Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Help mensen ’uit de slaap te ontwaken’

Help mensen ’uit de slaap te ontwaken’

 Help mensen ’uit de slaap te ontwaken’

„Doet dit ook omdat gij de gelegen tijd weet, dat het uur reeds is aangebroken waarop gij uit de slaap dient te ontwaken.” — ROMEINEN 13:11.

KUN JE DIT UITLEGGEN?

Waarom is het belangrijk dat christenen geestelijk wakker blijven?

Waarom moeten waakzame predikers luisteren en opmerkzaam zijn?

Welke rol spelen vriendelijkheid en zachtaardigheid in onze dienst?

1, 2. In welke zin moeten veel mensen wakker worden?

ELK jaar komen duizenden mensen om het leven omdat ze achter het stuur slaperig worden of zelfs in slaap vallen. Anderen raken hun baan kwijt omdat ze zich regelmatig verslapen of omdat ze op het werk in slaap vallen. Maar geestelijke slaperigheid kan nog veel ernstiger gevolgen hebben. In dat verband zegt de Bijbel: „Gelukkig is hij die wakker blijft” (Openb. 16:14-16).

2 Terwijl Jehovah’s grote dag dichterbij komt, zijn de meeste mensen geestelijk in slaap. Sommige kerkleiders hebben hun kudde zelfs een „slapende reus” genoemd. Wat is geestelijke slaap? Waarom is het belangrijk dat ware christenen wakker blijven? Hoe kunnen we anderen helpen wakker te worden?

WAT IS GEESTELIJKE SLAAP?

3. Hoe zou je iemand beschrijven die geestelijk slaapt?

3 Slapende mensen zijn meestal inactief. Maar mensen die geestelijk slapen, kunnen heel druk bezig zijn, alleen niet met geestelijke dingen. Ze worden helemaal in beslag genomen door hun dagelijkse zorgen of ze doen alles wat ze kunnen om plezier te hebben of rijk en beroemd te worden. En intussen maken ze zich niet erg druk om hun geestelijke behoeften. Mensen die geestelijk wakker zijn, beseffen dat we „in de laatste dagen” leven en zijn daarom zo actief mogelijk in het doen van Gods wil (2 Petr. 3:3, 4; Luk. 21:34-36).

4. Wat bedoelde Paulus toen hij zei dat we niet moeten „doorslapen zoals de overigen”?

4 Lees 1 Thessalonicenzen 5:4-8. Hier moedigt Paulus christenen aan ’niet door te slapen zoals de overigen’. Wat bedoelde hij? Eén manier waarop we  kunnen „doorslapen” is door Jehovah’s morele normen te negeren. Een andere manier is door te negeren dat Jehovah binnenkort de slechte mensen gaat vernietigen. We moeten ervoor zorgen dat we de gewoonten en opvattingen van deze slechte mensen niet overnemen.

5. Wat voor opvattingen zijn kenmerkend voor mensen die geestelijk in slaap zijn?

5 Sommige mensen denken dat er geen God is die ze ter verantwoording zal roepen (Ps. 53:1). Anderen denken dat God geen belangstelling voor mensen heeft en dat er dus geen reden is belangstelling voor hem te hebben. Weer anderen vinden dat ze een vriend van God zijn omdat ze een geloof hebben. Al die mensen zijn geestelijk in slaap. Ze moeten wakker worden. Hoe kunnen we ze helpen?

WE MOETEN ZELF WAKKER BLIJVEN

6. Waarom moeten christenen hun best doen om geestelijk wakker te blijven?

6 Om anderen wakker te kunnen maken, moeten we zelf wakker zijn. Wat is daarvoor nodig? De Bijbel legt verband tussen figuurlijke slaap en „werken die tot de duisternis behoren”: brasserijen, drinkgelagen, immorele seks, losbandig gedrag, ruzie en jaloezie. (Lees Romeinen 13:11-14.) Het kan moeilijk zijn die „werken” uit de weg te gaan. Waakzaamheid is van levensbelang. Een automobilist moet beseffen dat het zijn leven kan kosten als hij achter het stuur in slaap valt. Hoeveel te meer moet een christen dan beseffen dat geestelijke slaap dodelijk kan zijn!

7. Wat zou er met ons kunnen gebeuren als we een verkeerd beeld van de mensen in ons gebied hebben?

7 We zouden bijvoorbeeld het idee kunnen hebben dat iedereen in ons gebied het goede nieuws definitief afgewezen heeft (Spr. 6:10, 11). Misschien denken we: als er toch niemand positief reageert, waarom zou ik dan zo veel moeite doen om mensen te bereiken? Het is waar dat velen nu geestelijk in slaap zijn, maar hun omstandigheden en houding kunnen veranderen. Sommigen worden wakker geschud en reageren positief. Wij kunnen ze helpen als we zelf wakker blijven, bijvoorbeeld door nieuwe manieren te proberen om mensen voor de Koninkrijksboodschap te interesseren. Om wakker te blijven moeten we in gedachte houden waarom onze dienst zo belangrijk is.

WAAROM IS ONZE PREDIKING ZO BELANGRIJK?

8. Waarom is onze prediking zo belangrijk?

8 Hoe de mensen ook reageren, onze prediking eert Jehovah en speelt een rol in de vervulling van zijn voornemen. Binnenkort zullen degenen die het goede nieuws niet gehoorzamen vernietigd worden. God zal mensen oordelen op grond van hun reactie op onze prediking (2 Thess. 1:8, 9). Het zou een vergissing zijn te denken dat we in de prediking niet ons best hoeven te doen omdat „er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen” (Hand. 24:15). We hebben uit Gods Woord geleerd dat degenen die als „bokken” worden geoordeeld, zullen „heengaan in de eeuwige afsnijding”. Onze prediking is een uiting van Jehovah’s barmhartigheid en geeft mensen de gelegenheid te veranderen en ’eeuwig leven’ te krijgen (Matth. 25:32, 41, 46; Rom. 10:13-15). Als we niet zouden prediken, zouden mensen niet de kans krijgen om de boodschap te horen die hun leven kan redden.

9. Hoe heeft de prediking van het goede nieuws jou en anderen geholpen?

 9 De prediking heeft ook voordelen voor jezelf. (Lees 1 Timotheüs 4:16.) Je hebt vast wel gemerkt dat spreken over Jehovah en de Koninkrijkshoop je geloof en je liefde voor hem versterkt. Ook zal het je geholpen hebben christelijke eigenschappen te ontwikkelen. En ongetwijfeld maakt het je gelukkig dat je door de prediking je liefde voor God toont. Velen die anderen de waarheid hebben onderwezen, vonden het geweldig te zien hoe Gods geest hun Bijbelstudies hielp een beter leven te leiden.

WEES OPMERKZAAM

10, 11. (a) Hoe lieten Jezus en Paulus zien dat ze alert en opmerkzaam waren? (b) Hoe kunnen we opmerkzaam zijn in de velddienst?

10 We kunnen mensen op verschillende manieren voor het goede nieuws interesseren. Daarom moeten we opmerkzaam zijn in de prediking. Jezus gaf ons daar het voorbeeld in. Omdat hij volmaakt was, kon hij de ergernis van een Farizeeër, het oprechte berouw van een zondige vrouw en de opofferingsgezindheid van een weduwe opmerken (Luk. 7:37-50; 21:1-4). Jezus kon mensen helpen omdat hij wist wat ze nodig hadden. Maar we hoeven niet volmaakt te zijn om een goede waarnemer te zijn. Denk maar aan Paulus. Hij paste zijn manier van prediken aan om allerlei mensen te kunnen helpen (Hand. 17:22, 23, 34; 1 Kor. 9:19-23).

11 Als we net als Jezus en Paulus alert en opmerkzaam zijn, zullen we weten hoe we de belangstelling van mensen kunnen wekken. Als je ze benadert, let dan op dingen die iets zeggen over hun cultuur, interesses of gezinssituatie. Misschien zie je wat ze op dat moment aan het doen zijn en kun je daar beleefd iets over zeggen om een gesprek te beginnen.

12. Waar moeten we bij onze onderlinge gesprekken in de dienst op letten?

12 Een alerte waarnemer probeert zich niet te laten afleiden. Ook al kunnen gesprekken met je partner in de dienst opbouwend zijn, vergeet niet dat het de bedoeling is tot anderen te prediken (Pred. 3:1, 7). We moeten dus oppassen dat onze onderlinge gesprekken onze dienst niet in de weg staan. Een goede manier om onze aandacht bij de prediking te houden, is te praten over wat we tegen de huisbewoners kunnen zeggen. En hoewel mobieltjes soms een hulp kunnen zijn bij de prediking, moeten we er wel voor zorgen dat ze een gesprek met de huisbewoner niet verstoren.

TOON BELANGSTELLING

13, 14. (a) Hoe komen we te weten wat iemand interesseert? (b) Hoe kunnen we de interesse wekken voor geestelijke dingen?

13 Het is belangrijk dat we goed naar de mensen luisteren. Welke vragen kun je stellen om ze aan het praten te krijgen? Vinden ze dat er te veel geloven zijn of maken ze zich zorgen over het geweld in de buurt of over het falen van regeringen? Kun je hun interesse wekken voor geestelijke dingen door iets te zeggen over het schitterende ontwerp van al het leven op aarde of over de praktische raad van de Bijbel? Het gebed interesseert mensen in bijna elke cultuur en zelfs sommige atheïsten. Velen vragen zich af of er iemand is die naar onze gebeden luistert. Anderen zijn misschien geïnteresseerd in vragen als: Luistert God naar alle gebeden? En als dat niet zo is, wat moeten we dan doen zodat hij onze gebeden verhoort?

14 We kunnen van ervaren verkondigers leren hoe we een gesprek moeten  beginnen. Let erop hoe ze tactvol vragen stellen zonder nieuwsgierig te lijken. Hoe maken ze door de toon waarop ze spreken en door hun gezichtsuitdrukking duidelijk dat ze geïnteresseerd zijn in de mening van de huisbewoner? — Spr. 15:13.

VRIENDELIJKHEID EN TACT

15. Waarom moeten we vriendelijk zijn in de prediking?

15 Vind je het prettig uit een diepe slaap gewekt te worden? Velen reageren niet zo goed als dat plotseling gebeurt. De meesten hebben liever een voorzichtige aanpak. Dat geldt ook voor pogingen om mensen geestelijk wakker te maken. Wat moet je bijvoorbeeld doen als iemand kwaad reageert? Wees vriendelijk, respecteer zijn gevoelens en ga rustig weg (Spr. 15:1; 17:14; 2 Tim. 2:24). Misschien reageert hij de volgende keer dat er een Getuige komt positiever dankzij jouw vriendelijkheid.

16, 17. Hoe kunnen we in onze prediking onderscheidingsvermogen gebruiken?

16 Soms kun je toch even een gesprek hebben als iemand zegt dat hij geen interesse heeft of dat hij zijn eigen geloof heeft. Hij zegt dat misschien alleen om makkelijk een eind te maken aan het gesprek. Toch zou je tactvol en vriendelijk een goede vraag kunnen stellen die de huisbewoner nieuwsgierig maakt. (Lees Kolossenzen 4:6.)

17 Als mensen zeggen dat ze het te druk hebben, kunnen we dat beter respecteren en weggaan. Maar af en toe merk je misschien dat je nog even iets zinvols kunt zeggen. Sommigen lezen kort een Bijbeltekst voor en laten een interessante vraag achter. Soms wekte dit zo veel interesse dat de huisbewoner toch even tijd maakte voor een gesprekje. Misschien kun je dat ook eens proberen als de situatie het toelaat.

18. Wat kunnen we doen om beter te worden in het geven van informeel getuigenis?

18 Als we erop voorbereid zijn informeel getuigenis te geven, kunnen we mensen helpen die we in het dagelijks leven treffen. Veel broeders en zusters hebben altijd wat lectuur bij zich. Misschien hebben ze ook een specifieke Bijbeltekst paraat om voor te lezen als het uitkomt. Je zou de dienstopziener of een pionier in je gemeente kunnen vragen hoe je je daarop kunt voorbereiden.

FAMILIELEDEN VOORZICHTIG WAKKER MAKEN

19. Waarom moeten we blijven proberen onze familieleden te helpen?

19 Het is logisch dat we onze familie willen helpen het goede nieuws te aanvaarden (Joz. 2:13; Hand. 10:24, 48; 16:31, 32). Als onze eerste poging mislukt, zijn we misschien minder geneigd het nog eens te proberen. We zouden kunnen denken dat we weinig kunnen doen of zeggen om hun houding te veranderen. Maar soms gebeurt er iets  waardoor hun leven of hun kijk verandert. Of misschien heb je geleerd de waarheid beter uit te leggen, zodat je een ander resultaat krijgt.

20. Waarom is tact belangrijk als we met familieleden praten?

20 We moeten niet onverschillig zijn voor de gevoelens van familieleden (Rom. 2:4). Praat net zo vriendelijk tegen hen als tegen de mensen in je gebied. Wees zachtaardig en respectvol. Maak zonder prekerig te zijn duidelijk wat de waarheid voor jou heeft betekend (Ef. 4:23, 24). Laat zien hoe je leven verrijkt is door wat je van Jehovah hebt geleerd (Jes. 48:17). Toon je familie door je voorbeeld hoe een christen moet leven.

21, 22. Vertel een ervaring die laat uitkomen hoe belangrijk het is te blijven proberen je familie te helpen.

21 Een zuster schreef onlangs: „Ik heb altijd geprobeerd door wat ik zeg en doe getuigenis te geven aan mijn dertien broers en zussen. Ik heb geen jaar voorbij laten gaan zonder ze allemaal te schrijven. Toch ben ik dertig jaar de enige Getuige in de familie geweest.”

22 Ze vertelt verder: „Op een dag belde ik een van mijn zussen, die honderden kilometers bij me vandaan woont. Ze zei dat ze haar voorganger had gevraagd de Bijbel met haar te bestuderen, maar dat hij daar nooit op had gereageerd. Toen ik zei dat ik haar graag wilde helpen, zei ze: ’Oké, maar ik zeg je van tevoren dat ik nooit een Getuige van Jehovah word.’ Nadat ik haar het boek Wat leert de bijbel echt? had opgestuurd, belde ik haar om de paar dagen. Maar ze had er nog steeds niet in gekeken. Uiteindelijk vroeg ik haar het boek te pakken, en toen hebben we een kwartier lang over de telefoon een paar van de aangehaalde teksten gelezen en besproken. Na een paar keer wilde ze langer dan een kwartier studeren. Daarna begon ze mij te bellen, soms ’s ochtends terwijl ik nog in bed lag en soms twee keer op een dag. Het jaar daarop werd ze gedoopt en nog een jaar later begon ze te pionieren.”

23. Waarom moeten we blijven proberen mensen uit de geestelijke slaap wakker te maken?

23 Mensen wakker maken uit een geestelijke slaap is een kunst en vraagt om volharding. Toch zijn er nog steeds zachtmoedige mensen die positief reageren op onze pogingen om ze te wekken. Gemiddeld worden elke maand meer dan 20.000 personen gedoopt. Volg dus Paulus’ raad aan Archippus op: „Blijf erop toezien dat gij de bediening die gij in de Heer hebt aanvaard, ook vervult” (Kol. 4:17). Het volgende artikel maakt duidelijk wat het wil zeggen met een gevoel van dringendheid te prediken.

[Studievragen]

[Kader op blz. 13]

HOE JE ZELF WAKKER BLIJFT

▪ Blijf actief in het doen van Gods wil

▪ Vermijd „werken die tot de duisternis behoren”

▪ Besef hoe gevaarlijk het is geestelijk in slaap te vallen

▪ Houd een positieve kijk op mensen in je gebied

▪ Probeer nieuwe manieren om te prediken

▪ Bedenk hoe belangrijk de prediking is