Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen van lezers

Vragen van lezers

 Vragen van lezers

Kun je precies zeggen hoeveel profetieën over de Messias gaan?

Als je de Hebreeuwse Geschriften goed bestudeert, kun je tientallen profetieën herkennen die in Jezus Christus vervuld zijn. Deze profetieën geven veel details over de Messias, zoals zijn achtergrond, wanneer hij zou verschijnen, wat hij zou doen, hoe hij behandeld zou worden en wat zijn rol in Jehovah’s voornemen zou zijn. Samen helpen ze ons vast te stellen dat Jezus de Messias was. Maar we moeten ervoor oppassen een precies aantal Messiaanse profetieën te noemen.

Niet iedereen is het erover eens welke profetieën over de Messias gaan. Alfred Edersheim schreef in zijn boek The Life and Times of Jesus the Messiah dat de oude rabbijnse geschriften 456 passages van de Hebreeuwse geschriften als Messiaans bestempelden, hoewel vele hiervan niet specifiek de Messias noemen. Een studie van deze 456 passages roept de vraag op of ze wel allemaal over Jezus gaan. Edersheim zei bijvoorbeeld dat Genesis 8:11 als Messiaans werd beschouwd. De Joden dachten dat „het olijfblad dat door de duif meegebracht werd, van de Berg van de Messias afkomstig was”. Hij schreef ook hoe Exodus 12:42 verkeerd geïnterpreteerd werd: „Zoals Mozes uit de woestijn kwam, zo zou de Messias uit Rome komen.” Veel geleerden en anderen zullen het verband niet zien tussen deze twee teksten en Jezus Christus.

Zelfs als je alleen kijkt naar de profetieën die echt in Jezus zijn vervuld, is het moeilijk een precies aantal vast te stellen. Neem bijvoorbeeld Jesaja 53:2-7, waarin meerdere profetische verwijzingen staan naar de Messias: „Geen statige gestalte heeft hij (...) Hij was veracht en werd door de mensen gemeden (...) Onze ziekten heeft hij gedragen (...) Hij werd doorstoken om onze overtreding (...) Hij werd net als een schaap ter slachting geleid.” Moet je deze hele passage als één Messiaanse profetie rekenen, of moet je elk onderdeel apart tellen?

Kijk ook eens naar de profetie in Jesaja 11:1: „Er moet een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï; en uit zijn wortels zal een spruit vruchtbaar zijn.” In vers 10 staat bijna hetzelfde. Moet je deze twee verzen als twee aparte profetieën tellen of als één profetie, die herhaald wordt? Zulke keuzes hebben duidelijk invloed op het totale aantal Messiaanse profetieën.

Probeer dus niet te precies te zijn in het aantal Messiaanse profetieën in de Hebreeuwse Geschriften. Jehovah’s organisatie heeft lijsten gepubliceerd met tientallen profetieën over Jezus en hun vervulling. * We kunnen die informatie gebruiken in onze persoonlijke studie, gezinsstudie en in de prediking. Het kan ons vertrouwen in Jehovah’s beloften versterken. Wat het precieze aantal Messiaanse profetieën ook is, ze bewijzen duidelijk dat Jezus de Christus is, de Messias.

[Voetnoot]

^ ¶7 Zie Inzicht (Deel 1, blz. 1265 en Deel 2, blz. 307), het Geïnspireerd-boek (blz. 343, 344) en het Leert de bijbel-​boek (blz. 200).