Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Doe je best om de vrede te bewaren

Doe je best om de vrede te bewaren

 Doe je best om de vrede te bewaren

„Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen.” — ROMEINEN 14:19.

1, 2. Waarom is er vrede onder Jehovah’s Getuigen?

ECHTE vrede is in deze wereld ver te zoeken. Zelfs mensen uit hetzelfde land die dezelfde taal spreken, zijn vaak religieus, politiek en sociaal verdeeld. Maar er is wel eenheid onder Jehovah’s aanbidders, ook al komen ze „uit alle natiën en stammen en volken en talen” (Openb. 7:9).

2 Dit is geen toeval. Dat we over het algemeen vrede onder elkaar hebben, komt doordat we „vrede genieten met God”. Die vrede is het resultaat van geloof in zijn Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven (Rom. 5:1; Ef. 1:7). Daarbij komt dat Jehovah heilige geest geeft aan zijn aanbidders, en vrede hoort bij de vrucht van die geest (Gal. 5:22). Nog een reden voor onze vrede en eenheid is dat we „geen deel van de wereld” zijn en politiek neutraal blijven (Joh. 15:19). Omdat we ’onze zwaarden tot ploegscharen hebben gesmeed’ doen we niet mee aan oorlog (Jes. 2:4).

3. Wat houdt onze vrede in? Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Hoewel sommigen in de gemeente misschien een andere achtergrond of cultuur hebben, houden we allemaal van elkaar (Joh. 15:17). Onze vrede houdt meer in dan elkaar geen kwaad willen doen. We worden ook gemotiveerd ’het goede te doen jegens allen, maar vooral jegens hen die aan ons  verwant zijn in het geloof’ (Gal. 6:10). Deze vrede met Jehovah en onze broeders en zusters is iets kostbaars wat we moeten beschermen. We gaan daarom bespreken wat we kunnen doen om de vrede te bewaren in de gemeente.

Als er problemen zijn

4. Hoe bewaar je de vrede als je iemand gekwetst hebt?

4 Jakobus schreef: „Wij allen struikelen vele malen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man” (Jak. 3:2). Het is dus logisch dat er misverstanden en meningsverschillen ontstaan tussen broeders en zusters (Fil. 4:2, 3). Maar die problemen kunnen opgelost worden zonder dat de vrede van de gemeente verstoord wordt. Jezus vertelde bijvoorbeeld wat je moet doen als je denkt dat je iemand gekwetst hebt. (Lees Mattheüs 5:23, 24.)

5. Hoe kun je de vrede bewaren als iemand jou kwetst?

5 Maar wat als iemand jou gekwetst heeft? Moet je wachten tot die persoon sorry komt zeggen? 1 Korinthiërs 13:5 zegt dat ’liefde het kwade niet aanrekent’. In zo’n situatie bewaar je de vrede door te vergeven en te vergeten. (Lees Kolossenzen 3:13.) Dat is het beste wat je kunt doen bij kleine problemen. Zo bevorder je de eenheid in de gemeente en heb je zelf een goed gevoel omdat je hebt gedaan wat juist is. Een wijze spreuk zegt dat het iemand siert als hij fouten door de vingers ziet (Spr. 19:11).

6. Wat moet je doen als je maar niet kunt vergeten wat iemand je heeft aangedaan?

6 En als je maar niet kunt vergeten wat iemand je heeft aangedaan? Het is niet verstandig om er met iedereen over te gaan praten. Zulk geroddel is gevaarlijk voor de vrede van de gemeente. Hoe kun je het probleem dan oplossen? Mattheüs 18:15 zegt: „Wanneer voorts uw broeder een zonde begaat, ga zijn fout dan blootleggen tussen u en hem alleen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen.” Hoewel het in Mattheüs 18:15-17 gaat over een ernstige zonde, geldt het principe ook in andere situaties. Het is dus beter om het probleem onder vier ogen te bespreken. Blijf vriendelijk en probeer de vrede te herstellen. *

7. Waarom moet je problemen snel oplossen?

7 Paulus schreef: „Weest toornig en zondigt toch niet; laat de zon niet ondergaan terwijl gij in een geërgerde stemming verkeert, en staat ook de Duivel geen plaats toe” (Ef. 4:26, 27). En Jezus zei: „Haast u een zaak bij te leggen met degene die u bij het gerecht aanklaagt” (Matth. 5:25). Om de vrede te bewaren moet je het probleem dus snel oplossen. Anders wordt de situatie alleen maar erger, zoals een wond die gaat ontsteken omdat je hem niet op tijd verzorgt. Laat niet toe dat trots, jaloezie of liefde voor geld je beletten problemen met je broeders en zusters snel op te lossen (Jak. 4:1-6).

Als er meer personen bij betrokken zijn

8, 9. (a) Welk conflict ontstond er in de gemeente in Rome? (b) Welke raad gaf Paulus?

8 Soms zijn er meer personen betrokken bij een probleem in de gemeente. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Rome. Die gemeente bestond uit Joodse en niet-Joodse christenen. Sommigen in de gemeente hadden een zwak geweten: ze vonden dat veel dingen niet konden, ook al werd het niet direct door de Bijbel veroordeeld. Anderen hadden een sterker geweten, en keken neer op  degenen met een zwakker geweten. Maar eigenlijk ging het allemaal om dingen die een persoonlijke keus waren. Welke raad gaf Paulus aan de gemeente? — Rom. 14:1-6.

9 Paulus corrigeerde beide partijen. Hij gaf degenen die begrepen dat ze niet meer onder de wet van Mozes stonden, de raad niet te denken dat ze beter waren (Rom. 14:2, 10). Zo’n houding zou degenen met een zwakker geweten tot struikelen kunnen brengen, want die vonden nog steeds dat ze alleen dingen mochten eten die door de Wet toegestaan waren. Paulus schreef: „Houd ermee op het werk van God louter ter wille van voedsel af te breken (...) Het is goed geen vlees te eten noch wijn te drinken noch iets te doen waarover uw broeder struikelt” (Rom. 14:14, 15, 20, 21). Tegen degenen met een zwakker geweten zei Paulus dat ze de ruimdenkenden niet mochten veroordelen (Rom. 14:13). Iedereen kreeg de raad „niet meer van zichzelf te denken dan nodig is” (Rom. 12:3). Vervolgens schreef hij: „Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen en de dingen die tot opbouw van elkaar dienen” (Rom. 14:19).

10. Wat kan er nodig zijn om conflicten op te lossen?

10 We kunnen er zeker van zijn dat de gemeente in Rome Paulus’ raad heeft toegepast. Ook wij kunnen conflicten in de gemeente op een liefdevolle manier oplossen als we nederig doen wat de Bijbel zegt. Net als in het geval van de christenen in Rome kan het zijn dat alle betrokkenen veranderingen moeten aanbrengen om „vrede onder elkaar” te bewaren (Mark. 9:50).

Hoe ouderlingen kunnen helpen

11. Wat moet een ouderling doen als iemand bij hem komt met een probleem?

11 Wat als een ouderling benaderd wordt door iemand die een probleem heeft met  een familielid of een broeder of zuster? Spreuken 21:13 zegt: „Wat een ieder betreft die zijn oor toesluit voor het klaaggeschrei van de geringe, ook hij zal roepen en geen antwoord krijgen.” Een ouderling wil zijn oor zeker niet ’toesluiten’ als iemand om hulp vraagt. Hij zal dus vriendelijk luisteren, maar hij moet ook rekening houden met de volgende waarschuwing: „De eerste pleiter lijkt altijd gelijk te hebben, maar de volgende brengt je weer aan het twijfelen” (Spr. 18:17, Groot Nieuws Bijbel). Hij moet dus oppassen dat hij geen partij kiest voor degene die over het probleem begint. Waarschijnlijk zal hij de persoon vragen of hij al gepraat heeft met de andere partij. De ouderling kan ook laten zien welke Bijbelse stappen hij kan ondernemen om de vrede te herstellen.

12. Uit welke voorbeelden blijkt dat het gevaarlijk is om af te gaan op één kant van het verhaal?

12 De volgende drie Bijbelse voorbeelden laten zien dat het gevaarlijk is meteen te reageren na het horen van één kant van het verhaal. Potifar geloofde het verhaal van zijn vrouw dat Jozef geprobeerd had haar te verkrachten. Hij werd zo kwaad dat hij Jozef in de gevangenis liet opsluiten (Gen. 39:19, 20). Koning David geloofde Ziba toen deze zei dat zijn meester, Mefiboseth, was overgelopen naar de vijand. Zonder na te denken zei David: „Zie! Van u is alles wat Mefiboseth toebehoort” (2 Sam. 16:4; 19:25-27). Koning Artaxerxes hoorde dat de Joden Jeruzalems muren aan het herbouwen waren om tegen hem in opstand te komen. Hij geloofde deze leugen en legde alle bouwwerkzaamheden in Jeruzalem stil, dus ook de herbouw van Jehovah’s tempel (Ezra 4:11-13, 23, 24). Ouderlingen doen er dus goed aan Paulus’ raad aan Timotheüs op te volgen en niet te snel conclusies te trekken. (Lees 1 Timotheüs 5:21.)

13, 14. (a) Wat moeten we beseffen als anderen een conflict hebben? (b) Wat kan ouderlingen helpen juist te oordelen?

13 De Bijbel zegt: „Indien iemand denkt dat hij kennis omtrent iets heeft verworven, kent hij het nog niet zoals hij het behoort te kennen” (1 Kor. 8:2). Misschien denken we te weten wat er precies gebeurd is bij een ruzie. Maar we moeten beseffen dat we mogelijk niet alle feiten kennen over het conflict en de personen die erbij betrokken zijn. Als ouderlingen een situatie beoordelen moeten ze erg voorzichtig zijn en zich niet laten misleiden door leugens of geruchten. Jezus, die door Jehovah als Rechter is aangesteld, zal niet rechtspreken „naar wat zijn ogen alleen maar zien, noch terechtwijzen naar wat zijn oren slechts horen” (Jes. 11:3, 4). Jezus wordt geleid door Gods geest, en ook ouderlingen moeten zich hierdoor laten leiden.

14 Ouderlingen moeten om Jehovah’s geest bidden voordat ze oordelen over een probleem. Ze laten zich door die geest leiden door zich te baseren op de Bijbel en publicaties van „de getrouwe en beleidvolle slaaf” (Matth. 24:45).

Wanneer de vrede bewaren niet het belangrijkste is

15. Wanneer moet je een ernstige zonde bij de ouderlingen melden?

15 De Bijbel zegt dat we de vrede met anderen moeten bewaren. Maar er wordt ook gezegd: „De wijsheid van boven is allereerst zuiver, vervolgens vredelievend” (Jak. 3:17). We moeten dus in de eerste plaats zuiver zijn. Dat houdt in dat we God laten bepalen wat goed en verkeerd is, en leven zoals hij het wil. Als je te weten komt dat  een broeder of zuster een ernstige zonde heeft begaan, moet je die persoon aanmoedigen zijn zonde aan de ouderlingen te bekennen (1 Kor. 6:9, 10; Jak. 5:14-16). Doet hij dat niet, dan moet jij de ouderlingen inlichten. Als je niks zegt omdat je graag de vrede wilt bewaren met de zondaar, deel je in zijn zonde (Lees Leviticus 5:1; Spr. 29:24).

16. Wat kunnen we leren van Jehu’s ontmoeting met koning Joram?

16 Het voorbeeld van Jehu laat zien dat het belangrijker is het juiste te doen dan de vrede te bewaren met iemand die zonde beoefent. Jehovah gaf hem opdracht de familie van koning Achab uit te roeien. De slechte koning Joram, zoon van Achab en Izebel, reed hem in zijn wagen tegemoet en zei: „Is het vrede, Jehu?” Jehu antwoordde: „Hoe zou het vrede kunnen zijn zolang de hoererijen van uw moeder Izebel en haar vele toverijen er nog zijn?” (2 Kon. 9:22) Daarop nam Jehu zijn boog en schoot een pijl door Jorams hart. Net als Jehu moeten ouderlingen actie ondernemen als iemand geen berouw heeft van een ernstige zonde. Ze mogen niet toestaan dat zo iemand deel blijft uitmaken van de gemeente alleen maar om de vrede met hem te bewaren. Ze verwijderen hem uit de gemeente zodat de gemeente vrede met God kan blijven hebben (1 Kor. 5:1, 2, 11-13).

17. Wat kan iedereen doen om de vrede te bevorderen?

17 De meeste conflicten tussen broeders en zusters gaan niet over ernstige zonden. Het is dus het beste om liefde te tonen en elkaars fouten te vergeven. De Bijbel zegt: „Wie de overtreding bedekt, zoekt liefde, en hij die over een zaak blijft praten, scheidt hen die vertrouwelijk met elkaar omgaan” (Spr. 17:9). Als je die raad toepast, bevorder je de vrede in de gemeente en blijf je een vriend van Jehovah (Matth. 6:14, 15).

De vrede bewaren leidt tot zegeningen

18, 19. Welke voordelen heeft het als je de vrede bevordert?

18 Jehovah zegent je als je je best doet om de vrede te bewaren. Je hebt dan een hechte band met hem en je draagt bij aan de eenheid van de gemeente. Het helpt je ook manieren te vinden om de vrede te bewaren met mensen tot wie je „het goede nieuws van vrede” predikt (Ef. 6:15). Je bent beter in staat ’vriendelijk te zijn jegens allen’ en je ’onder het kwade in bedwang te houden’ (2 Tim. 2:24).

19 Ook in de toekomst zal het nuttig zijn te weten hoe je de vrede bewaart. De Bijbel zegt dat „er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen” (Hand. 24:15). Jehovah zal miljoenen mensen weer tot leven brengen. Dat zijn mensen met uiteenlopende karakters, uit alle delen van de wereld en uit alle tijdsperiodes vanaf het begin van de mensheid (Luk. 11:50, 51). Het zal een geweldig voorrecht zijn om die mensen te leren vrede lief te hebben. De opleiding die we nu krijgen zal ons dan goed van pas komen!

[Voetnoot]

^ ¶6 Zie voor Bijbelse raad over wat te doen bij ernstige zonden zoals laster en bedrog De Wachttoren van 15 oktober 1999 (blz. 17-22).

Wat heb je geleerd?

• Hoe kun je de vrede bewaren als je iemand hebt gekwetst?

• Hoe kun je de vrede bewaren als iemand jou heeft gekwetst?

• Waarom is het onverstandig partij te kiezen in een conflict?

• Wanneer is de vrede bewaren niet het belangrijkste?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 29]

Jehovah houdt van mensen die anderen graag vergeven