Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Getrouwen uit de oudheid werden geleid door Gods geest

Getrouwen uit de oudheid werden geleid door Gods geest

 Getrouwen uit de oudheid werden geleid door Gods geest

„De Soevereine Heer Jehovah zelf heeft mij gezonden, ja, zijn geest.” — JESAJA 48:16.

1, 2. Wat hebben we nodig om geloof te kunnen tonen? Hoe zijn getrouwen uit de oudheid een aanmoediging voor ons?

HOEWEL sinds de tijd van Abel heel wat personen geloof hebben getoond, zegt de Bijbel: „Niet alle mensen bezitten geloof” (2 Thess. 3:2). Hoe komt iemand dan aan geloof en wat kan hem helpen meer geloof te krijgen? Geloof komt voor een groot deel voort uit de dingen die we uit Gods Woord horen (Rom. 10:17). En geloof is een aspect van de vrucht van Gods heilige geest (Gal. 5:22, 23). Om een sterk geloof te kunnen tonen, heb je dus heilige geest nodig.

2 Mensen worden niet met geloof geboren. De getrouwe mannen en vrouwen over wie we in de Bijbel lezen, waren mensen „met dezelfde gevoelens als wij” (Jak. 5:17). Ze hadden twijfels, onzekerheden en zwakheden, maar door Gods geest werden ze ’krachtig gemaakt’ om moeilijke situaties aan te kunnen (Hebr. 11:34). Als we bekijken hoe Jehovah’s geest ze hielp, worden we aangemoedigd om Jehovah trouw te blijven dienen. Zo’n aanmoediging hebben we nodig omdat er in deze tijd veel dingen zijn die ons geloof kunnen verzwakken.

Gods geest sterkte Mozes

3-5. (a) Hoe weten we dat heilige geest Mozes hielp bij zijn taken? (b) Wat leert Mozes’ voorbeeld ons over de manier waarop Jehovah ons zijn geest geeft?

3 Van alle mensen die in 1513 v.Chr. leefden was Mozes „verreweg de zachtmoedigste” (Num. 12:3). Jehovah gaf juist hem de zware verantwoordelijkheid zorg te dragen voor het volk Israël. Dankzij Gods geest kon Mozes profeet, rechter en schrijver zijn en kon hij leiding geven en wonderen verrichten. (Lees Jesaja 63:11-14.) Toch klaagde Mozes op een bepaald moment dat het hem te veel werd (Num. 11:14, 15). Daarom nam Jehovah „wat van de geest” weg die op Mozes was en legde die op zeventig anderen zodat ze samen de werklast konden dragen (Num. 11:16, 17). Hoewel de last voor Mozes te zwaar leek, had hij die eigenlijk niet alleen gedragen, en die zeventig zouden die last ook niet alleen moeten dragen.

4 Mozes had genoeg heilige geest gekregen om zijn taak te kunnen uitvoeren, en na die verandering had hij nog steeds voldoende. Hij had niet te weinig en de zeventig oudere mannen hadden niet te veel. Jehovah geeft ons de hoeveelheid geest die we nodig hebben in onze omstandigheden. „Hij geeft de geest niet met mate” maar geeft „uit zijn volheid” (Joh. 1:16; 3:34).

5 Heb je veel aan je hoofd? Heb je het gevoel dat je verantwoordelijkheden toenemen en steeds meer tijd van je eisen? Doe je je best om in materieel en geestelijk opzicht voor je gezin te zorgen terwijl het leven duurder wordt of je met je gezondheid sukkelt? Heb je zware verantwoordelijkheden in de gemeente? Je kunt er zeker van zijn dat Jehovah je via zijn geest de kracht kan geven om elke situatie aan te kunnen (Rom. 15:13).

 Gods geest maakte Bezaleël bekwaam

6-8. (a) Hoe hielp Gods geest Bezaleël en Oholiab? (b) Waaruit blijkt dat Bezaleël en Oholiab geleid werden door Gods geest? (c) Waarom is Bezaleëls voorbeeld aanmoedigend voor ons?

6 De ervaring van Mozes’ tijdgenoot Bezaleël leert ons veel over hoe Gods geest werkt. (Lees Exodus 35:30-35.) Bezaleël had de verantwoordelijkheid gekregen om dingen voor het interieur van de tabernakel te maken. Had hij vóór dat enorme project al enige vakkennis? Dat zou kunnen, maar het recentste werk dat hij had gedaan was waarschijnlijk bakstenen maken voor de Egyptenaren (Ex. 1:13, 14). Hoe kon hij die moeilijke taak dan uitvoeren? Hij werd „vervuld met de geest van God inzake wijsheid, verstand en kennis en allerlei kunstvaardigheid en om ontwerpen te maken”. Dit hielp hem „om allerlei kunstige producten te maken”. De heilige geest versterkte de talenten die Bezaleël misschien al van nature had. Hetzelfde gold voor Oholiab. Ze moeten inderdaad heel wat geleerd hebben, want ze konden niet alleen het werk uitvoeren maar ook anderen opleiden.

7 Nog een bewijs dat Bezaleël en Oholiab door Gods geest geleid werden, was de uitstekende kwaliteit van hun werk. Wat ze gemaakt hadden was vijfhonderd jaar later nog steeds in gebruik (2 Kron. 1:2-6). In tegenstelling tot de vakmensen van nu waren ze er niet in geïnteresseerd hun naam aan het werk te verbinden. Alle eer voor hun werk ging naar Jehovah (Ex. 36:1, 2).

8 Ook in deze tijd moeten we misschien overweldigende taken uitvoeren waarvoor speciale vaardigheden nodig zijn. Het zou kunnen gaan om bouwprojecten, drukwerkzaamheden, de organisatie van congressen, noodhulp bij rampen en gesprekken met artsen en ziekenhuispersoneel over ons Bijbelse standpunt over het gebruik van bloed. Soms wordt dat gedaan door vakkundige personen, maar het komt vaker voor dat er vrijwilligers worden gebruikt die op dat specifieke terrein niet veel ervaring hebben. Maar Gods geest helpt ze om hun werk goed te doen. Heb je weleens geaarzeld om een toewijzing in Jehovah’s dienst te aanvaarden omdat je dacht dat anderen bekwamer waren dan jij? Vergeet niet dat Jehovah’s geest je kennis en vaardigheden kan vergroten en je kan helpen bij elk werk dat hij je geeft.

Gods geest hielp Jozua het volk te leiden

9. Wat gebeurde er vlak na de uittocht uit Egypte en welk probleem ontstond daardoor?

9 Er was nog iemand in de tijd van Mozes en Bezaleël die door Gods geest geleid werd. Kort na de uittocht uit Egypte werd Gods volk aangevallen door de Amalekieten. De Israëlieten hadden geen ervaring in oorlogvoering, maar nu moesten ze als vrij volk hun eerste strijd voeren (Ex. 13:17; 17:8). Wie moest het leger aanvoeren?

10. Waarom behaalden de Israëlieten onder Jozua de overwinning?

10 Jozua werd gekozen, maar niet omdat hij al eens eerder een leger had aangevoerd. Wat had hij als werkervaring kunnen aanvoeren? Slavendienst? Stro mengen? Manna verzamelen? Zijn grootvader Elisama was leider van de stam Efraïm en voerde kennelijk het bevel over 108.100 man van een van de driestammenafdelingen van Israël (Num. 2:18, 24; 1 Kron. 7:26, 27). Toch gaf Jehovah Mozes niet de instructie Elisama of zijn zoon Nun te kiezen. Jozua moest het bevel voeren over het leger dat de vijand zou verslaan. De strijd duurde bijna een hele dag. Omdat Jozua gehoorzaam was en de leiding van Gods geest accepteerde, won Israël de strijd (Ex. 17:9-13).

11. Hoe kunnen we net als Jozua succes hebben in Gods dienst?

11 Later volgde Jozua Mozes op. Jozua was  „vol van de geest van wijsheid” (Deut. 34:9). De heilige geest gaf hem niet het vermogen om net als Mozes te profeteren of wonderen te verrichten, maar zorgde er wel voor dat hij Israël kon leiden in de verovering van Kanaän. In deze tijd voelen we ons misschien niet ervaren of bekwaam genoeg voor bepaalde aspecten van onze dienst voor God. Maar net als Jozua kunnen we succesvol zijn als we ons precies houden aan Gods instructies (Joz. 1:7-9).

„Jehovah’s geest omhulde Gideon”

12-14. (a) Wat blijkt uit de overwinning van het kleine Israëlitische leger op het grote Midianitische leger? (b) Hoe stelde Jehovah Gideon gerust? (c) Welke hulp geeft Jehovah ons in deze tijd?

12 Na Jozua’s dood bleef Jehovah zijn geest gebruiken om zijn getrouwe aanbidders kracht te geven. In het boek Rechters lezen we over heel wat personen die „van een zwakke toestand krachtig werden gemaakt” (Hebr. 11:34). Met zijn geest zette God Gideon ertoe aan voor Zijn volk te strijden (Recht. 6:34). Gideons leger was vier keer zo klein als dat van de Midianieten. Toch vond Jehovah zijn leger nog veel te groot. Twee keer liet hij Gideon het aantal soldaten reduceren, totdat de verhouding 1 op 450 was (Recht. 7:2-8; 8:10). Die verhouding had Jehovah’s goedkeuring. Zo konden de Israëlieten bij een overwinning niet opscheppen dat die het resultaat was van menselijke inspanning of wijsheid.

13 Gideon en zijn mannen waren bijna klaar voor de strijd. Als jij in dat kleine leger had gezeten, zou je je dan zeker hebben gevoeld omdat er alleen nog maar dappere, alerte mannen over waren? Of zou je je toch een beetje zorgen maken over de afloop? We kunnen ervan overtuigd zijn dat Gideon op God vertrouwde. Hij deed wat hij moest doen! (Lees Rechters 7:9-14.) Jehovah werd niet boos op Gideon omdat hij om een teken had gevraagd als bewijs dat God met hem was (Recht. 6:36-40). In plaats daarvan versterkte hij Gideons geloof.

14 Jehovah’s macht om te redden is onbeperkt. Hij kan zijn volk uit elke moeilijke situatie bevrijden, zelfs door personen te gebruiken die zwak of hulpeloos lijken. Soms voelen we ons misschien in de minderheid of zitten we in een wanhopige situatie. We verwachten niet dat Jehovah ons door wonderen tekenen geeft zoals hij dat bij Gideon deed. Maar hij geeft ons leiding en troost door de Bijbel en de gemeente, die door de geest geleid wordt (Rom. 8:31, 32). Jehovah’s liefdevolle beloften versterken ons geloof en geven ons het vertrouwen dat hij ons echt helpt.

Nu kwam Jehovah’s geest over Jefta”

15, 16. Hoe kwam het dat Jefta’s dochter een goede instelling had? Welke aanmoediging zit hierin voor ouders?

15 Een ander voorbeeld. Toen de Israëlieten oorlog moesten voeren tegen de Ammonieten „kwam Jehovah’s geest over Jefta”. Omdat Jefta Jehovah graag wilde eren met een overwinning, deed hij een eed die grote gevolgen had. Als Jehovah hem zou helpen Ammon te overwinnen, zou hij de eerste persoon die bij zijn thuiskomst naar buiten kwam, aan Jehovah geven. Toen hij na de overwinning op Ammon thuiskwam, rende zijn dochter naar hem toe (Recht. 11:29-31, 34). Kwam dat als een verrassing voor Jefta? Waarschijnlijk niet, want hij had maar één kind. Hij kwam zijn eed na door haar dienst te laten doen bij Jehovah’s heiligdom in Silo. Omdat Jefta’s dochter een trouwe aanbidster van Jehovah was, vond ze dat de eed van haar vader nagekomen moest worden. (Lees Rechters 11:36.) Jehovah’s geest gaf ze allebei de kracht die ze nodig hadden.

 16 Hoe kwam Jefta’s dochter aan zo’n zelfopofferende geest? Ze had ongetwijfeld een sterk geloof gekregen doordat ze haar vaders ijver en toewijding aan God had gezien. Ouders, jullie kinderen zien je voorbeeld. Jullie beslissingen maken duidelijk dat je gelooft wat je zegt. Jullie kinderen merken op in hoeverre je oprechte gebeden en effectieve onderwijs overeenstemmen met het voorbeeld dat je geeft om Jehovah met een onverdeeld hart te dienen. Als ze dat zien, krijgen ze waarschijnlijk een sterk verlangen om zich in te zetten in Jehovah’s dienst. Dat geeft veel vreugde.

’Jehovah’s geest werd werkzaam’ in Simson

17. Wat deed Simson met de hulp van Gods geest?

17 Nog een voorbeeld. Toen Israël in handen van de Filistijnen viel ’begon Jehovah’s geest Simson aan te drijven’ om Israël te bevrijden (Recht. 13:24, 25). Jehovah maakte hem uitzonderlijk sterk. Nadat de Filistijnen een aantal Israëlieten hadden overgehaald om hem gevangen te nemen, werd ’Jehovah’s geest ten aanzien van hem werkzaam, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die door het vuur zijn verzengd, zodat zijn boeien van zijn handen wegsmolten’ (Recht. 15:14). Zelfs toen Simson fysiek zwak was door zijn eigen verkeerde beslissingen, werd hij „door geloof” krachtig gemaakt (Hebr. 11:32-34; Recht. 16:18-21, 28-30). Vanwege ongebruikelijke omstandigheden hielp Jehovah’s geest Simson op een unieke manier. Hoewel we niet diezelfde kracht krijgen, is Simsons voorbeeld een aanmoediging voor ons. Hoe dan?

18, 19. (a) Welke aanmoediging bevat het voorbeeld van Simson? (b) Hoe hebben de voorbeelden in dit artikel je geholpen?

18 Wij verlaten ons op dezelfde heilige geest als Simson. We vertrouwen dat die ons zal helpen bij het werk dat Jezus ons te doen gaf, namelijk „tot het volk te prediken en een grondig getuigenis te geven” (Hand. 10:42). Dat werk vereist vaardigheden die we  misschien niet van nature hebben. We zijn dus heel blij dat Jehovah ons zijn geest geeft om in zijn dienst alles te kunnen doen wat hij vraagt! We kunnen net als Jesaja zeggen: „De Soevereine Heer Jehovah zelf heeft mij gezonden, ja, zijn geest” (Jes. 48:16). Het is inderdaad Gods geest die ons heeft gezonden. Jehovah zal ons blijven helpen het werk te doen door onze vaardigheden te vergroten zoals hij dat deed bij Mozes, Bezaleël en Jozua. We gebruiken „het zwaard van de geest, dat is Gods woord” in het vertrouwen dat hij ons kracht zal geven zoals hij dat deed bij Gideon, Jefta en Simson (Ef. 6:17, 18). Als we erop vertrouwen dat Jehovah ons zal helpen obstakels te overwinnen, kunnen we geestelijk net zo sterk zijn als Simson in fysiek opzicht was.

19 Het is duidelijk dat Jehovah degenen zegent die een moedig standpunt innemen voor de ware aanbidding. Ons geloof wordt sterker als we ons laten leiden door Gods geest. In de christelijke Griekse Geschriften staan ook voorbeelden van personen die door Gods geest werden geleid. In het volgende artikel zullen we zien hoe Jehovah’s geest getrouwe aanbidders in de eerste eeuw hielp, zowel voor als na Pinksteren 33.

Wat vind je aanmoedigend aan de manier waarop Gods geest inwerkte op . . .

• Mozes?

• Bezaleël?

• Jozua?

• Gideon?

• Jefta?

• Simson?

[Studievragen]

[Inzet op blz. 22]

Gods geest kan ons geestelijk net zo sterk maken als Simson in fysiek opzicht was

[Illustratie op blz. 21]

Ouders, jullie ijverige voorbeeld heeft veel invloed op je kinderen