Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Overzicht onderwerpen 2011

Overzicht onderwerpen 2011

 Overzicht onderwerpen 2011

Met vermelding van datum van uitgave

BIJBEL

Geniet je van Bijbellezen? 15/5

Olivetanus — ’Nederige vertaler’, 1/9

Tijdstippen van de dag, 1/5

Verandert levens, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11

Voor jongeren, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11

Wanneer geschreven, 1/6

Welke schrijvers aanwezig met Pinksteren? 1/12

Zamora’s zoektocht naar zuivere grondtekst, 1/12

Zes Bijbelprofetieën komen uit, 1/5

CHRISTELIJKE LEEFWIJZE EN EIGENSCHAPPEN

Behandel partner met respect, 1/8

Belasting, 1/9

Besef je hoe gezegend je bent? 15/2

Beslist de moeite waard! (gezinsaanbidding), 15/2

Bijbelvraag, persoonlijk probleem, 15/10

Breng kinderen beleefdheid bij, 15/2

Breng kinderen morele waarden bij, 1/2

Deel je vreugde! 15/10

Eerlijk in een oneerlijke wereld, 15/4

’Gehoorzamen beter dan slachtoffer’, 15/2

Gezinsaanbidding, 15/8

Hoe een kind uw huwelijk verandert, 1/5

Hoe goede vrienden kiezen? 1/12

Hoe houden vaders een goede band met hun zoon? 1/11

Hoe oud om gedoopt te worden? 15/6

Hou jezelf niet voor de gek, 15/3

Internetgebruik, 15/8

Laat broeders en zusters niet in de steek, 15/3

Laat je niet door ziekte van vreugde beroven, 15/12

Leven lang samen — Wat is het geheim? 1/2

’Maak je weg succesvol’, 15/6

Om met uw kinderen te lezen, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12

Pinehas navolgen bij problemen, 15/9

Seksuele voorlichting, 1/11

Sta stil bij wat Jehovah voor je gedaan heeft, 15/1

’Tijd om lief te hebben, tijd om te haten’, 1/12

’Voortdurend waken’, 15/10

Wat is er nodig voor een gelukkig gezin? 1/10

Werk als echtpaar aan spiritualiteit, 1/11

Zie de bewijzen van Gods leiding, 15/4

DIVERSEN

Aarde overleeft 2012? 1/12

Apostelen uitgezonden; staf en sandalen, 15/3

Barabbas, 1/4

Betekenis van naam Caesar, 1/7

Bij welke misdrijven terechtstelling zoals Jezus? 1/4

Bijbelse kijk op seks, 1/11

Bouwprojecten van Nebukadnezar, 1/11

’Breng de boekrollen mee, de perkamenten’, 15/6

„Dame, ja, dames” (Pr 2:8), 15/3

Eeuwig leven saai? 1/5

Gaan alle gelovige christenen naar de hemel? 1/6

Geef uw leven zin, 1/7

Gehenna een plaats van pijniging door vuur? 1/4

Geld (Bijbelse tijden), 1/5

Geldwisselaars in tempel, 1/10

Gods koninkrijk iets dat in ons hart zit? 1/3

„Goede nieuws van het koninkrijk”, 1/3

Gokken, 1/3

Had Abraham kamelen? 15/6

Hoe bezagen Joodse leiders gewone volk? 1/7

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is? 1/8

Hof van Eden, 1/1

Hoop voor de doden, 1/6

„Huis van caesar” (Fil 4:22), 1/3

„Ik heb geloofd” (Martha), 1/4

In wat voor huis Abram gewoond kan hebben, 1/1

Inwijdingsfeest (Jo 10:22), 1/9

Jehu komt op voor ware aanbidding, 15/11

„Karmozijnen stof”, 1/12

Kinderdoop, 1/10

Kwam op voor Gods volk (Esther), 1/10

„Land vloeiende van melk en honing”, 1/3

Leviraatshuwelijk, 1/3

Man naar Jehovah’s hart, 1/9

Mozes boos op Aärons zoons (Le 10:16-20), 15/2

Nalezing, 1/2

Namen op kleizegels, 1/5

Natuurrampen — Straf van God? 1/12

Olijfbomen geliefd, 1/10

Oost-Aziaat in het oude Italië, 1/1

Paus ’opvolger van Petrus’? 1/8

Petrus te gast bij leerlooier, 1/6

Rondkomen van wat je hebt, 1/6

Strijd tegen armoede, 1/6

’Tegen de prikkels slaan’ (Han 26:14), 1/8

Tijd ’s nachts bijhouden, 1/8

Volhardde ondanks teleurstellingen (Samuël), 1/1

Vond troost bij God (Elia), 1/7

Voorbereid op belangrijkste dag van het jaar? 1/2

Waar werden diensten in tempel van betaald? 1/11

Waarom importeerde Salomo hout uit Libanon? 1/2

Waarom Satan een slang gebruikte, 1/1

Wanneer Jeruzalem verwoest? 1/10, 1/11

Wat is Armageddon? 1/9

Wat is Gods koninkrijk? 1/7

Water in Israël tijdens droge jaargetijde, 1/1

Wie kan profetieën uitleggen? 1/12

Wie regeert de wereld? 1/9

„Zeven vruchten” van het goede land, 1/9

JEHOVAH

Bedoeling met de aarde, 1/4

Geeft God echt om u? 1/1

Heeft God de Duivel geschapen? 1/3

Heeft God een organisatie? 1/6

Naam in het dal (Zwitserland), 15/1

Nader dicht tot God, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

Vijf leugens weerlegd! 1/10

Vindt God het ene ras belangrijker? 1/7

Waarom gaf hij de Israëlieten kwartels te eten? 1/9

Waarom God raadplegen? 1/1

Waarom laat God slechtheid en lijden toe? 1/5

Wat moeten kinderen leren? 1/8

Wetten die het heelal besturen, 1/7

Wetten zijn goed voor ons, 1/11

Wie is God? 1/2

Wist God dat Adam en Eva zouden zondigen? 1/1

Woont God op één plaats? 1/8

JEHOVAH’S GETUIGEN

Editie vereenvoudigd Engels (De Wachttoren), 15/7

Een brief uit . . ., 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

Gileadgraduaties, 1/2, 1/8

„Gods koninkrijk komt!”-congressen, 1/6

Informatie in het jaarbericht, 15/8

Jaarvergadering, 15/8

Juridische overwinning! (Rusland), 15/7

Medische behandelingen, 1/2

Reden voor vreugde (organisatie), 15/3

Russische congressen, 1/3

Verdedigen goede naam (Rusland), 1/5

Vreugde te kunnen geven (bijdragen), 15/11

„Zelfhandhaving die respect afdwingt” (nazi-Duitsland), 1/10

JEZUS CHRISTUS

Aan een kruis gestorven? 1/3

Hoeveel profetieën over de Messias? 15/8

Rechtszaak, 1/4

Tijd waarop aan paal gehangen? 15/11

Uitdrukking „gijzelf hebt het gezegd”, 1/6

Volg Christus, perfecte Leider, 15/5

Waarvandaan; hoe geleefd; waarom gestorven, 1/4

Wie is Jezus Christus? 1/3

LEVENSVERHALEN

Als Jefta’s dochter (J. Soans), 1/12

Bevrijd van angst voor de dood (P. Gatti), 15/7

Bijbellezen altijd kracht gegeven (M. Leroy), 15/9

Droomde van leven op wielen (Z. Dimitrova), 1/6

’Geweldige opziener, goede vriend’ (J. Barr), 15/5

Heerlijk Jehovah te dienen (F. Rusk), 15/10

„Invalide maar niet voor altijd!” (S. van der Monde), 15/11

Jehovah dienen ondanks beproevingen (M. de Jonge-van den Heuvel), 15/1

Veel goede dingen gekregen (A. Bonno), 15/4

Veranderingen aanbrengen lonend (J. Thompson), 15/12

STUDIEARTIKELEN

Ben jij Gods rust ingegaan? 15/7

Blijf wakker, net als Jeremia, 15/3

De heilige geest geeft kracht bij elke beproeving, 15/1

De heilige geest geeft kracht bij verleidingen en ontmoediging, 15/1

De schepping — Een product van de heilige geest! 15/2

Doe je best om de vrede te bewaren, 15/8

Eer God met „de vrucht van de geest”, 15/4

Er is goed nieuws dat iedereen nodig heeft, 15/6

Gebruik je ongehuwde staat zo goed mogelijk, 15/1

Getrouwen uit de oudheid werden geleid door Gods geest, 15/12

Gezinnen, blijf wakker! 15/5

Gezinnen, wees voorbereid! 15/5

God laat zien hoeveel hij van ons houdt, 15/6

Gods goedkeuring leidt tot eeuwig leven, 15/2

Goede raad voor vrijgezellen en gehuwden, 15/10

Haat je wetteloosheid? 15/2

Heb met heel je hart rechtvaardigheid lief, 15/2

’Heb respect voor hen die onder u hard werken’, 15/6

Help mannen om Jehovah te gaan dienen, 15/11

Hou vol tot aan de finish! 15/9

Is hij een goed of een waarschuwend voorbeeld? 15/12

Is Jehovah jouw deel? 15/9

Jehovah is „de God die vrede geeft”, 15/8

Jehovah is mijn deel, 15/9

Kent Jehovah jou? 15/9

Laat je door Gods geest leiden naar het leven, 15/11

Laat je je leiden door Gods geest? 15/4

Leid broeders op voor meer verantwoordelijkheid, 15/11

Leiding van Gods geest in de eerste eeuw en in onze tijd, 15/12

Luister naar Jehovah’s duidelijke waarschuwingen, 15/7

Neem beslissingen waarmee je God eert, 15/4

Neem je dienst voor Jehovah serieus, 15/4

’O de diepte van Gods wijsheid!’ (Ro 11), 15/5

Ren om de prijs te winnen! 15/9

Respecteer het huwelijk als een geschenk van God, 15/1

„Steun niet op uw eigen verstand”, 15/11

„Tijdelijke inwoners” in een slechte wereld, 15/11

Toon je gereed! 15/3

’Troost alle treurenden’, 15/10

Vertrouw onvoorwaardelijk op Jehovah, 15/5

Vertrouw op Jehovah want het einde komt dichterbij, 15/3

Vertrouw op Jehovah, „de God van alle vertroosting”, 15/10

Volg Jehovah’s liefdevolle leiding, 15/7

Waarom je laten leiden door Gods geest, 15/12

Wat is Gods rust? 15/7

Wat voor ontspanning kies jij? 15/10

Weersta de geest van de wereld, stel je open voor Gods geest, 15/3

„Weidt de kudde Gods die aan uw zorg is toevertrouwd”, 15/6

Wie is het belangrijkst in jouw leven? 15/5

Ze hadden de Messias gevonden! 15/8

Ze keken uit naar de Messias, 15/8

’Zoek toevlucht bij de naam van Jehovah’, 15/1