Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waarom je laten leiden door Gods geest

Waarom je laten leiden door Gods geest

 Waarom je laten leiden door Gods geest

„Gij zijt mijn God. Uw geest is goed; moge die mij geleiden.” — PSALM 143:10.

1. Hoe kan een onzichtbare kracht iemand leiden?

HEB je weleens een kompas gebruikt om de weg te vinden? Een kompas is een eenvoudig instrument met een magnetische naald. Onder invloed van een onzichtbare kracht, magnetisme, wijst die naald naar het noorden. Eeuwenlang hebben mensen zich op hun reizen over land en zee door het kompas laten leiden.

2, 3. (a) Welke enorme kracht gebruikte Jehovah miljarden jaren geleden? (b) Hoe weten we dat Jehovah’s werkzame kracht invloed kan hebben op ons leven?

2 Er is nog een belangrijker onzichtbare kracht die ons kan leiden. Welke is dat? Het is de kracht waarover we lezen in de eerste twee verzen van de Bijbel. Genesis zegt wat Jehovah miljarden jaren geleden deed: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Uit het volgende vers blijkt dat hij daarbij een enorme kracht gebruikte: „Gods werkzame kracht bewoog zich heen en weer” (Gen. 1:1, 2). Welke kracht was dat? Zijn heilige geest, de dynamische kracht achter de schepping. Als Jehovah die geest niet had gebruikt om alles te scheppen, zouden wij niet bestaan (Job 33:4; Ps. 104:30).

3 Deze werkzame kracht kan ook invloed hebben op ons leven. Dat blijkt uit Jezus’ woorden tegen zijn discipelen toen hij zei dat de geest ze ’in alle waarheid zou leiden’ (Joh. 16:13). Wat is deze geest? En waarom is het goed ons erdoor te laten leiden?

Wat de heilige geest is

4, 5. (a) Welk verkeerde idee hebben veel mensen over de heilige geest? (b) Hoe zou je uitleggen wat de heilige geest is?

4 Soms komen we in de velddienst mensen tegen die een onbijbelse kijk hebben op de heilige geest. Mensen die in de drie-eenheid geloven denken ten onrechte dat die geest een persoon is die gelijk is aan God de Vader (1 Kor. 8:6). Maar de leer van de drie-eenheid is duidelijk in strijd met wat de Bijbel zegt.

5 Wat is heilige geest dan wel? Een voetnoot bij Genesis 1:2 in de Studiebijbel zegt: „Roeʹach [Hebreeuws] wordt niet alleen met ’geest’ vertaald maar ook met ’wind’ en  met andere woorden die op een onzichtbare werkzame kracht duiden.” (Vergelijk de voetnoten bij Genesis 3:8; 8:1.) Net zoals we de wind niet kunnen zien maar wel de effecten ervan, zo kunnen we ook de heilige geest niet zien maar wel de uitwerking ervan. Het is geen persoon maar energie van Jehovah die hij op mensen of dingen richt om zijn wil te volbrengen. Het hoeft ons niet te verbazen dat de almachtige God over zo’n geweldige kracht beschikt. (Lees Jesaja 40:12, 13.)

6. Wat vroeg David aan Jehovah?

6 Jehovah gebruikt zijn geest nog steeds, namelijk om ons te leiden in het leven. Hij beloofde David: „Ik zal u inzicht schenken en u onderrichten in de weg die gij dient te gaan” (Ps. 32:8). Wilde David door Jehovah geleid worden? Ja, want hij bad tot Jehovah: „Leer mij uw wil te doen, want gij zijt mijn God. Uw geest is goed; moge die mij geleiden” (Ps. 143:10). Ook wij moeten de wens hebben ons door Gods geest te laten leiden. We gaan vier redenen daarvoor bespreken.

We kunnen onszelf niet leiden

7, 8. (a) Waarom kunnen we onszelf niet leiden? (b) Welk voorbeeld helpt ons te begrijpen waarom we Gods leiding nodig hebben in deze slechte wereld?

7 De eerste reden om ons door Gods geest te laten leiden is dat we onszelf niet kunnen leiden. Iemand leiden betekent dat je hem toont welke weg hij moet volgen. Jehovah heeft ons niet het vermogen gegeven om onszelf te leiden. En als we het toch proberen, maken we veel fouten omdat we onvolmaakt zijn. Jeremia schreef dat „het niet aan de mens is zijn weg te bepalen, zijn pad uit te zetten, te kiezen waarheen hij zal gaan” (Jer. 10:23, De Nieuwe Bijbelvertaling). Waarom niet? Jehovah geeft ons via Jeremia de reden: „Het hart is verraderlijker dan iets anders en niets ontziend. Wie kan het kennen?” — Jer. 17:9; Matth. 15:19.

8 Stel dat iemand zonder kompas of ervaren gids diep de jungle in trekt. Zoiets zou onverstandig en levensgevaarlijk zijn als hij niet weet hoe hij de weg moet vinden of moet overleven op zo’n onherbergzame plek. Zo is het ook heel gevaarlijk te denken dat je in deze slechte wereld zonder Jehovah’s hulp en leiding je weg kunt bepalen. De enige manier om deze wereld te overleven is door net als David Jehovah om hulp te vragen: „Mogen mijn schreden vasthouden aan uw sporen, waarin mijn voetstappen stellig niet aan het wankelen gebracht zullen worden” (Ps. 17:5; 23:3). Hoe kunnen we zulke leiding krijgen?

9. Hoe kan Gods geest je leiden? (Zie plaatje op blz. 17.)

9 Als je nederig bent en op Jehovah vertrouwt, geeft hij je zijn heilige geest om je te leiden. Hoe kan die werkzame kracht je helpen? Jezus zei tegen zijn discipelen: „De  helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal u alle dingen leren en alle dingen welke ik u heb gezegd, in uw herinnering terugbrengen” (Joh. 14:26). Als je geregeld onder gebed de Bijbel bestudeert, met inbegrip van Jezus’ onderwijs, zal de heilige geest je helpen Jehovah’s grote wijsheid beter te begrijpen zodat je zijn wil kunt doen (1 Kor. 2:10). Wanneer er onverwachte dingen gebeuren in je leven kan Gods geest je laten zien wat je moet doen. Zijn geest kan je Bijbelse principes in herinnering brengen die je ooit geleerd hebt en je helpen begrijpen hoe je ze kunt gebruiken om goede keuzes te maken.

Jezus liet zich door Gods geest leiden

10, 11. Wat verwachtte Jezus van de heilige geest? Hoe hielp de heilige geest hem?

10 Een tweede reden om ons door de heilige geest te laten leiden is dat Jehovah zijn eigen Zoon ook leiding gaf door Zijn geest. Toen Jezus naar de aarde kwam, verwachtte hij hulp van de heilige geest, want hij wist dat er over hem geschreven was: „Op hem moet de geest van Jehovah komen te rusten, de geest van wijsheid en van verstand, de geest van raad en van kracht, de geest van kennis en van de vrees voor Jehovah” (Jes. 11:2). Het leven op aarde zou niet makkelijk zijn voor Jezus, dus je kunt je wel voorstellen hoe graag hij de hulp van Gods geest wilde!

11 Jehovah’s woorden kwamen uit. Het evangelie van Lukas vertelt wat er direct na Jezus’ doop gebeurde: „Vervuld van heilige geest keerde Jezus nu terug van de Jordaan, en hij werd door de geest in de wildernis rondgevoerd” (Luk. 4:1). Terwijl Jezus daar aan het vasten, bidden en mediteren was, heeft Jehovah hem waarschijnlijk instructies gegeven en verteld wat hem te wachten stond. Gods geest werkte in op Jezus’ verstand en hart en leidde zijn gedachten en beslissingen. Hierdoor wist Jezus in elke situatie wat hij moest doen, en hij deed precies wat zijn Vader van hem verlangde.

12. Waarom is het zo belangrijk om de leiding van Gods geest te vragen?

12 Omdat Jezus had ervaren hoe belangrijk Gods geest in zijn eigen leven was, drukte hij zijn discipelen op het hart erom te vragen en zich erdoor te laten leiden. (Lees Lukas 11:9-13.) Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het je manier van denken zo kan veranderen dat je „de zin van Christus” krijgt (Rom. 12:2; 1 Kor. 2:16). Als je je laat leiden door Gods geest, kun je dus net zoals Jezus gaan denken en zijn voorbeeld volgen (1 Petr. 2:21).

Afdwalen door de geest van de wereld

13. Waartoe zet de geest van de wereld mensen aan?

13 Een derde reden om ons door Gods geest te laten leiden is dat we daardoor kunnen voorkomen dat de geest van de wereld  ons laat afdwalen. De meeste mensen laten zich door die geest beïnvloeden. Het is een sterke kracht die gedrag promoot dat haaks staat op wat de heilige geest in ons voortbrengt. In plaats van mensen te helpen de zin van Christus te hebben, zet de geest van de wereld ze ertoe aan te denken en doen als de heerser van de wereld, Satan. (Lees Efeziërs 2:1-3; Titus 3:3.) Als iemand toegeeft aan de geest van de wereld en de werken van het vlees gaat beoefenen, zal hij ’Gods koninkrijk niet beërven’ (Gal. 5:19-21).

14, 15. Hoe kun je de geest van de wereld weerstaan?

14 Jehovah geeft je wat je nodig hebt om de geest van de wereld te weerstaan. Paulus zei: „Blijft kracht verwerven in de Heer en in de macht van zijn sterkte (...) opdat gij op de boze dag weerstand kunt bieden” (Ef. 6:10, 13). Door zijn geest geeft Jehovah je de kracht om weerstand te bieden aan Satans pogingen om je te misleiden (Openb. 12:9). De sterke geest van de wereld kun je niet helemaal ontlopen. Maar je hoeft er niet door aangetast te worden, want je hebt de hulp van de heilige geest. Die is nog sterker!

15 Petrus zei over personen in de eerste eeuw die de waarheid verlieten: „Doordat zij het rechte pad hebben verlaten, zijn zij misleid” (2 Petr. 2:15). Gelukkig hebben „wij niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt” (1 Kor. 2:12). Als je je laat leiden door Gods geest en gebruikmaakt van al zijn voorzieningen om ons bij te sturen, kun je de geest van deze slechte wereld weerstaan (Gal. 5:16).

Gods geest brengt een goede vrucht voort

16. Welke vrucht kan de heilige geest in je voortbrengen?

16 Een vierde reden om ons open te stellen voor Gods geest is dat die geest dan een goede vrucht in ons leven voortbrengt. (Lees Galaten 5:22, 23.) Natuurlijk willen we allemaal wel liefdevoller, vreugdevoller en vredelievender worden. En het zou ook geweldig zijn om meer lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid en zelfbeheersing te hebben. Als je die mooie eigenschappen ontwikkelt, heb je er niet alleen zelf voordeel van, maar ook je gezin en de gemeente. We moeten hard aan die eigenschappen blijven werken, want er is geen limiet aan de vrucht die de geest in ons kan voortbrengen.

17. Hoe kun je bepaalde aspecten van de vrucht van Gods geest verder ontwikkelen?

17 Het is verstandig je af te vragen: blijkt uit mijn woorden en daden dat ik geleid word door de heilige geest en dat ik de vrucht ervan voortbreng? (2 Kor. 13:5a; Gal. 5:25) En wat als je erachter komt dat je moet werken aan bepaalde aspecten van de vrucht van de geest? Doe er dan moeite voor om de heilige geest nog meer op je te laten inwerken. Dat kun je doen door te bestuderen wat de Bijbel en onze publicaties over elk aspect zeggen. Zo kom je te weten hoe je de vrucht van de geest in het dagelijkse leven moet tonen. Doe vervolgens nog meer je best om dat ook toe te passen. * Als je in je eigen leven en in dat van anderen de goede resultaten ziet van de werking van Gods geest, wordt het je duidelijk waarom je de leiding ervan nodig hebt.

Stel jij je open voor Gods geest?

18. Wat kunnen we leren van Jezus’ voorbeeld?

18 Als Gods „meesterwerker” bij de schepping wist Jezus alles over de magnetische  kracht van de aarde, die mensen gebruiken om de weg te vinden (Spr. 8:30; Joh. 1:3). Maar er is geen bewijs in de Bijbel dat Jezus hier op aarde die kracht ooit daarvoor gebruikte. De Bijbel zegt wel dat de heilige geest een sterke kracht was in zijn leven als mens. Hij liet zich er graag door leiden. Als de geest hem ergens toe aanzette, aanvaardde en volgde hij die leiding (Mark. 1:12, 13; Luk. 4:14). Doe jij dat ook?

19. Wat moet je doen als je je door de heilige geest wilt laten leiden?

19 Jehovah’s werkzame kracht heeft nog steeds invloed op het verstand en hart van mensen die zich erdoor willen laten leiden. Hoe kun je je erdoor in de juiste richting laten sturen? Blijf Jehovah in gebed vragen of hij je zijn geest geeft en je helpt de leiding ervan te aanvaarden. (Lees Efeziërs 3:14-16.) Laat zien dat je openstaat voor Gods geest door de Bijbel, een product van die geest, te bestuderen (2 Tim. 3:16, 17). Gehoorzaam de wijze raad die de Bijbel geeft en aanvaard de leiding van de heilige geest. Zo toon je dat je vertrouwt op Jehovah’s vermogen om je goed door deze slechte wereld heen te leiden.

[Voetnoot]

^ ¶17 Zie voor een bespreking van elk aspect het kopje „Gerangschikt naar aspect” onder het trefwoord „Vrucht van Gods geest” in de Indexen van Wachttoren-publicaties.

Wat waren de hoofdpunten?

• Welke invloed kan de heilige geest hebben op ons leven?

• Wat zijn vier redenen om ons door Gods geest te laten leiden?

• Wat kun je doen om voordeel te trekken van de leiding van de heilige geest?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 15]

Gods geest was een drijvende kracht in Jezus’ leven

[Illustratie op blz. 17]

Gods geest heeft invloed op het verstand en hart van mensen die zich erdoor willen laten leiden