? De parallelle profetie in Openbaring laat het grotere plaatje zien. Daarin wordt onthuld dat „de koningen van de gehele bewoonde aarde” tegen Jehovah vergaderd zullen worden op „de grote dag van God de Almachtige” (Openb. 16:14; 19:19-21). Niet alleen de koninkrijken van het beeld maar ook alle andere menselijke regeringen zullen dus in Armageddon vernietigd worden.