Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

 Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

In welk opzicht kan Salomo een waarschuwend voorbeeld voor ons zijn?

Koning Salomo werd door God gebruikt en gezegend. Maar tijdens zijn regering week hij af van Gods raad. Hij trouwde met de heidense dochter van Farao, nam meerdere vrouwen en liet zich geleidelijk door heidense vrouwen tot valse aanbidding verlokken. Wij moeten het vermijden geleidelijk verkeerde houdingen of neigingen te ontwikkelen (Deut. 7:1-4; 17:17; 1 Kon. 11:4-8). — 15/12, blz. 10-12.

Waarom kunnen we Sara bezien als een goede echtgenote die God toegewijd was?

Toen God Abraham gebood uit Ur weg te gaan, moest hij familie en vrienden achterlaten en zijn manier van leven opgeven zonder te weten waar hij naartoe ging. Maar Sara ging bereidwillig mee, in het vertrouwen dat God haar zou zegenen. Ze had respect voor Abraham en gaf blijk van prachtige eigenschappen. — 1/1, blz. 8.

Waarom vroeg Jehovah Abraham zijn geliefde zoon te offeren?

Het is belangrijk te bedenken dat God niet toeliet dat Abraham Isaäk echt offerde. Het was een manier om te laten zien hoeveel het hem zou kosten zijn Zoon, Jezus, te offeren. — 1/1, blz. 23.

Waaruit blijkt dat er vanaf de eerste eeuw altijd wel een aantal echte gezalfde christenen op aarde zijn geweest?

In Jezus’ gelijkenis over „de tarwe” en „het onkruid” duidde „het voortreffelijke zaad” op „de zonen van het koninkrijk” (Matth. 13:24-30, 38). De tarwe zou tot aan de oogst samen met het onkruid opgroeien. Er moeten dus altijd personen zijn geweest die tot de tarweklasse behoorden, hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen wie dat waren. — 15/1, blz. 7.

Welke gebeurtenissen zullen rechtstreeks tot Armageddon leiden?

De wereldleiders zullen een belangrijke bekendmaking van „vrede en zekerheid” doen (1 Thess. 5:3). Verschillende regeringen zullen tegen valse religie in actie komen (Openb. 17:15-18). Er zal een aanval zijn op de ware aanbidders. Dan zal het einde komen. — 1/2, blz. 9.

Hoe kunnen we een neiging tot jaloezie overwinnen?

De volgende suggesties kunnen een hulp zijn: ontwikkel liefde en broederlijke genegenheid, ga met aanbidders van Jehovah om, zoek naar manieren om goed te doen en „verheugt u met mensen die zich verheugen” (Rom. 12:15). — 15/2, blz. 16, 17.

Wie spreken het Nahuatl, en wat wordt er voor ze gedaan?

Het was de taal van de Azteken, en het wordt nog steeds gesproken door anderhalf miljoen mensen in Mexico. Er zijn Getuigen die in het Nahuatl prediken en er is lectuur in die taal beschikbaar. — 1/3, blz. 13, 14.

Welke principes moeten we in gedachte houden als we raad geven?

Ga na wat de situatie precies is. Antwoord niet te snel. Wees nederig en gebruik Gods Woord. Gebruik zo mogelijk een theocratische bibliotheek. Neem geen beslissingen voor anderen. — 15/3, blz. 7-9.

Wat bedoelde Jezus toen hij zijn toehoorders de raad gaf een extra mijl te gaan? (Matth. 5:41)

In die tijd konden de Romeinse bezetters iemand een bepaald werk opleggen. Toen Jezus zijn toehoorders de raad gaf een extra mijl te gaan, bedoelde hij dat ze zonder tegenstribbelen taken moesten uitvoeren die gezagdragers van ze mochten vragen. — 1/4, blz. 9.