Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Dit is echt de studie-uitgave!

Dit is echt de studie-uitgave!

 Dit is echt de studie-uitgave!

Om de studie-uitgave aantrekkelijker te maken en bruikbaarder bij je studie van Jehovah’s kostbare Woord van waarheid, hebben wij de lay-out aangepast (Ps. 1:2; 119:97).

Vier jaar geleden zijn wij begonnen met het uitgeven van twee edities van De Wachttoren, één voor het publiek en één voor ons (Jehovah’s Getuigen en personen die Bijbelstudie krijgen en vorderingen maken).

Een broeder die Jehovah al lang dient, schreef over de studie-uitgave: „Prachtig en diepgaand — dat was m’n indruk van de eerste studie-uitgave van De Wachttoren. De diepere geestelijke taal en opmerkingen spraken rechtstreeks tot m’n hart. Enorm bedankt voor deze geweldige nieuwe voorziening.” Een andere broeder schreef: „Ik kijk ernaar uit om deze editie uitgebreid voor mezelf te bestuderen met de Studiebijbel erbij.” Wij zijn er zeker van dat jij er ook zo over denkt.

Zoals je weet wordt The Watchtower al sinds 1879 uitgegeven, een bijzondere prestatie die alleen maar mogelijk is dankzij Jehovah’s geest en zegen (Zach. 4:6). In die 133 jaar zijn er verschillende veranderingen aangebracht aan de voorkant van het tijdschrift. In 2012 zal er op de voorkant van elke studie-uitgave een kleurrijke afbeelding staan van een getuigenisscène. Dat zal ons herinneren aan onze opdracht van God om grondig getuigenis af te leggen van zijn koninkrijk (Hand. 28:23). Op bladzijde 2 vind je de foto waarop de afbeelding gebaseerd is, met daarbij een korte beschrijving van wat er gebeurt en waar het is. Het zal ons er in de loop van het jaar aan herinneren dat Jehovah’s volk het goede nieuws „op de gehele bewoonde aarde” predikt (Matth. 24:14).

Wat is er nog meer veranderd? Het overzichtskader staat nu aan het begin van elk studieartikel. Hierdoor kun je direct zien op welke hoofdpunten je tijdens het lezen en bestuderen van het artikel moet letten. Natuurlijk zullen Wachttoren-studieleiders deze vragen blijven gebruiken om aan het eind van de studie een overzicht van de stof te geven. Je zult merken dat de kantlijnen wat breder zijn en dat de bladzijde- en paragraafnummers wat meer opvallen.

Zoals in deze uitgave uitgelegd wordt, is er een nieuwe rubriek: „Uit ons archief”. Deze rubriek is erbij gekomen om belangrijke ontwikkelingen in de moderne geschiedenis van Jehovah’s Getuigen te belichten. Er zullen ook af en toe waargebeurde ervaringen verschijnen onder de titel „Ze boden zich gewillig aan”. Daarin wordt levendig beschreven wat een vreugde, voldoening en geluk broeders en zusters hebben ervaren die zijn gaan dienen waar meer behoefte aan predikers is.

Wij hopen dat je ervan zult genieten Gods Woord te bestuderen aan de hand van dit tijdschrift.

De uitgevers

[Illustratie op blz. 3]

1879

[Illustratie op blz. 3]

1895

[Illustratie op blz. 3]

1931

[Illustratie op blz. 3]

1950

[Illustratie op blz. 3]

1974

[Illustratie op blz. 3]

2008