Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Uit ons archief

Behoud van schatten uit ons verleden

Behoud van schatten uit ons verleden

JEHOVAH’S volk heeft een heel rijk geestelijk erfgoed. Om ons een beeld te vormen van dat fascinerende erfgoed kunnen we niet alleen putten uit onze publicaties, maar ook uit foto’s, brieven, persoonlijke verslagen en allerlei voorwerpen van vroeger die te maken hebben met onze aanbidding, ons predikingswerk en onze geschiedenis. Maar wat voor nut heeft het dat soort materiaal te bewaren en in ons verleden te graven? Gezinshoofden in het oude Israël moesten hun zonen vertellen over de wetten en wonderbare daden van Jehovah zodat ze „op God hun vertrouwen zouden stellen” (Ps. 78:1-7).

Nazoekwerk in archieven speelt al lang een rol in de vervulling van Jehovah’s voornemens. Toen tegenstanders bijvoorbeeld het werk aan de tempel in Jeruzalem wilden dwarsbomen, werd er een bevel uitgevaardigd om de archieven te doorzoeken van Ekbatana, de hoofdstad van Medië. Dit bracht een document aan het licht waarin koning Cyrus toestemming gaf voor die bouw (Ezra 6:1-4, 12). Zo werd de tempel in overeenstemming met Gods wil herbouwd. Ook de evangelieschrijver Lukas raadpleegde bronnen. Hij ’ging alle dingen van meet af nauwkeurig na’ (Luk. 1:1-4).

Het Besturende Lichaam is bijzonder geïnteresseerd in onze theocratische geschiedenis. Een lid van het Besturende Lichaam zei het volgende over  de noodzaak ons geestelijke erfgoed in stand te houden, te documenteren en door te geven: „Om te weten waar we naartoe gaan, moeten we weten waar we vandaan zijn gekomen.” Om die reden is onlangs op het hoofdkantoor in Brooklyn de afdeling Writing Archives opgericht, die onder leiding staat van het Schrijverscomité.

ONS ’FAMILIEALBUM’ EN ONZE ’ERFSTUKKEN’

Met het verstrijken van de tijd vergeten we veel uit het verleden. Velen vinden het dan ook jammer dat ze niet wat meer dingen van hun familiegeschiedenis hebben vastgelegd. Op de afdeling Writing Archives wordt hard gewerkt om ons rijke en groeiende erfgoed in stand te houden en te documenteren. Foto’s die met zorg in dat archief bewaard worden, kunnen gezien worden als een deel van ons ’familiealbum’. Ook onze eerste publicaties, adembenemende persoonlijke verslagen en onbetaalbare memorabilia zijn schatten die in ons archief bewaard worden. Dat zijn ’erfstukken’ die ons informeren over ons theocratische erfgoed en ons helpen met vertrouwen vooruit te kijken naar de toekomst van onze geestelijke familie.

Wij nodigen je uit een kijkje te nemen in Writing Archives via de nieuwe rubriek „Uit ons archief”. Deze rubriek zal periodiek verschijnen in de studie-uitgave van De Wachttoren. In een volgende uitgave bijvoorbeeld zal een geïllustreerd verslag verschijnen dat deze vragen zal beantwoorden: Wat was de Dawn-Mobile? Wie maakten er gebruik van? Wanneer werd hij gebruikt en waarvoor diende hij?

Net als een familiealbum vol herinneringen vertelt het archief veel over onszelf en onze geestelijke voorouders: over het geloof en de moed van degenen die ons zijn voorgegaan, over de vreugde en de uitdagingen in de dienst voor onze liefdevolle hemelse Vader, en over Gods leiding en steun aan zijn volk (Deut. 33:27). Wij hebben er alle vertrouwen in dat Jehovah onze inspanningen zal zegenen om de geschiedenis van onze organisatie te bewaren, zodat we nog meer verenigd zijn en gesterkt om zijn wil te doen.

[Kader/Illustratie op blz. 31]

Een kijkje van dichtbij

Bij het voorbereiden van christelijke lectuur, dvd’s en ander Bijbels materiaal maken onze schrijvers, illustrators, researchers en anderen gebruik van het archief. Writing Archives besteedt daarom veel zorg aan het verzamelen en bewaren van een grote variëteit aan historisch materiaal afkomstig van bijkantoren, Bethelafdelingen, gemeenten, individuele personen en wereldse instellingen. Kijk eens naar het volgende overzicht van dat werk:

Toevoegen en analyseren: Er worden constant unieke voorwerpen toegevoegd aan de collectie van het archief. Vele daarvan worden gedoneerd of uitgeleend door personen uit families die Jehovah al jarenlang trouw dienen. Door dat soort materiaal te analyseren en te vergelijken kunnen we meer begrip krijgen van onze geschiedenis en van degenen die in die tijd leefden.

Catalogiseren: De collectie bestaat uit duizenden voorwerpen, waarvan sommige meer dan een eeuw oud zijn. Ze zijn allemaal verschillend van vorm en grootte, en moeten voor toekomstig gebruik nauwkeurig gecatalogiseerd worden.

Restaureren en in goede staat houden: Fragiele boeken en voorwerpen worden met behulp van professionele restauratiemethoden gerepareerd en in goede staat gehouden. Documenten, foto’s, krantenknipsels, films en opnamen worden gedigitaliseerd. Daardoor zijn ze elektronisch toegankelijk en hoeven de originele documenten of voorwerpen van historische waarde niet aangeraakt te worden.

Opslaan en terugvinden: Het archiefmateriaal wordt ordelijk en veilig opgeborgen zodat het niet verloren gaat en beschermd is tegen schade door licht of vocht. Er wordt een database opgezet om deze kostbare schatten uit ons verleden terug te kunnen vinden.

[Illustraties op blz. 32]

1. Aanplakbiljet voor het „Photo-Drama der Schepping” 2. Abonnementenlijst 3. Geluidswagen 4. Voorkant van de Watch Tower van 15 april 1912 5. Gevangenisformulier van J.F. Rutherford 6. WBBR-microfoon 7. Grammofoon 8. Koffer voor boeken 9. Persoonlijke aantekeningen 10. Telegram aan J.F. Rutherford