Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Acht koningen

Acht koningen

Acht koningen

Samen noemen de Bijbelboeken Daniël en Openbaring niet alleen acht koningen (menselijke regeringen), maar ook de volgorde waarin ze zouden verschijnen. We kunnen achter de betekenis van die profetieën komen als we de allereerste profetie in de Bijbel begrijpen.

Door de hele geschiedenis heen heeft Satan zijn zaad georganiseerd in allerlei politieke bewegingen oftewel koninkrijken (Luk. 4:5, 6). Toch zijn er relatief weinig menselijke koninkrijken die een belangrijke invloed hebben gehad op Gods volk, hetzij de natie Israël of de gemeente van gezalfde christenen. De visioenen van Daniël en Johannes beschrijven in totaal maar acht van die grote machten.

[Tabel/Illustraties op blz. 12, 13]

(Zie publicatie voor volledig gezette tekst)

PROFETIEËN PROFETIEËN

IN DANIËL IN OPENBARING

1. Egypte

2. Assyrië

3. Babylon

4. Medië-

Perzië

5. Griekenland

6. Rome

7. Groot-Brittannië

en de VS *

8. Volkenbond en

Verenigde Naties *

GODS VOLK

2000 v.Chr.

Abraham

1500

Natie Israël

1000

Daniël 500

v.Chr./n.Chr.

Johannes

Israël Gods 500

1000

1500

2000 n.Chr.

[Voetnoten]

^ ¶13 Beide koningen bestaan in de tijd van het einde. Zie blz. 19.

^ ¶14 Beide koningen bestaan in de tijd van het einde. Zie blz. 19.

[Illustraties]

Het reusachtige beeld (Dan. 2:31-45)

Vier beesten uit de zee (Dan. 7:3-8, 17, 25)

De ram en de bok (Dan. 8)

Het zevenkoppige wilde beest (Openb. 13:1-10, 16-18)

Het tweehoornige beest promoot het maken van een beeld van het wilde beest (Openb. 13:11-15)

[Verantwoording]

Photo credits: Egypt and Rome: Photograph taken by courtesy of the British Museum; Medo-Persia: Musée du Louvre, Paris